INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Členství v organizacích

 

Organizace
Kontakt
Adresa
AAAO
Asociace akreditovaných
a autorizovaných organizací
tel.: 286 019 420
aaao@aaao.cz
www.aaao.cz/
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9
AUTOSAP
Sdružení automobilového
průmyslu
tel.: 221 602 983
autosap@autosap.cz
www.autosap.cz
Budějovická 1550/15a
Praha 4, 140 00
CQS z.s.
Sdružení pro certifikaci systémů managmentu
tel.: +420 286 019 533
e-mail: jolsanska@cqs.cz
Sídlo:
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9
ČKS
České kalibrační
sdružení v Brně
tel.: +420 547 250 298,
cks-brno@volny.cz
http://www.cks-brno.cz/
Slovinská 47
612 00 Brno
ČOKA
Česká obuvnická
asociace se sídlem ve Zlíně
tel.: +420 577 525 230
coka@coka.cz
www.coka.cz
Třída Tomáše Bati 5267
760 01 Zlín
Česká společnost průmyslové chemie Gumárenská
skupina Zlín
tel.: +420 576 031 319
www.gsz.ft.utb.cz

Fakulta technologická
UTB ve Zlíně
Vavrečkova 275
762 72 Zlín

Československá společnost
pro sluneční energii
info@solarnispolecnost.cz
www.solarnispolecnost.cz
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
ČKAIT – Česká komora
autorizovaných inženýrů
a techniků činných
ve výstavbě
ckait@ckait.cz
www.ckait.cz
 
Sokolská 1498/15
120 00 Praha
EOTA – European Organisation for Technical Assessment

info@eota.eu
www.eota.eu

Avenue des Arts 40 Kunstlaan
1040 Brusel, Belgie
EURACHEM - ČR
Ústav anorganické chemie
tel.: +420 266 173 116
www.eurachem.cz
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 01 Ústí nad Labem
EUROLAB-CZ futerova@csias.cz
www.eurolabcz.cz
Pražská 16
102 00 Praha 10
Keymark tel.: +49 30 74621468
info@keymark.eu
www.keymark.eu
Rue de la Science 23
B – 1040 Brussel
Belgie
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
tel.: +420 573 776 001
info@khkzlin.cz
www.khkzk.cz
Podnikatelské inovační centrum
23. budova areálu Svit
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
SCOV
Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků
tel.: +420 558 601 251
hons@vuhz.cz
www.scov.cz
Dobrá č.p. 240, areál VÚHŽ
739 51 Dobrá
SČZL
Sdružení českých zkušeben a laboratoří
sczl@volny.cz
třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín - Louky
Sdružení pro hračku a hru infoshh@seznam.cz
www.sdruzenihracky.cz
Jindřišská 2 
113 60 Praha 1
SGP STANDARD
Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu
tel.: +420 577 601 524
ldrulakova@itczlin.cz
www.sgpstandard.cz
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Tel.:+420 224 951 350
sps@sps.cz
www.sps.cz
Národní 138/10
110 00 Praha1 – Nové Město
Svaz průmyslu a dopravy ČR tel.: +420 225 279 111
spcr@spcr.cz,
www.spcr.cz
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 - Vysočany
SZV
Svaz zkušeben pro výstavbu
Tel.: 281 017 382
www.szv.cz
Pražská 16,
102 21 Praha 10