INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zkoušky otvorových výplní | Zlín

V rámci akreditované zkušební laboratoře č. 1007.1 zkoušíme otvorové výplně a související výrobky, stavební materiály, konstrukce aj. Zkoušky jsou prováděny podle předmětných norem, případně podle jiných předpisů nebo potřeb objednatele při ověřování výrobků a konstrukcí. Obvyklé zkoušky v laboratoři otvorových výplní slouží k ověření odolnosti proti působení venkovního prostředí: od zatížení větrem, vodotěsnosti až po průvzdušnost. Zatěžování výrobků dále vychází ze sil působících na výrobky při správné nebo chybné obsluze. Motoricky ovládané výrobky a vrata se kontrolují nejčastěji z hlediska možného nebezpečného působení na člověka.

ODKAZY A DOKUMENTY

PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ

 • zkoušky vodotěsnosti na stavbách
 • okna fasádní a střešní
 • zasklení balkonů a lodžií
 • pevná zasklení a výkladce
 • zimní zahrady
 • vnitřní dveře
 • požárně odolné dveře
 • vnější dveře včetně turniketových a automatických
 • vrata, brány, závory a mříže
 • vnější a vnitřní žaluzie
 • vnější clony a okenice
 • vnitřní clony
 • bodové a pásové světlíky
 • pásové obloukové a sedlové světlíky
 • lehké obvodové pláště (LOP)

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • Určení vzdáleností a geometrických vlastností
 • Stanovení odolnosti proti svislému zatížení
 • Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
 • Stanovení odolnosti proti rázovému zatížení
 • Zkouška opakované obsluhy
 • Stanovení odolnosti proti zatížení větrem
 • Zkouška průvzdušnosti
 • Zkouška vodotěsnosti
 • Zkouška síly
 • Zkoušky mechanických vlastností vrat

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Ing. Jiří Růžička

vedoucí zkušebny Zlín

Ing. Petra Hrdinová

vedoucí AZL 1007.1

Ing. Jan Balajka, MBA

zkušební specialista a kontaktní osoba pro oblast oken a dveří

Ing. Jindřich Mrlík

zkušební specialista pro oblast oken a dveří

Ing. Vratislav Glos

zkušební specialista pro oblast vrat a stínící techniky

 

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Stavební zkušebna
Areál Svit, budova 113
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
K Cihelně 304, 763 02 Zlín - Louky
Česká republika
Vyznačené laboratoře ITC, Divize CSI Zlín
google mapy | statická mapa

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jiří Růžička