INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zkoušky statiky | Zlín

Zkoušky statiky jsou prováděny v Akreditované zkušební laboratoři č. 1007.1. Jde především o zkušební činnosti v oblasti statiky stavebních výrobků. Zkušebna provádí požadované statické zkoušky pro posuzování shody ale také experimentální zkoušky pro výrobce a zkušební i výpočtové ověřovací metody pro pevnostní charakteristiky výrobků.

ODKAZY A DOKUMENTY

OBLAST PŮSOBNOSTI:

 • protihlukové stěny
 • Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - protihlukové stěny
 • ochranná zábradlí
 • sestavy nenosných vnitřních příček
 • dřevěné konstrukce
 • podlahy
 • kovové kotvy do betonu
 • stropní konstrukce, podhledy
 • vrata
 • Ocelové konstrukce
 • Zimní zahrady
 • Zábradlí, balkony
 • Podzemní nádrže
 • Stínící technika

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • Zkoušky odolnosti protihlukových stěn na zatížení větrem a při odstraňování sněhu
 • Zkoušky odolnosti protihlukových stěn proti nárazu kamenů
 • Zkouška druhotné bezpečnosti protihlukových stěn - nebezpečí padajících úlomků
 • Zkoušky mechanické odolnosti a stability
 • Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
 • Statické zatěžovací zkoušky dřevěných konstrukcí

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Ing. Jiří Růžička

vedoucí zkušebny Zlín

Ing. Petra Hrdinová

vedoucí AZL 1007.1

Ing. Jaroslav Vávra

zkušební specialista pro oblast statiky


Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky
760 01 Zlín
Česká republika