INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Ochranné oděvy pro hasiče

20.01.2023

Laboratoře ITC se v průběhu prosince zúčastnili mezilaboratorního porovnávacího testu na hodnocení ochranných oděvů pro hasiče, které jsou vystaveny účinkům sálavého tepla dle normy ČSN EN ISO 6942.

Mezi sedmi Evropskými laboratořemi, které se mezilaboratorního testu účastnili, měly laboratoře ITC nejlepší z-scóre!

KONTAKT

Pro testování ochranných oděvů kontaktujte naši laboratoř textilních výrobků

Marie Strapinová


Pro certifikaci ochranných oděvů kontaktujte certifikační oddělení

Ing. Elena Tomanová