INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Emise - Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278

01.02.2021

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily.  Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien).

Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453

Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199