INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zkoušky akustiky | Praha

Zkoušky akustiky jsou prováděny v Akreditované zkušební laboratoři č. 1007.4. Jde především o komplexní zkoušky a výpočty akustických vlastností stavebních konstrukcí a materiálů, měření zvukové izolace konstrukcí v laboratoři a na stavbách; měření kročejové neprůzvučnosti v laboratoři a na stavbách; měření zlepšení kročejové neprůzvučnosti podlahou; měření činitele zvukové pohltivosti; měření doby dozvuku místností - školní učebny, přednáškové sály, tělocvičny, víceúčelové prostory; měření dynamické tuhosti - izolační podložky do podlah, měření hluku ve venkovním a vnitřním prostoru, na pracovištích.

ODKAZY A DOKUMENTY

OBLAST PŮSOBNOSTI:

 • protihlukové stěny
 • akustické panely
 • zděné a montované stěny, příčky
 • obvodové pláště
 • izolační skla, okna, světlíky, střešní okna
 • dveře, vrata
 • stropní konstrukce
 • materiály a obklady
 • PVC podlahoviny, textilní podlahoviny
 • těžké plovoucí podlahy
 • lehké podlahy, lamino podlahy
 • fasádní prvky

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • měření vzduchové neprůzvučnosti
 • měření zvukové izolace konstrukcí v laboratoři a na stavbách
 • měření kročejové neprůzvučnosti v laboratoři a na stavbách
 • měření zlepšení kročejové neprůzvučnosti podlahou
 • měření činitele zvukové pohltivosti
 • měření doby dozvuku místností
 • měření dynamické tuhosti
 • měření akustického výkonu - stroje a zařízení

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Vít Slaboch

vedoucí zkušebny Praha, vedoucí AZL 1007.4

Ing. Miroslav Meller, CSc.

zkušební specialista pro oblast akustiky


Poštovní adresa - pracoviště Praha:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika

Za aktuálnost údajů odpovídá: Vít Slaboch