INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Rozsah akreditace COV 3020

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v HTML
(Aktuální rozsah akreditace 
Certifikačního orgánu pro výrobky č. 3020)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

 

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 407/2023 ze dne: 28. 7. 2023
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Institut pro testování a certifikaci, a.s., Certifikační orgán pro výrobky, třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

 

Certifikační orgán uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má certifikační orgán veřejně
k dispozici v prostorách certifikačního orgánu ve formě „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace“.

Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby)
Hmotné produkty

Pořadové
číslo

Název produktu / skupiny produktů

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

Stupeň volnosti1

1.

Ostatní nerostné suroviny

1.1

neobsazeno

   

-

2.

Textilie a textilní výrobky

2.1

Textilní vlákna a příze, textilní tkaniny, textilní konfekční výrobky kromě oděvů

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 80 6302

ČSN EN 14

ČSN EN ISO 5912

A

2.2

Motouzy, šňůry, lana, provazy a síťované výrobky, pletené nebo háčkované výrobky a punčochové zboží a ostatní textilní výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 80 5004

ČSN 80 5810

A

3.

Oděvy a kožešiny

3.1

Oděvy a kožešiny

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN ISO 13688

ČSN EN ISO 11611

ČSN 80 7030

ČSN 80 7602

ČSN EN 13911

ČSN EN 14605+A1

ČSN EN 342

ČSN EN 343+A1:2008

ČSN EN 381-5:1997

ČSN EN 469

ČSN EN 510

ČSN EN ISO 11612

ČSN EN ISO 13998

ČSN EN ISO 14116

ČSN EN ISO 20471

ČSN 79 2401

ČSN 79 7101

ČSN P CEN/TS 14237

A

4.

Usně, brašnářské a sedlářské výrobky, obuv

4.1

Usně

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 79 2130

ČSN 79 2170

ČSN 79 2185

ČSN 79 2212

ČSN 79 2231

ČSN 79 2232

ČSN 79 2240

ČSN 79 2241

ČSN 79 2242

ČSN 79 2243

ČSN 79 2246

ČSN 79 2250

ČSN 79 2261

ČSN 79 2540

ČSN 79 2570

ČSN 79 2572

ČSN 79 2630

ČSN 79 2634

ČSN 79 2641

ČSN 79 2645

ČSN 79 2710

ČSN 79 2715

ČSN 79 2721

ČSN 79 2750

ČSN 79 2810

A

4.2

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 79 6000

ČSN 79 6505

ČSN 79 6506

ČSN 79 6595

ČSN 79 7410

ČSN EN 12477

ČSN EN 1466

ČSN EN ISO 374-1

ČSN EN 388+A1

ČSN EN 407 ed. 2

ČSN EN 407:1996

ČSN EN 420+A1:2010

ČSN EN 511

ČSN EN 659+A1

A

4.3

Obuv

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 79 5600

ČSN 79 5790

ČSN 79 5793

ČSN 79 5794

ČSN 79 5796

ČSN 79 5801

ČSN EN 12568:1999

ČSN EN ISO 20344

ČSN EN ISO 20345:2012

ČSN EN ISO 20346

ČSN EN ISO 20347:2012

ČSN ISO 4643

ČSN ISO 5423

A

5.

Dřevo a výrobky ze dřeva

5.1

neobsazeno

   

-

5.2

neobsazeno

   

-

5.3

neobsazeno

   

-

5.4

neobsazeno

   

-

6.

Chemické látky, přípravky, výrobky a chemická vlákna

6.1

neobsazeno

   

-

6.2

Chemické látky a přípravky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

Směrnice 2011/65/EU

Směrnice 2017/2102/EU

ČSN EN 50581:2013

Směrnice 2006/66/ES

A

7.

Výrobky z pryže a plastů

7.1

Pryžové výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 549

ČSN EN 549:1997

TS-ITC-143/98/a

A

7.2

Plastové desky, listy, hadice, trubky a profily

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12608-1

ČSN EN 13310+A1

EN 13310+A1

ČSN EN 14124

ČSN EN 61386-24

ČSN EN ISO 15875-2

ČSN EN ISO 15877-1

ČSN EN ISO 15877-2

ČSN EN ISO 15877-3

ČSN EN ISO 15877-5

ČSN EN ISO 1401

ČSN EN ISO 2398

ČSN EN 1013+A1

ISO 7246

TS-ITC-068/98/e

DIN 18159-2

DIN 74323

A

7.3

Plastové obaly, obalové materiály a plastové výrobky pro potravinářský a farmaceutický průmysl

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 77 0140

ČSN 77 1200

ČSN EN ISO 11683

Vyhl. MZd. 38/2001 Sb., § 1 až § 7, § 10 až 24, přílohy 1, 3, 7 až 14

Zákon 477/2001 Sb., § 4

FDA 21 CFR, část 176, 177

Nařízením komise (EU) č. 10/2011, kap. II., III., V.

Český lékopis 2009: kapitoly 3.1.1. až 3.1.11, 3.1.14 a 3.1.15

Směrnice 94/62/ES, článek 8 a 11 a příloha II

A

7.4

Plastové výrobky pro stavebnictví

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 13241+A2

ČSN EN 13341+A1

ČSN EN 13361:2005

ČSN EN 13491 ed.2

ČSN EN 13492 ed.2

ČSN EN 13707+A2:2009

ČSN EN 14877

ČSN EN 15037-4+A1

A

7.5

Ostatní plastové výrobky (neuvedené pod pořadovými čísly 7.2 až 7.5)

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1069-1+A1

ČSN EN 12573-1

ČSN EN 12608-1:2017

A

8.

Ostatní nekovové minerální výrobky

8.1

Sklo, skleněné výrobky a porcelánové výrobky pro jiné účely než stavební

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ISO 6486-2

GOST 28390-89

Hygienická norma GN 2.3.3.972-00

Vyhl. MZd ČR 38/2001 Sb. (příloha 9, oddíl 1)

BS 6748

DIN 51032

Směrnice Rady 84/500/EHS

A

8.2

Keramické obkladačky a dlaždice

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 14411 ed. 3

A

8.3

neobsazeno

   

-

8.4

neobsazeno

   

-

8.5

neobsazeno

   

-

8.6

neobsazeno

   

-

8.7

Ostatní nekovové minerální výrobky (neuvedené pod pořadovými čísly 8.1. až 8.6)

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 13285:2006

ČSN EN 13285 ed.2

ČSN EN 14064-1

ČSN EN 15814+A2 čl. 4 a čl. 5

ČSN EN 13924:2006

A

9.

Kovové konstrukce a kovodělné výrobky (kromě strojů a zařízení); průmyslové služby a práce

9.1

neobsazeno

   

-

9.2

neobsazeno

   

-

9.3

Ostatní kovové výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12778

ČSN EN 12983-1

A

10.

Stroje a zařízení jinde neuvedené

10.1

Potrubní armatury a jejich díly, průmyslové chladící a vzduchotechnické zařízení

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 274-1

ČSN EN 10242

ČSN EN 10242:1997

A

10.2

Přístroje a zařízení převážně pro domácnost

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 55014-1 ed. 3:2007

ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN 60335-1 ed. 3

ČSN EN 60335-2-2 ed. 3

ČSN EN 60335-2-3 ed. 3

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2

ČSN EN 60335-2-13 ed. 3

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3

ČSN EN 60335-2-16 ed. 2

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5

ČSN EN 60335-2-26 ed. 2

ČSN EN 60335-2-28 ed. 2

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3

ČSN EN 60335-2-32 ed. 2

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3

ČSN EN 60335-2-38 ed. 3

ČSN EN 60335-2-39 ed. 3

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2

ČSN EN 60335-2-42 ed. 3

ČSN EN 60335-2-44 ed. 2

ČSN EN 60335-2-45 ed. 2

ČSN EN 60335-2-48 ed. 3

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3

ČSN EN 60335-2-50 ed. 3

ČSN EN 60335-2-51 ed. 2

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3

ČSN EN 60335-2-55 ed. 2

ČSN EN 60335-2-56 ed. 2:2004

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2

ČSN EN 60335-2-70 ed. 2

ČSN EN 60335-2-71 ed. 2

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2

ČSN EN 60335-2-78 ed. 2

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2

ČSN EN 60335-2-83

ČSN EN 60335-2-84 ed. 2

ČSN EN 60335-2-85 ed. 2

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2

ČSN EN 60335-2-88 ed. 2

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2

ČSN EN 60335-2-99

ČSN EN 60335-2-101

ČSN EN 60335-2-105

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3

ČSN EN 62233

A

10.3

Digestoře

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 14175-2

A

10.4

Čistírny odpadních vod

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12566-1 ed. 2

ČSN EN 12566-1:2005

ČSN EN 12566-3

ČSN EN 12566-3+A2:2014

ČSN EN 12566-4 ed. 2

ČSN EN 12566-4:2008

ČSN EN 12566-6 ed. 2

ČSN EN 12566-6:2013

ČSN EN 12566-7 ed. 2

ČSN EN 12566-7:2013

A

11.

Kancelářské stroje a počítače

11.1

Kancelářské stroje a počítače

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 55032 ed. 2

ČSN EN 55024 ed. 2:2011

ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006

ČSN EN 62368-1

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3

TS-ITC-333-CZ/2020, ver 2. - „Posuzování a osvědčování hazardních her a technických zařízení, prostřednictvím kterých jsou hazardní hry provozovány“

A

12.

Elektrické a optické stroje a zařízení

12.1

Elektromotory, generátory a transformátory, jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2

A

12.2

Elektrická rozvodná, řídící a spínací zařízení, jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

ČSN EN 55011 ed. 4

ČSN EN 60269-1 ed. 3

ČSN EN 60309-1 ed. 3

ČSN EN 60730-1 ed. 3

ČSN EN 60730-2-14:1999

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2:2011

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2:2002

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2:2011

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3:2011

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3

ČSN EN 61000-6-1 ed. 2:2007

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3:2006

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2

ČSN EN 61000-6-4 ed. 2:2007

ČSN EN 61326-1 ed. 2

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2

A

12.3

Elektrické zdroje světla a svítidla a jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 55015 ed. 4:2014

ČSN EN 60598-1 ed. 6

ČSN EN 60598-2-1

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2

ČSN EN 60598-2-17+A2:1995

ČSN EN 60598-2-18

ČSN EN 60598-2-19

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3

ČSN EN 60598-2-23

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2

ČSN EN 60598-2-4:2018

ČSN EN 60598-2-4 ed. 2

ČSN EN 60598-2-5 ed. 2

ČSN EN 60598-2-7:1994

ČSN EN 60598-2-8 ed. 2

ČSN EN 60598-2-9

ČSN EN 61347-1 ed.3

ČSN EN 61347-2-11

ČSN EN 61347-2-13 ed.2

ČSN EN 61547 ed. 2

A

12.4

Elektrická zařízení jinde neuvedená a jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12015

ČSN EN 12016

ČSN EN 50121-1 ed. 4

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4

ČSN EN 50121-4 ed. 4

ČSN EN 55025 ed. 2

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

ČSN EN 60601-1 ed. 2

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3

ČSN EN 60601-1-4

ČSN EN 60601-2-18 ed. 2

ČSN EN 60601-2-19

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2

ČSN EN 60601-2-52

ČSN EN 61010-1 ed. 2

TS-ITC-333-CZ/2020, ver 2. - „Posuzování a osvědčování hazardních her a technických zařízení, prostřednictvím kterých jsou hazardní hry provozovány“

A

13.

Optické přístroje a výrobky

13.1

Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 61010-1 ed. 2

ČSN EN 61672-1

ČSN EN ISO 10524-2

ČSN EN ISO 11145

ČSN EN ISO 9360-1

ČSN ISO 2954

ČSN EN 61143-1

ASTM E 275-08

A

13.2

Brýle, ochranné brýle, korekční ochranné nebo jiné brýle, příslušné filtry, zorníky a čočky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 166

ČSN EN 169

ČSN EN 170

ČSN EN 171

ČSN EN 172

ČSN EN 174

ČSN EN 175

ČSN EN ISO 12870

A

14.

Nábytek, výrobky zpracovatelského průmyslu

14.1

Zařízení a povrchy dětských hřišť

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1176-1 ed. 2

ČSN EN 1176-2 ed. 2

ČSN EN 1176-3 ed. 2

ČSN EN 1176-4 ed. 2

ČSN EN 1176-5

ČSN EN 1176-6 ed. 2

ČSN EN 1176-10

ČSN EN 1176-11

ČSN EN 12227

A

14.2

Sportovní potřeby

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1069-1+A1

ČSN EN 13138-1

ČSN EN 13138-2

ČSN EN 13277-1

ČSN EN 13277-2

ČSN EN 13277-3

ČSN EN 13277-4

ČSN EN 13277-5

ČSN EN 13277-7

ČSN EN 14904

ČSN EN 15613

ČSN EN 13277-6

ČSN EN 13158

ČSN EN 14120+ A1

ČSN EN 1621-1

ČSN EN 1621-2

ČSN EN 13567+A1

ČSN CEN/TS 15256

ČSN EN 13546+A1

ČSN EN ISO 10256-1

ČSN EN ISO 10256-2

ČSN EN ISO 10256-3

ČSN EN ISO 10256-4

Certification Rules for IFF marking of Floorball Equipment SPCR 011, point 2

A

14.3

Hry a hračky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 62115

ČSN EN 71-1+A1

ČSN EN 71-2+A1:2014

ČSN EN 71-2

ČSN EN 71-3+A1

ČSN EN 71-4:2013

ČSN EN 71-4 ed. 2

ČSN EN 71-5

ČSN EN 71-7+A3

ČSN EN 71-8

ČSN EN 71-13:2014

ČSN EN 71-13+A1

ČSN EN 71-14

ČSN EN 12586+A1

ČSN EN 1400+A2

ASTM F 963-16:2016

ASTM F 963-17

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) – příloha XVII položky č.: 5, 23, 27, 43, 50, 51 a 52Vyhláška MZd č. 84/2001 Sb. §1 až §4, §6 až §13, §15, příloha 1 až 12

Směrnice 2009/48/EC Nařízení vlády č. 86/2011 Sb.

CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) Section 101, Total Lead in Subtrate materials

CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) Section 108, Phtahalates

16 CFR Part 1303 (Code of Federal Regulation), Total Lead – Containing Paint

AfPS GS 2019:01 PAK (GS Specification; Testing and assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the awarding of GS Marks - Specification pursuant to Article 21 (1) No. 3 of the Product Safety Act (ProdSG))

A

14.4

Výrobky pro péči o dítě; dětské kočárky, jejich díly

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1080

ČSN EN 13210-1

ČSN EN 13210-2

ČSN EN 1888-1+A1

ČSN EN 1888-2+A1

ČSN EN 14372

ČSN EN 14350-1:2005

A

1stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Legenda:

 

TS-ITC

Technická specifikace ITC – dokument ITC, nahrazující scházející technické normy obecně. Dokument dostupný v ITC.

NV

Nařízení vlády v platném znění

Vyhl. MZd

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v platném znění

Směrnice

Směrnice Komise EU v platném znění

ASTM

American Society for Testing and Materials

BS

British Standard

DIN

Deutsche Industrie Normen

GN

Normativní dokument pro hygienu (Ruská technická norma)

GOST

Gosudarstvennyj standard

Věstník MŽP

Věstník Ministerstva životního prostředí

ETAG

Řídící pokyny pro evropská technická schválení (European Technical Approval Guideline)

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Procesy, služby

Pořadové
číslo

Název procesu / služby

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

1.

Postup pro posuzování plnění kritérií pro management hygieny ve výrobě obalů

CZ–ITC 6, v_9_2020 (vychází z 6 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na auditu)

ČSN EN 15593

1stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Systém certifikovaných dodavatelů

Pořadové
číslo

Název skupiny / třídy / činnosti

Kód NACE / CPV

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

Stupeň volnosti1

1.

Demolice, bourací práce, příprava území a zemní práce

45.11

PS 003:10162

-

2.

Výstavba pozemních a inženýrských staveb

45.21

3.

Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin

45.22

4.

Výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních zařízení

45.23

5.

Výstavba vodních děl

45.24

6.

Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

45.25

7.

Instalace elektrických rozvodů a zařízení

45.31

8.

Izolační práce

45.32

9.

Instalatérské práce

45.33

10.

Ostatní stavební montážní práce

45.34

11.

Dokončovací stavební práce

45.4

1stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

2 Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů – dokumenty Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR jsou v aktuální verzi dostupné na www.sps.cz

Legenda:

 

PS

Pravidla systému

Akreditace pro účely autorizace/oznámení

Pořadové
číslo

Název produktu/skupiny produktů

Postup posuzování

shody / modul

Základní požadavky / harmonizované technické specifikace:

produktové specifikace / vlastnosti / technické normy3

Stupeň volnosti1

1.

Osobní ochranné prostředky podle nařízení 2016/425

1.1

Prostředky pro ochranu hrudníku a bederní části

nařízení 2016/425

Modul B

Modul C2

Modul D

Příloha č. II

nařízení 2016/425

A

1.2

Prostředky pro ochranu očí

     

1.3

Prostředky pro ochranu obličeje

1.4

Prostředky na ochranu chodidel nohou a proti uklouznutí

1.5

Prostředky pro ochranu celého těla (oděvy)

1.6

Prostředky na ochranu rukou a paží

1.7

Prostředky na ochranu rukou a paží proti chemickým látkám

1.8

Prostředky pro ochranu proti chladu [chlad > -50 °C, [extrémní chlad < -50 °C]

1.9

Prostředky pro ochranu proti teplu [teplo < 100 °C], [teplo > 100 °C a oheň]

1.10

Ochranné prostředky proti elektrickému šoku (vyjma ochrany rukou a paží)

1.11

Ochranné prostředky proti pořezání ruční řetězovou pilou

1.12

Ochranné prostředky proti biologickým látkám

1.13

Ochranné prostředky proti mechanickým rizikům

1.14

Ochranné prostředky proti neionizujícímu záření

1.15

Ochranné prostředky proti uklouznutí

1.16

Ochranné prostředky proti statickému stlačení

1.17

Ochranné prostředky proti vibracím

1.18

Ochranné prostředky proti chemickým látkám (jen pevným a kapalným)

1.19

Ochranné prostředky proti rizikům vyplývajícím ze sportovních aktivit

(z toho chrániče hlavy jen pro lední hokej, bojové sporty, horolezce, cyklisty, uživatele skateboardů a kolečkových bruslí)

1.20

Specializované oblasti působnosti: Chrániče těla

1.21

Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy proti statické elektřině

1.22

Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech

1.23

Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro hasiče

1.24

Specializované oblasti působnosti: Oděvy s vysokou viditelností

1.25

Specializované oblasti působnosti: Ochranné prostředky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

1.26

Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím

nařízení 2016/425

Modul B

Modul C2

Příloha č. II

nařízení 2016/425

A

1.27

Prostředky pro ochranu hlavy

(jen pro lední hokej, bojové sporty, horolezce, cyklisty, uživatele skateboardů a kolečkových bruslí)

1.28

Ochranné prostředky proti pádům z výšky

(jen horolezecká výzbroj - karabiny)

1stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

3 Aktuální seznam norem/ normativních dokumentů je k dispozici u manažera kvality certifikačního orgánu.