Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2018

Dne 27.11.2018 proběhl ve Španělském sále Pražského hradu Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2018. Institut pro testování a certifikaci, a.s. jako správce značek "Bezpečné hračky“ a  "ITC certifikovaná kvalita“ předal prostřednictvím generálního ředitele Mgr. Jiřího Heše ocenění společnostem Tescoma, s.r.o. za výrobek "Konvice MONTE CARLO“ a Fatra a.s. za výrobek "Podložka s hrazdou pro miminka“. Oceněným společnostem gratulujeme.


veletrh BAU 2019

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu BAU 2019, který se uskuteční v termínu 14. 1. –19. 1. 2019 v Mnichově. Spolu s agenturou pro podporu exportu Czech Trade se těšíme na vaši návštěvu v hale A2 na stánku č. 423.
 

Bližší informace poskytne Ing. Barbora Hájková, e-mail: bhajkova@itczlin.cz. 


Nový plynový chromatograf v laboratoři analytické chemie

V srpnu tohoto roku laboratoř analytické chemie pořídila a zprovoznila nový plynový chromatograf s hmotnostní detekcí Shimadzu GCMS-QP2020, vybavený termální desorpcí TD-30, který je v laboratoři používán pro analýzy emisí organických látek.


Nový generální ředitel

Oznámení o změně ve vedení společnosti.

 

Novým generálním ředitelem společnosti Institut pro testování a certifikaci, a.s. byl ke dni 01.09.2018 jmenován pan Mgr. Jiří Heš.

 

Pan RNDr. Radomír Čevelík zůstává nadále v pozici místopředsedy představenstva.


Nový postup analýzy ftalátů užívání dle požadavků americké agentury CPSC

Analytická laboratoř ITC akreditovala v červnu 2018 nový postup analýzy ftalátů v předmětech běžného užívání dle požadavků americké agentury CPSC (Consumer Product Safety Commission) č. CPSC-CH-C1001-09.4, která vstoupila v platnost k datu 25.4.2018 a nahradila starý postup č. CPSC-CH-C1001-09.3.


Více informací o testování ftalátů ve výrobcích běžného užívání na webových stránkách CPSC zde.


Kalibrace a metrologie

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222 zajišťuje kalibrace pracovních etalonů, pracovních měřidel a měřících zařízení v oborech: elektrické veličiny, magnetická indukce (mimo rozsah akreditace), frekvence, otáčky a čas, teplota, vlhkost , tlak, délka, tvrdost plastů a pryží, spektrofotometrie a koncentrace ozonu. Základním účelem kalibrace je vytvoření metrologické návaznosti údajů měřicích přístrojů na etalony vyšších řádů. Kalibrace všech měřidel je prováděna ve smyslu zákona o metrologii č.505/90 Sb. v platném znění.

Autorizované metrologické středisko, úřední značka K 123 - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) autorizoval  Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) pro ověřování následujících stanovených měřidel: členy měřidel a měřících sestav protečeného množství tekutin, snímače teploty (odporové snímače teploty, jako členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin, v rozsahu -20 °C až 100 °C.) a měřiče tepla a chladu a jejich členy (odporové snímače teploty, jako členy měřičů tepla, v rozsahu 0 °C až 420 °C) 

 

Osvědčení o Akreditaci
  Reference (PDF)  
Příloha k osvědčení o Akreditaci        
Příručka pro klienty        

SEZNAM PRACOVIŠŤ AKL č. 2222

Pracoviště Uherské Hradiště Pracoviště Zlín
   
Pracoviště Praha Pracoviště Brno
 • AMS měřidla teploty
 • Měřidla teploty
 • Měřidla tlaku
 • Kontakty

MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Stejnosměrné napětí (10 ÷ 500) mV
500mV ÷ 1100 V
od 2,4 µV
od 4,7 ppm
Stejnosměrný proud (1 mA ÷ 20 mA)
20 mA ÷ 100 A
klešťové měření
20A ÷ 1000A
od 3,5 nA
od 0,011 %
od 0,15 %
Střídavé napětí (0,1 ÷ 40 )mV/(10 Hz ÷ 1 MHz)
40 mV÷ 40 V/(10 Hz ÷ 1 MHz)
(40 ÷ 200) V/(10 Hz ÷ 200 kHz)
(200 ÷ 750) V/(45 Hz ÷ 100) kHz
(750 ÷ 1100) V/(45 Hz ÷ 30 kHz)
od 8 µV
od 0,01%
od 0,01%
do 0,02%
od 0,015%
Střídavý proud (1 ÷ 100) mA/(10 Hz ÷ 5 kHz)
(100 mA ÷ 2 A)/(10 Hz ÷ 5 kHz)
(2 ÷ 11 A)/(10 Hz ÷ 20 kHz)
(11 ÷ 20A)/(40 ÷ 400)Hz
(20 ÷ 50A)/(40 ÷ 400)Hz
(50 ÷ 100A)/(40 ÷400)Hz
klešťové měření
20A ÷ 1000A / (40 ÷ 400) Hz
od 0,015µA
od 0,03%
od 0,06%
od 0,65%
od 1%
od 5,1%
od 0,2 ÷0,6 %
Vysokofrekvenční napětí 20dBmV (10 mV) ÷ 39 V (152dBmV)/(0,1 ÷ 2000) MHz od 2,6%
Vysokofrekvenční výkon
(impedance 50ohm)
0,01 mW (-20dBm)÷ 3 W (35dBm)/(0,1MHz ÷ 40GHz) MHz
3 W (35dBm)÷ 20 W (40dBm)/(1 ÷ 4000) MHz
od 5 %
od 4,2%
Vysokofrekvenční útlum 0 dBm ÷ 100 dBm /(10 ÷ 7000) MHz
3 – 30dB (7GHz – 40GHz)
od 5 %
od 4,2%
od 0,04dBm
Frekvenční modulace 0,1 kHz ÷ 500 kHz /nosná 4,25 MHz ÷ 1000 MHz, modulační 0,03÷ 100kHz od 0,025 kHz
Amplitudová modulace 2 % ÷ 100 % /nosná 55 kHz ÷ 1000 MHz, modulační 0,03÷ 100kHz od 3,1 %
Stejnosměrný odpor 0,0001 ? ÷ 100 M? 10 µ? ÷ 18 M?
Střídavý odpor 0,1  ÷ 100 M? dekadické hodnoty / 50Hz ÷ 2 MHz od 0,01
Izolační odpor 10 k? ÷ 5 M?
5 M? ÷ 10 G?
0,25%
1,5%
Kapacita 2pF ÷ 100 µF / 50 Hz ÷ 100kHz
(neakreditovaně až 1MHz)
od 0,1%
Kapacita 1pF ÷ 100 µF dekadické hodnoty / 1kHz od 0,01%
Indukčnost 1µH ÷ 100 H / 1kHz (neakreditovaně až 100kHz) od 0,4%
Indukčnost 1µH ÷ 10 H dekadické hodnoty / 1kHz od 0,1%


Měřené přístroje a zařízení

panelová měřidla - A – metr, V – metr, W – metr atd.
laboratorní měřidla - analogové a digitální V - metry, A – metry včetně klešťových, W – metry,
  - normály, dekády L, C, R
  - generátory nf a vf napětí, nf a vf syntezátory (BM, TR atd.)
  - mosty RLCG
  - multimetry analogové a digitální (METEX, METRAHIT, KEITHLEY, FLUKE, M1T, HP, Agilent, METRA, SCHLUMBERGR, SOLARTRON, VOLTCRAFT, NORMA atd.)
  - osciloskopy a polyskopy (BM, PM, TEKTRONIX, KIKUSUI, HP atd.)
  - analyzátory spektrální a obvodové, měřiče a zdroje modulací, modulační analyzátory
  - kalibrátory napětí (ss, st), zdroje proudu (ss, st)
  - vf voltmetry a watmetry
  - attenuátory a zakončovací články
speciální měřidla a testery - navigační a komunikační zařízení (NAV, ATC, KTS, CMS, COM atd.)
   
měřidla pro revizní techniky - měřidla pro revize elektrických předmětů (ZO 1, REVEX, MEDITEST atd.)
  - měřidla pro revize elektrických sítí (EASYTEST, PROFITEST, REVITESTER, PU, PK, QU atd.), přístroje pro revize elektrických spotřebičů (REVEX….)
  - měřidla izolačních, přechodových, zemních odporů (PU, METRISO, DIGIOHM atd.)

FREKVENCE, ČAS A OTÁČKY

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Frekvence, generování: (0,1; 1; 5; 10) MHz
0,1 Hz ÷ 31,1 MHz
(31,2 ÷ 500) MHz
(500 ÷ 40) GHz
2,3 x 10-11
od 2 x 10-5
0,5 Hz
50 Hz
Frekvence, měření: (0,1; 1; 5; 10) MHz
0,1 Hz ÷ 1 kHz
1 kHz÷ 500 MHz
(500 ÷ 1400) MHz
3, 5 x 10-7
3 x 10-7
3 x 10-10
1 x 10-7
Čas, časový interval: 1 ÷ 50 ns
50 ns ÷ 200ns
200 ns ÷ 1 ms
10 s÷ 50 s
50 s ÷ 120 h
0,75 ns
1,8%
1,2%
0,85 %
0,06 s
Čas u zákazníka (0 ÷ 5) h
(5 - 24 h) h
0,7 s
1,9 s
Otáčky: (10 ÷ 10000) ot./min
10000÷ 999999 ot./min
0,006 ot./min
0,06 ot./min
Otáčky u zákazníka: (5 ÷ 999,99) ot/min
(1 000 ÷ 9 999) ot./min
(10 000 ÷ 99 999) ot./min
0,1 ot./min
0,9 ot./min
7 ot./min

 • Měřené přístroje a zařízení
 • čítače, měřiče frekvence
 • generátory, oscilátory, frekvenční analyzátory
 • frekvenční konventory a měniče
 • zdroje a kalibrátory střídavého V a I
 • stopky, měřidla času
 • spínací hodiny, časová relé

MĚŘIDLA TLAKU

Veličina Rozsah Měřící schopnost kalibrace [±]
Deformační tlakoměry
podtlak (vzduch)
podtlak, přetlak (vzduch)
přetlak (olej)
(-98 až < -12) kPa
(>= -12 až =< 12) kPa
(> 12 až 160) kPa
(0,1 až 60) MPa
0,1 kPa
0,015 kPa
0,1 kPa
0,05% MH
Převodníky tlaku
přetlak (olej)
přetlak (vzduch)
přetlak (vzduch)
podtlak (vzduch)
absolutní tlak
(0,1 až 60) MPa
(0,4 až 2) MPa
(0 až 400) kPa
(0 až 95) kPa
(0 až 120) kPa
11 kPa + 0,046% MH 0,12 kPa + 0,046% MH
0,04 kPa + 0,046% MH
0,04 kPa + 0,046% MH
0,15%
Číslicové tlakoměry
přetlak (olej)
přetlak (vzduch)
přetlak (vzduch)
podtlak (vzduch)
absolutní tlak
(0,1 až 60) MPa
(0,4 až 2) MPa
(0 až 400) kPa
(0 až 95) kPa
(0 až 120) kPa
11 kPa + 0,046% MH 0,12 kPa + 0,046% MH
0,04 kPa + 0,046% MH
0,04 kPa + 0,046% MH
0,15%

 • Měřené přístroje či zařízení
 • deformační tlakoměry
 • převodníky tlaku
 • číslicové tlakoměry


Kalibrace měřidel tlaku lze provádět také přímo u zákazníka.

MĚŘIDLA TEPLOTY

Druhy měřidel Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Skleněné teploměry
(dělení >= 0,1 °C)
(> -40 až < 0 ) °C
0 °C
( >0 až =< 100 ) °C
(>100 až =< 250 ) °C
0,70 °C
0,05 °C
0,07 °C
0,15 °C
Odporové snímače teploty 0 °C
(>0 až =< 100 ) °C
(>100 až =< 250 ) °C
(>250 až =< 350 ) °C
(>350 až =< 600 ) °C
0,03 °C
0,05 °C
0,10 °C
0,20 °C
0,25 °C
Termoelektrické snímače teploty (0 až =< 250 ) °C
(>250 až =< 600 ) °C
(>600 až =< 700 ) °C
(>700 až =< 1200 ) °C
0,20 oC
0,30 oC
1,2 oC
1,5 oC
Přímoukazující teploměry (elektronické, mechanické) 0 °C
(> 0 až =< 100 ) °C
(>100 až =< 250 ) °C
(>250 až =< 420 ) °C
(>420 až =< 600 ) °C
(>600 až =< 700 ) °C
(>700 až =< 1200 ) °C
0,03 °C
0,05 °C
0,07 °C
0,1 °C
0,4 °C
1,4 °C
1,6 °C

 • Měřené přístroje či zařízení
 • platinové odporové teploměry
 • termoelektrické články
 • teploměry skleněné
 • teploměry analogové a digitální


Laboratoř zajišťuje také kalibrace měřidel teploty (teplotní čidla, regulátory teploty, zapisovače teploty), která jsou pevnou součástí různých technologických zařízení (pece, sušicí linky, lisy, stroje na zpracování plastů apod.). Výkony probíhají přímo v technologických provozech a to v rozsahu teplot (-20 ÷ +1200) °C.

RELATIVNÍ VLHKOSTI

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Relativní vlhkost vzduchu (10 ÷ 70) %
(70 ÷ 95) %
3,8 %
4,0%

 • Měřené přístroje či zařízení
 • absorpčně – deformační vlhkoměry (vlasové)
 • elektronické vlhkoměry
 • aspirační psychrometry
 • vlhkoměry klimatických a vlhkostních komor


Laboratoř zajišťuje také kalibrace měřidel vlhkosti přímo na pracovišti u zákazníka.

DÉLKA A ROVINNÝ ÚHEL 

Druhy měřidel Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Posuvná měřidla (0 ÷ 200) mm 6 µm
Mikrometry (0 ÷ 200) mm 1,1 µm
Číselníkové a digitální úchylkoměry (0 ÷ 100) mm od (0,7 + 1 L) µm
Kalibry válcové a ploché (0 ÷ 200) mm (0,35 + 3 L) µm
Závitové kalibry, kroužky (0 ÷ 200) mm (0,7 + 7 L) µm
Přesné trny, měřicí drátky (0 ÷ 50) mm (0,35 + 1 L) µm
Hloubkoměry (0 ÷ 200) mm 8 µm
Mikrometrické hloubkoměry (0 ÷ 100) mm 1,1 µm
Ocelová měřítka (0 ÷ 250) mm 0,05 µm
Úhelníky (0 ÷ 180) o 10“
Úhloměry (0 ÷ 360) o 1“
Tvarové kalibry (0 ÷ 300) mm (0,5 + 1 L) µm
Koncové měrky do 100 mm (0,2 + 2 L) µm

 • Další kalibrovaná měřidla (mimo rámec akreditace)
 • svinovací metry do 10 m
 • pásma do 50 m
 • posuvná měřidla do 1000mm
 • výškoměry do 600mm
 • naklápěcí stolky pro umělý horizont
 • vodováhy a sklonoměry

TVRDOST PLASTŮ A PRYŽÍ

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Tvrdost SHORE A, C, D (0 ÷ 100) Sh 0,41 ShA (odpovídá 31 mN)
0,16 ShC; 0,16 ShD (odpovídá 71 mN)
Tvrdost IRHD / N (10 ÷ 100)° IRHD 0,2° IRHD
Tvrdost IRHD / M (10 ÷ 100)° IRHD 0,9° IRHD

 • Měřené přístroje či zařízení
 • Tvrdoměry typu Shore A, C, D
 • Tvrdoměry typu IRHD/N, IRHD/M
 • Tvrdoměrné kontrolní destičky

MAGNETICKÁ INDUKCE

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Magnetická indukce (4 až 120) mT 0,3 %

 • Měřené přístroje či zařízení
 • Měřiče magnetické indukce
 • Teslametry, militeslametry
 • Etalony magnetické indukce

KONCENTRACE OZÓNU

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Koncentrace ozónu (0 ÷ 1000) nmol/mol
(1000 ÷ 5000) nmol/mol
0,025 nmol/mol
2,5 % z měřené hodnoty

 • Měřené přístroje či zařízení
 • Ozonizátory a vyvíječe ozónu

KONTAKTY

Pracovník tel. fax e-mail
Ing. Miroslav Netopil,
vedoucí AKL
(pracoviště Uh. Hradiště)
572 522 108 
(216, 927)
572 522 191 mnetopilPostaitczlin.cz
Ing. Karel Čech,
zástupce vedoucího
AKL (pracoviště UH)
572 522 219 572 522 191 kcechPostaitczlin.cz
Ing. Pavel Trávníček,
pověřený vedoucí
AMS (pracoviště Brno), zástupce vedoucího AKL (pracoviště Brno)
541 633 736 541 633 736 ptravnicekPostaitczlin.cz
Ing. Jaroslav Ambróš,
zástupce vedoucího
AKL (pracoviště Zlín)
577 601 286 577 601 702 jambrosPostaitczlin.cz
RNDr. František Kesner, Ph.D.,
zástupce vedoucího
AKL (pracoviště Praha)
603 554 788   kesnerPostanicoletcz.cz


Poštovní adresy:

 • Pracoviště Uherské Hradiště
  Institut pro testování a certifikaci, a. s.
  Sokolovská 573
  686 01 Uherské Hradiště
   
 • Pracoviště Brno
  Institut pro testování a certifikaci, a. s.
  Areál VÚCHZ,
  Křižíkova 70
  612 00 Brno
 •  
 • Pracoviště Praha
  Křelovická 970/6
  104 00  Praha 10 - Uhříněves
 •  
 • Pracoviště Zlín
  Institut pro testování a certifikaci, a. s.
  třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín


Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Miroslav Netopil

Aktualizováno: 3.1.2018
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM