INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zkoušky dokončovacích prací | Zlín

V rámci akreditované zkušební laboratoře č. 1007.1 - je prováděna zkušební činnost v oblasti materiálů pro dokončovací stavební práce. Zkušebna nabízí širokou škálu zkušebních metod ve všech oblastech stavební výroby. Služby zkušebny jsou zaměřeny především na zkoušky potřebné pro posuzování shody, ale také na interní zkoušky výrobců pro jejich vlastní systémy kvality.

ODKAZY A DOKUMENTY

PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ

 • střešní hydroizolační materiály na bázi bitumenu, plastů, pryže, včetně nátěrových hmot pro opravy a renovaci střech, hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn a vodorovných konstrukcí
 • izolační materiály
 • materiály na bázi syntetických pryskyřic; penetrace, nátěry, licí podlahoviny, podlahové materiály pro průmyslové provozy, potěry a mazaniny, speciální podlahové konstrukce
 • disperzní, rozpouštědlová a dvousložková lepidla, lepicí malty
 • spárové těsnicí tmely a pěny
 • maltové směsi, malty a lepidla pro lepení dlažby, keramiky, obkladů, spárovací malty apod.
 • povrchové úpravy stavebních konstrukcí, vnitřní a venkovní nátěry, fasádní barvy, nástřikové hmoty a tenkovrstvé omítkoviny, vyrovnávací hmoty a tmely
 • betonové dlaždice, dlažby z vibrolisovaného a vibrolitého betonu
 • podlahoviny z PVC, pryže, korku, linolea, plovoucí podlahy apod.

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • Stanovení rozměrů
 • Stanovení rozměrové a objemové stálosti
 • Stanovení plošné hmotnosti 
 • Stanovení nasákavosti
 • Stanovení odolnosti v ohybu
 • Stanovení tahových vlastností
 • Stanovení odolnosti ve smyku
 • Stanovení odolnosti v odlupování
 • Stanovení přídržnosti
 • Stanovení obrusnosti
 • Stanovení pevnosti v tlaku
 • Stanovení pevnosti v ohybu
 • Stanovení hustoty a objemové hmotnosti
 • Stanovení stékavosti
 • Stanovení objemových a hmotnostních změn tmelů
 • Stanovení tahových vlastností tmelů
 • Stanovení elastického zotavení tmelů
 • Stanovení tahových vlastností tmelů při udržovaném protažení
 • Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při udržovaném protažení ve vodě
 • Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů
 • Stanovení vodotěsnosti
 • Stanovení prostupu vodních par
 • Stanovení mrazuvzdornosti malty
 • Stanovení odolnosti proti zatížení
 • Stanovení umělého stárnutí
 • Stanovení stlačitelnosti

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Ing. Jiří Růžička

vedoucí zkušebny Zlín

Ing. Petra Hrdinová

vedoucí AZL 1007.1

Petra Povolná

zkušební specialistka

 

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Stavební zkušebna
Areál Svit, budova 113
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
K Cihelně 304, 763 02 Zlín - Louky
Česká republika
Vyznačené laboratoře ITC, Divize CSI Zlín
google mapy | statická mapa

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jiří Růžička