INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zkoušky tepelné techniky | Praha

Zkoušky tepelné techniky jsou prováděny v Akreditované zkušební laboratoři č. 1007.4. Zkušebna disponuje širokou škálou zkušebních zařízení, na kterých je možno provádět stěžejní zkoušky v oblasti tepelně technických a vlhkostních parametrů u stavebních výrobků a konstrukcí. Znalost těchto parametrů je důležitá především pro materiály konstrukcí, které oddělují prostředí s rozdílnými teplotními a vlhkostními parametry jako jsou např. otvorové výplně nebo izolační materiály a obvodové konstrukce. Laboratoř je také registrovanou laboratoří KEYMARK 032 pro tepelné izolace.

ODKAZY A DOKUMENTY

OBLAST PŮSOBNOSTI:

 • konstrukce stěn, střech, dílců a panelů
 • okna, izolační skla, střešní okna, dveře, obvodové pláště, světlíky a vrata
 • okenní a dveřní profily a profily lehkých obvodových plášťů
 • roletové skříně, světlovody
 • izolační materiály a stavební výrobky
 • zkoušky tepelných izolací KEYMARK 032
 • tepelně-technické vlastnosti materiálů
 • energetické audity
 • PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)
 • stav vnitřního prostředí

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • Stanovení součinitele prostupu tepla skříňovou metodou
 • Stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla deskovou metodou
 • Stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla (300x300mm, 500x500mm)
 • Měření vnitřní povrchové teploty okenních a stavebních konstrukcí
 • Měření vlhkostních a difúzních vlastností stavebních a izolačních materiálů
  • difúze vodních par
  • vodotěsnost
  • sorpční vlhkost
  • charakteristická vlhkost
  • nasákavost
 • Zkoušení systémů izolačních pouzder na potrubí
 • Stanovení součinitele prostupu tepla oken a dveří výpočtem
 • Stanovení součinitele prostupu tepla okenních a dveřních profilů a profilů lehkých obvodových plášťů výpočtem
 • Termovizní měření
 • Blowerdoor test

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Vít Slaboch

vedoucí zkušebny Praha, vedoucí AZL 1007.4

Ing. Ondřej Smolík

zkušební a výpočtový specialista pro oblast tepelné techniky


Poštovní adresa - pracoviště Praha:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika

Za aktuálnost údajů odpovídá: Vít Slaboch