INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Akreditace

OBSAH

Akreditace

Institut pro testování a certifikaci, a.s. má akreditovány zkušební laboratoře podle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Národní akreditační orgán - Český institut pro akreditaci (ČIA) udělil v roce 1991 ITC Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře jako jedné z prvních institucí v České republice. Akreditace poskytuje klientům garance nezávisle a objektivně vykonávaných kvalitních služeb a zároveň je měřítkem technické způsobilosti pracoviště.

Zkušební laboratoře AZL 1004, AZL 1007.1, AZL 1007.4, certifikační orgány pro výrobky COV 3020 a COV 3048 mají přiznaný flexibilní rozsah akreditace - tzn. mají možnost zavést nové metody či normy v rámci svého flexibilního rozsahu akreditace podle aktuálních potřeb svých zákazníků. Ve výstupních dokumentech jsou pak tyto postupy označeny jako flexibilně akreditované. Přiznaný rozsah flexibilní akreditace je uveden v přílohách k osvědčení o akreditaci AZL a COV.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004

Zkoušky fyzikálních a chemických vlastností plastů, pryží, usní, textilu, stavebních materiálů, OOP, potrubních systémů, tepelných zařízení, hraček, dětských hřišť,  sportovních povrchů, předmětů běžného užívání a potravin. Analytické, senzorické a mikrobiologické zkoušky, zkoušení zdravotní nezávadnosti. Zkoušky hořlavosti a stárnutí.

Areditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3

Zkoušky klimatické, mechanické, elektromagnetické slučitelnosti a elektrické bezpečnosti.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1

Stavební zkušebna Zlín.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4

Stavební zkušebna Praha. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov.

Akreditovaný inspekční orgán č. 4035

Inspekční orgán typu A pro provádění inspekce nových a provozovaných hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení a provádění inspekce prostředků lidové zábavy v rozsahu uvedeném v příloze.

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků akreditovaný pod č. 3020

Certifikace výrobků v rozsahu uvedeném níže v příloze osvědčení o akreditaci.

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků akreditovaný pod č. 3048

Certifikace výrobků v rozsahu uvedeném níže v příloze osvědčení o akreditaci.

Certifikační orgán systémů managementu akreditovaný pod č. 3002

Certifikace systémů managementu kvality v oblasti výroby a služeb včetně zdravotnických prostředků, systémů environmentálního managementu (EMS), systémů managementu hospodaření s energií (EnMS), systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS), systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS), systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS) a systémů kritických bodů (HACCP) v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení:

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222

Kalibrace měřidel v rozsahu uvedených v přílohách o akreditaci.