INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ROZSAH AKREDITACE AZL 1007.1

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v html
(Aktuální rozsah akreditace Akreditované zkušební laboratoře č. 1007.1)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 50/2022 ze dne: 2.2.2022
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testování a certifikaci, a.s., Stavební zkušebna Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky
 

Pracoviště zkušební laboratoře:

1. Stavební zkušebna K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

2. Stavební zkušebna třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř u vedoucího laboratoře.

Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

 

1. Stavební zkušebna

Zkoušky:

Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody2

Předmět zkoušky

Zkoušky tepelné techniky

T1

Stanovení tepelného odporu, součinitele
prostupu tepla, součinitele
tepelné vodivosti. Desková metoda

ISO 8302
ISO 10291
ČSN EN 674
ČSN EN 1946-2
ČSN EN 12664
ČSN EN 12667
ČSN EN 12939
P 07 1008

(ISO 8302,

ČSN EN 674)

Stavební materiály, stavební konstrukce a izolační skla

T2

Měření povrchových teplot v místě tepelných mostů

ČSN 73 0546

Stavební konstrukce, otvorové výplně

T3

Zkouška rosného bodu, stanovení rozměrů, tvaru a výskytu vad, dlouhodobá zkouška na pronikání vlhkosti a koncentraci plynu

ČSN EN 1279-1, čl. 6.3
ČSN EN 1279-2

ČSN EN 1279-3, čl. 6
ČSN EN 1279-6, čl. B.4

P 07 1064

(ČSN EN 1279-3, čl. 6.3.4)

Izolační skla

T4

Stanovení tepelného odporu, součinitele prostupu tepla. Skříňová metoda

ČSN EN ISO 12567-1
ČSN EN 1946-4
ČSN EN 12412-2
ČSN EN 12412-4
ČSN EN ISO 8990
ČSN EN ISO 12567-2

Stavební materiály a konstrukce, otvorové výplně

Zkoušky akustiky

A1

Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-2
ČSN EN ISO 10140-1
ČSN EN ISO 10140-4
ČSN EN ISO 717-1
ČSN EN 1793-2
ČSN EN 16272-2
ČSN EN 16272-3-1, čl. 6

ASTM E413
ASTM E1332

Stavební konstrukce a

materiály, otvorové výplně

A2*

Měření zvukové izolace

ČSN EN ISO 16283-1
ČSN EN ISO 717-1

Stavební konstrukce, otvorové výplně

ČSN EN ISO 11957,
mimo čl. 6
ČSN EN ISO 11546-1, mimo čl. 7.3
ČSN EN ISO 11546-2

Kabiny, kryty

A3*

Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí

ČSN EN ISO 16283-3
ČSN EN ISO 717-1

Obvodové stavební konstrukce, otvorové výplně

A4*

Měření kročejové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-3
ČSN EN ISO 10140-1
ČSN EN ISO 10140-4
ČSN EN ISO 16283-2
ČSN EN ISO 717-2

Stropní konstrukce

A5

Měření zlepšení kročejové neprůzvučnosti podlahou

ČSN EN ISO 10140-1,
příloha H
ČSN EN ISO 717-2

Podlahy, podlahové krytiny

A6*

Měření doby dozvuku uzavřených prostorů

ČSN EN ISO 3382-2
ČSN EN ISO 354, čl. 7

Uzavřené prostory

a místnosti

A7

Stanovení činitele zvukové pohltivosti

ČSN EN ISO 354
ČSN EN 1793-1
ČSN ISO 10534-1
ČSN EN ISO 11654
ČSN EN 16272-1
ČSN EN 16272-3-1, čl. 5

Zvukově pohltivé materiály a konstrukce

A8

Stanovení dynamické tuhosti izolačních podložek

ČSN ISO 9052-1

Izolační materiály

A9

Neobsazeno

   

A10*

Měření hluku, hladin akustického tlaku

ČSN ISO 1996-1
ČSN ISO 1996-2
ČSN EN ISO 9612
ČSN EN ISO 16032
Věstník MZ ČR, částka 4/2013, část 43
Věstník MZ ČR, částka 11/2017, část 13

Venkovní a vnitřní

prostředí, technická

zařízení v budovách

Zkoušky otvorových výplní

V1*

Určení vzdáleností a geometrických vlastností

ČSN EN 951
ČSN EN 952

Otvorové výplně

V2

Stanovení odolnost proti svislému zatížení

ČSN EN 947
ČSN EN 14608

Otvorové výplně

V3

Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

ČSN EN 948
ČSN EN 14609

Otvorové výplně

V4*

Stanovení odolnosti proti rázovému zatížení

ČSN EN 949
ČSN EN 950
ČSN EN 13049
ČSN 73 2035
ČSN EN 14019
ČSN EN 1873+A1,

čl. 6.5.2
ČSN EN 14963,

čl. 6.4.2.1, 6.4.2.2

Otvorové výplně,

stavební konstrukce

V5

Zkouška opakované obsluhy

ČSN EN 1191
DIN 18055:1981, čl. 3.4.3

Otvorové výplně

V6

Stanovení odolnosti proti zatížení větrem

ČSN EN 12211

ČSN EN 12179

ČSN EN 1873+A1,

čl. 6.5.1

ČSN EN 14963, čl. 6.4.1

Otvorové výplně,

stavební konstrukce, stavební dílce

ČSN EN 12444
ČSN EN 1932 ed.2

Otvorové výplně, stavební konstrukce, stavební dílce

V7

Zkouška průvzdušnosti

ČSN EN 1026
ČSN EN 12153
ČSN EN 12114
ČSN EN 1873+A1, čl. 6.7 ČSN EN 12427

Otvorové výplně, stavební konstrukce, dílce a prvky

V8*

Zkouška vodotěsnosti

ČSN EN 1027

ČSN EN 12489

ČSN EN 12155

ČSN EN 12865

ČSN EN 13051

ČSN EN 1873+A1, čl. 6.4

ČSN EN 14963, čl. 6.3

Otvorové výplně, stavební konstrukce

V9*

Zkouška síly

ČSN EN 12046-2

ČSN EN 12194

ČSN EN 13527

ČSN EN 12453

ČSN EN 12046-1

ČSN EN 16005

Otvorové výplně

V10*

Zkoušky mechanických vlastností vrat

ČSN EN 12605:2001,

čl. 5.1, 5.2

ČSN EN 12604+A1

Vrata

Zkoušky dokončovacích prací

D1

Stanovení rozměrů

ČSN EN 1849-1
ČSN EN 1849-2
ČSN EN 1848-1
ČSN EN 1848-2
ČSN EN 544 ed. 2, čl. 6.3

Střešní materiály, hydroizolační materiály

ČSN 64 0181, metoda A

Fólie

ČSN EN 823
ČSN EN 822

Izolační materiály

D2

Stanovení rozměrové a objemové stálosti

ČSN 64 0610

Fólie

ČSN EN 1107-1
ČSN EN 1107-2

Střešní materiály, hydroizolační materiály

ČSN 64 5405
ČSN EN 1604
ČSN EN 1603

Izolační materiály

ČSN EN ISO 22635

ČSN EN ISO 22633

Lepidla

ČSN EN 12808-4

Malty, lepidla

ČSN EN 13872
ČSN EN 13454-2, čl. 5.5

Podlahové materiály

D3

Stanovení plošné

hmotnosti

ČSN EN ISO 23997

Podlahoviny

ČSN EN 1849-1
ČSN EN 1849-2

Střešní materiály,

hydroizolační materiály

D4

Stanovení nasákavosti

ČSN EN ISO 62

Fólie, střešní materiály, hydroizolační materiály,
podlahové a kompozitní materiály

ČSN EN ISO 29767

ČSN EN ISO 16535

Izolační materiály

ČSN EN 14223

Hydroizolační materiály

ČSN EN 544 ed.2, čl. 6.4.3

Střešní materiály, hydroizolační materiály

ČSN EN 1062-3

ČSN EN 15801

ČSN EN 16581,

čl. 10.1, 10.2

Povrchové úpravy, hydroizolační materiály, malty, nátěrové hmoty

ČSN EN 12808-5

Malty, lepidla

ČSN EN 1015-18

Malty

D5

Stanovení odolnosti
v ohybu

ČSN EN 495-5
ČSN EN 1109

Střešní materiály, hydroizolační materiály

D6

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN ISO 527-1
ČSN EN ISO 527-2
ČSN EN ISO 527-3

Podlahové materiály,
plasty, fólie

ČSN EN ISO 1798

Izolační materiály

ČSN EN 12311-1
ČSN EN 12311-2
ČSN EN 12310-1
ČSN EN 12310-2

Střešní materiály, hydroizolační materiály, fólie

D7

Stanovení odolnosti
ve smyku

ČSN EN ISO 22632
ČSN EN 1465
ČSN EN 205

Lepidla

ČSN EN 12317-1
ČSN EN 12317-2

Střešní materiály,

hydroizolační materiály

ČSN EN 12090

Izolační materiály

D8

Stanovení odolnosti
v odlupování

ČSN EN ISO 22631
ČSN EN 28510-1
ČSN EN ISO 8510-2

Lepidla

ČSN EN 12316-1
ČSN EN 12316-2

Střešní materiály,

hydroizolační materiály

D9

Stanovení přídržnosti

ČSN EN ISO 4624

Nátěrové hmoty

ČSN 73 2577
ČSN 73 2579
ČSN EN 1542
ČSN EN 13687-3
ČSN EN 13408
ČSN EN 13892-8

Povrchové úpravy, hydroizolační materiály, podlahové a kompozitní materiály, lepidla, malty

ČSN EN 12004-2,

čl. 8.1, 8.3, 8.4, 8.5

Malty, lepidla

ČSN EN 1015-12

Malty

ČSN EN 1607

Izolační materiály

ČSN EN ISO 17178,

čl. 4.3

Lepidla

D10

Stanovení obrusnosti

ČSN 73 1324
ČSN EN 13892-3

Beton, podlahové a kompozitní materiály

ČSN EN 1338, příloha H
ČSN EN 1339, příloha H

Dlažba

D11

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN ISO 604
ČSN EN 13892-2

Podlahové a kompozitní materiály

ČSN EN 826

Izolační materiály

ČSN EN 12190

Malty, beton, podlahové materiály

ČSN EN 12808-3

Malty, lepidla

ČSN EN 1015-11

Malty

D12

Stanovení pevnosti v ohybu

ČSN EN 12808-3

Malty, lepidla

ČSN EN ISO 178
ČSN EN 13892-2

Podlahové a kompozitní materiály

ČSN EN 1015-11

Malty

ČSN EN 12089, metoda B

Izolační materiály

D13

Stanovení hustoty a objemové hmotnosti

ČSN EN 1602

Izolační materiály

ČSN EN 1015-10
ČSN EN 1015-6, čl. 7.2.2, 7.2.3

Malty

D14

Stanovení stékavosti

ČSN EN ISO 7390

Těsnicí materiály

D15

Stanovení objemových a hmotnostních změn tmelů

ČSN EN ISO 10563

Těsnicí materiály

D16

Stanovení tahových vlastností tmelů

ČSN EN ISO 8339

Těsnicí materiály

D17

Stanovení elastického zotavení tmelů

ČSN EN ISO 7389

Těsnicí materiály

D18

Stanovení tahových vlastností tmelů při udržovaném protažení

ČSN EN ISO 8340

Těsnicí materiály

D19

Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při udržovaném protažení po ponoření ve vodě

ČSN EN ISO 10590

Těsnicí materiály

D20

Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů

ČSN EN ISO 10591
ČSN EN ISO 9046
ČSN EN ISO 9047

Těsnicí materiály

D21

Stanovení vodotěsnosti

ČSN 73 2578

ČSN EN 16302

ČSN EN 16581,

čl. 10.7, 10.8

Povrchové úpravy, hydroizolační materiály

ČSN EN 13111
ČSN EN 1928

Střešní materiály,

hydroizolační materiály

D22

Stanovení prostupu vodních par

ČSN EN ISO 12572

ČSN 72 7030

ČSN EN 15803

ČSN EN 16581,

čl. 10.3, 10.4

Stavební materiály

ČSN EN ISO 7783

ČSN 73 2580

Nátěrové hmoty, povrchové úpravy

ČSN EN 1931

Hydroizolační materiály

ČSN EN 1015-19

Malty

ČSN EN 12086
ČSN EN 13469

Izolační materiály

D23

Stanovení mrazuvzdornosti malty

ČSN 72 2452

Malty

D24

Stanovení odolnosti proti zatížení

ČSN EN 12730
ČSN EN 12691
ČSN EN ISO 6272-1

Střešní materiály, hydroizolační materiály, potěry, nátěrové hmoty

D25

Zkouška umělého stárnutí

ČSN EN 1296

Střešní materiály, hydroizolační materiály

D26

Stanovení stlačitelnosti

ČSN EN 13171+A1,

čl. 4.3.11

ČSN EN 12431
ČSN EN 13163+A2,

čl. 4.3.15

Izolační materiály

Zkoušky statiky

ST1

Stanovení odolnosti prvků protihlukových stěn proti zatížení větrem a zatížení při odstraňování sněhu

ČSN EN 1794-1,

příloha A, E

Protihlukové stěny

ST2

Zkouška odolnosti prvků protihlukových stěn proti nárazu kamenů

ČSN EN 1794-1, příloha C

Protihlukové stěny

ST3*

Zkouška bezpečnosti protihlukových stěn – nebezpečí padajících úlomků

ČSN EN 1794-2, příloha A

Protihlukové stěny

ST4

Stanovení vlastní tíhy prvků, stanovení účinků vlastní tíhy

ČSN EN 1794-1,

příloha B, čl. B.2.1, B.2.3,

P 07 2024

(ČSN EN 1794-1,

příloha B, čl. B.3.1, B.3.2)

Protihlukové stěny

ST5*

Stanovení mechanické odolnosti a stability – odolnost proti vodorovným zatížením

ETAG 003,

čl. 5.4.1.1, 5.4.1.4

Sestavy nenosných vnitřních příček

ČSN 74 3305, příloha B

P 07 2025

(ČSN 73 2030)

Ochranná zábradlí

ST6*

Zkouška odolnosti proti svislému zatížení

ČSN EN 12825, čl. 5
ČSN EN 13213, čl. 5
ČSN CEN/TS 13810-2,

čl. 7, 8, 9.1

Podlahy

ST7

Zkouška odolnosti proti vytažení a usmyknutí

ETAG 001, příloha A,

čl. 4, 5.1

Kovové kotvy

ST8*

Zatěžovací zkoušky

ČSN 73 2030
ČSN EN 380

Stavební konstrukce

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3 Metodický pokyn pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

T1 - T4, A1 – A10, V1 - V10, D1 - D26, ST1 - ST8

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

 

2. Stavební zkušebna

 

Zkoušky:

Pořadové
číslo 1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

Zkoušky asfaltů

R 1

Stanovení bodu měknutí – metoda kroužek a kulička

ČSN EN 1427

Asfalt

R 2

Stanovení duktility

ČSN 65 7061

Asfalt

R 3

Stanovení penetrace jehlou

ČSN EN 1426

Asfalt

R 4

Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

ČSN EN 12593

Asfalt

R 5

Stanovení rozpustnosti

ČSN EN 12592

Asfalt

R 6

Stanovení obsahu popela

ČSN EN ISO 6245

Asfalt

R 7

Stanovení hustoty

ČSN EN ISO 3838

Asfalt

R 8

Stanovení doby výtoku

ČSN EN 12846-1

ČSN EN 12846-2

Asfalt

R 9

Stanovení přilnavosti asfaltových výrobků ke kamenivu

ČSN EN 13614

Asfalt

R 10

Stanovení zbytku na sítě a skladovací stability

ČSN EN 1429

Asfaltová emulze

R 11

Stanovení penetrace kuželem

ČSN EN 13880-2

Asfaltové zálivkové hmoty

R 12

Stanovení délky stečení

ČSN EN 13880-5

Asfaltové zálivkové hmoty

R 13

Stanovení odolnost proti účinkům tepla

ČSN EN 13880-4

Asfaltové zálivkové hmoty

R 14

Stanovení vratné duktility,

elastické navrácení

ČSN EN 13398

Asfalt

R 15

Stanovení štěpitelnosti minerálním filerem

ČSN EN 13075-1

Asfaltové emulze

R 16

Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

ČSN EN 13399

Asfalt

R 17

Stanovení penetrace a pružné regenerace

ČSN EN 13880-3

Asfaltové zálivkové hmoty

R 18

Stanovení obsahu vody metodou azeotropní destilace

ČSN EN 1428

Asfaltové emulze

R 19

Stanovení koheze kyvadlem

ČSN EN 13588

Asfaltové emulze

Zkoušky stavebních materiálů a výrobků

S 1

Stanovení tahových vlastností

 

S 1.1

Stanovení pevnosti v tahu

ČSN EN 319

Třískové a vláknité desky

ČSN EN 205

Lepené spoje dřeva

ČSN 64 5432

ISO 1926

ČSN EN ISO 1798

ČSN EN 1607

ČSN EN 13496

Lehčené hmoty, tepelně izolační výrobky, skleněná síťovina

ČSN EN ISO 527-1

ČSN EN ISO 527-2

ČSN EN ISO 527-3

Hydroizolační materiály, spoje

ČSN EN 12311-1

ČSN EN 12311-2

Asfaltové, plastové a pryžové pásy, asfaltové šindele

ČSN EN ISO 8339

ČSN EN ISO 10591

Tmely

S 1.2

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN EN 772-6

ČSN EN 13748-2, čl. 5.5

ČSN EN 1339, příloha F

Tvárnice, cihlářské výrobky, dlaždice, dlažba

ČSN EN 13892-2

Potěry

ČSN EN 1015-11

Zatvrdlé malty

S 1.3

Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení

ČSN EN ISO 8340

ČSN EN ISO 10590

ČSN EN ISO 11431

Tmely

S 1.4

Statické přemostění trhlin

ČSN 73 6242, příloha C

Hydroizolační pásy a fólie

S 1.5

Dynamické přemostění trhlin

ČSN EN 1062-7,

metoda B

ČSN EN 14224

ČSN EN 15812

ČSN EN 13880-10

ČSN EN 13880-13

Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony,

asfaltové pásy,

tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky

zálivky za horka

S 2

Stanovení tlakových vlastností

 

S 2.1

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 12390-3

ČSN EN 12390-1

Ztvrdlý beton

ČSN EN 772-1+A1

ČSN 73 6131

ČSN EN 1338, příloha F

Zdící prvky, dlažba, dlažební bloky

ČSN EN 196-1

ČSN EN 13454-2, čl. 5.4

Cement, pojivo

ČSN EN ISO 844

ČSN EN 826

ČSN EN ISO 604

Tvrdé lehčené hmoty, tepelně izolační výrobky,

výrobky z pryže, plastů

ČSN EN 514

Okenní profily PVC

ČSN EN 1015-11

ČSN EN 12190

Zatvrdlé malty, správkové malty

S 2.2

Stanovení deformace v tlaku

ČSN EN 1605

ČSN EN ISO 1856

Lehčené hmoty

S 2.3

Stanovení příčné deformace

ČSN EN 12002-2, čl. 8.6

Malty a lepidla

S 2.4

Stanovení tvrdosti vtlačováním

ČSN EN ISO 2439

Lehčené hmoty

ČSN EN 12430

Tepelně izolační výrobky

S 2.5

Stanovení odporu proti stlačení

ČSN EN ISO 3386-2

ČSN EN ISO 3386-1

Lehčené hmoty

ČSN EN ISO 11432

Tmely

S 2.6

Stanovení pevnosti v průtlaku

ČSN EN ISO 12236

Geotextilie

ČSN EN ISO 13433

Geotextilie

S 2.7

Stanovení rázové odolnosti

ČSN EN ISO 6272-1

Nátěrové hmoty

S 2.8

Stanovení odolnosti proti protrhávání

ČSN EN 12310-1

ČSN EN 12310-2

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

S 2.9

Stanovení odolnosti proti statickému zatížení

ČSN EN 12730

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

S 2.10

Stanovení modulu pružnosti v tlaku

ČSN EN 13412

Výrobky a systémy pro opravu betonových konstrukcí

S 3

Ohybové a smykové zkoušky

 

S 3.1

Stanovení pevnosti v ohybu/smyku

ČSN EN 310

ČSN EN 14080

ČSN EN 789, čl. 7

Desky a díly ze dřeva

ČSN EN 1533

Dřevěné podlahoviny

ČSN EN 846-9, ed. 2

Překlady

ČSN EN 302-1

Spojovací materiál (zkušební tělesa), dřevo, lepidla

S 3.2

Stanovení pevnosti v ohybu

ČSN EN 12390-5

Ztvrdlý beton

ČSN EN 1916

Betonové trouby a tvarovky

ČSN EN 12808-3

ČSN EN 12190

ČSN EN 13454-2, čl. 5.4

Spárovací malty a lepidlo, malta

ČSN 64 5444

Lehčené hmoty

ČSN EN ISO 178

Výrobky z plastů

ČSN EN 12089

Tepelně izolační výrobky

ČSN EN 13161

ČSN EN 12372

Kámen

S 3.3

Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

ČSN EN 1109

ČSN EN 495-5

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

ČSN EN 1876-1

Hydroizolační materiály

S 3.4

Stanovení smykové pevnosti

ČSN EN 314-1

Překližky, laťovky

ČSN EN 12090

Tepelně izolační výrobky

ČSN EN 12317-1

ČSN EN 12317-2

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

ČSN EN ISO 22632

Lepidla na podlahové krytiny a tapety

S 3.5

Stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech

ČSN EN 1465

Tmely

S 3.6

Stanovení pevnosti v šikmém smyku

ČSN EN 12615

Výrobky pro opravu betonových konstrukcí

S 4

Statické zatěžovací zkoušky

 

S 4.1*

Statická zatěžovací zkouška

ČSN EN 380

Dřevěné konstrukce

ČSN EN 12566-3,

příloha C1, C2, C3, C4, C5

MČOV

S 5

Stanovení soudržnosti a přídržnosti

 

S 5.1

Stanovení soudržnosti vrstev

ČSN EN ISO 24345

Podlahoviny

S 5.2

Stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev

ČSN 73 1318, příloha 2

Ztvrdlý beton

S 5.3*

Stanovení přídržnosti tahovou zkouškou

ČSN EN 12004-2, čl. 8.3

Cementové maltoviny

ČSN EN 13892-8

Potěry

S 5.4

Stanovení soudržnosti smykovou zkouškou

ČSN EN 12004-2,

čl. 8.4, 8.5

ČSN EN 1373

Disperzní lepidla, lepidla na bázi tvrditelných pryskyřic, lepidla na podlahové krytiny a tapety

ČSN EN 13653

Hydroizolační pásy a fólie

S 5.5*

Stanovení přídržnosti k podkladu

ČSN 73 2577

ČSN 73 6242, příloha B

Povrchové úpravy stavebních hmot

ČSN EN 1542

Výrobky pro opravu betonových konstrukcí

ČSN EN 1015-12

ČSN EN 12636

Vnitřní a vnější zatvrdlá malta, betonová malta

ČSN EN 13596

Hydroizolační pásy a folie

ČSN EN ISO 4624,

metoda B

Nátěrové hmoty

S 5.6

Stanovení přídržnosti povrchové úpravy k podkladu po střídavém zmrazování a rozmrazování

ČSN 73 2579

Povrchové úpravy stavebních hmot

S 5.7

Zkouška odlupování zkušebního tělesa z ohebných a tuhých adherentů pod úhlem 90°

ČSN EN 28510-1

Lepidla

S 5.8

T-zkouška v odlupování slepů z ohebných adherentů

ČSN EN ISO 11339

Lepidla

S 5.9

Stanovení odolnosti proti odlupování

ČSN EN 12316-1

ČSN EN 12316-2

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

S 5.10

Stanovení adhezní pevnosti

ČSN EN 13408

Podlahové stěrky

ČSN EN 12188, čl. 8

Polymerní adheziva

S 5.11

Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé a proměnlivé teplotě

ČSN EN ISO 9046

ČSN EN ISO 9047

Tmely

S 5.12

Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem

ČSN EN 12636, čl. 5

Výrobky pro opravu betonových konstrukcí

S 5.13

Stanovení slučitelnosti s mokrým betonem

ČSN EN 13578

Nátěry

S 5.14

Stanovení soudržnosti smykovou zkouškou po tepelném zatížení

ČSN EN 14691

Hydroizolační pásy a fólie

S 6

Měření geometrických veličin

 

S 6.1

Stanovení rozměrů

ČSN EN 324-1

ČSN EN 324-2

ČSN EN 1309-1

ČSN EN 1309-2

Dřevo, řezivo

ČSN EN 772-16

Zdící prvky

ČSN 73 0212-5

ČSN 72 2602

ČSN EN 13748-2,

čl. 5.2-5.4

ČSN EN 1338, příloha C

ČSN EN 1339, příloha C

Stavební dílce z betonu, silikátů, dřeva a kovů, cihlářské výrobky, dlažební desky, dlažební bloky

ČSN EN ISO 1923

ČSN EN 822

ČSN EN 823

ČSN EN 824

ČSN EN 12085

ČSN EN 12431

ČSN EN 13467

ČSN EN 13165+A2,

čl. 5.3.3

ČSN EN 825

Lehčené hmoty, tepelně izolační výrobky, izolační výrobky pro plovoucí podlahy

ČSN EN ISO 24341

ČSN EN ISO 24342

ČSN EN ISO 24346

ČSN EN ISO 24340

Podlahoviny

ČSN EN 1848-1

ČSN EN 1848-2

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

S 6.2

Stanovení tloušťky

ČSN EN ISO 2286-3

ČSN 64 0181

Hydroizolační materiály

ČSN EN ISO 9863-1

ČSN EN ISO 9073-2

ČSN EN ISO 5084

Geotextilie

ČSN EN 1849-1, čl. 4

ČSN EN 1849-2, čl. 5

Asfaltové pásy plastové a pryžové hydroizolační pásy

S 6.3*

Stanovení tloušťky nátěru

ČSN EN ISO 2808,

čl. 4.2.4, 4.3, 5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 5.4.4

Nátěrové hmoty

S 6.4

Stanovení rozměrových změn

ČSN EN 318

Desky ze dřeva

ČSN 64 5405

ČSN EN 1603

ČSN EN 1604

ČSN 73 1356

Lehčené hmoty, pórobeton, tepelně izolační výrobky

ČSN EN 14565, příloha C

Podlahoviny

ČSN EN 1107-1

ČSN EN 1107-2

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

ČSN EN 13454-2, čl. 5.5

Zatvrdlá malta, pojivo

ČSN EN 13872

Podlahové potěry ze síranu vápenatého

ČSN EN 12808-4

Spárovací malty a lepidlo

ČSN EN ISO 22635

Lepidla na podlahové krytiny a tapety

S 6.5

Stanovení rozměrové stálosti způsobené změnami atmosférické vlhkosti

ČSN EN 669

Podlahoviny

S 6.6

Stanovení rozměrové stálosti a kroucení po zahřátí

ČSN EN ISO 23999

Podlahoviny

ČSN EN ISO 22633

Lepidla na podlahové krytiny a tapety

S 6.7

Stanovení chování po tepelném namáhání

ČSN EN 478

Okenní a dveřní PVC profily

S 6.8

Stanovení smrštění po tepelném namáhání

ČSN EN 479

Okenní a dveřní PVC profily

S 6.9

Stanovení zrnitosti

ČSN EN 933-1

Kamenivo, pryžová drť, PVC, granulát, škvára, struska, popílek

S 6.10

Stanovení tvaru zrn - tvarový index

ČSN EN 933-4

ČSN EN 13383-2, čl. 7

Kamenivo, kámen pro vodní stavby

S 6.11*

Stanovení hloubky makrotextury povrchu vozovky

ČSN EN 13036-1

Povrchy vozovek

S 7

Stanovení rovinnosti

   

S 7.1

Stanovení rovinnosti lícových ploch

ČSN EN 772-20

Zdící prvky

S 8

Stanovení hmotnosti a objemu

 

S 8.1

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 12390-7

ČSN EN 12350-6

ČSN EN 992

Ztvrdlý beton, čerstvý beton, pórobeton

ČSN EN 772-13

Zdící prvky

ČSN EN ISO 845

ČSN EN 1602

Měkké lehčené hmoty, tepelně izolační výrobky

ČSN EN 1015-6

ČSN EN 1015-10

Čerstvá malta, suchá zatvrdlá malta

S 8.2*

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN 72 1010, metoda A

Zeminy, sypaniny

S 8.3

Stanovení plošné hmotnosti

ČSN EN 1849-1, čl. 5

ČSN EN 1849-2, čl. 6

Asfaltové, plastové a pryžové hydroizolační pásy

ČSN EN ISO 23997

Podlahoviny

ČSN EN 29073-1

ČSN EN ISO 9864

Geotextilie

S 8.4

Stanovení hustoty gravimetricky

ČSN EN 323

ČSN EN ISO 23996

Dřevo, podlahové krytiny

S 8.5

Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti

ČSN EN 1097-3

Kamenivo

S 8.6

Stanovení objemové stálosti cementu

ČSN EN 196-3, čl. 7

Cement

S 8.7

Stanovení objemových a hmotnostních změn

ČSN EN ISO 10563

Tmely

S 8.8

Stanovení změny objemu po cyklech vysoušení a uložení ve vodě

ČSN EN 14498

Výrobky a systémy pro opravu betonových konstrukcí

S 9

Stanovení vlhkosti a nasákavosti

 

S 9.1

Stanovení vlhkosti a nasákavosti

ČSN 49 0103

ČSN EN 12105

ČSN EN 322

ČSN EN 13183-1

Dřevo, řezivo, korek

S 9.2

Stanovení vlhkosti

ČSN EN 772-10

ČSN 73 1357

Vápenopískové zdící prvky, tvárnice, pórobeton

ČSN EN ISO 17892-1

Zeminy, sypaniny

ČSN EN 12429

Tepelně izolační výrobky

ČSN EN 1097-5

Kamenivo

ČSN EN ISO 12570

Nátěrové hmoty

S 9.3

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 772-7

ČSN EN 772-11

ČSN EN 1338, příloha E

ČSN EN 1339, příloha E

Zdící prvky, dlažební bloky, dlažební desky, ztvrdlý beton

ČSN EN ISO 16535

ČSN EN ISO 29767

Tepelně izolační výrobky

ČSN EN 14223

Hydroizolační pásy a fólie

ČSN EN 12808-5

Spárovací malty a lepidlo

S 9.4

Stanovení nasákavosti částečným ponořením

ČSN EN ISO 15148

Nátěrové hmoty

S 9.5

Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

ČSN EN 317

Třískové a vláknité desky

S 9.6

Stanovení odolnosti proti vlhkosti

ČSN EN ISO 6270-1

Nátěrové hmoty

S 9.7

Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním

ČSN EN 321

Desky ze dřeva

S 9.8

Stanovení odporu ke kapilární absorpci

ČSN EN 13057

Výrobky pro opravu a ochranu betonových konstrukcí

S 9.9

Stanovení kapilární absorpce

ČSN EN 480-5

Přísady do betonu a malt

S 9.10

Stanovení obsahu sušiny

ČSN EN 480-8

Přísady do betonu a malt

S 10

Stanovení vodotěsnosti, vodopropustnosti

 

S 10.1

Stanovení vodotěsnosti

ČSN EN 12566-1, ed. 2, příloha A

ČSN EN 12566-3, čl. 6.4, příloha A

MČOV

ČSN EN 12390-8

ČSN EN 14891 ed. 2, příloha A.7

Ztvrdlý beton, vodotěsné nátěry

ČSN EN 1928

ČSN EN 13111

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

ČSN EN 1027

Okna, dveře

ČSN EN 15820

Asfaltové polymerem modifikované tmely

ČSN 73 2578

Povrchové úpravy

S 10.2

Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízké teplotě

ČSN EN 13897

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

S 10.3

Stanovení permeability vody

ČSN EN 1062-3

ČSN EN 927-5

Povlakové materiály a systémy pro vnější zdivo a dřevo

S 10.4

Stanovení propustnosti pro vodní páru – misková metoda

ČSN 77 0332

Hydroizolační materiály

ČSN EN ISO 7783

ČSN EN ISO 12572, příloha A

Stavební hmoty a výrobky, ochranné nátěry

S 11

Stanovení mrazuvzdornosti

 

S 11.1

Stanovení mrazuvzdornosti

ČSN 73 1322

Ztvrdlý beton

ČSN EN 772-18

ČSN 72 2601, příloha A

ČSN EN 539-2, metoda C, čl. 7.5.3

Vápenopískové zdící prvky, cihlářské výrobky, pálené střešní tašky

S 11.2

Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ČSN EN 12091

Tepelně izolační výrobky

S 12

Stanovení odolnosti proti kapalinám

 

S 12.1

Stanovení odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek (CHRL)

ČSN EN 1338, příloha D

ČSN EN 1339, příloha D

ČSN EN 13748-2, čl. 5.9

Dlažební desky, dlažební bloky, teracové dlaždice

ČSN 73 1326

Výrobky z betonu

S 12.2

Stanovení odolnosti proti kapalným chemikáliím

ČSN EN 1847

Hydroizolační fólie a pásy

ČSN EN 13529

Výrobky pro opravu a ochranu betonových konstrukcí

ČSN EN 12808-1

ČSN EN ISO 2812-1

ČSN EN ISO 2812-2

Maltoviny na bázi reaktivních pryskyřic nátěrové hmoty

S 12.3

Stanovení změn vlastností po vystavení účinku chemikálií včetně vody

ČSN EN 1847

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

S 12.4

Neobsazeno

   

S 12.5

Stanovení odolnosti hydroizolačního materiálu zadaným roztokům – NaCl, Ca(OH)2, H2CO 3

ČSN EN ISO 175

Hydroizolační materiály

S 13

Stanovení zpracovatelských vlastností

 

S 13.1

Stanovení doby zpracovatelnosti

ČSN EN 13454-2, čl. 5.6

Čerstvá malta

S 13.2

Stanovení doby zavadnutí

ČSN EN 12004-2, čl. 8.1

Maltoviny a lepidla

S 13.3

Stanovení doby tuhnutí

ČSN EN 13409

Podlahové stěrky

ČSN EN 13294

Výrobky pro opravu a ochranu betonových konstrukcí

S 13.4

Stanovení normální konzistence a tuhnutí cementu

ČSN EN 196-3, čl. 5, 6

Cement

S 13.5

Stanovení normální konzistence

ČSN EN 13454-2, čl. 5.3

Podlahové potěry ze síranu vápenatého

S 13.6

Stanovení konzistence, charakteristiky rozlití

ČSN EN 12706

ČSN EN 13395-2

Potěry, injektážní směsi, malty

S 13.7

Stanovení stékavosti

ČSN EN ISO 7390

Tmely

S 13.8

Stanovení skluzu

ČSN EN 12004-2, čl. 8.2

Maltoviny a lepidla

S 13.9

Stanovení zpracovatelnosti

ČSN EN 13395-4

Správkové malty na podhledové povrchy

S 13.10*

Odlučování vody v betonu

ČSN EN 480-4

Přísady do betonu a malt

S 13.11

Stanovení počátku tuhnutí

ČSN EN 480-2

Přísady do betonu a malt

S 13.12*

Stanovení konzistence

- zkouška sednutím

ČSN EN 12350-2

Čerstvý beton

S 13.13*

Stanovení konzistence

- zkouška VEBE

ČSN EN 12350-3

Čerstvý beton

S 13.14*

Stanovení konzistence

- stupeň zhutnitelnosti

ČSN EN 12350-4

Čerstvý beton

S 13.15*

Stanovení konzistence

- zkouška rozlitím

ČSN EN 12350-5

Čerstvý beton

S 14

Zkoušení sportovních povrchů

 

S 14.1

Zkouška umělého stárnutí

ČSN EN 14836

Sportovní povrchy

S 14.2*

Stanovení odolnosti valivému zatížení

ČSN EN 1569

Sportovní povrchy

S 14.3

Stanovení odolnosti v oděru

ČSN EN ISO 5470-1

Sportovní povrchy

S 14.4*

Stanovení protismykových vlastností povrchu – zkouška kyvadlem

ČSN EN 13036-4

Sportovní povrchy

S 14.5*

Stanovení absorpce nárazu

ČSN EN 14808

FIFA 04

Sportovní povrchy

S 14.6*

Stanovení vertikální deformace

ČSN EN 14809

FIFA 05

Sportovní povrchy

S 14.7*

Stanovení výšky odrazu míče

ČSN EN 12235

FIFA 01

Sportovní povrchy

S 14.8*

Stanovení chování míče při valení

ČSN EN 12234

FIFA 03

Sportovní povrchy

S 14.9*

Stanovení odolnosti proti stlačení

ČSN EN 1516

Sportovní povrchy

S 14.10*

Stanovení odolnosti proti nárazu

ČSN EN 1517

Sportovní povrchy

S 14.11*

Stanovení míry rovinatosti

ČSN EN 13036-7

Sportovní povrchy

S 14.12

Stanovení tloušťky povrchu

ČSN EN 1969

Sportovní povrchy

S 14.13*

Stanovení vodopropustnosti

ČSN EN 12616

Sportovní povrchy

S 14.14

Stanovení tahových charakteristik

ČSN EN 12230

Sportovní povrchy

S 14.15

Stanovení pevnosti spojů

ČSN EN 12228

Sportovní povrchy

S 14.16

Stanovení umělého stárnutí metodou působením horkého vzduch

ČSN EN 13817

Sportovní povrchy

S 14.17

Stanovení rozměrových změn

ČSN EN 13746

Sportovní povrchy

S 14.18*

Stanovení rotační odolnosti

ČSN EN 15301-1

FIFA 06

Sportovní povrchy

S 15

Doplňkové zkoušky - dřevo

 

S 15.1*

Měření a třídění řeziva podle rozměrů a vad

ČSN EN 1309-3

ČSN EN 13145+A1, čl. 5, tab. 1 a 2

Řezivo, dřevo, dřevěné pražce

S 15.2*

Vizuální třídění dřeva na stavební konstrukce

ČSN 73 2824-1

Dřevo na stavební konstrukce

S 15.3

Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního dřeva

- rozměry

- hustota

- lokální modul pružnosti v ohybu

- globální modul pružnosti v ohybu

- modul pružnosti ve smyku

- pevnost v ohybu

- pevnost v tahu

- pevnost v tlaku

- pevnost ve smyku

ČSN EN 408+A1

čl. 5

čl. 7

čl. 9

čl. 10

čl. 11.2

čl. 19

čl. 13, 16

čl. 15, 16

čl. 18

Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo

S 15.4

Stanovení odolnosti proti skluzu

ČSN EN 1339, příloha I

ČSN P CEN/TS 15676

Desky, dřevěné podlahy

S 15.5

Zkoušeni jakosti lepení

ČSN EN 14374, příloha B

ČSN EN 314-1

Vrstvené dřevo

S 16

Doplňkové zkoušky – výrobky z plastů a pryží

 

S 16.1

Neobsazeno

   

S 16.2

Stanovení průvzdušnosti

ČSN EN 1026

Okna, dveře

S 16.3

Stanovení odolnosti proti zatížení větrem

ČSN EN 12211

Okna, dveře

S 16.4

Stanovení odolnosti proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

ČSN EN 13049

Okna, dveře

S 16.5

Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

ČSN EN 14609

Okna, dveře

S 16.6

Neobsazeno

 

 

S 16.7

Zkoušení desek z PVC-U

- tloušťka

- měření rozměrů

- rozměrové změny

- stanovení delaminace

ČSN 64 3211

čl. 18

čl. 19

čl. 25

čl. 29

Desky z PVC-U

S 16.8

Zkoušení profilů z PVC-U

- vizuální posouzení

- rozměry

- délková hmotnost

ČSN EN 12608-1+A1

čl. 6.1

čl. 6.2

čl. 6.3

Profily z PVC-U (okna, dveře)

S 17

Doplňkové zkoušky – plošné materiály

 

S 17.1

Stanovení odolnosti materiálů proti oděru

ČSN EN 660-2

ČSN EN 13230-1,

příloha A

Podlahoviny, drobné kamenivo

S 17.2

Tepelné stárnutí hydroizolačního materiálu

ČSN EN 1296

Hydroizolační materiály

S 17.3

Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody

ČSN EN ISO 4892-3

ČSN EN 1297

Hydroizolační materiály

S 17.4

Zkoušení fyzikálně mechanických vlastností poklopů a vtokových mříží

- zkouška trvalé deformace

- zkouška únosnosti

- měření konstrukčních parametrů

- zkouška deformace při zatížení

ČSN EN 124-1, čl. 8.2

ČSN EN 124-1, čl. 8.3

ČSN EN 124-1,čl. 8.4, 8.5

ČSN EN 124-3, čl. 6.2

Poklopy a vtokové mřížky – litinové, sklolaminátové, plastové, železobetonové, betonové

S 17.5

Stanovení zjevných vad

ČSN EN 1850-1

ČSN EN 1850-2

Asfaltové, plastové a pryžové pásy

S 17.6

Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

ČSN EN 1110

Asfaltové, plastové a pryžové pásy, asfaltové šindele

S 18

Doplňkové zkoušky – asfalty a živice

 

S 18.1

Zkoušení asfaltových šindelů

- plošná hmotnost

- geometrické vlastnosti

- nasákavost

- odpor proti vzniku puchýřů

ČSN EN 544, ed.2

čl. 6.2

čl. 6.3

čl. 6.4.3

čl. 6.4.5

Asfaltové šindele

S 18.2

Zkoušení asfaltových vlnitých desek

ČSN EN 534+A1

Asfaltové vlnité desky

S 18.3

Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu

ČSN EN 14693

Hydroizolační pásy a folie

S 19

Doplňkové zkoušky – zeminy a kamenivo

 

S 19.1*

Kontrola zhutnění statickou zatěžovací deskou

ČSN 72 1006,

příloha A, B, D

Zeminy

S 19.2

Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

Proctorova standardní zkouška

ČSN EN 13286-2,

čl. 7.1, 7.4

Zeminy, sypaniny

S 19.3*

Kontrola zhutnění podloží a sypanin zemního tělesa rázovou zkouškou

ČSN 73 6192, čl. 5.4, zařízení skupiny C

Zeminy, sypaniny

S 19.4

Stanovení podílu drcených zrn

ČSN EN 933-5

Kamenivo

S 20

Doplňkové zkoušky – cement, beton, malta

 

S 20.1

Stanovení viskozity

ČSN EN 445

Cementové injektážní výrobky

S 20.2

Stanovení hydratačního tepla – rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-8

Cement

S 20.3*

Nedestruktivní zkoušení betonu

ČSN 73 1373

ČSN EN 12504-2

Ztvrdlý beton, betonové konstrukce

S 20.4*

Stanovení obsahu vzduchu

ČSN EN 1015-7

ČSN EN 12350-7

Čerstvý beton, čerstvá malta

S 21

Doplňkové zkoušky – tmely, nátěrové hmoty

 

S 21.1

Stanovení fyzikálně mechanických vlastností lepidel

- pevnost ve smyku

- pevnost v tahu

- pevnost ve smyku tvrdých elastických a elastických lepidel

ČSN EN ISO 17178

čl. 4.2

čl. 4.3

čl. 4.4

Lepidla pro lepení parket

S 21.2

Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

ČSN EN ISO 2431

Nátěrové hmoty

S 21.3

Stanovení elastického zotavení

ČSN EN ISO 7389

Tmely

S 21.4

Zkouška odlepováním

ČSN EN ISO 22631

Lepidla na podlahové krytiny a tapety

S 21.5*

Mřížková zkouška

ČSN EN ISO 2409

Nátěrové hmoty

S 21.6

Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám

ČSN 73 2581

Nátěrové hmoty

S 22

Doplňkové zkoušky – výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.1

Stanovení smrštění a rozpínání

ČSN EN 12617-4

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.2

Stanovení součinitele teplotní roztažnosti

ČSN EN 1770

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.3

Stanovení odolnosti teplotnímu cyklování s ponořením do roztoku CHRL

ČSN EN 13687-1

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.4

Stanovení vhodnosti adheziv pro použití na povrch betonu

ČSN EN 1799

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.5

Stanovení odolnosti teplotnímu cyklování bez ponoření do roztoku CHRL

ČSN EN 13687- 3

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.6

Stanovení odolnosti teplotnímu cyklování za sucha

ČSN EN 13687- 4

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.7

Stanovení odolnosti vůči teplotnímu šoku

ČSN EN 13687- 5

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.8

Teplotní cyklování s náporovým skrápěním

ČSN EN 13687- 2

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.9

Stanovení lineárního smrštění

ČSN EN 12617-1

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 22.10

Stanovení objemového smršťování výrobků na bázi polymerů

ČSN EN 12617-2

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

S 23

Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou

ČSN EN ISO 1716,

mimo čl. 7.10

Stavební výrobky

S 24*

Zkoušky zařízení dětských hřišť

ČSN EN 1176-1 ed. 2,

čl. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.7 až 4.2.9, 4.2.12, 4.2.13, příloha D

ČSN EN 1176-2 ed. 2,

čl. 4.2 až 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 5, příloha C

ČSN EN 1176-3 ed. 2

ČSN EN 1176-4 ed. 2,

čl. 4.4 až 4.8, 4.10 až 4.14, příloha A, B

ČSN EN 1176-5,

čl. 4.2 až 4.5, 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4 až 5.7

ČSN EN 1176-6 ed.2,

čl. 4.2 až 4.11, 5.1 až 5.4, příloha B, C, D, E

Zařízení dětských hřišť

1 v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/imimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

R 1 – R 19, S 1.1 – S 1.5, S 2.1 – S 2.10, S 3.1 – S 3.6, S 4.1, S 5.1 – S 5.14, S 6.1 – S 6.11, S 7.1, S 8.1 – S 8.8, S 9.1 – S9.10, S 10.1 – S 10.4, S 11.1 – S 11.2, S 12.1 – S 12.5, S 13.1 – S 13.15, S 14.1 – S 14.18, S 15.1 – S 15.5, S 16.1 – S 16.5, S 16.7 - S 16.8, S 17.1 – S 17.6, S 18.1 – S 18.3, S 19.1 – S 19.4, S 20.1 – S 20.4, S 21.1 – S 21.6, S 22.1 – S 22.10, S 23, S 24

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

DIN Německá technická norma

EN Evropská norma

ETAG Řídící pokyn pro evropské technické schválení

FIFA Zkušební postupy fotbalové asociace

ISO Mezinárodní norma

MČOV Malé čistírny odpadních vod

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky

P 07 xxxx Interní postup