INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Rozsah akreditace COV 3048

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v HTML
(Aktuální rozsah akreditace 
Certifikačního orgánu na stavební výrobky č. 3048)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

 

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 32/2022 ze dne: 19. 1. 2022
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Institut pro testování a certifikaci, a.s., Certifikační orgán na stavební výrobky, Pražská 16/810, 102 00 Praha 10


 
Pracoviště certifikačního orgánu:
1. Pracoviště Praha Pražská 16/810, 102 00 Praha 10
2. Pracoviště Zlín Třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

 

Hmotné produkty

Pořadové číslo 1)

Název produktu / skupiny produktů

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

1.

Otvorové výplně a dřevěné konstrukce

1.1*

Dřevo, řezivo, i opracované nebo impregnované, dýhy a dýhy na překližky, laminované desky dřevotřískové a dřevovláknité desky a jiné desky, dílce, díly apod.

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 636 +A1

ČSN EN  312

ČSN EN 622-1

ČSN EN 622-2

ČSN EN 622-3

ČSN EN 622-4

ČSN EN 622-5

ČSN EN 300

ČSN EN 336

ČSN EN 14080

ČSN 49 2100

ČSN EN 13986 +A1

ČSN EN 13353+A1

ČSN EN 634-2

ČSN EN 314-2

ČSN EN 599-1+A1

ČSN EN 599-2­

ČSN EN 351-1

ČSN EN 13501-1+A1

ČSN EN 14081-1+A1

ČSN EN 15228

ČSN EN 15497, čl. 5 a čl. 6

ČSN EN 14229

ČSN EN 326-2 + A1

ČSN EN 634-1

ČSN EN 635-1

ČSN EN 635-3

AS 1604.1-2012/Amdt 1

EAD 340308-00-0203

 

1.2 *

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství ze dřeva

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 74 6101

ČSN 73 3130

ČSN 73 2810+Z1

ČSN 73 1702

ČSN 73 2824-1

ČSN EN 336

ČSN EN 338

ČSN EN 14080

ČSN EN 1995-1-1+A1, A2

ČSN EN 1995-1-2

ČSN EN 12211

ČSN EN 1529

ČSN EN 13049

ČSN EN 12400 

ČSN EN 599-1 +A1

ČSN EN 599-2

ČSN 49 0600-1

ČSN 49 0681-1

ČSN EN 927-1

ČSN EN 1192 

ČSN EN 12207

ČSN EN 12208

ČSN EN 12210

ČSN EN 12219

EN 14351-1 +A2

ČSN EN 12424

ČSN EN 12425

ČSN EN 12426

ČSN EN 12428

ČSN EN 12453

EN 13241+A2

ČSN EN 13125

ČSN EN ISO 10077-1

ČSN EN ISO 10077-2

ČSN EN 13120 +A1

ČSN EN 13561

ČSN EN 13659

ČSN EN 12519

ČSN EN 16034

ČSN 49 1582

ČSN EN 13501-1 + A1

ČSN EN 13501-2

ČSN EN 14250

ČSN EN 14342 

ČSN EN 14915

ČSN EN 14374, mimo čl. 4.4.9

ČSN EN 16351

ČSN EN 927-2, mimo č. 5.2.3 až 5.2.9 včetně

ETAG 011

ETAG 019

1.3*

Otvorové výplně

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 74 6101

ČSN 74 6401+ Z1, Z2

ČSN EN 12608-1 +A1

ČSN EN 14501

ČSN EN 1873+A1

ČSN 74 6210 +a, Z2, Z3

ČSN 74 6501 + a, b, Z3, Z4

ČSN 74 6550 + a, Z2, Z3, Z4

ČSN 74 6350 + Z1, Z2

ČSN EN 12978 + A1

EN 13241+A2

ČSN EN 16361+A1

ČSN EN 16034

ČSN EN 12604 +A1

ČSN EN 13115 :2021

ČSN EN 12217

ČSN EN 1935

 

1.4*

Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pouze pro použití uvnitř budov

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 74 6401 + Z1, Z2

ČSN 74 6550 + a, Z2, Z3, Z4

ČSN 730540-2 + Z1

ČSN 73 0532:2020

2.

Stavební výrobky

2.1

Zdící prvky a stavební materiály

2.1.1*

Sklo a výrobky ze skla

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1051-1

ČSN EN 572-7

2.1.2*

Cihly, krytiny pálené a kameniny pro stavební účely, keramické obkladačky a dlaždice

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 72 2640+Z1

ČSN 72 2600 + Z1, Z2,Z3

ČSN 72 2627-1

ČSN 72 2627-2

ČSN 72 2699

ČSN EN 771-1 +A1

ČSN EN 14411 ed. 3

2.1.3*

Výrobky z betonu, sádry a cementu

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 13670

ČSN EN 206 +A2

ČSN 73 2401 +a, Z2, Z3, Z4

ČSN EN 490 +A1

EN 492+A2:2018

ČSN EN 494+A1

ČSN EN 12602

ČSN EN 771-2+A1

ČSN EN 771-3 +A1

ČSN EN 771-4 +A1

ČSN EN 12004-1, 2

ČSN 72 2301 +a, Z2, Z3

ČSN EN 998-1 ed.3

ČSN EN 998-2 ed.3

ČSN EN 1338

ČSN EN 1339

ČSN EN 12860

ČSN EN 13888

ČSN 72 3000 

ČSN EN 15037-3

ČSN 72 3031

ČSN 73 1201

ČSN 73 1208

ČSN 73 1326

ČSN EN 1169

ČSN EN 12794

ČSN EN 12839

ČSN EN 12843

ČSN EN 12878

ČSN EN 1304

ČSN EN 13224

ČSN EN 13225

ČSN EN 1340

ČSN EN 1343

ČSN EN 1344

ČSN EN 1433

ČSN EN 15037-2

ČSN EN 15037-5

ČSN EN 1504-2

ČSN EN 1504-3

ČSN EN 1504-4

ČSN EN 1504-5

ČSN EN 1504-6

ČSN EN 1504-7

ČSN EN 1537

ČSN EN 1992-1-1

ČSN EN 295-1

ČSN EN 295-4

ČSN EN 295-5

ČSN EN 295-6

ČSN EN 295-7

ČSN EN 447

ČSN EN 512

ČSN EN 588-2

ČSN EN 639

ČSN EN 640

ČSN EN 641

ČSN EN 845-1

ČSN EN 934-2

ČSN EN 934-3

ČSN EN 934-4 

ČSN EN 124-1

ČSN EN 124-4

ČSN EN 14016-1

ČSN EN 1168

ČSN EN 12737

ČSN EN 13747

ČSN EN 13978-

ČSN EN 14843

ČSN EN 14844

ČSN EN 14991

ČSN EN 14992

ČSN EN 15037-1

ČSN EN 1520

ČSN EN 15258

ČSN EN 934-5

ČSN EN 15167-1

ČSN EN 14889-1

ČSN EN 14889-2

2.1.4*

Cement, vápno, sádra

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 197-1 ed.2

ČSN EN 14216

ČSN EN 14647

ČSN EN 15368

ČSN EN 15743

ČSN EN 413-1

ČSN EN 459-1

ČSN EN 13282-1

2.1.5*

Ostatní nekovové minerální výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 72 2072-1

ČSN 72 2072-2

ČSN 72 2072-3

ČSN 72 2072-4

ČSN 72 2072-5

ČSN 72 2072-6

ČSN 72 2072-8 

ČSN 72 2072-9

ČSN 72 2072-10

ČSN 72 2072- 11

ČSN EN 12271

ČSN EN 12273

ČSN EN 12591

ČSN EN 13108-1

ČSN EN 13108-2

ČSN EN 13108-3

ČSN EN 13108-4

ČSN EN 13108-5

ČSN EN 13108-6

ČSN EN 13108-7

ČSN EN 13285

ČSN EN 13304

ČSN EN 13808

ČSN EN 14023

ČSN EN 14227-1

ČSN EN 14227-2

ČSN EN 14227-3

ČSN EN 14227-4

ČSN EN 14227-5

ČSN EN 14227-15

ČSN EN 15322

ČSN EN 15599-1

ČSN EN 15600-1

ČSN EN 15814 čl. 4 a čl. 5 

ČSN EN 450-1

Věstník MŽP ČR 1994, částka 2

ČSN EN 14063-1

ČSN EN 14316-1

ČSN EN 14317-1

ČSN EN 534

ČSN EN 13924-1

ČSN EN 13924-2 

2.2

Izolační výrobky

2.2.1*

Tepelně izolační výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN ISO 7823-1

ČSN EN ISO 7823-2

ČSN EN 13163+A2

ČSN EN 13164+A1

ČSN EN 13165+A2

ČSN EN 13166+A2

ČSN EN 13499

EAD 2200895-00-0401

EAD 040083-00-0404

ČSN EN 14304

ČSN EN 14313

ČSN EN 13167+A1

ČSN EN 1279-1

ČSN EN 1279-2

ČSN EN 1279-3

ČSN EN 1279-4

ČSN EN 1279-5

ČSN EN 1279-6

ČSN EN ISO 12241

ČSN 72 7308:1989 +Z1

ČSN EN 13162 + A1

ČSN EN 13169

ČSN EN 13500

ETAG/EAD 004

ČSN EN 14303

ČSN EN 14064-1 ed.2

ČSN EN 13168 + A1

ČSN EN 13170 +A1

ČSN EN 13171 +A1

ČSN EN 13172

ČSN EN 14933

ČSN EN 14934

ČSN EN 16069+A1

ČSN EN 15101-1+A1

ČSN EN 16025-1 

2.2.2*

Hydroizolace

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 64 3211

ČSN EN 13967+A1

ČSN EN 13984  

ČSN EN 13859-1

ČSN EN 13859-2 

ČSN 73 0601

ČSN 73 0602

ČSN EN 13956

ČSN EN 14909 ed.2+Z1

ČSN EN 13305

ČSN  P 73 0600

ČSN  P 73 0606

ČSN EN 13707 

ČSN EN 13969 +A1

ČSN EN 13970 +A1

ČSN EN 544 ed.2

ČSN EN 14967

ČSN EN 14891 ed.2

ČSN EN 13969

ČSN EN 13970

2.3

Povrchové úpravy

2.3.1*

Nátěrové barvy, laky a podobné krycí materiály tiskařské barvy, inkousty, tuže a tmely

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 73 2577

ČSN 73 2579

ČSN 73 2582

ČSN 73 2578

ČSN 73 2581

ČSN EN ISO 4628-1

ČSN EN 15275

ČSN EN 15307

ČSN EN ISO 12944-1,

ČSN EN ISO 12944-2,

ČSN EN ISO 12944-3,

ČSN EN ISO 12944-4,

ČSN EN ISO 12944-5,

ČSN EN ISO 12944-7,

ČSN EN ISO 12944-8

ČSN EN ISO 15528

ČSN EN ISO 3262-3

ČSN EN ISO 3262-10

 

2.4

Doplňkové materiály pro stavbu

2.4.1*

Stavební kámen a výrobky z něho, kamenivo, písek, štěrkopísek, kaolin, jíly a jílovité zeminy

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 72 1800 + a

ČSN 72 1810 

ČSN 72 1220

ČSN 72 1800 příloha 3

ČSN EN 13450

ČSN 72 1200

ČSN 72 1330

ČSN EN 13043

ČSN EN 13055

ČSN EN 13139

ČSN EN 13263-1+A1

ČSN EN 13383-1

ČSN EN 12620 +A1

ČSN EN 13242 +A1

ČSN EN 1341

ČSN EN 1342

ČSN EN 13693

ČSN 72 2518

ČSN 72 5250

ČSN EN 15285

ČSN EN 15286 čl. 4 a 6.

ČSN EN 12057

ČSN EN 12058

ČSN EN 1469

ČSN EN 771-5

ČSN EN 771-6

2.4.2*

Dýhy a dýhy na překližky, laminované desky dřevotřískové a dřevovláknité desky a jiné desky, dílce, díly apod.

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 636+A1

ČSN EN 312

ČSN EN 622-1

ČSN EN 622-2

ČSN EN 622-3

ČSN EN 622-4

ČSN EN 622-5

ČSN EN 300

ČSN EN 316

ČSN EN 309

ČSN EN 313-1

  ČSN 49 0010

2.4.3*

Lepidla a tmely

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 204

ČSN EN 301

ČSN EN 15274

ČSN EN 15824 ed.2

ČSN EN 15651-1 ed.3

ČSN EN 15651-2 ed.3

ČSN EN 15651-3 ed.3

ČSN EN 15651-4 ed3

ČSN EN 15651-5 ed. 2

ČSN EN 12004-1

2.4.4*

Výrobky z plastů

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 64 0011

ČSN ISO 20457

ČSN 63 5200+a, Z2, Z3

ČSN 64 3213

ČSN EN 1451-1

ČSN EN ISO 11963

ČSN EN 1013+A1

ČSN EN ISO 15013

ČSN EN ISO 14632

ČSN EN ISO 12017

ČSN EN ISO 7823-3

ČSN EN 13476-2+A1

ČSN EN 13476-3+A1

ČSN EN 12201-1až 5

ČSN EN 124-1

ČSN EN 124-5

ČSN EN 124-6

ČSN EN 1253-1

ČSN EN 1329-1

ČSN EN 13310+A1

ČSN EN 695

ČSN EN 1401-1

ČSN EN 14124

ČSN EN 14364

ČSN EN 1451-1

ČSN EN 1453-1

ČSN EN 1455-1

ČSN EN 1519-1

ČSN EN 1555-1 až 5 

ČSN EN 1566-1

ČSN EN 1796

ČSN EN 607

ČSN EN 61386-21 až 24

ČSN EN 997 + A1

ČSN EN ISO 10931

ČSN EN ISO 12162

ČSN EN ISO 1452-1 až 5

ČSN EN ISO 15874-1,2,3,5

ČSN EN ISO 15875-1,2,3,5

ČSN EN ISO 15876-1,2,3,5

ČSN EN ISO 16135

ČSN EN ISO 16136

ČSN EN ISO 16137

ČSN EN ISO 16138

ČSN EN ISO 16139

ČSN EN ISO 21003-1,2,3,5

ČSN EN ISO 21787

ČSN P CEN/TS 1451-2

ČSN P CEN/TS 1455-2

ČSN P CEN/TS 1452-7

ČSN P CEN/TS 1519-2

ČSN P CEN/TS 1566-2

ČSN EN 14315-1

ČSN EN 14315-2

ČSN EN 14318-1

ČSN EN 14318-2

ČSN EN 14319-1

ČSN EN 14319-2

ČSN EN 14320-1

ČSN EN 14320-2

ČSN EN ISO 1403

ČSN EN ISO 4641

ČSN EN 1852-1

ČSN ISO 4065

ISO 11922-2:1997

ISO 161-1:2018

ISO 161-2:1996

ISO 4427-1,2,3,5

ISO 6453:1985

ISO 6915:2019

ISO 6916-1:1995

ISO 7245:1984

ISO 7246:1984

ISO 727-1,2:2002

ISO 7617-1,2,3:2001

ISO 8873-1,2:2006

TS-ITC-068/98/e

DIN 16830-3:2000

DIN 16867

DIN 18159-2:1978-06

ČSN EN 13341+A1

ČSN EN 13361 ed. 2

ČSN EN 1337-7

ČSN EN 13491

ČSN EN 13492

ČSN EN 13501-1+A1

ČSN EN 14877

ČSN EN 14904

ČSN EN 15037-4

ČSN EN 15389

ČSN EN 438-7

ČSN EN 751-3

ČSN EN 858-1

ČSN EN 13249

ČSN EN 13250

ČSN EN 13251

ČSN EN 13252

ČSN EN 13253

ČSN EN 13254

ČSN EN 13255

ČSN EN 13256 

ČSN EN 13257 

ČSN EN 13265

ČSN EN 13362 ed. 2

ČSN EN 13491

ČSN EN 13492

ČSN EN 13493

ČSN EN 15330-1

ČSN EN 15330-2

ČSN EN 15381

ČSN EN 15382

ČSN EN 15102

ČSN EN 13245-2

ČSN EN 14695

ČSN EN 12573-1

2.4.5*

Sklo a výrobky ze skla

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12150-1+A1

ČSN EN 572-1+A1

ČSN EN 572-2

ČSN EN 572-3

ČSN EN 572-4

ČSN EN 572-5

ČSN EN 572-6

ČSN 70 1304

2.5

Podlahy

2.5.1*

Stavební kámen (dlažba), licí a stěrkové povrchy

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 73 6131

ČSN EN 13813

ČSN EN 13748-1

ČSN EN 13748-2

ČSN EN 13454-1

2.5.2*

Ostatní dřevěné, korkové, textilní výrobky

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 74 4505

ČSN EN 14041

ČSN EN 14041

ČSN EN 13501-1+A1

 

2.5.3*

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN 49 2120:2021

ČSN EN 13226

ČSN EN 13756

ČSN EN 13488

ČSN EN 13227

ČSN EN 13489

ČSN EN 13810-1

ČSN EN 12104

2.5.4*

Výrobky z pryže

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN ISO 10874

ČSN EN 14521

ČSN EN 1816

ČSN EN 1817

ČSN EN 12103

ČSN EN 12199

ČSN EN 12455

ČSN EN 13329+A1

ČSN EN 549

ČSN EN 681-1

ČSN EN 681-2

ČSN EN 681-3

ČSN EN 681-4 + A1

ČSN EN 682

ISO 3934

ISO 9631

TS-ITC-143/98/a

2.5.5*

Výrobky z plastů

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 13413

ČSN EN 14565

ČSN EN ISO 10581

ČSN EN 651

ČSN EN 652

ČSN EN ISO 26986

ČSN EN ISO 10595

ČSN EN 655

ČSN EN 13553

ČSN EN 13845

2.6

Stavební dílce a montované stavby

2.6.1*

Výrobky z plastů

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1990 ed.2

ČSN EN 1991-1-1 + Z1, Z2

ČSN EN 1991-1-3 ed.2+A1

ČSN EN 1991-1-4 ed.2

ČSN EN 1991-1-5 + Z1, Z2

ČSN EN 1991-1-6 + Z1-Z4

ČSN EN 1991-1-7 + Z1+A1

ČSN EN 1991-3 + Z1

ČSN 73 0540-2+Z1

ČSN 73 0540-3

ČSN 73 0802 ed.2

ČSN 73 0804 ed.2

ČSN 73 0810

ČSN EN 13116

ČSN EN 12152

ČSN EN 12154

ČSN EN 13830 +A1

ETAG/EAD 016

ČSN EN 14388 ed.2

2.6.2*

Výrobky z betonu, sádry a cementu

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 13670

ČSN EN 206 +A2

ČSN 73 2401 +a, Z2-Z4

ČSN 73 0212-5

ČSN 72 3000

ČSN 73 0527

ČSN 73 0540-2+Z1

ČSN 73 0540-3

ČSN EN 1363-1

ČSN EN 1634-1 +A1

ČSN EN 1366-1

ČSN 73 0802 ed.2

ČSN 73 0804 ed.2

ČSN 73 0810

ČSN 73 0821 ed.2

ČSN 73 0822

ČSN 73 0824

ČSN 73 0831 +Z1

ČSN 73 0833 +Z1

ČSN 73 0835 ed.2

ČSN 73 0842

ČSN 73 0843 ed.2

ČSN 73 0845

ČSN 73 5105 +Z1

ČSN 73 5305

ČSN EN 13501-1

ČSN 73 0863 +Z1

ČSN 73 0865

ČSN 73 4301 +Z1-Z4

ČSN EN 1794-1

ČSN EN 1794-2

ČSN EN 12839 ed. 2

ČSN EN 13501-2

ČSN EN 12676-1 +A1

ČSN EN 12676-2

ČSN EN 13964 ed.2

ČSN EN ISO 11600 +A1

ČSN EN 13300

ETAG/EAD 002

EAD 210005-00-0505

EAD 350402-00-1106,

EAD 350140-00-1106,

EAD 350142-00-1106

ČSN EN 13950 ed.2

2.6.3*

Kovové konstrukce a prefabrikáty pro stavebnictví

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2+ A1

 ČSN EN 1993-1-2+Z1

ČSN EN 1993-1-3

ČSN EN 1993-1-4

ČSN EN 1993-1-5 ed.2

ČSN EN 1993-1-6

ČSN EN 1993-1-7

ČSN EN 1993-1-8 ed.2

ČSN EN 1993-1-9 ed.2

ČSN EN 1993-1-10 ed.2

ČSN EN 1993-1-11

ČSN EN 1993-1-12

ČSN EN 1999-1-1 +A1,A2,Z1

ČSN 73 0527

ČSN 73 0540-2+Z1

ČSN 73 0540-3

ČSN EN ISO 12999-1:2021

ČSN EN 1363-1

ČSN EN 1634-1 +A1

ČSN 73 0802 ed.2

ČSN 73 0804 ed.2 

ČSN 73 0810

ČSN 73 0821 ed.2

ČSN 73 0822

ČSN 73 0824

ČSN 73 0831+Z1

ČSN 73 0833+Z1

ČSN 73 0835 ed.2

ČSN 73 0842

ČSN 73 0843 ed.2

ČSN 73 0845

ČSN EN 13501-2 

ČSN EN 1366-1

ČSN EN 13501-1

ČSN 73 0863 +Z1

ČSN 73 0865

ČSN EN 1993-1-1 ed.2+A1

ČSN 73 4301 +Z1, Z2, Z3, Z4

ČSN 73 5105 +Z1

ČSN 73 5305

ČSN EN 13964 ed.2

ČSN EN 13830 +A1

ČSN EN 13501-2 

ČSN EN 14195 ed.2

ČSN EN 14388 ed.2

ČSN EN 14509 ed.2

ČSN EN 124-1

ČSN EN 124-2

ČSN EN 124-3

3.

Technická zařízení staveb

3.1*

Technická zařízení staveb

CZ–ITC 1a, v_9_2020 (vychází z 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

CZ–ITC 3, v_9_2020 (vychází z 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení),

CZ–ITC 5.1, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu)

a CZ–ITC 5.2, v_9_2020 (vychází z 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení nebo inspekci vzorků)

ČSN EN 12975-1

ČSN EN 215

ČSN EN 251

ČSN EN 1074-1

ČSN EN 1074-2

ČSN EN 1074-3

ČSN EN 1074-4

ČSN EN 1074-5

ČSN EN 1074-6

ČSN EN 1111

ČSN EN 12050-1

ČSN EN 12050-2

ČSN EN 12050-3

ČSN EN 12050-4

ČSN EN 1286

ČSN EN 13564-1

ČSN EN 200

ČSN EN 26704

ČSN EN 274- 1, 2, 3

ČSN EN 331

ČSN EN 593

ČSN EN 60534-1

ČSN EN 60534-3-1

ČSN EN 60534-3-2

ČSN EN 60534-3-3

ČSN EN 60534-5

ČSN EN 816

ČSN EN 817

ČSN EN ISO 5210

ČSN EN 10224

ČSN EN 10242

ČSN EN 10312

ČSN EN 1123-1

ČSN EN 1123-2

ČSN EN 13160-1

ČSN EN 1505

ČSN EN 1506

ČSN EN 1886

ČSN EN 558

ČSN EN 598

ČSN EN 877

 ČSN EN 1057

ČSN EN 1254-1

ČSN EN 1254-2

ČSN EN 1254-3

ČSN EN 1254-4

ČSN EN 746-1

ČSN EN 12842

1)      hvězdička u pořadového čísla označuje, že certifikační orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat nové/aktuální/revidované normativní dokumenty. Aktuální seznam normativních dokumentů v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v certifikačním orgánu (u vedoucího certifikačního orgánu) nebo na webových stránkách certifikačního orgánu www.itczlin.cz.

 

 

 


Akreditace pro účely autorizace/oznámení

 

Pořadové
číslo1)

Název produktu / skupiny produktů

Postup posuzování

shody / modul / AVCP systém

Základní požadavky / harmonizované technické specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti / technické normy
2)

1.

Stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.

1.1

Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

1.1.1*

Cement (pro zvláštní použití a pro zdění)

(skupina výrobků 1/1 podle NV č. 163/2002 Sb.,)

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technický návod

01.01.01

 

1.1.2*

Betonářská a předpínací výztuž 

a) Výrobky z betonářské výztuže - tyče, válcované dráty, svitky, svařované sítě, příhradové nosníky, profilované pásy a jejich stykování

b) Výrobky z předpínací výztuže - dráty (popouštěné za studena tažené dráty, hladké dráty, profilované dráty), lana (vícedrátová lana, vícedrátová soudržná lana, profilovaná lana s vysokou soudržností), tyče (za tepla válcované a tvarované tyče, závitové tyče, žebírkové nebo ploché nebo hladké tyče), předpínací kabely

c) Výztužná vlákna - kovová, skleněná, polyetylénová, polypropylénová a celulózová

(skupina výrobků 1/2 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technické návody 01.02.01 a

01.02.02 a

01.02.03 a

01.02.04 a

01.02.05 a

01.02.07 b

01.02.08 d

01.02.09 c

1.1.3*

Popílek do betonu, pórobetonu a malt

(skupina výrobků 1/3 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technický návod

01.03.02

1.1.4*

Přísady a příměsi do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu

(skupina výrobků 1/4 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 6

Technický návod

01.04.04

1.1.5*

Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyšší

(skupina výrobků 1/5)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

Technické návody

01.05.02

01.05.03

01.05.04

01.05.05

1.1.6*

Lehký beton pro nosné konstrukce

(skupina výrobků 1/6)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

Technický návod

01.06.02

1.1.7*

Stříkaný beton

(skupina výrobků 1/7 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 6

Technický návod

01.07.01

1.1.8*

Malty k injektáži

(skupina výrobků 1/8 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 6

Technické návody 01.08.01

01.08.02

1.1.9*

Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro

použití v pozemních a inženýrských stavbách

(skupina výrobků 1/9)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

ČSN EN 1504-2 až 7

1.1.10*

Prefabrikované výrobky z obyčejného/ lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)

(skupina výrobků 1/10 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technický návod

01.10.01

1.1.11*

Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce) (z betonových jen stropní dílce, dílce žebrových stropů, nosných a opěrných stěn, střešní dílce)

(skupina výrobků 1/11)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

Technický návod

01.11.01

 

1.1.12*

Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů)

a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn a stropů v budovách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1, A12,

A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F

 b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů), sestávající z bednicích desek spojených distančními rozpěrami

(skupina výrobků 1/12)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 6

Technické návody

01.12.01 a, b

01.12.02 a, b

1.2

Stavební výrobky pro zděné stavby

1.2.1*

Průmyslově vyráběné malty navrhované

a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických požadavků na ukazatele

vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách

b) pro zdění: vyrobené na základě specifického podílu složek, o nichž lze předpokládat, že dosáhnou odpovídajících požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách sloupech a příčkách

c) pro omítky (základní/štukové)

nepatří-li pod skupinu 1/9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu

(skupina výrobků 2/1)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5, § 6

ČSN EN 998-1,2

1.2.2*

Zdicí prvky

a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5%,

c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné apod.

(skupina výrobků 2/2)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 6

Technické návody

02.02.01 a, b, c

02.02.03 a, b

1.2.3*

Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu a uvnitř, které mohou být vystaveny ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E

(skupina výrobků 2/4)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 6

Technický návod

02.04.01

1.2.4*

Výrobky pálené stropní

(skupina výrobků 2/5)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a

Technický návod

02.05.02

1.2.5*

Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů

(skupina výrobků 2/6 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 7

Technický návod

02.06.01

1.2.6*

Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty

a) pro konstrukční použití v maltách a injektážních maltách

b) pro ostatní použití v maltách a injektážních maltách

(skupina výrobků 2/7 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 6, § 7

Technické návody 02.07.01 a, b

02.07.02 a, b

02.07.03 a, b

02.07.04 a, b

02.07.05 a, b

02.07.06 a, b

02.07.07 a, b

02.07.08 a, b

02.07.09 a, b

02.07.10 a, b

1.3

Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

1.3.1*

Konstrukční výrobky z rostlého dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F

(kromě příhradových vazníků, mostních konstrukcí a pražců) Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení

(skupina výrobků 3/1)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 6

Technické návody

03.01.02

03.01.03

03.01.04

03.01.05

 

1.3.2*

Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy

(skupina výrobků 3/2)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a

Technické návody

03.02.01

1.3.3*

Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky a prvky krovů, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, schodiště (kromě příhradových vazníků a mostních konstrukcí) Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení

(skupina výrobků 3/4)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a

Technické návody

03.04.02

03.04.04

03.04.05

03.04.06

03.04.07

03.04.08

1.4

Stavební výrobky pro kovové konstrukce

1.4.1*

Konstrukční kovové stavební díly

a) hotové kovové výrobky, jako jsou například nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice, kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané na míru pro určité aplikace Tyto výrobky mohou být použité v nosných konstrukcích včetně konstrukcí základů pozemních a inženýrských staveb

b) hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy (velká zatížení) pro použití v rámových konstrukcích staveb, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F

(jen sendvičové obvodové dílce) Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované

(skupina výrobků 4/2)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický návod

04.02.09 a, b

1.5

Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla

1.5.1*

Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro vytváření na místě)

a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky o reakci na oheň

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E,

(skupina výrobků 5/1)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

 

Technické návody

05.01.11 a, b

05.01.12 a, b

05.01.15 a, b

05.01.16 a, b

05.01.17 a, b

05.01.18 a, b

05.01.19 a, b

05.01.20 a, b

05.01.21 a, b

05.01.22 a, b

1.5.2*

Hydroizolace

a) hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy

b) hydroizolační pásy a fólie, střešní hydroizolační pásy a fólie v budovách

c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

 A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E,

d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru

 - výrobky vyžadující zkoušení

(skupina výrobků 5/2)

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a, § 6, § 7

 

Technické návody

05.02.01 a, b, c, d

05.02.02 a, b

05.02.03 a, b, c, d

05.02.04 a, b, c, d

05.02.05 a, b, c, d

1.5.3*

Hydroizolační materiály pro inženýrské a dopravní stavby

(skupina výrobků 5/3)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a

Technické návody

05.03.01

05.03.02

1.5.4*

Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí, výrobky pro těsnění spár a prostupů železobetonových vodonepropustných konstrukcí

(skupina výrobků 5/4)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 7

Technické návody

05.04.01

05.04.02

05.04.03

05.04.04

1.5.5*

Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely (jen desky a šindele včetně příslušenství)

a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E,

c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru

 - výrobky vyžadující zkoušení

d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce

e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách

(skupina výrobků 5/6)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

Technické návody

05.06.01 b, c, d

05.06.03 a, b, c, d

05.06.04 a, b

05.06.06 b, c

 

1.5.6*

Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla)

a) pro použití ve střechách a při střešních úpravách

b) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při posuzování vnějšího požáru

- výrobky vyžadující zkoušení

c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1

A12, A22, B2, C2, D, E

(skupina výrobků 5/7)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

 

Technické návody

05.07.01 a, b, c

05.07.02 a 

05.07.02 c

1.5.7*

a) Římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1

A12, A22, B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

b) Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, příslušenství střešních krytin pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru

- výrobky vyžadující zkoušení

- výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení

c) Římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních krytin pro použití jiná

(skupina výrobků 5/8 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a, § 7

Technické návody 05.08.01 a, c

05.08.02 a, c

05.08.03 a, c

05.08.04 a, c

05.08.05 a, c

05.08.06 b, c

05.08.07 b, c

05.08.08 c

05.08.09 b, c

05.08.10 b, c

05.08.11 b, c

05.08.13 b

05.08.14 b

05.08.15 b, c

05.08.16 b, c

1.5.8*

Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy

(skupina výrobků 5/9)

NV č. 163/2002 Sb.

§ 7

 

EN 14063-1

EN 14316-1

EN 14317-1

1.5.9*

Vnější tepelně izolační systémy včetně montovaných s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky

a) pro vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F

b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň

(skupina výrobků 5/10)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a

Technické návody

05.10.01 a, b

05.10.02 a, b

05.10.03 a, b

1.5.10*

Tmely, maltoviny,  lepidla a těsnící pásky
 a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách

b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách

c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E,

(A1 až E)3, F

(skupina výrobků 5/11)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 6, § 7

Technické návody

05.11.01 a

05.11.01 b

05.11.01 c

05.11.02 a

05.11.02 c

05.11.03 a

05.11.03 b

05.11.04 a

05.11.04 b

05.11.05 b

05.11.06 b

05.11.07 b

05.11.08 b

05.11.09 b

05.11.10 b

05.11.11 a, b, c

1.5.11*

Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění a výrobky pro  ochranu proti požáru (včetně ochranných povrchových úprav)

a) na které se vztahují požadavky na požární odolnost

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E

(skupina výrobků 5/12)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

 

Technické návody 

05.12.01 a, b

05.12.02 a, b

1.5.12*

Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

(skupina výrobků 5/13)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a

Technické návody

05.13.02

05.13.03

05.13.04

EAD 14-35-0140-11.06

1.5.13*

Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů a zdiva (kromě výrobků pro impregnaci dřeva)

(skupina výrobků 5/14)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5

Technické návody

05.14.01

05.14.02

05.14.03

05.14.04

1.5.14*

Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek

(skupina výrobků 5/15)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

Technický návod

05.15.05

1.5.15*

Asfaltové směsi

a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

A1FL1, A2FL1, BFL1,, CFL 1,

A1 FL2, A2FL 2, BFL 2,, CFL 2, , DFL, EFL

(A1FL až EFL)3, FFL

 

(skupina výrobků 5/16)

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a, § 6, § 7

 

Technické návody 05.16.01

05.16.02

05.16.03

1.5.16*

Doplňkové výrobky pro betonové vozovky

(skupina výrobků 5/17)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5

ČSN EN 14188-1 až 3

1.5.17*

Obrácené střešní izolační sestavy (bez hydroizolační vrstvy)

(skupina výrobků 5/18)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

Technický návod

05.18. 01

1.5.18*

Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály: 

a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky reakce na oheň § 7

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní 

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E

(skupina výrobků 5/19)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

 

Technický návod

05.19.01 a, b

1.5.19*

Výztužné síťoviny pro tepelně izolační systémy

(skupina výrobků 5/20)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

Technický návod

05.20.01

1.5.20*

Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E

(skupina výrobků 5/22)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

Technický návod

05.22.01

1.6

Stavební výrobky ze skla

1.6.1*

Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo, izolační skla (jen izolační skla)

a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření plamene po povrchu

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A1, A2, B, C, D, E

c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru

- výrobky vyžadující zkoušení

(skupina výrobků 6/1)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

Technické návody

06.01.01 a

06.01.02 b, c

06.01.03 b, c

1.6.2*

Izolační skla neuvedená pod pořadovým číslem 1 a 2 a) pro ostatní použití vystavená rizikům "při bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku

(skupina výrobků 6/3)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 7

Technický návod

06.03.01 a, b

1.6.3*

Skleněné tvárnice a stěnové panely ze skleněných tvárnic

a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A1, A2, B, C, D, E

c) pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům

d) pro ostatní použití vystavená rizikům "bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují

e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku

(skupina výrobků 6/5)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

Technické návody

06.05.01 a, c

06.05.02 b, d, e

06.05.03 f

1.7

Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů

1.7.1*

Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy

Zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura

(skupina výrobků 7/1 ) 

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

ČSN EN 13564-1

1.7.2*

Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení pro použití uvnitř budov

(skupina výrobků 7/2 ) 

NV č. 163/2002 Sb.

§ 7

Technický návod

07.02.04

1.7.3*

Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů z jiných materiálů než je vulkanizovaný kaučuk, TPE, PUR a mikroporézní pryž skupina výrobků 7/3 ) 

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a

Technický návod

07.03.01

1.7.4*

Výrobky pro venkovní kanalizační systémy

a) poklopy šachet a vtokové mříže vpustí

b) vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty

(skupina výrobků 7/4 ) 

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5, § 5a

Technické návody 07.04.01 a

07.04.01 b

07.04.03 b

1.7.5*

Odlučovače pro odpadní vody/splašky z pozemních a inženýrských staveb, včetně komunikací

a) odlučovače tuků, škrobů a olejů

b) odlučovače ropných látek

(skupina výrobků 7/5 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5, § 5a

Technický návod

07.05.02 b

1.7.6*

Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a septiky

a) pro venkovní použití, pro dešťovou vodu, splaškové a odpadní vody s vysokou koncentrací organických látek

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21 B 1, C 1

A1 2, A2 2, B 2, C 2 , D, E

(A1 až E) 3, F

(skupina výrobků 7/6 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5, § 5a, § 7

Technické návody 07.06.01 a

07.06.02 a

07.06.03 b

1.7.7*

Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění a ostatní stavební dílce) (kromě kanalizačních trub plastových a sklolaminátových)

(skupina výrobků 7/7 )

NV č. 163/2002 Sb.,

§ 5a

Technické návody 07.07.01

07.07.02

07.07.03

07.07.04

07.07.05

07.07.06

07.07.07

07.07.09

1.7.8*

Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnící vložky, potrubí a ochranné vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství (kromě sestav a jejich prvků z plastů a pryže)

a) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu

b) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu, pokud se na ně vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1

A12, A22, B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

c) v instalacích pro dopravu /rozvádění /skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu a pro systémy pro vytápění, pokud se na ně vztahuje požadavek o úspoře energie

(skupina výrobků 7/8 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5, § 5a, § 7

Technické návody 07.08.10 a, c

07.08.10 b

07.08.11 a, c

07.08.11 b

07.08.12 a, c

07.08.12 b

07.08.13 a, c

07.08.13 b

07.08.14 a, c

07.08.14 b

07.08.15 a, c

07.08.15 b

07.08.18 a, c

07.08.18 b

07.08.21 a, c

07.08.21 b

07.08.22.a.b.c

07.08.23 a, b, c

07.08.24 a, b, c

07.08.25 a

07.08.26 a, b, c

07.08.27 a, b, c

1.7.9*

Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby, nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry,

ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, membrány, povrchové úpravy, maziva, mazadla v instalacích pro dopravu/rozvod/ zásobování vody určené pro lidskou spotřebu až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů

(skupina výrobků 7/9 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technické návody 07.09.10

07.09.11

07.09.12

07.09.13

07.09.14

07.09.15

07.09.18

07.09.24

07.09.25

07.09.26

07.09.27

07.09.28

07.09.29

07.09.30

07.09.34

1.7.10*

Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství (kromě plastových trubních sestav, plynových hadic a přechodových spojů)

a) v instalacích pro dopravu/ rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/ chladicích systémů budovy

b) v instalacích, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy

c) v instalacích, na které se vztahují požadavky reakce na oheň, použitých pro dopravu/rozvod/skladování

plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy 

(skupina výrobků 7/10 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a, § 7

Technické návody 07.10.05 b, c

07.10.07 b, c

07.10.15 a, b, c

07.10.16 a, b, c

07.10.17 a, b, c

07.10.18 a, c

07.10.19 a, c

07.10.20 b

07.10.21 a, c

07.10.22 a, b, c

07.10.23 a, b, c

1.8

Stavební výrobky pro otvorové výplně

1.8.1*

Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách

(skupina výrobků 8/1)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5

Technické návody

08.01.01 a, b

08.01.02

08.01.03

1.8.2*

Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pro použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání

(skupina výrobků 8/3)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 7

Technické návody

08.03.01

08.03.02

1.8.3*

Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pouze pro použití uvnitř budov

(skupina výrobků 8/4)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5

ČSN EN 13241-1

1.8.4*

Zárubně

(skupina výrobků 8/5)

NV č. 163/2002 Sb.

§ 7

Technický návod

08.05.01

1.8.5*

Střešní světlíky, střešní okna

a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E,

c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru

- výrobky vyžadující zkoušení

d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce

e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách

f) pro použití jiná

(skupina výrobků 8/6)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

 

Technické návody

08.06.01 a, b, c, d, e, f

08.06.02 a, b, c, d, e, f

1.8.6*

Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho) vnější použití

(skupina výrobků 8/7)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5

ČSN EN 13659

1.9

Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

1.9.1*

Geosyntetika (např. geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě, geodreny)

(skupina výrobků 9/1)

NV č. 163/2002 Sb.

§ 6

ČSN EN 13249

ČSN EN 13250 ČSN EN 13251 ČSN EN 13252 ČSN EN 13253

ČSN EN 13254 ČSN EN 13255 ČSN EN 13256 ČSN EN 13257

ČSN EN 13265

ČSN EN 13361

EN 13362

EN13491

EN13492

EN 13493

1.9.2*

Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva pro použití v systémech jako jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají ke stabilitě systémů

(skupina výrobků 9/3 ) 

NV č. 163/2002 Sb.

§ 6

09.03.01

09.03.02

1.9.3*

Stavební ložiska a závěry dilatačních spár a čepy pro konstrukční spoje

a) v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo použitelnosti

b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách

(jen z plastů a pryže)

(skupina výrobků 9/4 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a, § 7

Technické návody 09.04.01 a

09.04.03 a

1.9.4*

Sestavy vnitřních příček

a) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E,

b) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost

c) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách

d) pro použití, která jsou vystavena rizikům spojeným s bezpečností při užívání

(skupina výrobků 9/7)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

Technický návod

09.07.01 a, b, c, d, e

1.9.5*

Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešení

a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním těsnění

b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění

(skupina výrobků 9/8)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 6

Technické návody

09.08.01 a, b

09.08.02 a, b

1.9.6*

Sestavy lehkých obvodových plášťů

a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E,(A1 až E)3, F

b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň

c) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření požáru

(skupina výrobků 9/9)

NV č. 163/2002 Sb.
§5a, §7

Technický návod

09.09.01 a, b, c

1.9.7*

Hydraulická silniční pojiva pro přípravu směsí pro stabilizaci silničního podkladu

(skupina výrobků 9/10 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 6

Technický návod

09.10.01

1.9.8*

Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací

(skupina výrobků 9/11 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 6

Technické návody 09.11.01

09.11.02

09.11.03

1.9.9*

Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy mimo stavby pozemních komunikací

(skupina výrobků 9/12 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technické návody 09.12.01

09.12.02

1.9.10*

Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním

(skupina výrobků 9/13 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technické návody 09.13.01

09.13.02

1.9.11*

Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů

Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti

Granulát pro rekultivaci báňských výsypek

(skupina výrobků 9/14 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technické návody 09.14.01

09.14.02

09.14.03

09.14.04

1.9.12*

Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy: dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým povrchem) např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upravené plechové kryty; břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy; silniční dílce a rošty pro povrchy chodníků a dopravních ploch

(skupina výrobků 9/15 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technické návody 09.15.01

09.15.02

09.15.03

09.15.04

09.15.05

09.15.06

09.15.07

09.15.08

09.15.09

1.9.13*

Kamenivo pro drážní stavby

(skupina výrobků 9/16 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technický návod

09.16.01

1.9.14*

Pojiva ze syntetických pryskyřic

(skupina výrobků 9/17 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a

Technický návod

09.17.01

1.9.15*

Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené

(skupina výrobků 9/18 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 7

Technické návody 09.18.01

09.18.02

1.9.16*

Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních a inženýrských staveb (např. plastové drenážní systémy, odvodňovací žlábky kromě betonových)

(skupina výrobků 9/19 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 7

Technické návody 09.19.01

09.19.02

1.9.17*

Protihluková zařízení a stěny pro použití jiná než uvedeno v bodu 9.5.d) (například k železnicím a u jiných hlučných zařízení)

(skupina výrobků 9/24)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 7

Technický návod

09.24.01

1.9.18*

Prefabrikované stavební jednotky

(skupina výrobků 9/26)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

Technický návod

09.26.01

1.9.19*

Sestavy pro chladírenské sklady

(skupina výrobků 9/27)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 6

Technický návod

09.27.01

1.10

Technická zařízení staveb

1.10.1*

Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva, tepelná čerpadla

(skupina výrobků 10/5 )

NV č. 163/2002 Sb.
§ 7

Technické návody 10.05.01

10.05.02

10.05.03

10.05.04

10.05.06

10.05.07

10.05.08

10.05.09

10.05.10

10.05.11

10.05.12

10.05.13

10.05.14

10.05.15

10.05.16

1.10.2*

Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vlastního zdroje energie

a) v budovách

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

 A11, A21, B1, C1

A12, A22, B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

(skupina výrobků 10/7 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a, § 7

Technické návody 10.07.06 a

10.07.06 b

10.07.07

10.07.08

 

1.10.3*

Chladící, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky

(skupina výrobků 10/8 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5, § 7

Technické návody 10.08.01

10.08.02

10.08.03

10.08.04

10.08.05

10.08.10

10.08.11

10.08.12

10.08.13

10.08.14

1.10.4*

Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,

b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost

(skupina výrobků 10/9 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5, § 5a

Technické návody 10.09.01 a

10.09.01 b

10.09.02 a

10.09.02 b

1.10.5*

Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky

a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,

b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost

(skupina výrobků 10/10 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5, § 5a

Technické návody 10.10.01 a

10.10.01 b

1.10.6*

Regulační, směšovací a zdravotně technické armatury, filtry a odlučovače systémů pro dopravu a rozvody

a) vody určené pro lidskou spotřebu

b) kapalin, kromě vody určené pro lidskou spotřebu

(skupina výrobků 10/11 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a, § 7

Technické návody 10.11.02 a, b

10.11.03 b

1.10.7*

Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny

(skupina výrobků 10/12 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a

Technické návody 10.12.01

10.12.02

10.12.03

10.12.04

10.12.05

10.12.06

1.10.8*

Domovní zásuvky a vidlice

(skupina výrobků 10/13 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 7

Technický návod 10.13.01

1.11

Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

1.11.1*

Výrobky pro tuhé podlahové povrchy prvky: dlažební prvky, dlaždice, profily, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a potěrové materiály nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1

A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL

(kromě mřížových krytů, dilatačních prvků, podlahových mřížek, zdvojených a dutinových podlah)

(skupina výrobků 11/1)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

 

Technické návody

11.01.05

11.01.06

11.01.08

11.01.10

11.01.11

11.01.12

11.01.13

11.01.15

11.01.16

11.01.17

11.01.18

1.11.2*

Pružné a textilní podlahoviny           

Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro vnitřní použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní    

A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1

A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL

(skupina výrobků 11/2)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

 

ČSN EN 14041

1.11.3*

Pružné a textilní podlahoviny           

Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro venkovní použití

(skupina výrobků 11/3)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5

ČSN EN 14041

1.11.4*

Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (například obklady a profily z plastů, kompozitních materiálů, cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina a keramické kachle) (kromě tvarované chemicky odolné kameniny a keramických kachlů)

(skupina výrobků 11/4)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 7

Technické návody

11.04.01

11.04.05

11.04.06

11.04.08

11.04.09

11.04.10

11.04.12

11.04.15

1.11.5*

Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry, krytiny v rolích a šindele

a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost staveb, včetně šíření plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů nebo bezpečnost při užívání nebo hygienické požadavky,

b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo zvukově izolační požadavky

c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E

(skupina výrobků 11/5)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

Technické návody

11.05.01 a 

11.05.01 b

11.05.01 c

11.05.02 a 

11.05.02 b

11.05.02 c

 

1.11.6*

Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků

a) v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech), na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1,

A12, A22, B2, C2, D, E

b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených pro zvýšení požární odolnosti konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky

(skupina výrobků 11/6)

NV č. 163/2002 Sb.
§ 5a, § 7

Technický návod

11.06.01 a, b

 

1.12

Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky, vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

1.12.1*

Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoáry, záchodové mísy, suché, chemické a kompostovací záchody, macerační záchody (záchody se zařízením na zmenšování objemu fekálií), turecké (dřepové) záchody, splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované hygienické buňky

(skupina výrobků 12/1 ) 

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5

Technické návody 12.01.01

12.01.02

12.01.05

12.01.06

1.12.2*

Stavebnicové veřejné záchody a prefabrikované záchodové kabiny s povrchovými úpravami z materiálů spadajících z hlediska reakce na oheň do tříd (kromě kovových)

A11, A21, B1, C1

A12, A22, B2, C2,, D, E

(A1 až E)3,F

(skupina výrobků 12/2 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 5a, § 7

Technické návody 12.02.01

12.02.02

12.02.04

1.12.3*

Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

- madla,

- sklopná sedátka do sprchových koutů,

- zvedací zařízení pro přemístění osob

- dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené,

- akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

(skupina výrobků 12/3 )

NV č. 163/2002 Sb.

§ 7

Technické návody 12.03.01

12.03.02

12.03.03

12.03.04

12.03.05

12.03.06

12.03.07

 

 

Pořadové
číslo1)

Název produktu / skupiny produktů

Postup posuzování

shody / modul / AVCP systém

Základní požadavky / harmonizované technické specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti / technické normy
2)

2.

Stavební výrobky podle nařízení č. 305/2011

2.1

Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu

2.1.1*

Nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky obsahující organické materiály:

Nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky obsahující organické materiály (pro použití podléhající předpisům o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/94/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 15037-5:2013

2.1.2*

Nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky obsahující organické materiály:

Nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky obsahující organické materiály (pro použití podléhající předpisům o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/94/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15037-5:2013

2.1.3*

Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu (1/1):

Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu (pro konstrukční použití) (podle přílohy č. 3 RK 99/94/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 1168:2005+A3:2011
EN 12737:2004+A1:2007
EN 12794:2005+A1:2007
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008
EN 12843:2004
EN 13224:2011
EN 13225:2013
EN 13693:2004+A1:2009
EN 13747:2005+A2:2010
EN 13978-1:2005
EN 14843:2007
EN 14844:2006+A2:2011
EN 14991:2007
EN 14992:2007+A1:2012
EN 15037-1:2008
EN 15037-2:2009+A1:2011
EN 15037-3:2009+A1:2011
EN 15037-4:2010+A1:2013
EN 15037-5:2013
EN 15050:2007+A1:2012
EN 1520:2011
EN 15258:2008

2.1.4*

Prefabrikované výrobky z obyčejné-ho/lehkého betonu a autoklávovaného pó-robetonu (1/1):

Prefabrikované vyztužené výrobky z autoklávovaného pórobetonu (pro konstrukční použití) (podle přílohy č. 3 RK 99/94/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 12602:2016

2.2

Dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování

2.2.1*

Dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (1/1):

Okna (s příslušným kováním nebo bez něho) (jakékoli jiné) (podle přílohy č. 3 RK 99/93/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14351-1:2006+A1:2010
EN 14351-1:2006+A2:2016

2.2.2*

Dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (1/1):

Okna (s příslušným kováním nebo bez něho) (pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách) (podle přílohy č. 3 RK 99/93/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 16034:2014

2.2.3*

Dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (1/1):

Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) (pro ohlášená specifická použití a/nebo použití, na která se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při používání (tj. NE na dělení na požár- ní/kouřové úseky a NE na únikových cestách)) (podle přílohy č. 3 RK 99/93/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13241:2003+A2:2016
EN 14351-1:2006+A1:2010
EN 14351-1:2006+A2:2016

2.2.4*

Dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (1/1):

Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) (pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách) (podle přílohy č. 3 RK 99/93/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14351-1:2006+A1:2010
EN 14351-1:2006+A2:2016
EN 16034:2014

2.3

Fólie včetně litých a sestav (hydroizolačních nebo parotěsných)

2.3.1*

Hydroizolace (1/3)

Hydroizolační pásy a fólie (v budovách) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13967:2012
EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006

2.3.2*

Hydroizolace (1/3)

Hydroizolační vrstvy (v budovách) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

 

 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14891:2012
EN 14891:2012/AC:2012
EN 14909:2012
EN 14967:2006
EN 15814:2011+A1:2012
EN 15814:2011+A2:2014

2.3.3*

Hydroizolace (1/3)

Střešní hydroizolační pásy a fólie (v budovách) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13956:2012

2.3.4*

Hydroizolace (1/3)

Parotěsné vrstvy (v budovách) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010
EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006
EN 13984:2013

2.3.5*

Hydroizolace (1/3)

Střešní pojistné hydroizolační vrstvy (v budovách) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13859-1:2010

2.3.6*

Hydroizolace (2/3):


Parotěsné vrstvy (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010
EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006
EN 13984:2013

2.3.7*

Hydroizolace (2/3):

Střešní hydroizolační pásy a fólie   (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)


 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13956:2012

2.3.8*

Hydroizolace (2/3):

Střešní pojistné hydroizolační vrstvy (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13859-1:2010

2.3.9*

Hydroizolace (2/3):
Hydroizolační vrstvy (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14909:2012
EN 14967:2006
EN 15814:2011+A1:2012

2.3.10*

Hydroizolace (2/3):
Hydroizolační pásy a fólie (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13967:2012
EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006

2.3.11*

Hydroizolace (2/3):
Parotěsné vrstvy (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010
EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006
EN 13984:2013

2.3.12*

Hydroizolace (2/3):
Střešní hydroizolační pásy a fólie (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13956:2012

2.3.13*

Hydroizolace (2/3):
Hydroizolační vrstvy (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14909:2012
EN 14967:2006
EN 15814:2011+A1:2012
EN 15814:2011+A2:2014

2.3.14*

Hydroizolace (2/3):
Hydroizolační pásy a fólie (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13967:2012
EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006

2.3.15*

Hydroizolace (3/3):

Střešní hydroizolační pásy a fólie (pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni z vnější strany) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13956:2012

2.3.16*

Hydroizolace (3/3):

Střešní pojistné hydroizolační vrstvy (pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni z vnější strany) (podle přílohy č. 3 RK 99/90/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13859-1:2010

2.3.17*

Systémy mechanicky kotvených střešních hydroizolačních pásů a fólií (1/1)

Systémy mechanicky kotvených střešních hydroizolačních pásů a fólií  zahrnujících systém kotvení, spojování a lemování, a popřípadě tepelnou izolaci, omezené na bezespáré pásové systémy (pro střešní hydroizolace) (podle přílohy č. 3 RK 98/143/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EAD 030351-00-0402

2.4

Tepelně izolační výrobky. Kompozitní izolační sestavy nebo systémy

2.4.1*

Tepelněizolační výrobky (1/2)

Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě) (jakékoli použití) (podle přílohy č. 3 RK 99/91/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13162:2012+A1:2015
EN 13163:2012+A1:2015
EN 13164:2012+A1:2015
EN 13165:2012+A1:2015
EN 13165:2012+A2:2016
EN 13166:2012+A1:2015
EN 13166:2012+A2:2016
EN 13167:2012+A1:2015
EN 13168:2012+A1:2015
EN 13169:2012+A1:2015
EN 13170:2012+A1:2015
EN 13171:2012+A1:2015
EN 14064-1:2010
EN 14303:2009+A1:2013
EN 14304:2009+A1:2013
EN 14308:2009+A1:2013
EN 14313:2009+A1:2013
EN 14315-1:2013
EN 14318-1:2013
EN 14319-1:2013
EN 14320-1:2013
EN 14933:2007
EN 14934:2007
EN 15501:2013
EN 15599-1:2010
EN 15600-1:2010
EN 16069:2012+A1:2015

2.4.2*

Tepelněizolační výrobky (2/2)

Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě) (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/91/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13162:2012
EN 13162:2012+A1:2015
EN 13163:2012
EN 13163:2012+A1:2015
EN 13164:2012
EN 13164:2012+A1:2015
EN 13165:2012
EN 13165:2012+A1:2015
EN 13165:2012+A2:2016
EN 13166:2012
EN 13166:2012+A1:2015
EN 13166:2012+A2:2016
EN 13167:2012
EN 13167:2012+A1:2015
EN 13168:2012
EN 13168:2012+A1:2015
EN 13169:2012
EN 13169:2012+A1:2015
EN 13170:2012
EN 13170:2012+A1:2015
EN 13171:2012
EN 13171:2012+A1:2015
EN 14063-1:2004
EN 14063-1:2004/AC:2006
EN 14064-1:2010
EN 14303:2009+A1:2013
EN 14304:2009+A1:2013
EN 14305:2009+A1:2013
EN 14306:2009+A1:2013
EN 14307:2009+A1:2013
EN 14308:2009+A1:2013
EN 14309:2009+A1:2013
EN 14313:2009+A1:2013
EN 14314:2009+A1:2013
EN 14316-1:2004
EN 14317-1:2004
EN 14318-1:2013
EN 14319-1:2013
EN 14320-1:2013
EN 14933:2007
EN 14934:2007
EN 15501:2013
EN 15599-1:2010
EN 15600-1:2010
EN 16069:2012
EN 16069:2012+A1:2015

2.4.3*

Tepelněizolační výrobky (2/2)

Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě) (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/91/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13162:2012
EN 13162:2012+A1:2015
EN 13163:2012
EN 13163:2012+A1:2015
EN 13164:2012
EN 13164:2012+A1:2015
EN 13165:2012
EN 13165:2012+A1:2015
EN 13165:2012+A2:2016
EN 13166:2012
EN 13166:2012+A1:2015
EN 13166:2012+A2:2016
EN 13167:2012
EN 13167:2012+A1:2015
EN 13168:2012
EN 13168:2012+A1:2015
EN 13169:2012
EN 13169:2012+A1:2015
EN 13170:2012
EN 13170:2012+A1:2015
EN 13171:2012
EN 13171:2012+A1:2015
EN 14063-1:2004
EN 14063-1:2004/AC:2006
EN 14064-1:2010
EN 14303:2009+A1:2013
EN 14304:2009+A1:2013
EN 14305:2009+A1:2013
EN 14306:2009+A1:2013
EN 14307:2009+A1:2013
EN 14308:2009+A1:2013
EN 14309:2009+A1:2013
EN 14313:2009+A1:2013
EN 14314:2009+A1:2013
EN 14316-1:2004
EN 14317-1:2004
EN 14318-1:2013
EN 14319-1:2013
EN 14320-1:2013
EN 14933:2007
EN 14934:2007
EN 15501:2013
EN 15599-1:2010
EN 15600-1:2010
EN 16069:2012
EN 16069:2012+A1:2015

2.4.4*

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS)(1/1)

- ve vnějších stěnách, na které se vztahují požární předpisy

- ve vnějších stěnách, na které se nevztahují požární předpisy (podle přílohy č. 3 RK 97/556/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EAD 040083-00-0404

2.4.5*

Vnější tepelně izolační kompozitní sys-témy/sestavy s omítkou (ETICS)(1/1)

- ve vnějších stěnách, na které se vztahují požární předpisy (podle přílohy č. 3 RK 97/556/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EAD 040083-00-0404

2.5

Stavební ložiska. Čepy pro konstrukční spoje.

2.5.1*

Konstrukční ložiska

- pro použití v pozemních a inženýrských stavbách, kde nejsou požadavky na jednotlivá ložiska kritické (1/1) (podle přílohy č. 3 RK 95/467/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1337-7:2004

2.5.2*

Konstrukční ložiska (1/1)

- pro použití v pozemních a inženýrských stavbách, kde jsou požadavky na jednotlivá ložiska kritické  (podle přílohy č. 3 RK 95/467/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 1337-7:2004

2.6

Výrobky ze sádry

2.6.1*

Sádrové desky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité tvarovky, kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků, které na povrchu vystaveném ohni obsahují materiál, jehož reakce na oheň se během výrobního procesu mění, pro použití v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech) (1/4) (podle přílohy č. 3 RK 95/467/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13950:2005
EN 13950:2014
EN 15283-1:2008+A1:2009
EN 15283-2:2008+A1:2009

2.6.2*

Sádrové desky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité tvarovky, kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků, které na povrchu vystaveném ohni obsahují materiál, jehož reakce na oheň se během výrobního procesu mění, pro použití v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech) (1/4) (podle přílohy č. 3 RK 95/467/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13950:2005
EN 13950:2014

2.6.3*

Sádrové desky, tvárnice, pohledové prvky, sádrovláknité tvarovky včetně příslušných doplňkových výrobků pro použití ve stěnách, příčkách, stropech určených pro požární ochranu konstrukčních prvků a/nebo pro dělení na požární úseky (2/4) (podle přílohy č. 3 RK 95/467/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 12859:2011
EN 12860:2001
EN 12860:2001/AC:2002
EN 13279-1:2008
EN 520:2004+A1:2009

2.6.4*

Sádrové desky, včetně příslušných doplňkových výrobků pro výztužné zavětrovací nosné stěny s dřevěnou konstrukcí nebo střešní vazníkové konstrukce (3/4) (podle přílohy č. 3 RK 95/467/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14190:2014
EN 15283-1:2008+A1:2009
EN 15283-2:2008+A1:2009
EN 520:2004+A1:2009

2.7

Geosyntetika a související výrobky

2.7.1*

Geosyntetika (membrány a textilie), geokompozita, geomřížky, geomembrány a geosítě používané k separaci, ochraně, odvodňování, filtraci nebo zpevňování půdy

-Pro všechny základní charakteristiky s výjimkou reakce na oheň (1/2) (podle přílohy č. 3 RK 96/581/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13249:2000/A1:2005
EN 13249:2016
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13257:2016
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13265:2016
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
EN 15381:2008

2.7.2*

Geosyntetika (membrány a textilie), geokompozita, geomřížky, geomembrány a geosítě používané k separaci, ochraně, odvodňování, filtraci nebo zpevňování půdy

-Pro všechny základní charakteristiky s výjimkou reakce na oheň (1/2) (podle přílohy č. 3 RK 96/581/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13249:2000/A1:2005
EN 13249:2016
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13257:2016
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13265:2016
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
EN 15382:2013

2.7.3*

Geosyntetika (membrány a textilie), geokompozita, geomřížky, geomembrány a geosítě používané k separaci, ochraně, odvodňování, filtraci nebo zpevňování půdy

-Pro všechny základní charakteristiky s výjimkou reakce na oheň (1/2) (podle přílohy č. 3 RK 96/581/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13249:2000/A1:2005
EN 13249:2016
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13250:2016
EN 13251:2000/A1:2005
EN 13251:2016
EN 13252:2000/A1:2005
EN 13252:2016
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13253:2016
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13257:2016
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13265:2016
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005

2.7.4*

Geosyntetika (membrány a textilie), geokompozita, geomřížky, geomembrány a geosítě používané k separaci, ochraně, odvodňování, filtraci nebo zpevňování půdy

-Pro všechny základní charakteristiky s výjimkou reakce na oheň (1/2) (podle přílohy č. 3 RK 96/581/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13249:2000/A1:2005
EN 13249:2016
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13250:2016
EN 13251:2000/A1:2005
EN 13251:2016
EN 13252:2000/A1:2005
EN 13252:2016
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13253:2016
EN 13254:2000/A1:2005
EN 13254:2000/AC:2003
EN 13254:2016
EN 13255:2000/A1:2005
EN 13255:2000/AC:2003
EN 13255:2016
EN 13256:2000/A1:2005
EN 13256:2000/AC:2003
EN 13256:2016
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13257:2016
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13265:2016
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005

2.8

Lehké obvodové pláště/opláštění/ konstrukční těsněné zasklení

2.8.1*

Sestavy lehkých obvodových plášťů

- jako vnější stěny, pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň (1/1)

- jako vnější stěny, pro použití, na která se nevztahují požadavky reakce na oheň (1/1) (podle přílohy č. 3 RK 96/580/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13830:2003

2.8.2*

Sestavy lehkých obvodových plášťů

- jako vnější stěny, pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň (1/1) (podle přílohy č. 3 RK 96/580/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13830:2003

2.9

Vybavení komunikací

2.9.1*

Vybavení komunikací (2/2):

Protihluková zařízení a stěny (pro oblast komunikací) (podle přílohy č. 3 RK 96/579/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14388:2005
EN 14388:2005/AC:2008

2.10

Konstrukční výrobky ze dřeva a spojovací prvky

2.10.1*

Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy (1/1):

Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy (dle přílohy I) (pro použití v pozemních stavbách) (podle přílohy č. 3 RK 99/455/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EAD 340308-00-0203

2.10.2*

Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (1/1)

Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska) ( v budovách) (podle přílohy č. 3 RK 99/92/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EAD 130367-00-0304

2.10.3*

Konstrukční výrobky ze dřeva (1/3)

Konstrukční výrobky z rostlého dřeva

Sestavy: příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy. (podle přílohy č. 3 RK 97/176/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 14250:2010

2.10.4*

Konstrukční výrobky ze dřeva (1/3)

Konstrukční výrobky z rostlého dřeva

Prvky: mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. (podle přílohy č. 3 RK 97/176/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 14081-1:2005+A1:2011
EN 14229:2010
EN 14250:2010

 

2.10.5*

Konstrukční výrobky ze dřeva (1/3)

Konstrukční výrobky z rostlého dřeva

Prvky: mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty.

Sestavy: příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy. (podle přílohy č. 3 RK 97/176/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EAD 140022-00-0304

 

2.10.6*

Konstrukční výrobky ze dřeva (1/3)

Konstrukční výrobky z rostlého dřeva

Prvky:  mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. (podle přílohy č. 3 RK 97/176/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 14081-1:2005+A1:2011
EN 14250:2010

2.10.7*

Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva (2/3)

Prvky:  mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty; (podle přílohy č. 3 RK 97/176/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EAD 140022-00-0304
EN 14080:2013
EN 15497:2014

2.10.8*

Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva(2/3)

Sestavy: příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy; (podle přílohy č. 3 RK 97/176/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14080:2013

2.11

Panely a prvky na bázi dřeva

 

 

2.11.1*

Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované

- pro vnitřní nebo vnější nosné konstrukce (1/2) (podle přílohy č. 3 RK 97/462/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13986:2004

2.11.2*

Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované

- pro vnitřní nebo vnější nosné konstrukce (1/2) (podle přílohy č. 3 RK 97/462/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13986:2004
EN 13986:2004+A1:2015

2.11.3*

Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované

- pro vnitřní nebo vnější nosné konstrukce (1/2) (podle přílohy č. 3 RK 97/462/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13986:2004
EN 13986:2004+A1:2015

2.11.4*

Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované

- pro vnitřní nebo vnější nenosné konstrukce (2/2) (podle přílohy č. 3 RK 97/462/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13986:2004
EN 13986:2004+A1:2015

2.11.5*

Desky na bázi dřeva bez povrchové úpra-vy, s povrchovou úpravou a dýhované ne-bo laminované

- pro vnitřní nebo vnější nenosné kon-strukce (2/2) (podle přílohy č. 3 RK 97/462/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13986:2004
EN 13986:2004+A1:2015

2.12

Cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva

2.12.1*

Cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva

Hydraulická silniční pojiva pro přípravu betonu, malty, zálivky a dalších směsí pro stabilizaci silničního podkladu. (podle přílohy č. 3 RK 97/555/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13282-1:2013
EN 15368:2008+A1:2010

2.12.2*

Cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva

Vápenohlinitanové cementy (Příprava betonu, malty, injektážní malty a dalších směsí pro provádění stavby a pro výrobu stavebních výrobků) (podle přílohy č. 3 RK 97/555/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 1+

EN 14647:2005
EN 14647:2005/AC:2006

2.12.3*

Cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva

Zvláštní cementy zahrnující:

-  cementy s nízkým hydratačním teplem

- síranovzdorný cement

- bílý cement

 - cement odolný proti mořské vodě

- cement s nízkým obsahem alkálií

(příprava betonu, malty, injektážní malty a dalších směsí pro provádění stavby a pro výrobu stavebních výrobků) (podle přílohy č. 3 RK 97/555/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 1+

EN 14216:2004
EN 14216:2015
EN 15743:2010
EN 15743:2010+A1:2015

2.12.4*

Cementy, stavební vápna a jiná hydraulic-ká pojiva

Cementy pro obecné použití zahrnující:

- portlandské cementy

- portlandské směsné cementy: portlandský struskový cement portlandský cement s křemičitým úletem portlandský pucolánový cement portlandský popílkový cement portlandský cement s kalcinovanou břidlicí portlandský cement s vápencem portlandský směsný cement

- vysokopecní cementy

- pucolánové cementy

- směsné cementy

(příprava betonu, malty, injektážní malty a dalších směsí pro provádění stavby a pro výrobu stavebních výrobků) (podle přílohy č. 3 RK 97/555/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1+

EN 197-1:2011

2.12.5*

Cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva

Cementy pro zdění

(příprava betonu, malty, injektážní malty a dalších směsí pro provádění stavby a pro výrobu stavebních výrobků) (podle přílohy č. 3 RK 97/555/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1+

EN 413-1:2011

2.12.6*

Cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva

Stavební vápna zahrnující:

 - bílé vápno

- dolomitické vápno

- hydraulické vápno

(příprava betonu, malty, injektážní malty a dalších směsí pro provádění stavby a pro výrobu stavebních výrobků) (podle přílohy č. 3 RK 97/555/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 459-1:2010

2.13

Zdivo a související výrobky

2.13.1*

Zdivo a související výrobky (1/3) :
Průmyslově vyráběné návrhové malty pro zdění ve stěnách, sloupech a příčkách  (podle přílohy č. 3 RK 97/740/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 998-2:2010
EN 998-2:2016

2.13.2*

Zdivo a související výrobky (1/3) :

Zdicí prvky kategorie I ve stěnách, sloupech a příčkách  (podle přílohy č. 3 RK 97/740/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 771-1:2011
EN 771-1:2011+A1:2015
EN 771-2:2011
EN 771-2:2011+A1:2015
EN 771-3:2011
EN 771-3:2011+A1:2015
EN 771-4:2011
EN 771-4:2011+A1:2015
EN 771-5:2011
EN 771-5:2011+A1:2015
EN 771-6:2011
EN 771-6:2011+A1:2015

2.13.3*

Zdivo a související výrobky (3/3) :

Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni (ve stěnách a příčkách, na které se vztahují předpisy týkající se reakce na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 97/740/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 15824: 2017

2.13.4*

Zdivo a související výrobky (3/3) :

Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizo-lačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni (ve stěnách a příčkách, na které se vztahují předpisy týkající se reakce na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 97/740/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15824: 2017

2.14

Výrobky pro vnitřní/venkovní kanalizační systémy

2.14.1*

Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy (2/2)

Vybavení pro čerpací staniceodpadních vod a přečerpávacízařízení  (pro použití uvnitř budov) (podle přílohy č. 3 RK 2015/1959/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 12050-1:2001
EN 12050-2:2000
EN 12050-3:2000
EN 12050-4:2000

2.14.2*

Výrobky pro venkovní kanalizační systémy (1/3):

Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny

– Septiky (pro venkovní použití, pro dešťovou vodu, splaškové  a odpadní vody s vysokou koncentrací organických látek ) (podle přílohy č. 3 RK 2015/1959/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 12566-1:2000/A1:2003
EN 12566-3:2005+A2:2013
EN 12566-4:2007
EN 12566-6:2013
EN 12566-7:2013

2.14.3*

Výrobky pro venkovní kanalizační sys-témy (2/3):

Prefabrikovaný odvodňovací kanál

(pro venkovní použití, pro odpadní vody z pozemních a inženýrských staveb, včetně komunikací) (podle přílohy č. 3 RK 2015/1959/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1433:2002
EN 1433:2002/A1:2005

2.15

Podlahoviny

2.15.1*

Podlahoviny (2/2):

Pružné a textilní podlahoviny: stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny)

(pro vnitřní použití) (podle přílohy č. 3 RK 97/808/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006
EN 14904:2006

2.15.2*

Podlahoviny (2/2):

Pružné a textilní podlahoviny: stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny)

(pro vnitřní použití) (podle přílohy č. 3 RK 97/808/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006
EN 14904:2006

2.15.3*

Podlahoviny (2/2):

Podlahové stěrkové materiály pro vnitřní použití s předepsanou úrovní reakce na oheň  (podle přílohy č. 3 RK 97/808/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13454-1:2004
EN 13813:2002

2.15.4*

Podlahoviny (2/2):

Výrobky pro tuhé podlahové povrchy: prvky: dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva;

(pro vnitřní použití, včetně uzavřených prostor veřejné dopravy) (podle přílohy č. 3 RK 97/808/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14342:2013
EN 15285:2008
EN 15285:2008/AC:2008

2.15.5*

Podlahoviny (2/2):

Podlahové stěrkové materiály pro vnitřní použití  (podle přílohy č. 3 RK 97/808/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13454-1:2004
EN 13813:2002
EN 14016-1:2004

2.15.6*

Podlahoviny (2/2):

Výrobky pro tuhé podlahové povrchy: prvky: dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, pod-lahové rošty, tuhé laminované podlahovi-ny, výrobky na bázi dřeva;

(pro vnitřní použití, včetně uzavřených prostor veřejné dopravy) (podle přílohy č. 3 RK 97/808/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 12057:2004
EN 12058:2004
EN 14342:2013
EN 15285:2008
EN 15285:2008/AC:2008

2.16

Konstrukční kovové výrobky a doplňky

2.16.1*

Konstrukční kovové výrobky a doplňky (2/4) :
Konstrukční kovové stavební díly

Hotové kovové výrobky, jako jsou příhradové nosníky, nosníky, sloupy, schodiště, základové piloty, nosné piloty a štětovnice, průřezy řezané na míru pro určité aplikace a kolejnice a pražce

Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované.

(pro použití v rámových konstrukcích a základech staveb) (podle přílohy č. 3 RK 98/214/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 1090-1:2009+A1:2011

2.17

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. Sestavy vnitřních příček

2.17.1*

Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech (1/2)

Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech (pro pozemní stavby) (podle přílohy č. 3 RK 2003/655/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EAD 030352-00-0503
EAD 030436-00-0503
EAD 030437-00-0503

2.17.2*

Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech (2/2):

Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 2003/655/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EAD 030436-00-0503
EAD 030437-00-0503

2.17.3*

Sestavy vnitřních příček

- pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (1/5) (podle přílohy č. 3 RK 98/213/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EAD 210005-00-0505

2.17.4*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (1/5) :
Zavěšené podhledy (sestavy)

- jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy používané pro požární ochranu stěn nebo stropů (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13964:2004
EN 13964:2004/A1:2006
EN 13964:2014

2.17.5*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (1/5) :

Panely

- jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy používané pro požární ochranu stěn nebo stropů  (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14509:2013

2.17.6*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (2/5) :
Zavěšené podhledy (sestavy) jako vnitřní nebo vnější povrchová úprava stropů, na které se vztahují požadavky bezpečnosti při užívání (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13964:2004
EN 13964:2004/A1:2006
EN 13964:2014

2.17.7*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Panely (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1013:2012
EN 1013:2012+A1:2014
EN 14509:2013
EN 438-7:2005

2.17.8*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Fasádní panely (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13245-2:2008
EN 13245-2:2008/AC:2009
EN 14915:2013

2.17.9*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Obkladové prvky (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15286:2013

2.17.10*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Zavěšené podhledy (sestavy) (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13964:2004
EN 13964:2004/A1:2006
EN 13964:2014

2.17.11*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Šindele (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 12467:2012
EN 12467:2012+A2:2018
EN 16153:2013
EN 16153:2013+A1:2015

2.17.12*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Krytiny v rolích (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15102:2007+A1:2011

2.17.13*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Zavěšené podhledy (sestavy) (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13964:2004
EN 13964:2004/A1:2006
EN 13964:2014

2.17.14*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Krytiny v rolích (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 15102:2007+A1:2011

2.17.15*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Panely (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 1013:2012
EN 1013:2012+A1:2014
EN 14509:2013
EN 438-7:2005

2.17.16*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Fasádní panely (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 13245-2:2008
EN 13245-2:2008/AC:2009
EN 14915:2013

2.17.17*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (3/5) :
Obkladové prvky (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 15286:2013

2.17.18*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (4/5) :
Obkladové prvky (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o nebezpečných látkách) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14411:2012
EN 15286:2013

2.17.19*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (4/5) :
Zavěšené podhledy (sestavy) (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o nebezpečných látkách) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13964:2014

2.17.20*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (4/5) :
Panely (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o nebezpečných látkách) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1013:2012
EN 1013:2012+A1:2014
EN 14509:2013
EN 438-7:2005

2.17.21*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (4/5) :
Obkladové desky (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o nebezpečných látkách) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1469:2004
EN 1469:2015

2.17.22*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (4/5) :
Fasádní panely (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o nebezpečných látkách) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13245-2:2008
EN 13245-2:2008/AC:2009
EN 14915:2013

2.17.23*

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. (4/5) :
Šindele (jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o nebezpečných látkách) (podle přílohy č. 3 RK 98/437/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 12467:2012
EN 12467:2012+A2:2018
EN 16153:2013
EN 16153:2013+A1:2015

2.18

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky, střešní sestavy

2.18.1*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (1/6) :
Střešní světlíky (pro použití, na která se vztahují předpisy o požární odolnosti (např. o dělení na požární úseky)) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14963:2006
EN 1873:2005

2.18.2*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (1/6) :
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely (pro použití, na která se vztahují předpisy o požární odolnosti (např. o dělení na požární úseky)) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14509:2013

2.18.3*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (1/6) :
Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele (pro použití, na která se vztahují předpisy o požární odolnosti (např. o dělení na požární úseky)) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 492:2012
EN 492:2012+A2:2018
EN 544:2011

2.18.4*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Střešní okna (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14351-1:2006+A1:2010(*)
EN 14351-1:2006+A2:2016(*)

2.18.5*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Střešní světlíky (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14963:2006
EN 1873:2005

2.18.6*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14509:2013

2.18.7*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele  (pro použití, na která se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 492:2012
EN 492:2012+A2:2018
EN 544:2011

2.18.8*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Ploché a profilované plechy (pro použití, na která se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1013:2012
EN 1013:2012+A1:2014
EN 16153:2013
EN 16153:2013+A1:2015
EN 534:2006+A1:2010

2.18.9*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Ploché a profilované plechy (pro použití, na která se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 1013:2012
EN 1013:2012+A1:2014
EN 16153:2013
EN 16153:2013+A1:2015
EN 534:2006+A1:2010

2.18.10*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Střešní okna (pro použití, na která se vzta-hují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14351-1:2006+A1:2010
EN 14351-1:2006+A2:2016

2.18.11*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Střešní světlíky (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14963:2006
EN 1873:2005

2.18.12*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) :
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14509:2013

2.18.13*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (3/6) :
Střešní okna (pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku)  (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14351-1:2006+A1:2010
EN 14351-1:2006+A2:2016

2.18.14*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (3/6) :
Střešní světlíky (pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku)  (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14963:2006
EN 1873:2005

2.18.15*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (3/6) :
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely (pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14509:2013

2.18.16*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (3/6) :
Střešní tašky, pokrývačská břidlice, ka-menná krytina a šindele (pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku)  (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 492:2012
EN 492:2012+A2:2018
EN 544:2011

2.18.17*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (3/6) :
Ploché a profilované plechy (pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku)   (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1013:2012
EN 1013:2012+A1:2014
EN 16153:2013+A1:2015
EN 534:2006+A1:2010

2.18.18*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (4/6) :
Střešní světlíky (pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1873:2005

2.18.19*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (5/6) :
Všechny střešní krytiny, střešní světlíky,  střešní okna a doplňkové výrobky (pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1013:2012
EN 1013:2012+A1:2014
EN 14509:2013
EN 14963:2006
EN 1873:2005
EN 544:2011

2.18.20*

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (6/6) :
Střešní okna (pro použití jiná než specifikovaná ve skupinách (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6) ) (podle přílohy č. 3 RK 98/436/EC)

nařízení č. 305/2011

systém 3

EN 14351-1:2006+A1:2010(*)
EN 14351-1:2006+A2:2016(*)

2.19

Výrobky pro konstrukce vozovek

2.19.1*

Výrobky pro konstrukce vozovek (1/2)

Výrobky a sestavy pro hydroizolaci mostovek (pro mostovky) (podle přílohy č. 3 RK 98/601/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 14695:2010

2.19.2*

Výrobky pro konstrukce vozovek (1/2)

Povrchové úpravy (pro povrchové úpravy vozovek) (podle přílohy č. 3 RK 98/601/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 12271:2006
EN 12273:2008

2.19.3*

Výrobky pro konstrukce vozovek (1/2)

Asfaltové směsi (pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek) (podle přílohy č. 3 RK 98/601/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-3:2006
EN 13108-3:2006/AC:2008
EN 13108-4:2006
EN 13108-4:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006
EN 13108-7:2006/AC:2008

2.19.4*

Výrobky pro konstrukce vozovek (1/2)

Asfaltové směsi (pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek) (podle přílohy č. 3 RK 98/601/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 12591:2009
EN 13808:2013
EN 13924:2006
EN 13924:2006/AC:2006
EN 14023:2010
EN 15322:2013

2.20

Kamenivo

2.20.1*

Kamenivo pro použití s požadavky na vysokou bezpečnost (2/2):

Kamenivo a filery (plniva) do betonu, malt a injektážních malt

(v budovách, na vozovkách a jiných inženýrských stavbách) (podle přílohy č. 3 RK 98/598/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004

2.20.2*

Kamenivo pro použití s požadavky na vysokou bezpečnost (2/2):

Kamenivo pro kolejové lože (pro železniční stavby) (podle přílohy č. 3 RK 98/598/EC)

 

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004

2.20.3*

Kamenivo pro použití s požadavky na vysokou bezpečnost (2/2):

Kámen pro vodní stavby (pro konstrukce vodních staveb a jiné inženýrské stavby) (podle přílohy č. 3 RK 98/598/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004

2.20.4*

Kamenivo pro použití s požadavky na vysokou bezpečnost (2/2):

Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí (pro vozovky a jiné inženýrské stavby) (podle přílohy č. 3 RK 98/598/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13055-2:2004
EN 13242:2002+A1:2007

2.20.5*

Kamenivo pro použití s požadavky na vysokou bezpečnost (2/2):

Plniva do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy (pro vozovky a jiné inženýrské stavby)

Kamenivo do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy (pro vozovky a jiné inženýrské stavby) (podle přílohy č. 3 RK 98/598/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004

2.21

Stavební adheziva

2.21.1*

Stavební adheziva (1/2):

Konstrukční adheziva/maltoviny a lepidla (pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách) (podle přílohy č. 3 RK 99/470/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 15274:2007
EN 15274:2015
EN 15275:2007
EN 15275:2007/AC:2010
EN 15275:2015

2.21.2*

Stavební adheziva (2/2):

Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK99/470/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 12004:2007+A1:2012

2.22

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty

2.22.1*

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (1/2)

Výrobky pro ochranu a opravy betonu (pro ostatní použití v pozemních a inženýrských stavbách) (podle přílohy č. 3 RK 99/469/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 1504-2:2004
EN 1504-3:2005
EN 1504-4:2004
EN 1504-5:2004
EN 1504-6:2006
EN 1504-7:2006

2.22.2*

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (1/2)

Příměsi (Typ II) (pro beton, malty a injektážní malty) (podle přílohy č. 3 RK 99/469/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1+

EN 15167-1:2006
EN 450-1:2012

2.22.3*

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (1/2)

Vlákna (pro ostatní použití v betonu, maltách a injektážních maltách) (podle přílohy č. 3 RK 99/469/EC )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 14889-1:2006
EN 14889-2:2006

2.22.4*

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (1/2)

Vlákna (pro konstrukční použití v betonu, maltách a injektážních maltách) (podle přílohy č. 3 RK 99/469/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 14889-1:2006
EN 14889-2:2006

2.22.5*

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (1/2)

Příměsi (Typ I) (pro beton, malty a injektážní malty) (podle přílohy č. 3 RK 99/469/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 12878:2005
EN 12878:2005/AC:2006

2.22.6*

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (1/2)

Přísady (pro beton, malty a injektážní malty) (podle přílohy č. 3 RK 99/469/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 2+

EN 934-2:2009+A1:2012
EN 934-3:2009+A1:2012
EN 934-4:2009
EN 934-5:2007

2.22.7*

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (2/2)

Výrobky pro ochranu a opravy betonu (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/469/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 1504-2:2004
EN 1504-3:2005
EN 1504-4:2004
EN 1504-6:2006

2.22.8*

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (2/2)

Výrobky pro ochranu a opravy betonu (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/469/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1504-2:2004
EN 1504-3:2005
EN 1504-4:2004
EN 1504-6:2006

2.23

Zařízení pro vytápění vnitřních prostor

2.23.1*

 Zařízení pro vytápění vnitřních prostor (2/2)

Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vnitřního zdroje energie) (pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 99/471/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 442-1:2014

2.24

Trubky, nádrže a příslušenstv, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

2.24.1*

Trubky, nádrže a příslušenství, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě (1/5)

Nádrže (v instalacích pro dopravu/rozvod/ skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo poslední tlakové regulační stanice sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systé budovy) (podle přílohy č. 3 RK 99/472/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 13341:2005+A1:2011

2.24.2*

Trubky, nádrže a příslušenství, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě (4/5)

Armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky (v instalacích v oblastech, na které se vztahují předpisy o  reakci na oheň, použitých pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena k lidské spotřebě) (podle přílohy č. 3 RK 99/472/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 682:2002
EN 682:2002/A1:2005

2.25

Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic

2.25.1*

Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic (2/6):

Izolační složené sklo (pro použití, na která se vztahují požární předpisy) (podle přílohy č. 3 RK 2000/245/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1279-5:2005+A2:2010

2.25.2*

Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic (2/6):

Tabule plochého nebo zakřiveného skla (pro použití, na která se vztahují požární předpisy) (podle přílohy č. 3 RK 2000/245/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1279-5:2005+A2:2010
EN 1279-5:2018

2.25.3*

Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic (3/6):

Tabule plochého nebo zakřiveného skla (pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku) (podle přílohy č. 3 RK 2000/245/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1279-5:2005+A2:2010
EN 1279-5:2018

2.25.4

Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic (4/6):

Tabule plochého nebo zakřiveného skla (pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání” a na která se takové předpisy vztahují) (podle přílohy č. 3 RK 2000/245/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1279-5:2005+A2:2010
EN 1279-5:2018

2.25.5*

Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic (5/6):

Tabule plochého nebo zakřiveného skla (speciálně opracovaného) (pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku) (podle přílohy č. 3 RK 2000/245/EC)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 1279-5:2005+A2:2010

2.26.

Těsnění pro spoje

2.26.1*

Těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (1/2):

Těsnicí materiály pro vnější zdi (venkovní použití) (podle přílohy č. 3 RK 2011/19/EU)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15651-1:2012

2.26.2*

Těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (1/2):

Těsnicí materiály pro skleněné povrchy (pro použití při stavbě budov) (podle přílohy č. 3 RK 2011/19/EU)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15651-2:2012

2.26.3*

Těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (1/2):

Těsnicí materiály pro nášlapné povrchy (pro použití při stavbě budov) (podle přílohy č. 3 RK 2011/19/EU)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15651-4:2012

2.26.4*

Těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (1/2):

Těsnicí materiály pro sanitární spoje (pro použití při stavbě budov) (podle přílohy č. 3 RK 2011/19/EU)

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15651-3:2012

2.26.5*

Těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (2/2):

Těsnicí materiály pro nenosné použití v budovách a nášlapných površích (pro použití podléhající předpisům o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 2011/19/EU)

nařízení č. 305/2011

Systém 1

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
EN 15651-4:2012

2.26.6*

Těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (2/2):

Těsnicí materiály pro nenosné použití v budovách a nášlapných površích (pro použití podléhající předpisům o reakci na oheň) (podle přílohy č. 3 RK 2011/19/EU )

nařízení č. 305/2011

Systém 3

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
EN 15651-4:2012

 
 
1)      hvězdička u pořadového čísla označuje, že certifikační orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat nové/aktuální/revidované technické předpisy, které jsou uvedeny v postupu posuzování shody, vůči kterému se posuzuje shoda se základními požadavky. Předpokladem je, že se nemění skupina produktů, právní předpis ani postup posuzování shody.
2)      Aktuální seznam norem / normativních dokumentů je k dispozici v certifikačním orgánu (u vedoucího certifikačního orgánu) nebo na webových stránkách certifikačního orgánu www.itczlin.cz.

 

Vysvětlivky a zkratky:

směrnice – směrnice Evropského parlamentu a Rady

NV – nařízení vlády

nařízení – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

CPR – nařízení EP a R č. 305/2011 – (Construction products regulation) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS)

NV č. 163/2002 Sb., – kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Technické návody technický dokument vypracovaný pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dostupné na www.tzus.cz. TZÚS Praha, s.p. byl pověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), koordinační činností autorizovaných osob.