INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Pověření ITC od Mercedes-Benz

27.12.2022

Laboratoře ITC navázaly úzkou spolupráci s fy. Mercedes-Benz AG a na základě prověření kvality prováděných služeb získaly pověřeni fy. Mercedes-Benz AG pro provádění emisních testů dle norem:

  • VDA 278 Termodesorpční analýza organických emisí pro charakteristiku nekovových materiálů pro motorová vozidla a
  • VDA 270 Stanovení pachových charakteristik interiérových materiálů motorových vozidel

Zkoušky se týkají materiálů určených do interiérů automobilů.

Mimo výše uvedené nabízí ITC rovněž hodnocení interiérových komponent od dalších výrobců pro automobilový průmysl.
 
V případě zájmu o službu nás neváhejte kontaktovat.

KONTAKT

Ing. Jitka Bakalová


SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY