INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Ověření podpory růstu mikroorganizmů

20.03.2023

Laboratoře ITC zavedly novou zkoušku, kterou využijí zejména ti, kteří dodávají na trh výrobky určené do styku s pitnou vodou.

Dne 16.12.2020 byla vydána SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Tento nový legislativní akt, platný v celé EU klade požadavky na kvalitu pitné vody a nově rovněž na materiály ve styku s pitnou vodou. Typicky se jedná o trubky, tvarovky, ventily, ale i zařízení vodáren, nátěry nádrží apod.

Směrnice 2020/2184 v článku 11 uvádí minimální hygienické požadavky na materiály přicházející do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě s návazností na přílohu V, která, mimo jiné, stanovuje rozsah zkoušek u jednotlivých materiálů určených pro kontakt s vodou. Jedním z parametrů, který bude povinný pro organické materiály (plasty, pryže, nátěry, iontoměniče, cementové materiály, pokud obsahují organickou složku apod.), je i ověření podpory růstu mikroorganizmů.

Cílem testování tohoto nového parametru je zjištění, zda materiál nepodporuje nadměrně růst mikroorganizmů na svém povrchu (tzv. tvorba biofilmu).

Pro účely ověření tohoto požadavku jsme zavedli v našich laboratořích zkoušku simulace růstu mikroorganizmů, která je v Evropě standardizována prostřednictvím normy ČSN EN 16421 Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Stimulace růstu mikroorganismů.

Principem testu je tříměsíční – kontakt- vzorku s pitnou vodou a následné zjištění míry podpory růstu mikroorganizmů na jeho povrchu.

KONTAKT

MUDr. Beáta Janoušková


SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY