INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
  • TRADICE | ERUDICE | INOVACE

DIVIZE CSI | CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) je nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností poskytující odborné služby v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti produktů, certifikace produktů a systémů managementu a služby v oblasti technické normalizace.

Divize CSI vznikla sloučením aktivit ve zkušebnictví a certifikaci stavebních výrobků Institutu pro testování a certifikaci, a.s. a aktivit ve zkušebnictví a certifikaci stavebních výrobků společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s .

Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství poskytuje služby v oblasti zkušebnictví a certifikace pro většinu výrobků a technologií používaných ve stavebnictví, dále nabídku odborných činností v oblasti komplexních a individuálních programů regenerace a oprav panelových domů a montovaných skeletových objektů (např. školních budov, budov občanské vybavenosti či zdravotnických zařízení).

ODKAZY A DOKUMENTY

PŮSOBNOST DIVIZE

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.

Ředitel divize CSI

Ing. Petr Kučera, CSc.

Technický ředitel

Rohánková Olga

sekretariát ředitele Divize CSI, sekretariát technického ředitele

Ing. Lubomír Martiník, Ph.D.

Zástupce ředitele divize CSI

 

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Areál Svit, budova 113
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika

Poštovní adresa - pracoviště Praha:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky
760 01 Zlín
Česká republika

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Lubomír Martiník, Ph.D.