INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Laboratoř dokončovacích prací | Zlín

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1 - Laboratoř dokončovacích prací provádí zkušební činnost v oblasti materiálů pro dokončovací stavební práce. Jako součást autorizované osoby, oznámeného subjektu, akreditovaného certifikačního orgánu provádí posuzování shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

ODKAZY A DOKUMENTY

 

Kontakt

 

Příručka pro klienty

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1 - Laboratoř dokončovacích prací

Provádíme měření a hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností výrobků a hmot v těchto oblastech:

 • střešní hydroizolační materiály na bázi bitumenu, plastů, pryže, včetně nátěrových hmot pro opravy a renovaci střech, hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn a vodorovných konstrukcí
 • izolační materiály
 • materiály na bázi syntetických pryskyřic; penetrace, nátěry, licí podlahoviny, podlahové materiály pro průmyslové provozy, potěry a mazaniny, speciální podlahové konstrukce
 • disperzní, rozpouštědlová a dvousložková lepidla, lepicí malty
 • spárové těsnicí tmely a pěny
 • maltové směsi, malty a lepidla pro lepení dlažby, keramiky, obkladů, spárovací malty apod.
 • povrchové úpravy stavebních konstrukcí, vnitřní a venkovní nátěry, fasádní barvy, nástřikové hmoty a tenkovrstvé omítkoviny, vyrovnávací hmoty a tmely
 • betonové dlaždice, dlažby z vibrolisovaného a vibrolitého betonu
 • podlahoviny z PVC, pryže, korku, linolea, plovoucí podlahy apod.

Výpis zkušebních metod:

 • Stanovení rozměrů
 • Stanovení rozměrové a objemové stálosti
 • Stanovení plošné hmotnosti 
 • Stanovení nasákavosti
 • Stanovení odolnosti v ohybu
 • Stanovení tahových vlastností
 • Stanovení odolnosti ve smyku
 • Stanovení odolnosti v odlupování
 • Stanovení přídržnosti
 • Stanovení obrusnosti
 • Stanovení pevnosti v tlaku
 • Stanovení pevnosti v ohybu
 • Stanovení hustoty a objemové hmotnosti
 • Stanovení stékavosti
 • Stanovení objemových a hmotnostních změn tmelů
 • Stanovení tahových vlastností tmelů
 • Stanovení elastického zotavení tmelů
 • Stanovení tahových vlastností tmelů při udržovaném protažení
 • Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při udržovaném protažení ve vodě
 • Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů
 • Stanovení vodotěsnosti
 • Stanovení prostupu vodních par
 • Stanovení mrazuvzdornosti malty
 • Stanovení odolnosti proti zatížení
 • Stanovení umělého stárnutí
 • Stanovení stlačitelnosti

Autorizovaná osoba 

Jako autorizovaná osoba provádíme posuzování shody (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb.) stanovených stavebních výrobků:

 • tekuté hydroizolační hmoty pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí
 • tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv nebo organických pojiv pro údržbu, ochranu, obnovu a zesílení minerálních podkladů
 • lepidla pro lepení podlahových prvků a podlahovin
 • tmely a lepidla pro těsnění a spojování detailů střešního pláště
 • spárovací malty (tmely) pro obkladové prvky a dlažby
 • samonivelační tmely pro horizontální spáry
 • tmely a maltoviny určené pro vyrovnávání a lepení stavebních materiálů
 • protipožární nátěry a nástřiky, omítky a omítkové sestavy určené pro požárně odolné aplikace
 • výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů, zdiva, kovových a dřevěných prvků
 • licí podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic
 • stěrkové podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic
 • samonivelační licí hmoty a stěrkové hmoty na bázi silikátů, včetně speciálních
 • potěry na bázi cementu pro použití do exteriéru
 • vsypy

Oznámený subjekt 

V oblasti materiálů pro dokončování stavební práce Vám nabízíme posuzování shody dle harmonizovaných norem:
 
 • malty a lepidla pro keramické obkladové prvky
 • potěrové materiály
 • malty pro omítky a pro zdění
 • hydroizolační asfaltové pásy, plastové a pryžové pásy a fólie
  • do stěnových konstrukcí
  • hydroizolace betonových mostovek
  • asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
  • asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí
  • pojistné hydroizolace
  • parozábrany
  • hydroizolace střech
  • izolace proti tlakové vodě
 • tepelně izolační výrobky pro stavebnictví, zařízení budov a průmyslové instalace
  • MW
  • EPS
  • XPS
  • PEF a další
 • výrobky a systémy pro povrchovou ochranu betonových konstrukcí
 • vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy
 • tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce
  • Tmely pro fasádní prvky
  • Tmely pro zasklívání
  • Tmely pro sanitární spoje
  • Tmely pro komunikaci a chodce

KONTAKTY

Ing. Jiří Růžička

vedoucí zkušebny Zlín

Ing. Petra Hrdinová

vedoucí AZL 1007.1

Petra Povolná

zkušební expertka


Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
Areál Svit, budova 113, Malotova 5264
760 01 Zlín, Česká republika

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky
760 01 Zlín, Česká republika