INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ROZSAH AKREDITACE AZL 1004.3

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v html
(Aktuální rozsah akreditace Akreditované zkušební laboratoře č. 1004.3)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 38/2022 ze dne: 27.1.2022
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testování a certifikaci, a.s., zkušební laboratoř elektrických výrobků, Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
 

Pracoviště zkušební laboratoře:

1.       Uherské Hradiště                            Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště

2.       Praha                                               Ocelářská 35, 190 00 Praha 9

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.
Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř k dispozici u manažera kvality laboratoře.

 

 


 

Uherské Hradiště

Klimatické zkoušky:

Pořadové
číslo
1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody
2

Předmět zkoušky

0-100

Neobsazeno

 

 

101

Zkouška prachem

ČSN EN 60068-2-68, La2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

102

Zkouška chladem

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2
ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.4 a čl. 13.4.6

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

103

Zkouška suchým teplem

ČSN EN 60068-2–2
ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.5

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

104

Zkouška vlhkým teplem
konstantním

ČSN EN 60068-2-78 ed. 2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

105

Zkouška solnou mlhou

ČSN EN ISO 9227
ČSN 345791-2-11
ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.10

ČSN EN IEC 60068-2-11

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

106

Zkouška nízkým tlakem

ČSN EN 60068-2-13

ČSN EN IEC 60068-2-13 ed.2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

107

Zkouška změnou teploty

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2, Nb

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

108

Zkouška vlhkým teplem
cyklickým

ČSN EN 60068-2-30 ed. 2
ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.7

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

109

Zkouška kombinovaná
 – chlad, nízký tlak

ČSN EN 60068-2-40

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

110

Zkouška kombinovaná
 – suché teplo, nízký tlak

ČSN EN 60068-2-41

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

111

Zkouška solnou mlhou
cyklickou

ČSN EN IEC 60068-2-52
ed. 2, mimo čl. 6.2.2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

112

Zkouška cyklickou
změnou teploty
a vlhkosti

ČSN EN 60068-2-38

ČSN EN IEC 60068-2-38 ed.2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

113

Zkouška teplotním
šokem

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2, Na
ISO 16750-4, čl. 5.3.2
VW 80000:2017, čl. 11.5
VW 80000:2021, čl. 5.6.5

Elektrická a elektronická zařízení a zařízení motorových vozidel

114

Zkouška odolnosti proti vlhkosti

CSN EN ISO 6270-2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

 

1     v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2     u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Mechanické zkoušky

Pořadové
číslo
1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody
2

Předmět zkoušky

201

Zkouška vibracemi
– sinusové

ČSN EN 60068-2-6 ed. 2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

202

Zkouška vibracemi
– náhodné, širokopásmové

ČSN EN 60068-2-64 ed. 2
ČSN EN 61373 ed. 2,
vyjma čl. 10
ČSN EN 50125-3, čl. 4.13.1
ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.11.2 a 13.4.11.4

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

203

Zkouška rázy

ČSN EN 60068-2-27 ed. 2
ČSN EN 61373 ed. 2,
vyjma čl. 8 a čl. 9
ČSN EN 60068-2-31
ČSN EN 50125-3, čl. 4.13.2
ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.11.3

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

204

Zkouška kladivem
– zkouška Ehb

ČSN EN 60068-2-75 ed. 2,
čl. 6

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

205

Zkouška vibracemi
kombinovaná s klimatickými
vlivy

ČSN EN 60068-2-53

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

 

1     v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2     u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Zkoušky elektrické bezpečnosti

Pořadové
číslo
1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody
2

Předmět zkoušky

301

Zkouška stupně ochrany krytem

ČSN EN 60529, čl. 11 až 15
ISO 20653

Elektrická zařízení, jejich
díly, součásti a příslušenství, díly silničních vozidel

302

Zkouška bezpečnosti strojních zařízení

ČSN EN 60204-1 ed. 3,
čl. 4 až 18, A

Elektrická zařízení
a stroje, jejich díly, součásti
a příslušenství

303

Zkoušení požárního
nebezpečí.
Nadměrné teplo
– zkouška kuličkou

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2

 

Plastové části elektrických
zařízení

304

Zkouška hořlavosti
žhavou smyčkou

 

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2
ČSN EN 60695-2-11 ed. 2
ČSN EN 60695-2-12 ed. 2
ČSN EN 60695-2-13 ed. 2

Elektrické předměty, jejich
díly, součásti a příslušenství

305

Zkouška požárního nebezpečí

ČSN EN 60695-11-5 ed. 2

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2

UL94, čl. 7 až 9

Elektrické předměty, jejich
díly, součásti a příslušenství

306

Zkouška bezpečnosti svítidel

 

ČSN EN 60598-1 ed. 6,
čl. (2 až 15,
A, D, E, F, G, M, V, X,
bez čl. 4.24

ČSN EN 60598-1 ed. 7,
čl. (2 až 15,
A, D, E, F, G, M, V, X,
mimo článek 4.34 a 4.36
ČSN EN 60598-2-1,
čl. 1.4 až 1.15

ČSN EN 60598-2-1 ed.2,
čl. 1.5 až 1.16
ČSN EN 60598-2-10 ed. 2,
čl. 10.4 až 10.15
ČSN EN 60598-2-11 ed. 2,
čl. 11.5 až 11.16
ČSN EN 60598-2-12 ed. 2,
čl. 12.5 až 12.17
ČSN EN IEC 60598-2-17,
čl. 17.5 až 17.16
ČSN EN 60598-2-18,
čl. 18.4 až 18.15
ČSN EN 60598-2-19,
čl. 19.4 až 19.15
ČSN EN 60598-2-2 ed. 2,
čl. 2.5 až 2.16
ČSN EN 60598-2-20 ed. 3,
čl. 20.5 až 20.16
ČSN EN 60598-2-23,
čl. 23.5 až 23.16

ČSN EN IEC 60598-2-23 ed.2, čl. 23.5 až 23.16
ČSN EN 60598-2-24 ed. 2,
čl. 24.5 až 24.16
ČSN EN 60598-2-3 ed. 2,
čl. 3.4 až 3.15
ČSN EN 60598-2-4 ed. 2,
čl. 4.5 až 4.16
ČSN EN 60598-2-5 ed. 2,
čl. 5.4 až 5.15
ČSN EN 60598-2-9,
čl. 9.4 až 9.15

Elektrická svítidla,
jejich díly, součásti
a příslušenství

307

Zkouška bezpečnosti
zdravotnických elektrických přístrojů

ČSN EN 60601-1 ed.2,
čl. 4 až 9, mimo  čl. 8.5.5,
čl. 11 až 17, mimo čl. 11.2.2
ČSN EN 60601-1-1 ed. 2,
čl. 3 až 7, 10, 13 až 25, 28, 35, 42, 43, 44.1 až 44.6, 49 až 59
ČSN EN 60601-1-4, čl. 6 a52
ČSN EN 60601-1-6 ed. 3,
čl. 4 a 5
ČSN EN 60601-1-11 ed. 2,
čl. 4 až 13
ČSN EN 60601-2-3 ed. 2,
čl. 201.4 až 201.17

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2,
čl. 201.4 až 201.17, 202
ČSN EN 60601-2-18 ed. 2,
čl. 201.4 až 202
ČSN EN 60601-2-19,
čl. 201.4 až 201.17

ČSN IEC EN 60601-2-19 ed.2, čl. 201.4 až 201.17, 202, mimo čl. 201.12.1.110, 201.12.1.111, 201.12.4.2.101
ČSN EN 60601-2-21 ed. 2,
čl. 201.4 až 201.17, 202,
mimo čl. 201.10.6, 201.12.1.102, 201.12.1.104. 201.12.4.2.101
ČSN EN 60601-2-26 ed. 3,
čl. 201.4 až 202
ČSN EN 60601-2-31 ed. 2,
čl. 201.4 až 201.17

ČSN EN IEC 60601-2-31
ed. 3, čl. 201.4 až 201.17, 202 mimo čl. 201.8.5.5

ČSN EN 60601-2-40,
čl. 3 až 7, 10, 13 až 25, 28, 35, 42, 43, 44.1 až 44.6, 49 až 59
ČSN EN 60601-2-40 ed. 2,
čl. 201.4 až 201.17, 202
ČSN EN 60601-2-41 ed. 2,
čl. 201.4 až 201.17
ČSN EN 60601-2-46 ed. 2,
čl. 201.4 až 201.17
ČSN EN IEC 60601-2-46 ed.3, čl. 201.4 až 201.17, 202.8.101, 203
ČSN EN 60601-2-52,
čl. 201.4 až 201.17
ČSN EN 62366-1, čl. 4 a 5

Zdravotnické elektrické
přístroje

308

Zkouška bezpečnosti elektrických spotřebičů pro
domácnost a podobné účely

ČSN EN 60335-1 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, D až I, K až Q, ZA
ČSN EN 60335-2-10 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-101,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-105,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-12 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-13 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-14 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-15 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-16 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-21 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32,
mimo 22.47, 22.103, A.101
ČSN EN 60335-2-23 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-24 ed. 5,
čl. 4 až 11, 13, 14, 16 až 22.102, 22.104 až 22.106, 22.112 až 22.115, 24 až 32
ČSN EN 60335-2-26 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-28 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-29 ed. 2,
čl. 4 až 32
ČSN EN 60335-2-3 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-30 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-32 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-35 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-36 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-37 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-38 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-39 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-41 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-42 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-44 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-45 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-48 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-49 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-50 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-51 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-52 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-54 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 20, 22 až 32
ČSN EN 60335-2-55 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-56 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-6 ed. 3,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-60 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-61 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-62 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32, N
ČSN EN 60335-2-64 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-70 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-71 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN IEC 60335-2-71 ed.3, čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-73 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-74 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-75 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-78 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-80 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-82 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-83,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-84 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-85 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-86 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-88 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-89 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-9 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-97 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32
ČSN EN 60335-2-98 ed. 2,
čl. 4 až 11, 13 až 32

Elektrické spotřebiče
pro domácnost a podobné
účely, jejich díly, součásti
a příslušenství

309

Zkouška bezpečnosti automatických řídicích zařízeni

ČSN EN 60730-1 ed. 2,
čl. 5 až 28, B až N, ZB
ČSN EN 60730-1 ed. 3,
čl. 5 až 28, B až N, T, ZB
ČSN EN 60730-1 ed. 4,
čl. 5 až 28, B až N, T, ZB
ČSN EN 60730-2-1,
čl. 5 až 27, H
ČSN EN 60730-2-10 ed. 2,
čl. 5 až 28, E, H
ČSN EN 60730-2-11 ed. 2,
čl. 5 až 28, H

ČSN EN IEC 60730-2-11
ed. 3, čl. 5 až 28, H

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed.3, čl. 5 až 28, H
ČSN EN 60730-2-13 ed. 3,
čl. 5 až 28, H
ČSN EN IEC 60730-2-14
ed. 2, čl.  5 až 28, H
ČSN EN IEC 60730-2-15
ed. 3, čl.  5 až 17, 19 až 28, H
ČSN EN 60730-2-19,
čl. 5 až 28, H
ČSN EN 60730-2-3 ed. 2,
čl. 5 až 28, E
ČSN EN 60730-2-7 ed. 2,
čl. 5 až 28, H

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3,
čl. 5 až 28, H, mimo bodů 17.16.101.1.2 a 17.16.103
ČSN EN IEC 60730-2-9
ed.4 +A1, čl. 5 až 28, G, H, J

Řídící zařízení pro
domácnost, jejich
díly, součásti
a příslušenství

310

Zkouška elektrické bezpečnosti pro zařízení audio/video, informační
a komunikační technologie

ČSN EN 62368-1, čl.  4 až 10, Příloha A až V

ČSN EN IEC 62368-1
ed. 2+A11, čl.  4 až 10, Příloha A až Y, mimo bodů 4.8.4.6, 5.4.1.10.2, 5.4.5.2, 9.6, 10.6, G.5.3.4.6, G.10.4, G.10.5, Y.3, Y.4

Zvukové, obrazové
a podobné elektronické
přístroje, jejich díly,
součásti a příslušenství

311

Neobsazeno

 

 

312

Zkouška bezpečnosti aktivních implantabilních zdravotnických prostředků

ČSN EN 45502-1 ed. 2,
čl. 5, 7 až 13,  15 až 19, 21, 23,  25 až 27.1, 28
ČSN EN 45502-2-1,
čl. 5, 7 až 13, 15 až 19, 21, 23,
25 až 27.6, 28                                                                                      

Implantabilní
zdravotnické prostředky,
jejich díly, součásti
a příslušenství

313

Zkouška bezpečnosti elektrických hraček

ČSN EN IEC 62115 ed.2:2020, čl. 5 až 19, B, C, D, E, I

Elektrické hračky

314

Měření spotřeby energie nízkého příkonu

ČSN EN 50564, čl. 5

 

Elektrické spotřebiče
pro domácnost

315

Měření spotřeby zařízení
informační technologie

ČSN EN 62018, čl. 4 a 5

Zařízení informační
technologie

316

Měření elektromagnetických
polí

ČSN EN 62233, čl. 5.5.2 a 6

Elektrická zařízení, jejich
díly, součásti a příslušenství

317

Měření dotykového proudu
a proudu ochranným vodičem

ČSN EN 60990 ed. 2,
čl. 5 až 8, A, C, K

Elektrická zařízení, jejich
díly, součásti a příslušenství

318

Zkouška bezpečnosti transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací

ČSN EN 61558-1 ed. 2,
čl. 4 až 28, A až J
ČSN EN IEC 61558-1 ed.3, čl. 4 až 28, A-J, mimo 18.3.1
ČSN EN 61558-2-1 ed. 2,
čl. 6 až 28, C, D
ČSN EN 61558-2-12 ed. 2,
čl. 6 až 28, C, D
ČSN EN 61558-2-13 ed. 2,
čl. 6 až 28, C, D
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2,
čl. 6 až 28, H
ČSN EN 61558-2-16,
čl. 6 až 28
ČSN EN 61558-2-2 ed. 2,
čl. 6 až 28
ČSN EN 61558-2-20 ed. 2,
čl. 6 až 28
ČSN EN 61558-2-23 ed. 2,
čl. 6 až 28
ČSN EN 61558-2-4 ed. 2,
čl. 6 až 28, C, D
ČSN EN 61558-2-5 ed. 2,
čl. 6 až 28
ČSN EN 61558-2-6 ed. 2,
čl. 6 až 28, C, D
ČSN EN 61558-2-8 ed. 2,
čl. 6 až 8, 11 až 28, F
ČSN EN 61558-2-9 ed. 2,
čl. 6 až 28

Měřící, oddělovací
a přístrojové transformátory,
napájecí zdroje

319

Zkouška plazivými proudy

ČSN EN 60112, čl. 8 až 11

ČSN EN IEC 60112 ed 2,
čl. 8 až 11

Materiály
elektrotechnických
a elektronických výrobků

320

Zkouška elektrické pevnosti

ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.9.3
ČSN EN 60664-1 ed. 2,
čl. 6.1.3.4
ČSN EN IEC 60664-1 ed.3,
čl. 6.4.5
ČSN EN 175, čl. 5.8 a 8.3

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

321

Zkouška izolačního odporu

ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.9.2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

322

Zkouška bezpečnosti elektrických měřících,

řídících a laboratorních
zařízení

ČSN EN 61010-1 ed. 2,
čl. 4 až 11, 14 až 17, A až F, K
ČSN EN 61010-2-030,
čl. 4 až 11, 14 až 101, K, AA

ČSN EN IEC 61010-2-030 ed.2, čl. 4 až 11, 14 až 101, K, AA
ČSN EN 61010-031 ed. 2,
čl. 4 až 13, A až F
ČSN EN 61010-2-101 ed. 2,
čl. 4 až 11, 14 až 17
ČSN EN 61010-2-201 ed. 2,
čl. 4 až 11, 14 až 17, F

Elektrické měřicí
přístroje, jejich díly,
součásti a příslušenství

323

Zkouška vlivu napájení

ISO 16750-2, čl. 4
VW80000:2017, článek 7, mimo 7.10, 7.13, 7.16, 7.17, 7.21, 7.22 a 7.23

VW80000:2021, článek 5.4, mimo 5.4.12, 5.4.15, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.23, 5.4.24, 5.4.25
a 5.4.26

Elektrická a elektronická zařízení motorových vozidel

324

Zkouška bezpečnosti

ovládacích zařízení
pro světelné zdroje

ČSN EN 61347-1 ed. 3
ČSN EN 61347-2-13 ed. 2
ČSN EN 61347-2-11

Napájecí zdroje pro svítidla

 

1     v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2     u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Zkoušky elektromagnetické kompatibility

Pořadové
číslo
1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody
2

Předmět zkoušky

401

Měření emise harmonického proudu

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61000-6-3 ed.3

Elektrická
a elektronická zařízení

402

Měření omezování kolísání napětí a flikru v síti

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61000-6-3 ed.3

Elektrická
a elektronická zařízení

403*

Elektrostatický výboj
– zkouška odolnosti

 

ČSN EN 61000-4-2 ed. 2
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3
ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4
ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3

Elektrická
a elektronická zařízení

404*

Vyzařované elektromagnetické pole
– zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3

ČSN EN IEC 61000-4-3 ed. 4
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3
ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4
ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN IEC 55014-2 ed.3

Elektrická
a elektronická zařízení

405*

Rychlé elektrické přechodové
jevy/skupiny impulsů
– zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-4 ed. 3
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3
ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4
ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3

Elektrická
a elektronická zařízení

406*

Rázový impuls
– zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-5 ed. 3
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3
ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4
ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3

Elektrická
a elektronická zařízení

407*

Vyzařované elektromagnetické pole šířené vedením
– zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3
ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4
ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3

Elektrická
a elektronická zařízení

408

Zkouška ovlivnitelnosti
vedením, napájecí vodiče
30 Hz až 50 kHz

MIL-STD-461E, část CS 101
MIL-STD-461D, část CS 101

Elektrická
a elektronická zařízení

409

Zkouška ovlivnitelnosti
vedením, anténní vstup
15 kHz až 1 GHz

MIL-STD-461E, část CS 103
MIL-STD-461D, část CS 103

Elektrická
a elektronická zařízení

410

Zkouška ovlivnitelnosti
vedením, buzení v objemu
kabelu 10 kHz až 400 MHz

MIL-STD-461E, část CS 114
MIL-STD-461D, část CS 114

MIL-STD-461F, část CS 114

MIL-STD-461G, část CS 114

Elektrická
a elektronická zařízení

411

Magnetické pole síťového
kmitočtu – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-8 ed. 2
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3
ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4
ČSN EN 55014-2 ed. 2

Elektrická
a elektronická zařízení

412*

Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé
změny napětí
– zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-11 ed. 2

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed.3
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3
ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4
ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN IEC 55014-2 ed.3

Elektrická
a elektronická zařízení

413*

Měření rušení šířeného vedením

ČSN EN 55011 ed. 4, čl. 8.2.2
ČSN EN 55014-1 ed. 4,
čl. 5.2

ČSN EN IEC 55014-1 ed.5, čl. 5.2
ČSN EN 55015 ed. 4, čl. 8
ČSN EN 55015 ed. 5, čl. 8
ČSN EN 55016-1-2 ed. 2,
čl. 4.3
ČSN EN 55016-2-1 ed. 3,
čl. 7.4.1
ČSN EN 55022 ed. 3:2011,
čl. 9
ČSN EN 55032 ed. 2, čl. 6
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3
ČSN EN 61000-6-4 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3

Elektrická
a elektronická zařízení

414

Měření vedených emisí,
napájecí vodiče
10 kHz až 10 MHz

MIL-STD- 461E, část CE102
MIL-STD-461D, část CE 102

MIL-STD-461F, část CE102

MIL-STD-461G, část CE102

Elektrická
a elektronická zařízení

415*

Měření rušivého výkonu

ČSN EN 55014-1 ed. 4,
čl. 5.3

ČSN EN IEC 55014-1 ed.5, čl. 5.3.3

Elektrická
a elektronická zařízení

416*

Měření vyzařovaného rušení

 

ČSN EN 55011 ed. 4, čl. 9
ČSN EN 55014-1 ed. 4,
čl. 5.4.1

ČSN EN IEC 55014-1 ed.5, čl. 5.3.4
ČSN EN 55015 ed. 4, čl. 9
ČSN EN IEC 55015 ed. 5,
čl. 9
ČSN EN 55016-2-3 ed. 4,
čl. 7.3
ČSN EN 55022 ed. 3:2011,
čl. 10
ČSN EN 55032 ed. 2, čl. 6, 8
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3
ČSN EN 61000-6-4 ed. 2
ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3

Elektrická
a elektronická zařízení

417

Měření vyzařovaných emisí,
elektrické pole
10 kHz až 6 GHz

MIL-STD-461E, část RE 102
MIL-STD-461D, část RE 102
MIL-STD-461F,část RE 102

MIL-STD-461G,část RE102

Elektrická
a elektronická zařízení

418

Měření vyzařovaných emisí, rušivých a harmonických
výstupů antény
10 kHz až 2,2 GHz

MIL-STD-461E, část RE 103
MIL-STD-461D, část RE 103

Elektrická
a elektronická zařízení

419*

Charakteristiky
vysokofrekvenčního rušení

ČSN EN 55011 ed. 4,
čl. 8.2.2 a 9

Průmyslová, vědecká
a lékařská zařízení

420*

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
– Požadavky na emise

ČSN EN 55022 ed. 3:2011,
čl. 9, čl. 10
ČSN EN 55032 ed. 2, čl. 6 a 8

Zařízení informační
a multimediální techniky

421

Charakteristiky
vysokofrekvenčního rušení

ČSN EN 55025 ed. 2:2009,
čl. 6

ČSN EN 55025 ed. 3, čl. 6
EHK č. 10.03, příloha 7 a 8
EHK č. 10.05, příloha 7 a 8

Vozidla, čluny, zážehové
motory

422

Měření rádiového rušení
svítidel a požadavky
elektromagnetické odolnosti

ČSN EN 55015 ed. 4, čl. 8 a 9
ČSN EN IEC 55015 ed. 5,
čl. 8 a 9
ČSN EN 61547 ed. 2

Osvětlovací zařízení

423*

Charakteristiky odolnosti
EMC

ČSN EN 55024 ed. 2

ČSN EN 55035,
mimo Tabulku 2 bod 2.2, 2.3 a 2.4 (10/700µs), Příloha A, D a F4

Zařízení informační
techniky

424*

Všeobecné požadavky
na základní bezpečnost
a nezbytnou funkčnost

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3

Zdravotnické elektrické
přístroje

425*

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 12015
ČSN EN 12016

Komponenty výtahů
a pohyblivých schodů

426*

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4
ČSN EN 50121-4 ed. 4
ČSN EN 50155 ed. 4,
čl. 13.4.8, 13.4.3

Komponenty pro drážní
zařízení

427*

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 61326-1 ed. 2
ČSN EN 61326-2-6 ed. 2

Elektrická měřící, řídící,
laboratorní zařízení
a zařízení pro lékařskou
diagnostiku

428

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 60730-1
ČSN EN 60730-1 ed. 3,
čl. 23 a 26
ČSN EN 60730-1 ed. 4,
čl. 23 a 26
ČSN EN 60730-2-9 ed. 3,
čl. 23 a 26
ČSN EN 60730-2-9 ed.4+A1,
čl. 23 a 26
ČSN EN 60730-2-14,
čl. 23 a 26
ČSN EN 60730-2-14 ed. 2,
čl. 23 a 26

Automatická elektrická
řídicí zařízení pro
domácnost a podobné účely

429

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 60947-1 ed. 4

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5, čl. 8.3

Spínací a řídící přístroje
nízkého napětí

430*

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 55014-1 ed. 4,
čl. 5 až 7

ČSN EN IEC 55014-1 ed.5, čl. 4 až 6, mimo 4.4, 5.1.7
a 5.4.2
ČSN EN 55014-2 ed. 2

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3

Spotřebiče pro domácnost,
elektrické nářadí a podobné
přístroje

431*

Pulsy magnetického pole
– zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-9 ed. 2

Elektrická
a elektronická zařízení

432*

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 50370-1
ČSN EN 50370-2

Obráběcí stroje

433*

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 50065-1 ed. 2
ČSN EN 50065-2-2

Signalizace
v instalacích nízkého napětí

434*

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN EN 50293 ed. 2

Systémy silniční dopravní
signalizace

435*

Zkoušky EMC
– vyzařování a odolnost

ČSN ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ČSN ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

Rádiová zařízení

436*

Zkoušky EMC
– vyzařování

ISO 7637-2, čl. 4.3

Elektrická
a elektronická zařízení
motorových vozidel

 

1     v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2     u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       Praha

Zkoušky technické způsobilosti SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení

Pořadové
číslo
1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody
2

Předmět zkoušky

601

Zkouška maximální sázky
na jednu hru – maximální
výhra z jedné hry

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.1

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

602

Zkouška doby trvání jedné
hry

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.2

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

603

Zkoušení nejvyšší hodinové
prohry

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.3

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

604

Zkouška výherního podílu

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.4

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

605

Zkouška evidence vložených
a vyplacených finančních
prostředků

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.5

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

 

1     v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2     u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

 

 

 

 

 

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

101 až 114, 201 až 205, 301 až 324, 401 až 436

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

 

Vysvětlivky:

VW                 Požadavky pro testování automobilových dílů

MIL-STD         Vojenská norma

UL94               Underwriters Laboratories (americké normy)

EHK                Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility

ETSI                Evropský ústav pro telekomunikační normy

ZP 02QM         Zkušební postup laboratoře – postup pro zkoušení technické způsobilosti SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení