rozšíření autorizace pro NV 163/2002 sb.

ITC rozšířila autorizaci AO č.224 pro NV 163/2002 Sb. o položku 3/1 Konstrukční výrobky z rostlého dřeva (jen pražce/mostnice).  autorizaceReklamace textilních výrobků v teorii i praxi

Zveme Vás na vzdělávací akci, jejímž cílem je přispět ke zlepšení odborných znalostí při řešení reklamací v textilním sektoru včetně profesní komunikace s koncovými spotřebiteli, popř. dodavateli a odběrateli. Seminář „Reklamace textilních výrobků v teorii i praxi“. Termín: 29.5.2014.Výsledky testování ITC jsou uznávány státní komisí pro ochranu spotřebitelů v USA

ITC je uznáno americkou státní komisí pro ochranu spotřebitelů „U.S. Consumer Product Safety Commission“ pro další test a to konkrétně stanovení obsahu esterů kyseliny ftalové (ftalátů) v hračkách podle postupu CPSC-CH-C1001-09.3. Celý rozsah našeho pověření najdete na webu CPSC zde http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/.


 Akreditovaná kalibrační laboratoř rozšířila nabídku

Kalibrační laboratoř AKL 2222 rozšířila akreditaci o nové rozsahy kalibrací:
- posuvné měřidla do 500mm
- dutinomery do 100mm
- bezkontaktní teploměry -20 až + 400 C
- nelineární zkreslení s frekvencí základní harmonické do 200kHzNová akreditace podle ČSN 010391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací

Cerifikační orgán č. 3002 má udělenu akreditaci k certifikaci podle standardu ČSN 010391. Norma je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a ve všech oblastech výroby nebo služeb. 

 ITC - testování, certifikace, kalibrace, inspekce, standardizace

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je česká nezávislá společnost s celosvětovou působností poskytující služby v oblastech zkušebnictví, certifikace, technické inspekce, kalibrace a standardizace.

Please install flash player!

Označení CE

Certifikační značky

Certifikační značky, udělené na základě certifikatu ITC, informují o zvýšené bezpečnosti a kvalitě výrobků, výrobních procesů a služeb.

Služby ITC

On-line prodej technických informací

On-line prodej technických informací

Nabízíme Vám k prodeji on-line publikace, které obsahují měsíčně aktualizované informace o platných a zpracovávaných normách ČSN, EN a ISO a o nově vydaných a platných zákonech a předpisech ČR, SR a ES.

Fotogalerie

Fotogalerie

Prohlédněte si fotogalerie z akcí, setkání, pracovišť a jiných strojů a zařízení.

Video prezentace

Video prezentace

Zveme Vás do akreditovaných laboratoří Institutu pro testování a certifikaci. Video exkurse Vás seznámí s vybavením a činností zkušeben ITC.

Projekty a granty, Vzdělávání

Sociální, společenská, komunitní síť, encyklopedie

ITC FacebookITC Google+ITC Wikipedia

 
taox
Zde je ukázka našich webových aplikací
více referencí taox zde Zavřít okno