INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Zvláštní pověření

Kromě technických kompetencí jako jsou akreditace (ČIA)  a autorizace (ÚNMZ, MZd) byla  Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín udělena speciální pověření a oprávnění k mnoha dalším odborným činnostem.

VOJENSKÁ LETECKÁ TECHNIKA

  • Osvědčení č. MAA 009 na základě § 35n zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 147/2010 Sb. je ITC jako organizace schválená ke zkouškám vojenské letecké techniky v rozsahu posuzování a ověřování shody vlastnosti výrobků vojenské letecké techniky s požadavky stanovenými technickými normami.

    OSVĚDČENÍ

CIVILNI LETECKÁ TECHNIKA

  • Oprávnění Úřadu pro civilní letectví č. L-3-061/6 na základě splnění požadavků civilních leteckých předpisů České republiky a příslušných "Postupů ÚCL" platných v České republice k průkazným a ověřovacím zkouškám elektrických a elektronických letadlových částí a zařízení.

    OPRÁVNĚNÍ 

KVALIFIKACE PRO ZNALECKOU ČINNOST

Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny (zpracování)
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory (různé)
Textílie
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zdravotnictví
Zemědělství
Elektronika


Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti:

 

Registrace u DVGW cert GmbH

 

Zkušební laboratoř ITC akreditovaná pod číslem 1004 je registrovaná u německé certifikační společnosti pro vodu a plyn DVGW CERT GmbH pro provádění zkoušek v oblasti vodohospodářských produktů pro účely jejich certifikace. Odkaz se seznam laboratoří ZDE
 

KEYMARK ID 032

Institut pro testování a certifikaci, a.s. je zplnomocněn vystavovat dobrovolnou certifikační značku KEYMARK pod číslem "ID032" v rozsahu uvedeném v příloze zplnomocnění. Zkušebna Praha je rovněž KEYMARK registrovanou laboratoří.

Zplnomocnění a příloha zplnomocnění | CEN KEYMARK databázeCertifikát KEYMARK registrované laboratoře

CERTIFIKOVANÝ POSKYTOVATEL LABORATORNÍCH SLUŽEB PRO VOLKSWAGEN ID 0123 A ID 0171

Laboratoře ITC získaly certifikaci od společnosti Volkswagen AG a staly se tak jejím certifikovaným poskytovatelem laboratorních služeb s celosvětovou působností.

Certifikáty (ID 0123 a ID 0171) + přílohy (výpis zkoušek) 
 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Tomáš Veselý