INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zkoušky tepelné techniky | Zlín

Zkoušky tepelné techniky jsou prováděny v Akreditované zkušební laboratoři č. 1007.1. Zkušebna disponuje širokou škálou zkušebních zařízení, na kterých je možno provádět stěžejní zkoušky v oblasti tepelně technických a vlhkostních parametrů u stavebních výrobků a konstrukcí. Znalost těchto parametrů je důležitá především pro materiály konstrukcí, které oddělují prostředí s rozdílnými teplotními a vlhkostními parametry jako jsou např. otvorové výplně nebo izolační materiály.

ODKAZY A DOKUMENTY

OBLAST PŮSOBNOSTI:

 • konstrukce stěn, střech, dílců a panelů
 • okna, izolační skla, střešní okna, dveře, obvodové pláště, světlíky a vrata
 • okenní a dveřní profily a profily lehkých obvodových plášťů
 • roletové skříně
 • izolační materiály a stavební výrobky

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • Stanovení součinitele prostupu tepla skříňovou metodou
 • Stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla deskovou metodou
 • Stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla (300x300mm, 500x500mm)
 • Měření vnitřní povrchové teploty okenních a stavebních konstrukcí
 • Měření vlhkostních a difúzních vlastností stavebních a izolačních materiálů
  • difúze vodních par
  • vodotěsnost
  • sorpční vlhkost
  • charakteristická vlhkost
  • nasákavost
 • Zkoušení systémů izolačních skel
  • dlouhodobé zkoušky a stanovení indexu pronikání vlhkosti
  • dlouhodobé zkoušky a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentrace plynu
  • provedení zkoušek izolačních skel podle ČSN EN 1279-6, přílohy B:
  • dozorování výroby izolačních skel podle přílohy B.1
  • index pronikání vlhkosti a koncentrace plynů podle přílohy B.4
 • Stanovení součinitele prostupu tepla oken a dveří výpočtem
 • Stanovení součinitele prostupu tepla okenních a dveřních profilů a profilů lehkých obvodových plášťů výpočtem

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Ing. Jiří Růžička

vedoucí zkušebny Zlín

Ing. Petra Hrdinová

vedoucí AZL 1007.1

Ing. Nizar Al-Hajjar

zkušební specialista pro oblast tepelné techniky


Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
K Cihelně 304, 763 02 Zlín - Louky
Česká republika
Vyznačené laboratoře ITC, Divize CSI Zlín - google mapy | statická mapa

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jiří Růžička