INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Hodnocení biopolymerů ve styku s potravinami

15.02.2024
 
Analytické laboratoře ITC hodnotí již více, než 20 let výrobky, určené ve styk s potravinami podle českých, evropských a mnoha jiných legislativ. Vedle běžně používaných polymerních materiálů laboratoře nově hodnotí i biopolymery, které se na trhu začínají vyskytovat, zejména pro jednorázové příbory a obaly. Mezi tyto nové polymery patří i Poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát), zkráceně PHBV polymer, nebo polyhydroxyvalerát, zkráceně PHV polymer. Vznikají činností bakterií, jsou to termoplastické polyestery a v přírodě se zcela biologicky odbourávají.
 
V rámci hodnocení těchto biopolymerů je dle platné legislativy (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami) nutno stanovit i specifickou migraci kyseliny krotonové, jelikož tato vzniká při zahřívání (zpracování) těchto polymerů jako reakční produkt. Laboratoře ITC zvládly za použití plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí stanovit tuto látku na potřebné hladině detekce 0,05 mg/kg potravinového simulantu. 
 
Pro bližší informace o hodnocení zdravotní bezpečnosti biopolymerů kontaktujte naše specialisty:
 

KONTAKT

Ing. Šárka Kopečková

analytická laboratoř


SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

FOTOGALERIE


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT