INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Rozsah akreditace COV 3020

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v HTML
(Aktuální rozsah akreditace 
Certifikačního orgánu pro výrobky č. 3020)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

 

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 213/2022 ze dne: 4. 5. 2022
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Institut pro testování a certifikaci, a.s., Certifikační orgán pro výrobky, třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

 

Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby)
Hmotné produkty

Pořadové
číslo
1)

Název produktu/skupiny produktů

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

1*

Ostatní nerostné suroviny

   

1.1

Stavební kámen, kamenivo, písek, štěrkopísek, kaolin, jíly a jílovité zeminy

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 72 1220

ČSN 72 1800 příloha 3

ČSN EN 13450

ČSN 72 1200

ČSN 72 1330

ČSN EN 13043

ČSN EN 13055

ČSN EN 13139

ČSN EN 13263-1+A1

ČSN EN 13383-1

ČSN EN 12620 +A1

ČSN EN 13242 +A1

2 *

Textilie a textilní výrobky

   

2.1

Textilní vlákna a příze, textilní tkaniny, textilní konfekční výrobky kromě oděvů

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 80 6302

ČSN EN 14

ČSN EN ISO 5912

2.2

Motouzy, šňůry, lana, provazy a síťované výrobky, pletené nebo háčkované výrobky a punčochové zboží a ostatní textilní výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 80 5004

ČSN 80 5810

3*

Oděvy a kožešiny

   

3.1

Oděvy a kožešiny

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN ISO 13688

ČSN EN ISO 11611

ČSN 80 7030

ČSN 80 7602

ČSN EN 13911

ČSN EN 14605 + A1

ČSN EN 1486

ČSN EN 342

ČSN EN 343+A1

ČSN EN 381-5

ČSN EN 469

ČSN EN 510

ČSN EN ISO 11612

ČSN EN ISO 13998

ČSN EN ISO 14116

ČSN EN ISO 20471

ČSN 79 2401

ČSN 79 7101

ČSN P CEN/TS 14237

4*

Usně, brašnářské a sedlářské výrobky, obuv

   

4.1.

Usně

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 79 2130

ČSN 79 2170

ČSN 79 2185

ČSN 79 2212

ČSN 79 2231

ČSN 79 2232

ČSN 79 2240

ČSN 79 2241

ČSN 79 2242

ČSN 79 2243

ČSN 79 2246

ČSN 79 2250

ČSN 79 2261

ČSN 79 2540

ČSN 79 2570

ČSN 79 2572

ČSN 79 2630

ČSN 79 2634

ČSN 79 2641

ČSN 79 2645

ČSN 79 2710

ČSN 79 2715

ČSN 79 2721

ČSN 79 2750

ČSN 79 2810

4.2

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 79 6000

ČSN 79 6505

ČSN 79 6506

ČSN 79 6595

ČSN 79 7410

ČSN EN 12477

ČSN EN 13210

ČSN EN 1466

ČSN EN ISO 374-1

ČSN EN 388+A1

ČSN EN 407

ČSN EN 420 + A1

ČSN EN 511

ČSN EN 659+A1

4.3.

Obuv

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 79 5600

ČSN 79 5790

ČSN 79 5793

ČSN 79 5794

ČSN 79 5796

ČSN 79 5801

ČSN EN 12568

ČSN EN ISO 20344

ČSN EN ISO 20345

ČSN EN ISO 20346

ČSN EN ISO 20347

ČSN ISO 4643

ČSN ISO 5423

5*

Dřevo a výrobky ze dřeva

   

5.1

Dřevo, řezivo, i opracované nebo impregnované, dřevěné desky, díly a dílce

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 336

ČSN EN 13501-1+A1:2010

ČSN EN 14081-1:2016

ČSN EN 14081-1+A1

ČSN EN 15228

ČSN EN 15497, čl. 5 a čl. 6

ČSN EN 13170 + A1

ČSN EN 13501-1 + A1

ČSN EN 13986 + A1

ČSN EN 14229

ČSN EN 300

ČSN EN 326-2 + A1

ČSN EN 622-1

ČSN EN 622-2

ČSN EN 622-5

ČSN EN 634-1

ČSN EN 634-2

ČSN EN 635-1

ČSN EN 635-3

ČSN EN 636 + A1

AS 1604.1-2012/Amdt 1

5.2

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství ze dřeva (okna, dveře) zárubně, ručně ovládané dveře a vrata

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 49 1582

ČSN EN 13501-1 + A1:2010

ČSN EN 13501-2

ČSN EN 14080

ČSN EN 14250

ČSN EN 14342

ČSN EN 14915+A1:2018

ČSN EN 13488 mimo č. 4.5.1

ČSN EN 13226 mimo čl. 5.5.1

ČSN EN 14374, mimo čl. 4.4.9

ČSN EN 16351:2016

EN 559-1+A1

EN 927-2, mimo č. 5.2.3 až 5.2.9 včetně

ETAG 011

ETAG 019

5.3

Dřevěná okna a jejich rámy, dřevěné dveře a jejich rámy, zárubně a prahy

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12207

ČSN EN 12208

ČSN EN 12210

ČSN EN 13501-1+A1:2010

ČSN EN 14351-1+A2

5.4

Ostatní dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky kromě nábytku

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 13501-1+A1

ČSN EN 14041

ČSN EN 1783

6*

Chemické látky, přípravky, výrobky a chemická vlákna

   

6.1

Nátěrové hmoty a podobné ochranné materiály, tiskařské barvy, inkousty, tuše a tmely

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 15274

ČSN EN 15275

ČSN EN 15307

ČSN EN 204

ČSN EN 301

ČSN EN ISO 12944-1

ČSN EN ISO 12944-2

ČSN EN ISO 12944-3

ČSN EN ISO 12944-4

ČSN EN ISO 12944-5

ČSN EN ISO 12944-7

ČSN EN ISO 12944-8

ČSN EN ISO 15528

ČSN EN ISO 3262-3

ČSN EN ISO 3262-10

ČSN EN 15651-1 ed.3

ČSN EN 15651-1 ed.2:2013

ČSN EN 15651-2 ed. 3

ČSN EN 15651-2 ed. 2:2013

ČSN EN 15651-3 ed. 3

ČSN EN 15651-3:2013

ČSN EN 15651-4 ed. 3

ČSN EN 15651-4 ed. 2:2013

6.2

Chemické látky a přípravky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

Směrnice 2011/65/EU

Směrnice 2017/2102/EU

ČSN EN 50581

Směrnice 2006/66/ES

7*

Výrobky z pryže a plastů

   

7.1

Pryžové výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 549

ČSN EN 549:1997

ČSN EN 681-1

ČSN EN 681-2+A1

ČSN EN 681-3+A1

ČSN EN 681-4+A1

ČSN EN 682

ISO 3934

ISO 9631

TS-ITC-143/98/a

7.2

Plastové desky, listy, hadice, trubky a profily

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 13476-2

ČSN EN 13476-2 ed. 2

ČSN EN 13476-3+A1

ČSN EN 13476-3

ČSN EN 12201-1

ČSN EN 12201-2 + A1

ČSN EN 12201-3 + A1

ČSN EN 12201-4

ČSN EN 12201-5

ČSN EN 124-1

ČSN EN 124-5

ČSN EN 124-6

ČSN EN 1253-1

ČSN EN 12608-1

ČSN EN 12676-1

ČSN EN 1329-1 + A1

ČSN EN 13310+A1

EN 13310+A1

ČSN EN 695

ČSN EN 1401-1

ČSN EN 14124

ČSN EN 14364

ČSN EN 1451-1

ČSN EN 1453-1

ČSN EN 1455-1

ČSN EN 1519-1

ČSN EN 1555-1

ČSN EN 1555-2

ČSN EN 1555-3+A1

ČSN EN 1555-4

ČSN EN 1555-5

ČSN EN 1565-1

ČSN EN 1566-1

ČSN EN 1796

ČSN EN 607

ČSN EN 61386-21

ČSN EN 61386-22

ČSN EN 61386-23

ČSN EN 61386-24

ČSN EN 997 + A1

ČSN EN ISO 10931

ČSN EN ISO 12162

ČSN EN ISO 1452-1

ČSN EN ISO 1452-2

ČSN EN ISO 1452-3

ČSN EN ISO 1452-4

ČSN EN ISO 1452-5

ČSN EN ISO 15874-1

ČSN EN ISO 15874-2

ČSN EN ISO 15874-3

ČSN EN ISO 15874-5

ČSN EN ISO 15875-1

ČSN EN ISO 15875-2

ČSN EN ISO 15875-3

ČSN EN ISO 15875-5

ČSN EN ISO 15876-1

ČSN EN ISO 15876-2

ČSN EN ISO 15876-3

ČSN EN ISO 15876-5

ČSN EN ISO 15877-1

ČSN EN ISO 15877-2

ČSN EN ISO 15877-3

ČSN EN ISO 15877-5

ČSN EN ISO 16135

ČSN EN ISO 16136

ČSN EN ISO 16137

ČSN EN ISO 16138

ČSN EN ISO 16139

ČSN EN ISO 21003-2

ČSN EN ISO 21003-3

ČSN EN ISO 21003-5

ČSN EN ISO 21787

ČSN P CEN/TS 1451-2

ČSN P CEN/TS 1455-2

ČSN P CEN/TS 1452-7

ČSN P CEN/TS 1519-2

ČSN P CEN/TS 1566-2

ČSN P CEN/TS 1453-2

ČSN EN 14315-1

ČSN EN 14315-2

ČSN EN 14318-1

ČSN EN 14318-2

ČSN EN 14319-1

ČSN EN 14319-2

ČSN EN 14320-1

ČSN EN 14320-2

ČSN EN ISO 1401

ČSN EN ISO 1403

ČSN EN ISO 2398

ČSN EN ISO 4641

ČSN EN 1013+A1

ČSN EN 1852-1

ČSN ISO 4065

ČSN EN 14933

ČSN EN 14934

ČSN EN 14303

ČSN EN 14303+A1:2013

ČSN EN 14304

ČSN EN 14304+A1:2013

ČSN EN 14305

ČSN EN 14305+A1:2013

ČSN EN 14306

ČSN EN 14306+A1:2013

ČSN EN 14307

ČSN EN 14307+A1:2013

ČSN EN 14308

ČSN EN 14308+A1:2013

ČSN EN 14309

ČSN EN 14309+A1:2013

ČSN EN 14313

ČSN EN 14313+A1:2013

ČSN EN 14314

ČSN EN 14314+A1:2013

ČSN EN 14933

ČSN EN 14934

ČSN EN 16069+A1

ISO 11922-2

ISO 161-1

ISO 161-2

ISO 4427-1

ISO 4427-2

ISO 4427-3

ISO 4427-5

ISO 6453

ISO 6915

ISO 6916-1

ISO 7245

ISO 7246

ISO 727-1

ISO 727-2

ISO 7617-1

ISO 7617-2

ISO 7617-3

ISO 8873-1

ISO 8873-2

TS-ITC-068/98/e

DIN 16830-3

DIN 16867

DIN 18159-2

DIN 74323

7.3

Plastové obaly, obalové materiály a plastové výrobky pro potravinářský a farmaceutický průmysl

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 77 0140

ČSN 77 1200

ČSN EN ISO 11683

Vyhl. MZd. 38/2001 Sb., § 1 až § 7, § 10 až 24, přílohy 1, 3, 7 až14

Zákon 477/2001 Sb., § 4

FDA 21 CFR, část 176, 177

Nařízením komise (EU) č. 10/2011, kap. II., III., V.

Český lékopis 2009: kapitoly 3.1.1. až 3.1.11, 3.1.14 a 3.1.15

Směrnice 94/62/ES, článek 8 a 11 a příloha II

7.4

Plastové výrobky pro stavebnictví

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12207

ČSN EN 12208

ČSN EN 12210

ČSN EN 12217

ČSN EN 13115

ČSN EN 13241+A2

ČSN EN 13341+A1

ČSN EN 13361:2005

ČSN EN 13361 ed.2

ČSN EN 1337-7

ČSN EN 13491 ed.2

ČSN EN 13492 ed.2

ČSN EN 13501-1+A1:2010

ČSN EN 13707+A2:2009

ČSN EN 13830 ed. 2

ČSN EN 13859-1

ČSN EN 13859-2

ČSN EN 13956

ČSN EN 13964 ed. 2

ČSN EN 13967+A1

ČSN EN 13967 ed. 2:2012

ČSN EN 13984

ČSN EN 14041

ČSN EN 14351-1+A2

ČSN EN 14877

ČSN EN 14904

ČSN EN 15037-4 + A1

ČSN EN 15389

ČSN EN 438-7

ČSN EN 751-3

ČSN EN 858-1

ČSN EN 13249

ČSN EN 13250

ČSN EN 13251

ČSN EN 13252

ČSN EN 13253

ČSN EN 13254

ČSN EN 13255

ČSN EN 13256

ČSN EN 13257

ČSN EN 13265

ČSN EN 13362 ed.2

ČSN EN 13491 ed.2

ČSN EN 13492 ed.2

ČSN EN 13493 ed.2

ČSN EN 1935

ČSN EN 15330-1

ČSN EN 15330-2

ČSN EN 15381

ČSN EN 15382:2014

ČSN EN 15102

ČSN EN 15102+A1:2012

ČSN EN 13245-2

ČSN EN 14695

ČSN EN 14909 ed. 2

ČSN EN 14967

7.5

Ostatní plastové výrobky (neuvedené pod pořadovými čísly 7.2 až 7.5)

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1069-1+A1

ČSN EN 12573-1

ČSN EN 12608-1

8*

Ostatní nekovové minerální výrobky

   

8.1

Sklo, skleněné výrobky a porcelánové výrobky pro jiné účely než stavební

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ISO 6486-2

GOST 30407-96

GOST 28390-89

Hygienická norma GN 2.3.3.972-00

Vyhl. MZd ČR 38/2001 Sb. (příloha 9, oddíl 1)

BS 6748

DIN 51032

Směrnice Rady 84/500/EHS

8.2

Keramické obkladačky a dlaždice

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 14411 ed. 3

8.3

Cihly, krytiny a podobné výrobky pro stavebnictví z pálené hlíny

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 72 2600

ČSN 72 2627-1

ČSN 72 2627-2

ČSN 72 2640

ČSN 72 2699

ČSN EN 1457-1

ČSN EN 1457-2

ČSN EN 771-1 + A1

8.4

Cement, vápno, sádra

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 72 2301

ČSN EN 14216 ed. 2

ČSN EN 14647

ČSN EN 15368+A1

ČSN EN 15743 + A1

ČSN EN 197-1 ed. 2

ČSN EN 413-1

ČSN EN 459-1 ed. 3

ČSN EN 998-1 ed. 3

ČSN EN 998-2 ed. 3

ČSN EN 13282-1

8.5

Betonové , sádrové, vápenné a cementové výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 15037-3 + A1

ČSN 72 3000

ČSN EN 12602

ČSN EN 1339

ČSN 72 3031

ČSN 73 1201

ČSN 73 1208

ČSN 73 1326

ČSN 73 2401

ČSN EN 1169

ČSN EN 12004-1

ČSN EN 12794+A1

ČSN EN 12839 ed. 2

ČSN EN 12843

ČSN EN 12860

ČSN EN 12878

ČSN EN 1304

ČSN EN 13224

ČSN EN 13225

ČSN EN 13263-1+A1

ČSN EN 1338

ČSN EN 1340

ČSN EN 1343 ed. 2

ČSN EN 1344

ČSN EN 13454-1

ČSN EN 13501-1+A1

ČSN EN 13748-1

ČSN EN 13748-2

ČSN EN 13813

ČSN EN 13830 ed. 2

ČSN EN 13964 ed. 2

ČSN EN 1433

ČSN EN 15037-2+A1

ČSN EN 15037-5 čl. 4 a čl. 6

ČSN EN 1504-2

ČSN EN 1504-3

ČSN EN 1504-4

ČSN EN 1504-5

ČSN EN 1504-6

ČSN EN 1504-7

ČSN EN 15824 ed. 2

ČSN EN 1537

ČSN EN 1992-1-1

ČSN EN 1992-1-2

ČSN EN 1992-2

ČSN EN 1992-3

ČSN EN 295-1

ČSN EN 295-4

ČSN EN 295-5

ČSN EN 295-6

ČSN EN 295-7

ČSN EN 447

ČSN EN 490+A1

ČSN EN 492+A1

ČSN EN 494+A1

ČSN EN 512

ČSN EN 588-2

ČSN EN 639

ČSN EN 640

ČSN EN 641

ČSN EN 771-2+A1

ČSN EN 771-3+A1

ČSN EN 771-4+A1

ČSN EN 845-1+A1

ČSN EN 934-2+A1

ČSN EN 934-3+A1

ČSN EN 934-4

ČSN EN 998-1 ed. 3

ČSN EN 998-2 ed. 3

ČSN EN 124-1

ČSN EN 124-4

ČSN EN 14016-1

ČSN EN 1168:2005+A3

ČSN EN 12737+A1

ČSN EN 13747+A2

ČSN EN 13978-1

ČSN EN 14843

ČSN EN 14844+A2

ČSN EN 14991

ČSN EN 14992+A1

ČSN EN 15037-1

ČSN EN 15050+A1

ČSN EN 1520

ČSN EN 15258

ČSN EN 934-5

ČSN EN 15167-1

ČSN EN 14889-1

ČSN EN 14889-2

ČSN EN 1504-6

ČSN EN 1504-7

ČSN EN 1504-6

ČSN EN 206+A1

EN 206

PN-EN 206

8.6

Přírodní kámen pro výtvarné a stavební účely a výrobky z něho

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1341 ed. 2

ČSN EN 1342 ed. 2

ČSN EN 13693+A1

ČSN 72 1810

ČSN 72 2518

ČSN 72 5250

ČSN EN 13043

ČSN EN 13055-1

ČSN EN 13055-2

ČSN EN 13139

ČSN EN 13383-1

ČSN EN 14891 ed. 2

ČSN EN 15285

ČSN EN 15286 čl. 4 a čl. 6

ČSN EN 12057 ed. 2

ČSN EN 12058 ed. 2

ČSN EN 13383-1

ČSN EN 1469 ed.2

ČSN EN 771-5+A1

ČSN EN 771-6+A1

8.7

Ostatní nekovové minerální výrobky (neuvedené pod pořadovými čísly 8.1. až 8.6)

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 72 2072-1

ČSN 72 2072-2

ČSN 72 2072-3

ČSN 72 2072-4

ČSN 72 2072-5

ČSN 72 2072-6

ČSN 72 2072-8

ČSN 72 2072-9

ČSN 72 2072-10

ČSN 72 2072-11

ČSN EN 12271

ČSN EN 12273

ČSN EN 12591

ČSN EN 13108-1 ed. 2

ČSN EN 13108-2 ed. 2

ČSN EN 13108-3 ed. 2

ČSN EN 13108-4 ed. 2

ČSN EN 13108-5 ed. 2

ČSN EN 13108-6 ed. 2

ČSN EN 13108-7 ed. 2

ČSN EN 13162+A1

ČSN EN 13163+A2

ČSN EN 13164+A1

ČSN EN 13165+A2

ČSN EN 13166+A2

ČSN EN 13167+A1

ČSN EN 13168+A1

ČSN EN 13169+A1

ČSN EN 13171+A1

ČSN EN 13285

ČSN EN 13285 ed.2

ČSN EN 13304

ČSN EN 13305

ČSN EN 13808

ČSN EN 14023

ČSN EN 14064-1

ČSN EN 14227-1

ČSN EN 14227-2

ČSN EN 14227-3

ČSN EN 14227-4

ČSN EN 14227-5

ČSN EN 14227-15

ČSN EN 15322

ČSN EN 15599-1

ČSN EN 15600-1

ČSN EN 15814+A2 čl. 4 a čl. 5

ČSN EN 450-1

Věstník MŽP ČR 1994, částka 2

ČSN EN 13969

ČSN EN 13970

ČSN EN 14063-1

ČSN EN 14316-1

ČSN EN 14317-1

ČSN EN 534+A1

ČSN EN 13924

9*

Kovové konstrukce a kovodělné výrobky (kromě strojů a zařízení); průmyslové služby a práce

   

9.1

Kovové konstrukce a jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1090-1+A1

ČSN EN 124-1

ČSN EN 124-2

ČSN EN 124-3

9.2

Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery; topná tělesa a kotle pro ústřední topení

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12975-1+A1

ČSN EN 215 + A1:2004

ČSN EN 442-1 ed. 2

9.3

Ostatní kovové výrobky (neuvedené pod pořadovými čísly 9.1. a 9.2)

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12778

ČSN EN 12983-1

ČSN EN 251

10*

Stroje a zařízení jinde neuvedené

   

10.1

Potrubní armatury a jejich díly, průmyslové chladící a vzduchotechnické zařízení

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1074-1

ČSN EN 1074-2

ČSN EN 1074-3

ČSN EN 1074-4

ČSN EN 1074-5

ČSN EN 1074-6

ČSN EN 1111

ČSN EN 12050-1 ed.2

ČSN EN 12050-2 ed.2

ČSN EN 12050-3 ed.2.

ČSN EN 12050-4 ed.2

ČSN EN 1286

ČSN EN 13564-1

ČSN EN 200

ČSN EN 26704

ČSN EN 274-1

ČSN EN 274-2

ČSN EN 274-3

ČSN EN 331 ed. 2

ČSN EN 593

ČSN EN 60534-1

ČSN EN 60534-3-1

ČSN EN 60534-3-2

ČSN EN 60534-3-3

ČSN EN 60534-5

ČSN EN 816

ČSN EN 817

ČSN EN ISO 5210

ČSN EN 10224+A1

ČSN EN 10224:2005

ČSN EN 10242+A2

ČSN EN 10242:1997

ČSN EN 10312+A1

ČSN EN 10312:2005

ČSN EN 1123-1+A1

ČSN EN 1123-1:2000

ČSN EN 1123-2+A1

ČSN EN 13160-1

ČSN EN 1505

ČSN EN 1506

ČSN EN 1886

ČSN EN 558

ČSN EN 598+A1

ČSN EN 877:2001

ČSN EN 1057+A1

ČSN EN 1254-1

ČSN EN 1254-2

ČSN EN 1254-3

ČSN EN 1254-4

ČSN EN 746-1+A1

ČSN EN 12842

10.2

Přístroje a zařízení převážně pro domácnost

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 55014-1 ed. 3:2007

ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN 60335-1 ed. 3

ČSN EN 60335-2-2 ed. 3

ČSN EN 60335-2-3 ed. 3

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2

ČSN EN 60335-2-13 ed. 3

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3

ČSN EN 60335-2-16 ed. 2

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5

ČSN EN 60335-2-26 ed. 2

ČSN EN 60335-2-28 ed. 2

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3

ČSN EN 60335-2-32 ed. 2

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3

ČSN EN 60335-2-38 ed. 3

ČSN EN 60335-2-39 ed. 3

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2

ČSN EN 60335-2-42 ed. 3

ČSN EN 60335-2-44 ed. 2

ČSN EN 60335-2-45 ed. 2

ČSN EN 60335-2-48 ed. 3

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3

ČSN EN 60335-2-50 ed. 3

ČSN EN 60335-2-51 ed. 2

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3

ČSN EN 60335-2-55 ed. 2

ČSN EN 60335-2-56 ed. 2

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2

ČSN EN 60335-2-70 ed. 2

ČSN EN 60335-2-71 ed. 2

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2

ČSN EN 60335-2-78 ed. 2

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2

ČSN EN 60335-2-83

ČSN EN 60335-2-84 ed. 2

ČSN EN 60335-2-85 ed. 2

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2

ČSN EN 60335-2-88 ed. 2

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2

ČSN EN 60335-2-99

ČSN EN 60335-2-101

ČSN EN 60335-2-105

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3

ČSN EN 62233

10.3

Digestoře

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 14175-2

10.4

Čistírny odpadních vod

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12566-1 ed. 2

ČSN EN 12566-1+A1:2005

ČSN EN 12566-3

ČSN EN 12566-3+A2:2014

ČSN EN 12566-4 ed. 2

ČSN EN 12566-4:2008

ČSN EN 12566-6 ed. 2

ČSN EN 12566-6:2013

ČSN EN 12566-7 ed. 2

ČSN EN 12566-7:2013

11*

Kancelářské stroje a počítače

   

11.1

Kancelářské stroje a počítače

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 55032 ed. 2

ČSN EN 55024 ed. 2

ČSN EN 60950-1 ed. 2

ČSN EN 62368-1

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3

TS-ITC-333-CZ/2020, ver 2. - „Posuzování a osvědčování hazardních her a technických zařízení, prostřednictvím kterých jsou hazardní hry provozovány“

12*

Elektrické a optické stroje a zařízení

   

12.1

Elektromotory, generátory a transformátory, jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 61558-1 ed. 2

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2

12.2

Elektrická rozvodná, řídící a spínací zařízení, jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

ČSN EN 55011 ed. 4

ČSN EN 60269-1 ed. 3

ČSN EN 60309-1 ed. 3

ČSN EN 60730-1 ed. 3

ČSN EN 60730-2-14

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3

ČSN EN 61000-6-1 ed. 2

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2

ČSN EN 61000-6-4 ed. 2

ČSN EN 61326-1 ed. 2

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2

12.3

Elektrické zdroje světla a svítidla a jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 55015 ed. 4

ČSN EN 60598-1 ed. 6

ČSN EN 60598-2-1

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2

ČSN EN 60598-2-17+A2

ČSN EN 60598-2-18

ČSN EN 60598-2-19

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3

ČSN EN 60598-2-23

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2

ČSN EN 60598-2-4

ČSN EN 60598-2-4 ed. 2

ČSN EN 60598-2-5 ed. 2

ČSN EN 60598-2-7

ČSN EN 60598-2-8 ed. 2

ČSN EN 60598-2-9

ČSN EN 61347-1 ed.3

ČSN EN 61347-2-11

ČSN EN 61347-2-13 ed.2

ČSN EN 61547 ed. 2

12.4

Elektrická zařízení jinde neuvedená a jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12015

ČSN EN 12016

ČSN EN 50121-1 ed. 3

ČSN EN 50121-1 ed. 4

ČSN EN 50121-3-2 ed. 3

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4

ČSN EN 50121-4 ed. 3

ČSN EN 50121-4 ed. 4

ČSN EN 55025 ed. 2

ČSN EN 60204-1 ed. 2

ČSN EN 60601-1 ed. 2

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3

ČSN EN 60601-1-4

ČSN EN 60601-2-18 ed. 2

ČSN EN 60601-2-19

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2

ČSN EN 60601-2-26 ed. 3

ČSN EN 60601-2-31 ed. 2

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2

ČSN EN 60601-2-46 ed. 2

ČSN EN 60601-2-52

ČSN EN 61010-1 ed. 2

TS-ITC-333-CZ/2020, ver 2. - „Posuzování a osvědčování hazardních her a technických zařízení, prostřednictvím kterých jsou hazardní hry provozovány“

13*

Optické přístroje a výrobky

   

13.1

Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 61010-1 ed. 2

ČSN EN 61672-1

ČSN EN ISO 10524-2

ČSN EN ISO 11145

ČSN EN ISO 9360-1

ČSN ISO 2954

ČSN EN 61143-1

ASTM E 275-08

13.2

Brýle, ochranné brýle, korekční ochranné nebo jiné brýle, příslušné filtry, zorníky a čočky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 166

ČSN EN 169

ČSN EN 170

ČSN EN 171

ČSN EN 172

ČSN EN 174

ČSN EN 175

ČSN EN ISO 12870

14*

Nábytek, výrobky zpracovatelského průmyslu

   

14.1

Zařízení a povrchy dětských hřišt

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1176-1 ed. 2

ČSN EN 1176-2 ed. 2

ČSN EN 1176-3 ed. 2

ČSN EN 1176-4 ed. 2

ČSN EN 1176-5

ČSN EN 1176-6 ed. 2

ČSN EN 1176-10

ČSN EN 1176-11

ČSN EN 12227

14.2

Sportovní potřeby

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1069-1

ČSN EN 13138-1

ČSN EN 13138-2

ČSN EN 13277-1

ČSN EN 13277-2

ČSN EN 13277-3

ČSN EN 13277-4

ČSN EN 13277-5

ČSN EN 13277-7

ČSN EN 14904

ČSN EN 15613

ČSN EN 13277-6

ČSN EN 13158

ČSN EN 14120+ A1

ČSN EN 1621-1

ČSN EN 1621-2

ČSN EN 13567+A1

ČSN CEN/TS 15256

ČSN EN 13546+A1

ČSN EN ISO 10256-1

ČSN EN ISO 10256-2

ČSN EN ISO 10256-3

ČSN EN ISO 10256-4

Certification Rules for IFF marking of Floorball Equipment SPCR 011, point 2

14.3

Hry a hračky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 62115

ČSN EN 71-1+A1

ČSN EN 71-2+A1:2014

ČSN EN 71-3+A1

ČSN EN 71-4

ČSN EN 71-5

ČSN EN 71-7+A2:2018

ČSN EN 71-8

ČSN EN 71-9+A1

ČSN EN 71-13

ČSN EN 71-14+A1:2018

ČSN EN 12586+A1

ČSN EN 1400+A1:2014

ASTM F 963-16

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) – příloha XVII položky č.: 5, 23, 27, 43, 50, 51 a 52

Vyhláška MZd č. 84/2001 Sb. §1 až §4, §6 až §13, §15, příloha 1 až 12

Směrnice 2009/48/EC

CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) Section 101, Total Lead in Subtrate materials

CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) Section 108, Phtahalates

16 CFR Part 1303 (Code of Federal Regulation), Total Lead – Containing Paint

AfPS GS 2019:01 PAK (GS Specification; Testing and assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the awarding of GS Marks - Specification pursuant to Article 21 (1) No. 3 of the Product Safety Act (ProdSG))

14.4

Výrobky pro péči o dítě; dětské kočárky, jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1080

ČSN EN 13210

ČSN EN 1888

ČSN EN 14372

ČSN EN 14350-1

ČSN EN 14350-2

 

Legenda:

 

TS-ITC

Technická specifikace ITC – dokument ITC, nahrazující scházející technické normy obecně. Dokument dostupný v ITC.

NV

Nařízení vlády v platném znění

Vyhl. MZd

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v platném znění

Směrnice

Směrnice Komise EU v platném znění

ASTM

American Society for Testing and Materials

BS

British Standard

DIN

Deutsche Industrie Normen

GN

Normativní dokument pro hygienu (Ruská technická norma)

GOST

Gosudarstvennyj standard

Věstník MŽP

Věstník Ministerstva životního prostředí

ETAG

Řídící pokyny pro evropská technická schválení (European Technical Approval Guideline)

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

 

 

 

Procesy, služby

Pořadové
číslo

Název procesu/služby

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

1.

Postup pro posuzování plnění kritérií pro management hygieny ve výrobě obalů

CZ–ITC 6, v_9_2020 (vychází z 6 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na auditu)

ČSN EN 15593

Akreditace pro účely autorizace/oznámení

Pořadové
číslo1)

Název produktu/skupiny produktů

Postup posuzování shody/modul

Základní požadavky:

produktové specifikace/ vlastnosti/technické normy 2)

1.*

Osobní ochranné prostředky podle nařízení 2016/425

1.1

Prostředky pro ochranu hrudníku a bederní části

nařízení 2016/425

Modul B

Modul C2

Modul D

Příloha č. II

nařízení 2016/425

1.2

Prostředky pro ochranu očí

 

1.3

Prostředky pro ochranu obličeje

 

1.4

Prostředky na ochranu chodidel nohou a proti uklouznutí

   

1.5

Prostředky pro ochranu celého těla (oděvy)

   

1.6

Prostředky na ochranu rukou a paží

   

1.7

Prostředky na ochranu rukou a paží proti chemickým látkám

   

1.8

Prostředky pro ochranu proti chladu [chlad > -50 °C, [extrémní chlad < -50 °C]

   

1.9

Prostředky pro ochranu proti teplu [teplo < 100 °C], [teplo > 100 °C a oheň]

   

1.10

Ochranné prostředky proti elektrickému šoku (vyjma ochrany rukou a paží)

   

1.11

Ochranné prostředky proti pořezání ruční řetězovou pilou

   

1.12

Ochranné prostředky proti biologickým látkám

   

1.13

Ochranné prostředky proti mechanickým rizikům

   

1.14

Ochranné prostředky proti neionizujícímu záření

   

1.15

Ochranné prostředky proti uklouznutí

   

1.16

Ochranné prostředky proti statickému stlačení

   

1.17

Ochranné prostředky proti vibracím

   

1.18

Ochranné prostředky proti chemickým látkám (jen pevným a kapalným)

   

1.19

Ochranné prostředky proti rizikům vyplývajícím ze sportovních aktivit (vyjma chráničů pro hráče kopané)

(chrániče hlavy –jen pro lední hokej a bojové sporty)

   

1.20

Specializované oblasti působnosti: Chrániče těla

   

1.21

Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy proti statické elektřině

   

1.22

Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech

   

1.23

Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro hasiče

   

1.24

Specializované oblasti působnosti: Oděvy s vysokou viditelností

   

1.25

Specializované oblasti působnosti: Ochranné prostředky pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu

   

1.26

Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím

nařízení 2016/425

Modul B

Modul C2

Příloha č. II

nařízení 2016/425

1) hvězdička u pořadového čísla označuje, že certifikační orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat nové/aktuální/revidované technické předpisy, které jsou uvedeny v postupu posuzování shody, vůči kterému se posuzuje shoda se základními požadavky. Předpokladem je, že se nemění skupina produktů, právní předpis ani postup posuzování shody.

2) Aktuální seznam norem/ normativních dokumentů je k dispozici v certifikačním orgánu (u manažera kvality certifikačního orgánu).

Systém certifikovaných dodavatelů 3)

Pořadové
číslo

Název skupiny/třídy/činnosti

Kód NACE/ CPV

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

1.

Demolice, bourací práce, příprava území a zemní práce

45.11

PS 003:1016 4)

2.

Výstavba pozemních a inženýrských staveb

45.21

3.

Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin

45.22

4.

Výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních zařízení

45.23

5.

Výstavba vodních děl

45.24

6.

Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

45.25

7.

Instalace elektrických rozvodů a zařízení

45.31

8.

Izolační práce

45.32

9.

Instalatérské práce

45.33

10.

Ostatní stavební montážní práce

45.34

11

Dokončovací stavební práce

45.4

3) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

4) Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů – dokumenty Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR jsou
v aktuální verzi dostupné na www.sps.cz

Legenda:

 

PS

Pravidla systému