INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ITC - FVE pro budoucnost

Institut pro testování a certifikaci, a.s. úspěšně dokončil instalaci FVE (Fotovoltaické elektrárny) pro projekt "FVE pro budoucnost" s číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006844, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož cílem je snížení energetické závislosti na distribuci a snížení ekologických dopadů na komerční činnosti v budově 113 při současné podpoře udržitelné energie a snížení emisí skleníkových plynů.

Naše firma je hrdá, že se podílela na jeho realizaci, jelikož fotovoltaické elektrárny budou efektivně využívat sluneční energii k produkci čistého a obnovitelného zdroje elektřiny, přispívající ke snižování uhlíkové stopy a ochraně životního prostředí. Tímto inovativním projektem posouváme vpřed naše úsilí o udržitelnost a čistou energii.

KONTAKT

Ing. Patrik Punčochář


SOUVISEJÍCÍ