INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Institut pro testování a certifikaci, a.s. se distancuje od firmy IQC, International Quality Control, s.r.o.

Dne 31.7.2011 v rámci hlavního zpravodajského programu Televizní noviny, odvysílala televize NOVA v 19:30 hod. zpravodajskou reportáž Byznys s posudky na boty. V této reportáži odezněly poměrně kritické hlasy na adresu zlínské firmy IQC, International Quality Control, s.r.o., a to ke kompetencím a úrovni činnosti v oblasti zpracování posudků pro účely reklamačních řízení vad obuvi.
Naše akciová společnost Institut pro testování a certifikaci, a.s., se sídlem Zlín, Třída Tomáše Bati 299, jako mezinárodně uznávané zkušební, certifikační, inspekční a znalecké pracoviště, působí také jako znalecký ústav zapsaný v seznamu Ministerstva spravedlnosti,  mimo jiné pro oblast obuvi. V rámci všech svých aktivit používá naše společnost jako ochrannou značku logo ITC .
Vzhledem k nápadné podobnosti loga kritizované IQC s logem ITC  zde existuje možnost  záměny našeho loga ITC s logem IQC (to vzniklo později než logo ITC) a tedy i možnost záměny činností obou těchto společností. Toto riziko je zesílené tím, že společnost IQC, International Quality Control, s.r.o., IČ 60738642 má v obchodním rejstříku zapsané sídlo Zlín, Třída Tomáše Bati 299 (tedy adresu shodnou se sídlem naší společnosti), přičemž skutečné sídlo na této adrese nemá a  tak hrozí riziko poškození dobrého jména společnosti Institutu pro testování a certifikaci, a.s.. Proto považujeme za nutné učinit toto prohlášení:

Institut pro testování a certifikaci, a.s.  se distancuje od firmy IQC, International Quality Control, s.r.o. a od její činnosti a prohlašuje, že mezi Institutem pro testování a certifikaci, a.s.  a firmou IQC, International Quality Control, s.r.o. neexistují  žádné vztahy.

16.11.2021