INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ROZSAH AKREDITACE AZL 1004.3

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v html
(Aktuální rozsah akreditace Akreditované zkušební laboratoře č. 1004.3)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 232/2023 ze dne: 10.05.2023
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testování a certifikaci, a.s., zkušební laboratoř elektrických výrobků, Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
 

Pracoviště zkušební laboratoře:

1.       Uherské Hradiště                            Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště

2.       Praha                                               Ocelářská 35, 190 00 Praha 9

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace. Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř veřejně k dispozici (na webových stránkách laboratoře: https://www.itczlin.cz/kvalifikace-zkousky/itc-akreditace#1004-3) ve formě „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace“.

 

 


 

Zkoušky:

Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody2

Předmět zkoušky

Stupně volnosti3

1

Klimatické zkoušky

1.1

Zkouška prachem

ČSN EN 60068-2-68, čl. 4.2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.2

Zkouška chladem

ČSN EN 60068-2-1;

ČSN EN 50155,
čl. 13.4.4 a čl. 13.4.6

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.3

Zkouška suchým teplem

ČSN EN 60068-2-2;
ČSN EN 50155,
čl. 13.4.5

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.4

Zkouška vlhkým teplem
konstantním

ČSN EN 60068-2-78

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.5

Zkouška solnou mlhou

ČSN EN ISO 9227;
ČSN 345791-2-11;
ČSN EN 50155,
čl. 13.4.13;

ČSN EN IEC 60068-2-11

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.6

Zkouška nízkým tlakem

ČSN EN IEC 60068-2-13

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.7

Zkouška změnou teploty

ČSN EN 60068-2-14, čl. 8

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.8

Zkouška vlhkým teplem
cyklickým

ČSN EN 60068-2-30;
ČSN EN 50155, čl. 13.4.8

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.9

Zkouška kombinovaná
- chlad, nízký tlak

ČSN EN 60068-2-40

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.10

Zkouška kombinovaná
- suché teplo, nízký tlak

ČSN EN 60068-2-41

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.11

Zkouška solnou mlhou
cyklickou

ČSN EN IEC 60068-2-52, mimo čl. 6.2.2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.12

Zkouška cyklickou
změnou teploty
a vlhkosti

ČSN EN IEC 60068-2-38

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

1.13

Zkouška teplotním
šokem

ČSN EN 60068-2-14, čl. 7;
ISO 16750-4, čl. 5.3.2;
VW 80000:2017, čl. 11.5;
VW 80000:2021, čl. 5.6.5

Elektrická a elektronická zařízení a zařízení motorových vozidel

D

1.14

Zkouška odolnosti proti vlhkosti

ČSN EN ISO 6270-2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

2

Mechanické zkoušky

2.1

Zkouška vibracemi
- sinusové

ČSN EN 60068-2-6

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

2.2

Zkouška vibracemi
- náhodné, širokopásmové

ČSN EN 60068-2-64;
ČSN EN 61373, mimo čl. 10;
ČSN EN 50125-3, čl. 4.13.1;
ČSN EN 50155,
čl. 13.4.10.2 a 13.4.10.4

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

2.3

Zkouška rázy

ČSN EN 60068-2-27;
ČSN EN 61373,
mimo čl. 8 a čl. 9;
ČSN EN 60068-2-31;
ČSN EN 50125-3, čl. 4.13.2;
ČSN EN 50155, čl. 13.4.10.3

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

2.4

Zkouška kladivem
- zkouška pružinovým přístrojem

ČSN EN 60068-2-75, čl. 6

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

2.5

Zkouška vibracemi kombinovaná s klimatickými
vlivy

ČSN EN 60068-2-53

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

3

Zkoušky elektrické bezpečnosti

3.1

Zkouška stupně ochrany krytem

ČSN EN 60529, čl. 11 až 15;
ISO 20653

Elektrická zařízení, jejich
díly, součásti a příslušenství, díly silničních vozidel

D

3.2

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN 60204-1,
čl. 4 až 18, Příloha A

Elektrická zařízení
a stroje, jejich díly, součásti
a příslušenství

D

3.3

Zkoušení požárního
nebezpečí.
Nadměrné teplo
- zkouška kuličkou

ČSN EN 60695-10-2

Plastové části elektrických
zařízení

D

3.4

Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou

ČSN EN IEC 60695-2-10;
ČSN EN IEC 60695-2-11;
ČSN EN IEC 60695-2-12;
ČSN EN IEC 60695-2-13

Elektrické předměty, jejich
díly, součásti a příslušenství

D

3.5

Zkouška požárního nebezpečí

ČSN EN 60695-11-5;

ČSN EN 60695-11-10;

ČSN EN 60695-11-20;

UL94, čl. 7 až 9;

TL1011 typ A

Elektrické předměty, jejich
díly, součásti a příslušenství

D

3.6

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN 60598-1,
čl. 2 až 15, Příloha A, D, E, F, G, M, V, X, mimo čl. 4.24;

ČSN EN IEC 60598-1,
čl. 2 až 15, Příloha A, D, E, F, G, M, V, X, mimo čl. 4.34 a 4.36;
ČSN EN 60598-2-1,
čl. 1.5 až 1.16;
ČSN EN 60598-2-10,
čl. 10.4 až 10.15;
ČSN EN 60598-2-11,
čl. 11.5 až 11.16;
ČSN EN 60598-2-12,
čl. 12.5 až 12.17;
ČSN EN IEC 60598-2-17,
čl. 17.5 až 17.16;
ČSN EN 60598-2-18,
čl. 18.4 až 18.15;
ČSN EN 60598-2-19,
čl. 19.4 až 19.15;
ČSN EN 60598-2-2,
čl. 2.5 až 2.16;
ČSN EN 60598-2-20,
čl. 20.5 až 20.16;
ČSN EN 60598-2-23,
čl. 23.5 až 23.16;

ČSN EN IEC 60598-2-23,
čl. 23.5 až 23.16;
ČSN EN 60598-2-24,
čl. 24.5 až 24.16;
ČSN EN 60598-2-3,
čl. 3.4 až 3.15;
ČSN EN 60598-2-4,
čl. 4.5 až 4.16;
ČSN EN 60598-2-5,
čl. 5.4 až 5.15;
ČSN EN 60598-2-9,
čl. 9.4 až 9.15

Elektrická svítidla,
jejich díly, součásti
a příslušenství

D

3.7

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN 60601-1,
čl. 4 až 9, mimo čl. 8.5.5,
čl. 11 až 17, mimo čl. 11.2.2;
ČSN EN 60601-1-1,
čl. 3 až 7, 10, 13 až 25, 28, 35, 42, 43, 44.1 až 44.6, 49 až 59;
ČSN EN 60601-1-4,
čl. 6 až 52;
ČSN EN 60601-1-6, čl. 4 a 5;
ČSN EN 60601-1-11,
čl. 4 až 13;
ČSN EN 60601-2-3,
čl. 201.4 až 201.17;

ČSN EN 60601-2-10,
čl. 201.4 až 201.17, 202;
ČSN EN 60601-2-18,
čl. 201.4 až 202;
ČSN EN 60601-2-19,
čl. 201.4 až 201.17;

ČSN EN IEC 60601-2-19,
čl. 201.4 až 201.17, 202,
mimo čl. 201.12.1.110, 01.12.1.111, 201.12.4.2.101;
ČSN EN IEC 60601-2-21, čl. 201.4 až 201.17, 202,
mimo čl. 201.10.6, 201.12.1.102, 201.12.1.104. 201.12.4.2.101;
ČSN EN IEC 80601-2-26,
čl. 201.4 až 206
mimo 201.8.5.5.1, 201.8.5.5.2;
ČSN EN 60601-2-31,
čl. 201.4 až 201.17;

ČSN EN IEC 60601-2-31, čl. 201.4 až 201.17, 202, mimo čl. 201.8.5.5;

ČSN EN 60601-2-40,
čl. 201.4 až 201.17, 202;
ČSN EN IEC 60601-2-46, čl. 201.4 až 201.17, 202.8.101, 203;
ČSN EN 60601-2-52,
čl. 201.4 až 201.17;
ČSN EN 62366-1, čl. 4 a 5

Zdravotnické elektrické
přístroje

D

3.8

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN 60335-1,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha D až I, K až Q, ZA;
ČSN EN 60335-2-10,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-101,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-105,
čl. 4 až 11, 13 až 32;

ČSN EN 60335-2-12,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-13,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-14,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-15,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-16,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-21,
čl. 4 až 11, 13 až 32,
mimo čl. 22.47, 22.103, A.101;

ČSN EN 60335-2-23,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-24,
čl. 4 až 11, 13, 14, 16 až 22.102, 22.104 až 22.106, 22.112 až 22.115, 24 až 32;
ČSN EN 60335-2-26,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-28,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN IEC 60335-2-29, čl. 4 až 32, Příloha A, AA, BB;
ČSN EN 60335-2-3,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-30,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN IEC 60335-2-32, čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-35,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-36,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N;
ČSN EN 60335-2-37,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N;
ČSN EN 60335-2-38,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N;
ČSN EN 60335-2-39,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N;
ČSN EN IEC 60335-2-41, čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-42,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N;
ČSN EN 60335-2-44,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-45,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-48,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N;
ČSN EN 60335-2-49,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N;
ČSN EN 60335-2-50,
čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N;
ČSN EN 60335-2-51,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-52,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-54,
čl. 4 až 11, 13 až 20, 22 až 32;
ČSN EN 60335-2-55,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-6,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-60,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-61,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN IEC 60335-2-62, čl. 4 až 11, 13 až 32, Příloha N, mimo čl. 15.1.1;
ČSN EN 60335-2-64,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-70,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN IEC 60335-2-71, čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-73,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-74,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-75,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-78,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-80,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN IEC 60335-2-82, čl. 4 až 11, 13 až 32, mimo čl. 22.106;
ČSN EN 60335-2-83,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN IEC 60335-2-84, čl. 4 až 11, 13 až 32, mimo čl. 22.105 a 31.101;
ČSN EN 60335-2-85,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-86,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-88,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-9,
čl. 4 až 11, 13 až 32;
ČSN EN 60335-2-97,
čl. 4 až 11, 13 až 32, mimo 31;
ČSN EN 60335-2-98,
čl. 4 až 11, 13 až 32

Elektrické spotřebiče
pro domácnost a podobné
účely, jejich díly, součásti
a příslušenství

D

3.9

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN 60730-1,
čl. 5 až 28, Příloha B až N, T, ZB;
ČSN EN 60730-2-1,
čl. 5 až 27, Příloha H;
ČSN EN 60730-2-10,
čl. 5 až 28, Příloha E, H;
ČSN EN 60730-2-11,
čl. 5 až 28, Příloha H;

ČSN EN IEC 60730-2-11, čl. 5 až 28, Příloha H;

ČSN EN IEC 60730-2-12, čl. 5 až 28, Příloha H;
ČSN EN IEC 60730-2-13, čl. 5 až 28, Příloha H;
ČSN EN IEC 60730-2-14, čl. 5 až 28, Příloha H;
ČSN EN IEC 60730-2-15, čl. 5 až 17, 19 až 28, Příloha H;
ČSN EN 60730-2-19,
čl. 5 až 28, Příloha H;
ČSN EN 60730-2-3,
čl. 5 až 28, Příloha E;
ČSN EN 60730-2-7,
čl. 5 až 28, Příloha H;

ČSN EN IEC 60730-2-7,
čl. 5 až 28, Příloha H, mimo bodů 17.16.101.1.2 a 17.16.103;
ČSN EN IEC 60730-2-9+A1, čl. 5 až 28, Příloha G, H, J

Automatická řídící zařízení pro domácnost, jejich díly, součásti a příslušenství

D

3.10

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN IEC 62368-1+A11, čl. 4 až 10, Příloha A až Y, mimo bodů 4.8.4.6, 5.4.1.10.2, 5.4.5.2, 9.6, 10.6, G.5.3.4.6, G.10.4, G.10.5 a Y.3, Y.4

Zvukové, obrazové
a podobné elektronické
přístroje, jejich díly,
součásti a příslušenství

D

3.11

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN 45502-1,
čl. 5, 7 až 13, 15 až 19, 21, 23, 25 až 27.1, 28;
ČSN EN 45502-2-1,
čl. 5, 7 až 13, 15 až 19, 21, 23,
25 až 27.6, 28

Aktivní implantabilní
zdravotnické prostředky,
jejich díly, součásti
a příslušenství

D

3.12

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN IEC 62115,
čl. 6 až 19, Příloha B, C, D, E, I

Elektrické hračky

D

3.13

Měření spotřeby energie nízkého příkonu

ČSN EN 50564, čl. 5

Elektrické spotřebiče
pro domácnost

D

3.14

Měření spotřeby

ČSN EN 62018, čl. 4

Zařízení informační
technologie

D

3.15

Měření elektromagnetických
polí

ČSN EN 62233, čl. 5.5.2 a 6

Elektrická zařízení, jejich
díly, součásti a příslušenství

D

3.16

Měření dotykového proudu
a proudu ochranným vodičem

ČSN EN 60990,
čl. 5 až 8, Příloha A, C, K

Elektrická zařízení, jejich
díly, součásti a příslušenství

D

3.17

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN IEC 61558-1, čl. 4 až 28, Příloha A-J, mimo 18.3.1;
ČSN EN 61558-2-1,
čl. 6 až 28, Příloha C, D;
ČSN EN 61558-2-12,
čl. 6 až 28, Příloha C, D;
ČSN EN 61558-2-13,
čl. 6 až 28, Příloha C, D;
ČSN EN 61558-2-15,
čl. 6 až 28, Příloha H;
ČSN EN 61558-2-16,
čl. 6 až 28;
ČSN EN 61558-2-2,
čl. 6 až 28;
ČSN EN 61558-2-20,
čl. 6 až 28;
ČSN EN 61558-2-23,
čl. 6 až 28;
ČSN EN 61558-2-4,
čl. 6 až 28, Příloha C, D;
ČSN EN 61558-2-5,
čl. 6 až 28;
ČSN EN 61558-2-6,
čl. 6 až 28, Příloha C, D;
ČSN EN 61558-2-8,
čl. 6 až 8, 11 až 28, Příloha F;
ČSN EN 61558-2-9,
čl. 6 až 28

Měřící, oddělovací
a přístrojové transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace

D

3.18

Zkouška plazivými proudy

ČSN EN 60112, čl. 8 až 11;

ČSN EN IEC 60112,
čl. 8 až 11

Materiály
elektrotechnických
a elektronických výrobků

D

3.19

Zkouška elektrické pevnosti

ČSN EN 50155, čl. 13.4.7.3;
ČSN EN 60664-1, čl. 6.1.3.4;
ČSN EN IEC 60664-1,
čl. 6.4.5;
ČSN EN 175, čl. 5.8 a 8.3

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

3.20

Zkouška izolačního odporu

ČSN EN 50155, čl. 13.4.7.2

Elektrotechnické
a elektronické výrobky

D

3.21

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN 61010-1, čl. 4 až 11, 14 až 17, Příloha A až F, K;
ČSN EN 61010-2-030,
čl. 4 až 11, 14 až 101, Příloha K, AA;

ČSN EN IEC 61010-2-030, čl. 4 až 11, 14 až 101, Příloha K, AA;
ČSN EN 61010-031,
čl. 4 až 13, Příloha A až F;
ČSN EN 61010-2-101,
čl. 4 až 11, 14 až 17;
ČSN EN 61010-2-201,
čl. 4 až 11, 14 až 17, Příloha F

Elektrické měřicí, řídící a laboratorní přístroje, jejich díly, součásti a příslušenství

D

3.22

Zkouška vlivu napájení

ISO 16750-2, čl. 4;
VW80000:2017, článek 7, mimo čl. 7.10, 7.13, 7.16, 7.17, 7.21, 7.22 a 7.23;

VW80000:2021, článek 5.4, mimo čl. 5.4.12, 5.4.15, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.23, 5.4.24, 5.4.25 a 5.4.26

Elektrická a elektronická zařízení motorových vozidel

D

3.23

Zkouška elektrické bezpečnosti

ČSN EN 61347-1;
ČSN EN 61347-2-11;
ČSN EN 61347-2-13

Ovládacích zařízení pro světelné zdroje

D

4

Zkoušky elektromagnetické kompatibility

4.1

Měření emise harmonického proudu

ČSN EN IEC 61000-3-2;
 

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.2

Měření omezování kolísání napětí a flikru v síti

ČSN EN 61000-3-3;
 

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.3 ⃰

Elektrostatický výboj
- zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-2;
ČSN EN IEC 61000-6-1;
ČSN EN IEC 61000-6-2;
ČSN EN 55014-2;

ČSN EN IEC 55014-2

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.4 ⃰

Vyzařované elektromagnetické pole
- zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-3;

ČSN EN IEC 61000-4-3;
ČSN EN IEC 61000-6-1;
ČSN EN IEC 61000-6-2;
ČSN EN 55014-2;

ČSN EN IEC 55014-2

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.5 ⃰

Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů
- zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-4;
ČSN EN IEC 61000-6-1;
ČSN EN IEC 61000-6-2;
ČSN EN 55014-2;

ČSN EN IEC 55014-2

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.6 ⃰

Rázový impuls
- zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-5;
ČSN EN IEC 61000-6-1;

ČSN EN IEC 61000-6-2;
ČSN EN 55014-2;

ČSN EN IEC 55014-2

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.7 ⃰

Vyzařované elektromagnetické pole šířené vedením
- zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-6;
ČSN EN IEC 61000-6-1;
ČSN EN IEC 61000-6-2;
ČSN EN 55014-2;

ČSN EN IEC 55014-2

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.8

Zkouška ovlivnitelnosti
vedením, napájecí vodiče
30 Hz až 50 kHz

MIL-STD-461E, část CS 101;
MIL-STD-461D, část CS 101

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.9

Zkouška ovlivnitelnosti
vedením, anténní vstup
15 kHz až 1 GHz

MIL-STD-461E, část CS 103;
MIL-STD-461D, část CS 103

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.10

Zkouška ovlivnitelnosti
vedením, buzení v objemu
kabelu 10 kHz až 400 MHz

MIL-STD-461E, část CS 114;
MIL-STD-461D, část CS 114;

MIL-STD-461F, část CS 114;

MIL-STD-461G, část CS 114

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.11

Magnetické pole síťového
kmitočtu

- zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-8;

ČSN EN IEC 61000-6-1;
ČSN EN IEC 61000-6-2;
ČSN EN 55014-2;

ČSN EN IEC 55014-2

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.12 ⃰

Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé
změny napětí
- zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-11;

ČSN EN IEC 61000-4-11;
ČSN EN IEC 61000-6-1;
ČSN EN IEC 61000-6-2;
ČSN EN 55014-2;

ČSN EN IEC 55014-2

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.13 ⃰

Měření rušení šířeného vedením

ČSN EN 55011, čl. 8.2.2;
ČSN EN 55014-1, čl. 5.2;

ČSN EN IEC 55014-1, čl. 5.2;
ČSN EN 55015, čl. 8;
ČSN EN 55016-1-2, čl. 4.3;
ČSN EN 55016-2-1, čl. 7.4.1;
ČSN EN 55022:2011, čl. 9;
ČSN EN 55032, čl. 6;
ČSN EN 61000-6-3;

ČSN EN IEC 61000-6-3;
ČSN EN 61000-6-4;
ČSN EN IEC 61000-6-4

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.14

Měření vedených emisí,
napájecí vodiče 10 kHz až 10 MHz

MIL-STD-461E, část CE102;
MIL-STD-461D, část CE 102;

MIL-STD-461F, část CE102;

MIL-STD-461G, část CE102

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.15 ⃰

Měření rušivého výkonu

ČSN EN 55014-1, čl. 5.3;

ČSN EN IEC 55014-1,
čl. 5.3.3

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.16 ⃰

Měření vyzařovaného rušení

ČSN EN 55011, čl. 9;
ČSN EN 55014-1, čl. 5.4.1;

ČSN EN IEC 55014-1,
čl. 5.3.4
ČSN EN 55015, čl. 9;
ČSN EN IEC 55015, čl. 9;
ČSN EN 55016-2-3, čl. 7.3;
ČSN EN 55022:2011, čl. 10;
ČSN EN 55032, čl. 6, 8;
ČSN EN 61000-6-3;

ČSN EN IEC 61000-6-3;
ČSN EN 61000-6-4;
ČSN EN IEC 61000-6-4

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.17

Měření vyzařovaných emisí,
elektrické pole 10 kHz až 6 GHz

MIL-STD-461E, část RE 102;
MIL-STD-461D, část RE 102;
MIL-STD-461F, část RE 102;

MIL-STD-461G, část RE102

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.18

Měření vyzařovaných emisí, rušivých a harmonických
výstupů antény 10 kHz až 2,2 GHz

MIL-STD-461E, část RE 103;
MIL-STD-461D, část RE 103

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.19 ⃰

Charakteristiky
vysokofrekvenčního rušení

ČSN EN 55011, čl. 8.2.2 a 9

Průmyslová, vědecká
a lékařská zařízení

D

4.20 ⃰

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
- požadavky na emise

ČSN EN 55022:2011, čl. 9, 10;
ČSN EN 55032, čl. 6 a 8

Zařízení informační
a multimediální techniky

D

4.21

Charakteristiky
vysokofrekvenčního rušení

ČSN EN 55025:2009, čl. 6;

ČSN EN 55025, čl. 6;

ČSN EN IEC 55025, čl.6;
EHK č. 10.03, příloha 7 a 8;
EHK č. 10.05, příloha 7 a 8

Vozidla, čluny, zážehové
motory

D

4.22

Měření rádiového rušení
svítidel a požadavky
elektromagnetické odolnosti

ČSN EN 55015, čl. 8 a 9;
ČSN EN IEC 55015, čl. 8 a 9;
ČSN EN 61547

Osvětlovací zařízení

D

4.23 ⃰

Charakteristiky odolnosti
EMC

ČSN EN 55035,
mimo Tabulku 2 bod 2.2, 2.3 a 2.4 (10/700µs), Příloha A, D a F4

Zařízení informační
techniky

D

4.24 ⃰

Všeobecné požadavky
na základní bezpečnost
a nezbytnou funkčnost

ČSN EN 60601-1-2

Zdravotnické elektrické
přístroje

D

4.25 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN 12015;
ČSN EN 12016

Komponenty výtahů
a pohyblivých schodů

D

4.26 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN 50121-3-2;
ČSN EN 50121-4;
ČSN EN 50155,
čl. 13.4.3, 13.4.9

Komponenty pro drážní
zařízení

D

4.27 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN IEC 61326-1;

ČSN EN IEC 61326-2-6

Elektrická měřící, řídící,
laboratorní zařízení
a zařízení pro lékařskou
diagnostiku

D

4.28

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN 60730-1,
čl. 23, 26, Příloha H.23 a H.26;
ČSN EN 60730-2-9+A1,
čl. 23, 26, Příloha H.23 a H.26;
ČSN EN 60730-2-14,
čl. 23, 26, Příloha H.23 a H.26

Automatická elektrická
řídicí zařízení pro
domácnost a podobné účely

D

4.29

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN 60947-1;

ČSN EN IEC 60947-1, čl. 8.3

Spínací a řídící přístroje
nízkého napětí

D

4.30 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN 55014-1, čl. 5 až 7;

ČSN EN IEC 55014-1, čl. 4 až 6, mimo čl. 4.4, 5.1.7
a 5.4.2;
ČSN EN 55014-2;

ČSN EN IEC 55014-2

Spotřebiče pro domácnost,
elektrické nářadí a podobné
přístroje

D

4.31 ⃰

Pulsy magnetického pole
- zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-9

Elektrická
a elektronická zařízení

D

4.32 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN 50370-1;
ČSN EN 50370-2

Obráběcí stroje

D

4.33 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN 50065-1;
ČSN EN 50065-2-2

Signalizace
v instalacích nízkého napětí

D

4.34 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN EN 50293

Systémy silniční dopravní
signalizace

D

4.35 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování a odolnost

ČSN ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;

ČSN ETSI EN 301 489-1 V2.1.1;
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

Rádiová zařízení

D

4.36 ⃰

Zkoušky EMC
- vyzařování

ISO 7637-2, čl. 4.3

Elektrická
a elektronická zařízení
motorových vozidel

D

1v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3stupeň volnosti: A - Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B - Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C - Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D - Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

2. Praha

Zkoušky:

Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody2

Předmět zkoušky

Stupně volnosti3

1

Zkoušky technické způsobilosti SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení

1.1

Zkouška maximální sázky
na jednu hru - maximální
výhra z jedné hry

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.1

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

D

1.2

Zkouška doby trvání jedné
hry

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.2

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

D

1.3

Zkoušení nejvyšší hodinové
prohry

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.3

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

D

1.4

Zkouška výherního podílu

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.4

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

D

1.5

Zkouška evidence vložených a vyplacených finančních prostředků

Zkušební předpis 02QM,
čl. 8.5

Loterie, SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení a systémů pro
provozování loterií
a sázkových her včetně
přídavných zařízení

D

1v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

3stupeň volnosti: A - Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B - Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C - Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D - Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Vysvětlivky:

VW Požadavky pro testování automobilových dílů

MIL-STD Vojenská norma

UL94 Underwriters Laboratories (americké normy)

TL1011 norma firmy WV

EHK Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility

ETSI Evropský ústav pro telekomunikační normy

ZP 02QM Zkušební postup laboratoře - postup pro zkoušení technické způsobilosti SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení