INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Emisní a pachové zkoušky | Automotive

Materiály používané na výrobu interiérových dílů uvolňují do ovzduší látky, které mohou způsobovat nepříjemný zápach, nebo představovat zdravotní rizika pro uživatele automobilů. Množství emisí těchto látek je proto regulováno. Naše laboratoř provádí emisní a pachové zkoušky např. dle požadavků VW 50180, VW 96043/PN 780, DBL 5430 aj. Hodnocení zahrnuje také klasifikaci detekovaných látek podle mezinárodních právních předpisů o nebezpečných látkách.

ODKAZY A DOKUMENTY

Stanovení emise těkavých organických látek (VOC) včetně jejich identifikace metodami plynové chromatografie

 • VW 50180 / PV 3341 (Volkswagen AG)
 • VDA 277 (např. BMW, Mercedez-Benz Group AG / Daimler, Porsche AG)
 • VDA 278 (např. BMW, Mercedez-Benz Group AG / Daimler, Porsche AG)
 • VCS 1027,2749 (Volvo)
 • VCS 1027,2759 (Volvo)
 • STD 429-0003 (Volvo)
 • PPV 8042 (Porsche)
 • FLTM BZ 157-01 (Ford)
 • GMW 15634 (Opel),
 • D10 5495 (PSA Peugeot – Citroën)

Fogging - stanovení kondenzovatelných látek gravimetrickou, reflektometrickou a spektrofotometrickou metodou

 • VW 50180 / PV 3015 (Volkswagen AG)
 • DIN  75201 A, B (např. BMW, Mercedez-Benz Group AG / Daimler, Porsche AG)
 • SAE J1756
 • VCS 1027,2719 (Volvo)
 • STD 420-0003 (Volvo)
 • GMW 3235 (Opel)
 • D45 1727 (PSA Peugeot – Citroën)
 • MS 300-54 (Hyundai, KIA)

Stanovení emise formaldehydu spektrofotometrickou metodou

 • VW 50180 / PV 3925 (Volkswagen AG)
 • VDA 275 (např. BMW, Mercedez-Benz Group AG / Daimler, Porsche AG)
 • VCS 1027,2739 (Volvo)
 • STD 429-002 (Volvo)

Stanovení emise aldehydů včetně formaldehydu metodou kapalinové chromatografie

 • VW 50180 / PV 3925 (Volkswagen AG)
 • FLTM BZ 156-01 (Ford)
 • AA-0061 (BMW)
 • D40 5535 (PSA Peugeot – Citroën)

Stanovení VOC emisí a zápachu materiálů, celých dílů či sestav komorovou metodou 

 • VW 50180 / PV 3942 (Volkswagen AG)
 • ISO 12219-4 (např. Mercedez-Benz Group AG / Daimler, Porsche AG)
 • GS 97014-3 (BMW)…

Hodnocení zápachu

 • VW 50180 / PV 3942 (Volkswagen AG)
 • ISO 12219-4 (např. Mercedez-Benz Group AG / Daimler, Porsche AG)
 • GS 97014-3 (BMW)
 • VW 50180 / PV 3900 (Volkswagen AG)
 • VDA 270 (např. BMW, Mercedez-Benz Group AG / Daimler, Porsche AG)
 • GS 97014-4 (BMW)
 • VCS 1027,2729 (Volvo)
 • STD 429-0001 (Volvo)
 • SAE J1351
 • TPJLR 52.458 (Jaguar Land Rover)
 • FLTM BO 131-03 (Ford)
 • GMW 3205 (Opel)
 • MS 300-34 (Hyundai, KIA)
 • TSM 0505G (Toyota)

Stanovení VOC emisí za využití Tedlarového bagu

 • MS 300-55 (Hyundai, KIA)
 • TSM 0508G (Toyota)

Stanovení volných monomerů a rozpouštědel v polymerních materiálech

 • např. 1,3-butadien (ČSN EN 13130-4)
 • styren
 • tetrahydrofuran
 • akrylonitril

Identifikace těkavých a semi-těkavých látek uvolňujících se z polymerních materiálů

Osvědčení

Institut pro testování a certifikaci, a.s. je zařazen na seznam laboratoří schválených koncernem Volkswagen AG pro VW 50180 a PV 3942. Dále je naše laboratoř oprávněna provádět emisní a pachové zkoušky dle DBL 5430 (VDA 270, VDA 278) pro Mercedez-Benz Group AG / Daimler pro prvotní testování dílů.

KONTAKT

Ing. Jitka Bakalová

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jitka Bakalová