INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Požárně technické zkoušky | Praha

Zkoušky požárně-technických vlastností jsou prováděny v Akreditované zkušební laboratoři č. 1007.4. Laboratoř nabízí širokou škálu zkoušek pro určení požárně-technických vlastností stavebních materiálů a výrobků. Laboratoř zkouší a vydává klasifikace třídy reakce na oheň dle EN 13501-1.

ODKAZY A DOKUMENTY

OBLAST PŮSOBNOSTI

Stavební výrobky v celé šíři, např:

 • Fasádní panely
 • Tepelné a hlukové izolace
 • Vodotěsné izolace a folie
 • Stěnové a stropní konstrukce
 • Podhledy
 • Plastové stavební výrobky
 • Podlahové krytiny
 • Textilní materiály

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • stanovení reakce stavebních výrobků na oheň podle evropských, českých a německých norem
 • stanovení odkapávání hmot z podhledů, stropů a střech
 • stanovení šíření plamene po stavebních výrobcích
 • stanovení odolnosti proti požáru silničních zařízení pro snížení hluku
 • stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření kapalin v otevřených a uzavřených kelímcích, třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin
 • stanovení teploty vznícení a teplotní třídy hořlavých par kapalin
 • stanovení teploty vzplanutí, vznícení a žhnutí materiálů pevného skupenství
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti látek a materiálů kapalného a pevného skupenství
 • stanovení zápalnosti a šíření plamene podlahových krytin a textilních materiálů
 • stanovení hořlavosti textilních materiálů a plastů
 • stanovení hořlavosti materiálů pro výrobu a interiéry automobilů, traktorů, lesnických a zemědělských strojů a kolejových vozidel

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Vít Slaboch

vedoucí zkušebny Praha, vedoucí AZL 1007.4

specialista pro oblast požárně technických zkoušek


Poštovní adresa - pracoviště Praha:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika

Za aktuálnost údajů odpovídá: Vít Slaboch