INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zkoušky stavebních materiálů a výrobků | Zlín

Zkoušení stavebních výrobků zajišťuje zkušebna stavebních materiálů a výrobků ve spolupráci s dalšími pracovišti ITC (analytická laboratoř, fyzikální zkušebna). Kromě metod zaměřených na hodnocení tradičních stavebních materiálů a výrobků realizuje speciální zkoušky recyklátů, sportovních povrchů, zemin apod. 
V rámci činností stavební zkušebny mají svou samostatnou pozici služby určené pro průzkum a zkoušení staveb popř. pozemních komunikací. V rámci diagnostiky stavebních objektů a konstrukcí jsou prováděny zejména stavebně-technické průzkumy, měření a monitorování fyzikálních veličin, zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, diagnostika mostních konstrukcí, apod. Pro stavebně-technické průzkumy jsou využívány terénní (polní) testy, které jsou v případě potřeby doplňovány laboratorními zkouškami.


Odkazy / Ke stažení

OBLAST PŮSOBNOSTI

 • zeminy
 • kamenivo
 • cement, vápno, popílky
 • beton, přísady a příměsy do betonu, maltové směsi
 • tmely a lepidla (stavební chemie)
 • zdící prvky, betonové prefabrikáty
 • izolace (hydroizolace, tepelné izolace, geotextilile)
 • povrchové úpravy (omítky, nátěry, keramické obklady, plastové obklady)
 • podlahoviny (textilní, pružné, dřevěné)
 • hygienická zařízení staveb - sanita
 • kanalizační systémy
 • rozvody kapalin a plynů
 • recykláty (recyklovaný asfalt, betonový a cihelný recyklát, vytěžená zemina)
 • sportovní povrchy a dětská hřiště
 • dopravní a pozemní stavby

PRŮZKUM BUDOV A STAVEB

 • Stavebně-fyzikální průzkumy
  Průzkumy jsou obvykle kombinovány s laboratorními rozbory určenými ke stanovení vlhkosti materiálu, určení chemického složení zdiva a posouzení základové půdy objektu z hlediska podmínek pro vzlínání vlhkosti.
  • informace o vlhkostních poměrech vně i uvnitř stavby, o stavu zdiva
  • klimatologické informace
  • dlouhodobý vliv vnějšího a vnitřního prostředí, v němž se stavba nachází a které má vliv na její životnost.
 • Stanovení vlhkosti materiálu

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • pevnostní charakteristiky
 • únosnost
 • vlhkost
 • vodopropustnost, paropropustnost
 • chemická odolnost
 • klimatické zkoušky, stárnutí
 • hořlavost
 • hygienická nezávadnost
 • tepelná vodivost
 • identifikace materiálů
 • odolnost vůči opotřebení a mechanickým vlivům
 • kluznost, povrchová tření
 • terénní zkoušky
 • odběr vzorků pro laboratoř
 • měření únosnosti podloží
 • chemické analýzy hornin

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Ing. Jiří Růžička

vedoucí zkušebny stavebních výrobků

Ing. Petra Hrdinová

vedoucí AZL 1007.1

 

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Stavební zkušebna
Areál Svit, budova 113
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jiří Růžička