INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zkoušky statiky | Zlín

Zkoušky statiky jsou prováděny v Akreditované zkušební laboratoři č. 1007.1. Jde především o zkušební činnosti v oblasti statiky stavebních výrobků. Zkušebna provádí požadované statické zkoušky pro posuzování shody ale také experimentální zkoušky pro výrobce a zkušební i výpočtové ověřovací metody pro pevnostní charakteristiky výrobků.

ODKAZY A DOKUMENTY

OBLAST PŮSOBNOSTI:

 • protihlukové stěny
 • Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - protihlukové stěny
 • ochranná zábradlí
 • sestavy nenosných vnitřních příček
 • dřevěné konstrukce
 • podlahy
 • kovové kotvy do betonu
 • stropní konstrukce, podhledy
 • vrata
 • Ocelové konstrukce
 • Zimní zahrady
 • Zábradlí, balkony
 • Podzemní nádrže
 • Stínící technika

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • Zkoušky odolnosti protihlukových stěn na zatížení větrem a při odstraňování sněhu
 • Zkoušky odolnosti protihlukových stěn proti nárazu kamenů
 • Zkouška druhotné bezpečnosti protihlukových stěn - nebezpečí padajících úlomků
 • Zkoušky mechanické odolnosti a stability
 • Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
 • Statické zatěžovací zkoušky dřevěných konstrukcí

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Ing. Jiří Růžička

vedoucí zkušebny Zlín

Ing. Petra Hrdinová

vedoucí AZL 1007.1


Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
K Cihelně 304, 763 02 Zlín - Louky
Česká republika
Vyznačené laboratoře ITC, Divize CSI Zlín - google mapy | statická mapa

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jiří Růžička