Podpora exportu vybraných výrobků do Izraele

ITC a The Standard Institution of Israel uzavřeli „Jednostrannou dohodu o uznávání" pro vybrané oblasti produktů.