INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Rozsah akreditace AIO 4035

Příloha osvědčení o akreditaci v html
(Aktuální rozsah akreditace Akreditovaného inspekčního orgánu č. 4035)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

 

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 112/2022 ze dne: 2. 3. 2022
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Institut pro testování a certifikaci, a.s., Inspekční orgán typu A č. 4035, třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Inspekční orgán typu A pro inspekci hazardních her a technických zařízení a systémů pro jejich provozování včetně přídavných zařízení a prostředků lidové zábavy


Pracoviště inspekčního orgánu:

1. Pracoviště 1: Praha Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zelený pruh 1560/99; 140 02 Praha.

2. Pracoviště 2: Zlín Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín.

Pracoviště 1: Praha

Pořadové číslo1)

Obor inspekce

Typ a rozsah inspekce

Inspekční postup

1

Hazardní hry
a technická zařízení a systémy pro provozování hazardních her.

- odborné posuzování a osvědčování provozuschopnosti hazardních her, technických zařízení a systémů pro provozování hazardních her a výkon jejich následné kontroly.

IO-16-14

(z 31. 7. 2018)

1) hvězdička u pořadového čísla označuje, že inspekční orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat nové/aktuální/revidované normativní dokumenty vůči kterým se posuzuje shoda. Aktuální seznam normativních dokumentů v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v inspekčním orgánu (např. u vedoucího inspekčního orgánu nebo na webových stránkách inspekčního orgánu).

Pracoviště 2: Zlín

Pořadové číslo1)

Obor inspekce

Typ a rozsah inspekce

Inspekční postup

1.

Prostředky lidové zábavy

Inspekce provozovaných zařízení:

- technického provedení,

- bezpečnosti,

- úplnosti, věcné správnosti informací o instalaci,

- úplnosti, věcné správnosti informací o výrobku,

- značení.

Prostředky lidové zábavy:

- zařízení dětských hřišť,

- zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, jen vodní skluzavky,

- nafukovací hrací zařízení,

- zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb,

sportovní a rekreační zařízení – lanové dráhy.

IO-15-13 Verse 02

(z 27. 2. 2017)

1) hvězdička u pořadového čísla označuje, že inspekční orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat nové/aktuální/revidované normativní dokumenty vůči kterým se posuzuje shoda. Aktuální seznam normativních dokumentů v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v inspekčním orgánu (např. u vedoucího inspekčního orgánu nebo na webových stránkách inspekčního orgánu).