ISO 9001:2015

Vážení obchodní přátelé, podle informací uveřejněných na www.iso.org byla dne 15. 9. 2015 vydána nová verze normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky s návodem pro použití. Norma je v současnosti dostupná v anglickém originálu. České znění normy je připravováno. Vydáním normy bylo zahájeno tříleté přechodné období pro přechod systémů managementu kvality klientů na požadavky normy ISO 9001:2015. Další informace budou poskytnuty na semináři Seminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (ZDE).ITC na veletrhu ForToys 2015

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na podzimním veletrhu pro děti For Toys, který se uskuteční v termínu 8.10 – 11. 10. 2015 v Praze. Stánek č. 1B11 - link. Bližší informace poskytne Ing. Eva Čevelíková, tel: 577 601 379, e-mail: ecevelikova@itczlin.cz. Profil ITC zde.ISO 14001:2015

Vážení obchodní přátelé, podle informací uveřejněných na www.iso.org byla dne 15. 9. 2015 vydána nová verze normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. Norma je v současnosti dostupná v anglickém originálu. České znění normy je připravováno. Datem 15. 9. 2015 bylo zahájeno tříleté přechodné období pro přechod systémů environmentálního managementu klientů na požadavky normy ISO 14001:2015. Další informace budou poskytnuty na semináři Seminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015FachPack 2015 - pozvánka na expozici

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním veletrhu pro obalový průmysl FachPack 2015, který se uskuteční v termínu 29.9. – 1.10.2015 v německém Norimberku. Naleznete nás v hale 7, Stánek č. 532. Bližší informace poskytne Ing. Eva Čevelíková, tel: 577 601 379, e-mail: ecevelikova@itczlin.cz. Profil ITC zdeSeminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

V souvislosti s připravovanou revizí norem ISO 9001 a ISO 14001 připravuje ITC dva tématické semináře zaměřené na rozdíly revidovaných standardů  oproti původním verzím a jejich podporu systémem společenské odpovědnosti podle ČSN 01 0391. Ve Zlíně proběhne seminář dne 3.11.2015 (STRÁNKY SEMINÁŘE ZDE) a v Praze dne 5.11.2015 (STRÁNKY SEMINÁŘE ZDE). Akce jsou umístěny v sekci zaměřené na vzdělávání http://www.itczlin.cz/cz/skola-seminar-workshop.

 

 

 ITC - testování, certifikace, kalibrace, inspekce, standardizace

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je česká nezávislá společnost s celosvětovou působností poskytující služby v oblastech zkušebnictví, certifikace, technické inspekce, kalibrace a standardizace.

Please install flash player!

Portál zákony a normy
 

Portál ZÁKONY A NORMY je užitečným nástrojem pro výrobce, dovozce a distributory, kteří mají odpovědnost za bezpečnost výrobků uváděných na trh Evropské unie včetně České republiky. Portál obsahuje přehledně a oborově tříděné informace z oblasti technických právních předpisů, norem a dalších dokumentů, které jsou podstatné při plnění technických požadavků na výrobky

Označení CE

Certifikační značky

Certifikační značky, udělené na základě certifikatu ITC, informují o zvýšené bezpečnosti a kvalitě výrobků, výrobních procesů a služeb.

Služby ITC

Fotogalerie

Fotogalerie

Prohlédněte si fotogalerie z akcí, setkání, pracovišť a jiných strojů a zařízení.

Video prezentace

Video prezentace

Zveme Vás do akreditovaných laboratoří Institutu pro testování a certifikaci. Video exkurse Vás seznámí s vybavením a činností zkušeben ITC.

Projekty a granty, Vzdělávání

Odborné praxe pro mladé do 30let

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
 

Sociální, společenská, komunitní síť, encyklopedie

ITC FacebookITC Google+ITC Wikipedia

 
> Webdesign studio