INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ROZSAH AKREDITACE AZL 1004

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v html
(Aktuální rozsah akreditace Akreditované zkušební laboratoře č. 1004)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

 

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 256/2022 ze dne: 30.5.2022
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zkušební laboratoř třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín


Pracoviště zkušební laboratoře:

1 .   Centrální laboratoře   třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

2 .   Fyzikální   a   mechanická laboratoř   třída Tomáše   Bati 5264, 760 01 Zlín

3 .   Analytická a mechanická laboratoř   U Tescomy 241, 760   01 Zlín
 

Laboratoř  uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v   rámci flexibilního rozsahu je k   dispozici na webových  stránkách laboratoře www.itczlin.cz.

Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace v ýsledků zkoušek.

1. Centrální laboratoře

Zkoušky:

Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody2

Předmět zkoušky

Fyzikální zkoušky

F 2

Viskozitní charakteristiky

F 2.1

Stanovení viskozitního čísla a viskozity kapalin

ČSN EN ISO 1628-1

ČSN EN ISO 1628-2

ISO 1628-4

ČSN EN ISO 1628-5

ČSN EN ISO 307

ČSN EN ISO 3104

Kapaliny, roztoky polymerů, ropné výrobky

F 2.2

Stanovení limitního viskozitního čísla

ASTM D 4603

Roztoky polymerů

F 2.3

Stanovení dynamické viskozity Hopplerovým reoviskozimetrem

ČSN 64 0349

Roztoky, disperze, kapaliny, nátěrové hmoty

F 8

Hořlavost materiálů a výrobků

F 8.1

Stanovení rychlosti hoření

ČSN EN 71-2, čl. 5

ASTM F963-16, Annex A5

Hračky

F 8.2

Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

ČSN EN ISO 6941

ČSN EN 1102

ČSN EN 1103

Textil

ČSN EN ISO 15025

OOP – ochranné oděvy

ČSN EN 407 ed 2, čl. 6.2

ISO 15383, čl. 5.4.1, 6.2.1

OOP – ochranné rukavice

F 8.3

Stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků

ČSN EN 1101

ČSN EN ISO 6940

Textilie, záclony a závěsy

F 8.4

Stanovení odolnosti proti působení plamene

ČSN EN 15090, čl. 7.3

OOP – obuv pro hasiče

F 8.14

Stanovení rychlosti hoření

ČSN ISO 3795

DIN 75200

TL 1010

FMVSS 302

(49 CFR PART 571)

Materiály pro interiéry vozidel

P 8

Zkoušení výrobků a systémů pro děti

P 8.3

Zkoušení hraček určených pro pohybovou aktivitu

- stabilita

- stanovení statické pevnosti

- stanovení dynamické pevnosti bariér a hradel

- zkouška zachycení

- zkouška přípravkem s olivkou

- sklon

- průměr lan a řetězů pro houpačky

- stanovení nárazu houpacími prvky

- zkouška brouzdališť

ČSN EN 71-8

čl. 6.2

čl. 6.3

čl. 6.4

čl. 6.5

čl. 6.6

čl. 6.7

čl. 6.8

čl. 6.9

čl. 6.10

Hračky pro pohybovou aktivitu

Zkoušení textilních materiálů a výrobků

T 1

Zkoušky stálobarevností

T 1.1

Stanovení stálobarevnosti v domácím a komerčním praní

ČSN EN ISO 105-C06

Všechny textilie

T 1.2

Stanovení stálobarevnosti při žehlení

ČSN EN ISO 105-X11

Všechny textilie

T 1.3

Stanovení stálobarevnosti v otěru

ČSN EN ISO 105-X12

PV 3906

Všechny textilie,

nekovové plošné materiály

T 1.4

Stanovení stálobarevnosti ve vodě

ČSN EN ISO 105-E01

Všechny textilie

T 1.5

Stanovení stálobarevnosti v mořské vodě

ČSN EN ISO 105-E02

Všechny textilie

T 1.6

Stanovení stálobarevnosti při pokapání vodou

ČSN EN ISO 105-E07

Všechny textilie

T 1.7

Stanovení stálobarevnosti v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou

ČSN EN ISO 105-C10

Všechny textilie

T 1.8

Neobsazeno

 

 

T 1.9

Stanovení stálobarevnosti v otěru – organická rozpouštědla

ČSN EN ISO 105-D02

Všechny textilie

T 1.10

Stanovení stálobarevnosti v chlorované vodě (plovárenská voda)

ČSN EN ISO 105-E03

Všechny textilie

T 1.11

Stanovení stálobarevnosti v potu

ČSN EN ISO 105-E04

Všechny textilie

T 1.12

Stanovení stálobarevnosti v chemickém čištění

ČSN EN ISO 105-D01

Všechny textilie, usně

T 1.13

Stanovení stálobarevnosti při pokapání kyselinou

ČSN EN ISO 105-E05

Všechny textilie

T 1.14

Stanovení stálobarevnosti při pokapání alkálií

ČSN EN ISO 105-E06

Všechny textilie

T 1.15

Stanovení stálobarevnosti při bělení chlornanem

ČSN EN 20105-N01

Všechny textilie

T 1.16

Stanovení stálobarevnosti při bělení peroxidem

ČSN EN ISO 105-N02

Všechny textilie

T 1.17

Hodnocení změny odstínu

- pomocí šedé stupnice

- přístrojově

ČSN EN 20105-A02

ČSN EN ISO 105-A05

Plošné textilie

T 1.18

Hodnocení zapouštění

- pomocí šedé stupnice

- přístrojově

ČSN EN ISO 105-A03

ČSN EN ISO 105-A04

Plošné textilie

T 1.19

Hodnocení barvy

ČSN EN ISO 20471,

čl. 7.2

ČSN EN ISO 105-J01

ČSN EN ISO 105-J03

VW 50190

Plošné textilie

T 2

Stanovení ukazatelů hmotnosti

T 2.1

Stanovení hmotnosti

T-10-44

(ČSN 80 0863)

Plošné textilie, pletené výrobky

T 2.2

Stanovení plošné hmotnosti

ČSN EN 12127

ČSN EN ISO 2286-2

ČSN EN 29073-1

Plošné textilie, povrstvené textilie, netkané textilie

T 2.3

Stanovení délkové hmotnosti

ČSN EN ISO 2060

ČSN 80 0890, kapitola D

Textilní nitě stuhové a prýmkové výrobky

T 3

Měření rozměrů

T 3.1

Měření délky a šířky

ČSN EN 1773

Plošné textilie

T 3.2

Měření tloušťky

ČSN EN ISO 5084

Plošné textilie

T 3.3

Měření rozměrů

ČSN EN ISO 21420,

čl. 6.1

OOP - rukavice

T 3.4

Kontrola ochranné plochy

ČSN EN ISO 11393-2,

čl. 6.3

ČSN EN ISO 11393-6, čl. 8

OOP - ochranné oděvy

T 4

Rozměrové změny

T 4.1

Stanovení změn rozměrů po praní a sušení

ČSN EN ISO 5077

ČSN EN ISO 6330, mimo čl. 10.1.5

ČSN EN ISO 3759

Plošné textilie a textilní výrobky

ČSN EN ISO 11393-2,

čl. 6.2

ČSN EN ISO 11393-6,

čl. 7

OOP - ochranné oděvy

T 4.2

Zjišťování zešikmení

ČSN 80 0865

Plošné textilie a textilní výrobky

T 4.3

Stanovení změn rozměrů po žehlení za vlhka

ČSN 80 0823,

mimo čl. 4.2

Plošné textilie

T 4.4

Stanovení tepelné odolnosti

ISO 17493, čl. 8.1, 8.5

Plošné materiály, oděvní doplňky

T 4.5

Stanovení změn rozměrů po zpracování za mokra

ISO 7771

Plošné textilie

T 5

Analýzy konstrukce textilií

T 5.1

Stanovení dostavy

ČSN EN 1049-2

Tkaniny

T 5.2

Stanovení počtu oček na jednotku délky a plochy

ČSN EN 14971

Pleteniny

T 5.3

Stanovení počtu smyček na jednotku délky a jednotku plochy u koberce

ČSN ISO 1763

Podlahové textilie

T 6

Mechanické vlastnosti

T 6.1

Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti

ČSN EN ISO 13934-1

ČSN EN ISO 13934-2

Plošné textilie

ČSN EN 29073-3

Netkané textilie

ČSN EN ISO 1421

Povrstvené textilie

ČSN EN 13780

stuhové uzávěry

ČSN 80 0890, kapitola K

Stuhařské a prýmkařské výrobky

T 6.2

Stanovení pevnosti v dalším trhání

ČSN EN ISO 4674-1

T-09-42

(ISO 4674)

ČSN EN 1875-3

Povrstvené textilie

ČSN EN ISO 9073-4

Netkané textilie

ČSN EN ISO 13937-2

ČSN EN ISO 13937-3

ČSN EN ISO 13937-4

Plošné textilie

ČSN EN 388+A1, čl. 6.4

OOP - ochranné rukavice

T 6.3

Stanovení pevnosti švu

ČSN EN ISO 13935-1

ČSN EN ISO 13935-2

Textilní výrobky

ČSN EN ISO 11393-2,

čl. 6.5

OOP - ochranné oděvy

T 6.4

Stanovení odolnosti proti propíchnutí

ČSN EN 863

Plošné textilie

ČSN EN 388+A1, čl. 6.5

OOP - ochranné rukavice

T 6.5

Stanovení posuvnosti nití ve švu

ČSN EN ISO 13936-2

Plošné textilie a textilní výrobky

T 6.6

Stanovení přilnavosti povrstvení

ČSN EN ISO 2411

Plošné textilie

T 6.7

Stanovení soudržnosti vrstev

PV 2034

ČSN EN 12242

Plošné materiály a výrobky

stuhové uzávěry

T 6.8

Stanovení pevnosti a tažnosti při přetrhu

ČSN EN ISO 2062

ISO 3341

ČSN EN ISO 5079

Textilní nitě, skleněné nitě, textilní vlákna

T 6.9

Stanovení svěrné síly

ČSN 80 0890, kapitola L

Stuhařské a prýmkařské výrobky

T 6.10

Stanovení pevnosti v protržení

ČSN EN ISO 13938-1

Plošné textilie

T 7

Odolnost vůči opotřebení

T 7.1

Stanovení odolnosti vůči oděru metodou Martindale

ČSN EN ISO 12947-2

ČSN EN ISO 12947-3

ČSN EN ISO 12947-4

ČSN EN 13770, metoda 1

ČSN EN 14465, příloha A

ČSN EN ISO 5470-2

Plošné textilie

ČSN EN 530

OOP - ochranné oděvy

ČSN EN 388+A1, čl. 6.1

OOP - ochranné rukavice

T 7.2

Stanovení odolnosti vůči opotřebení na rotačním odírači

PV 3908

Plošné materiály

T 7.3

Stanovení odolnosti vůči žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji

ČSN 80 0838

Plošné textilie

T 7.4

Stanovení sklonu textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování

ČSN EN ISO 12945-2

Plošné textilie

T 7.5

Stanovení odolnosti vůči zašpinění a čištění

PV 3353

PV 3356

ČSN EN 15973

Plošné materiály

T 8

Ostatní zkoušky

T 8.1

Stanovení odolnosti proti povrchovému smáčení – zkrápěcí metoda

ČSN EN ISO 4920

Plošné textilie

T 8.2

Stanovení savosti vůči vodě – postup vzlínáním

ČSN 80 0828

Plošné textilie

T 8.3

Stanovení odolnosti proti pronikání vody – zkouška tlakem vody

ČSN EN ISO 811

Plošné textilie

T 8.4

Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem

ČSN EN ISO 7854, čl. 5 metoda C

Plošné textilie

T 8.5

Stanovení prodyšnosti

ČSN EN ISO 9237

Plošné textilie

T 8.6

Stanovení odolnosti proti penetraci (pronikání) kapalin

ČSN EN ISO 6530

Plošné textilie

T 8.7

Měření tepelného a výparného odporu

ČSN EN ISO 11092

Plošné materiály

T 8.8

Zkouška separace ochranných prvků

ČSN EN 13158, čl. 5.5

Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen

T 8.9

Stanovení línavosti vlasu vlasových textilií přístrojem Permapis

T-94-21

(PNJ 344-80-88:1988)

Vlasové textilie

T 8.10

Zkouška ohybem při nízké teplotě

ISO 4675

ČSN EN 1876-1

Plošné textilie nánosované

T 8.11

Stanovení lepivosti

ČSN EN 25978

Plošné textilie nánosované

T 8.12

Stanovení odolnosti materiálu vůči působení střídání teplot

ČSN EN ISO 20471,

čl. 7.4.4

Plošné materiály

T 8.13

Stanovení oleofobnosti – zkouška odolnosti proti uhlovodíkům

ČSN EN ISO 14419

Plošné materiály

T 8.14

Zjišťování zákrutů nití – metoda přímého počítání

ČSN EN ISO 2061

Textilní nitě

T 8.15

Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

ČSN EN ISO 13997

Ochranné oděvy

T 8.16

Cyklický postup pro následné zkoušení stuhových uzávěrů

ČSN EN 1414

Stuhové uzávěry

T 8.17

Stanovení mačkavosti – měření úhlu zotavení

ČSN EN ISO 2313-1

Plošné textilie

T 8.18

Stanovení retroreflexních vlastností

ČSN EN ISO 20471,

čl. 7.3

ČSN EN 1150, čl. 7.3

ČSN EN 13356, čl. 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6, 5.7.1

ČSN EN 17353, čl. 7.1, 7.3, 7.4 (mimo čl. 7.4.4), čl. 7.5, tab. 7, 8

Retroreflexní materiály

T 8.19

Stanovení hodnoty pH vodného výluhu

ČSN EN ISO 3071

ČSN EN ISO 4045

Textilie, usně

T 8.20

Stanovení odolnosti vůči působení potu a slin

Vyhláška MZ 84/2001 Sb., příloha 1

Textilie

T 8.21

Stanovení úchopové schopnosti

ČSN EN ISO 21420, čl. 6.2

OOP - rukavice

T 8.22

Zkoušení zdrhovadel

ČSN 93 6210-3,

mimo čl. 5.4, 5.5

Zdrhovadla

T 8.23

Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

ČSN EN ISO 374-4

OOP - rukavice

T 8.24

Stanovení odolnosti proti sálavému teplu

ČSN EN ISO 6942

OOP – oděvy

Plošné materiály

Zkoušení obuvi a ochranných pracovních prostředků

KU 1

Stanovení odolnosti proti částicím roztaveného kovu

ČSN EN 407 ed 2, čl. 6.6

ČSN EN 348

ISO 9150

OOP – ochranné rukavice, materiály

K 1

Pevnostní charakteristiky

K 1.1

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN ISO 13934-1

ČSN EN ISO 13934-2

Plošné textilie

ČSN EN ISO 3376

ČSN ISO 4643, čl. 5.3

ČSN EN ISO 17706

ČSN 64 7012

ČSN ISO 37

ČSN EN 12803

DIN 53504

ČSN EN 29073-3

ČSN EN ISO 527-1

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.4.2

Obuvnické materiály a polotovary, obuv

K 1.2

Stanovení pevnosti v dalším trhání

ČSN EN ISO 3377-1

ČSN EN ISO 3377-2

ČSN EN ISO 17696

ČSN EN ISO 4674-1, metoda B

ČSN 64 7032

Obuvnické materiály

ČSN EN 388+A1, čl. 6.4

ISO 15383, čl. 6.3.3

OOP - rukavice

ČSN EN 12771

ČSN 62 1459:1990

ISO 34-1

ČSN EN ISO 6383-1

Spodkové dílce

K 1.3

Stanovení pevnosti při rozvrstvení – adheze

ČSN 64 7030

ČSN EN ISO 17698

ČSN EN ISO 11644

Syntetické usně, obuvnické materiály, usně

K 1.4

Stanovení pevnosti zdrhovadel

ČSN EN 15090,

čl. 7.5.1, 7.5.2

OOP - zdrhovadla obuvi

K 1.5

Stanovení pevnosti spojů a soudržnosti vrstev

ČSN EN ISO 17697

ČSN 79 7410, čl. 56

ČSN 79 5600, čl. 6.4.11

Obuv, rukavice

ČSN 79 5600, čl. 6.7.2

ČSN EN ISO 17708

ČSN EN 12774

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2

Spoj svršku a podešve - obuv, OOP - obuv

ČSN EN 684

Svary podlahovin

ČSN EN ISO 13935-2

OOP - rukavice pro hasiče

K 1.6

Stanovení pevnosti ve vytržení stehu

ČSN EN ISO 23910

 

Usně, kožešiny

K 2

Dynamické zkoušky

K 2.1

Stanovení odolnosti vůči opakovanému ohybu

ČSN EN ISO 5402-1

ČSN EN ISO 17694

ČSN 64 7029

ČSN EN ISO 32100

Obuvnické, galanterní a jiné materiály

K 2.2

Stanovení odolnosti vůči dynamickému namáhání

ČSN 79 5600, čl. 6.6.2

Obuv

ČSN EN ISO 22568-3,

čl. 5.2

ČSN EN ISO 22568-4,

čl. 5.2

OOP - vložky odolné proti propíchnutí

ČSN EN ISO 20344,

čl. 8.4.2

OOP - obuv

K 2.3

Zkouška neporušenosti - integrity test

ISO 15383, čl. 6.4.3

OOP - rukavice

K 2.4

Zkouška nosnosti galanterního výrobku

K-94-01

(ON 796011:2082)

Tlumoky, kufry, kabelky, aktovky

K 3

Rázové a nárazové zkoušky

K 3.1

Stanovení odolnosti proti nárazu

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.4

ČSN EN ISO 22568-1,

čl. 5.3

ČSN EN ISO 22568-2,

čl. 5.3, 5.5

OOP - obuv,

OOP - tužinky

K 3.2

Stanovení minimální pevnosti zorníků

ČSN EN 168, čl. 4

ČSN EN ISO 12311, čl. 9.1

OOP - štíty, brýle

K 3.3

Stanovení zvýšené pevnosti zorníků

ČSN EN 168, čl. 3

ČSN EN 174, čl. 6.5

OOP - štíty, brýle

K 3.4

Stanovení schopnosti tlumení nárazu

ČSN EN 13277-1, čl. 5.6

ČSN EN 13277-2, čl. 5.5

ČSN EN 13277-3, čl. 5.5

ČSN EN 13277-4, čl. 5.7

ČSN EN 13277-5, čl. 5.6

ČSN EN 13546+A1, čl. 5.9

ČSN EN 14120+A1, čl. 6.7

ČSN EN 15613, čl. 6.6

ČSN CEN/TS 15256,

čl. 6.3.8.1

ČSN EN 1621-1, čl. 6.3

ČSN EN 14404+A1, čl. 6.7

ČSN EN 13277-6, čl. 5.6.1

ČSN EN 13277-7, čl. 6.4

OOP - chrániče

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.17

OOP - obuv

ČSN EN 388+A1, čl. 6.6

OOP - rukavice

K 3.5

Stanovení odolnosti proti průrazu

ČSN EN 14120+A1, čl. 6.6

ČSN CEN/TS 15256,

čl. 6.3.8.2, 6.3.8.3

OOP - chrániče pro sport

K 4

Zkoušky otěrem a oděrem

K 4.1

Stanovení stálosti při otěru

ČSN 64 7031, metoda A, B

Obuvnické a jiné materiály

K 4.2

Stanovení stálosti při oděru

ČSN 64 7031, metoda D

ČSN EN ISO 20344, čl. 7.3

ČSN EN 12747

Obuvnické a jiné materiály, OOP - stélky obuvi, obuv

K 4.3

Stanovení oděruvzdornosti

ČSN 62 1466, metoda A

ISO 4649, metoda A

ČSN EN 12770

Spodkové dílce pro obuv

K-15-36

(ISO 2023:2001, příloha B)

ČSN EN ISO 22774, metoda 1

Šněrovadla

K 4.4

Stanovení odolnosti proti oděru metodou Martindale

ČSN EN 388+A1, čl. 6.1

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.12

ČSN EN 13520

OOP - rukavice, obuv, obuvnické a jiné materiály

K 5

Transport kapalin a plynů

K 5.1

Stanovení vodopropustnosti obuvi

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.15.2

ČSN 79 5600, čl. 6.7.5

OOP - obuv, obuv

K 5.2

Stanovení nasákavosti vody v dynamických podmínkách

ČSN EN ISO 5403-1

ČSN EN ISO 17702

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.13

Obuvnické a jiné materiály, OOP - obuv

K 5.3

Neobsazeno

   

K 5.4.

Stanovení absorpce a desorpce vody

ČSN EN ISO 22649

ČSN 79 5600, čl. 6.4.9

Obuvnické materiály, stélky

ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2

OOP - obuv

K 5.5

Stanovení absorpce vodní páry

ČSN EN ISO 20344, čl. 6.7

ČSN EN ISO 17229

OOP - obuv, obuvnické materiály

ČSN EN ISO 21420, čl. 6.4

OOP - rukavice

K 5.6

Stanovení propustnosti vodní páry

ČSN EN ISO 14268

ČSN EN 13515

Usně, obuvnické a jiné materiály

ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6

ČSN EN ISO 21420,

čl. 6.3.1

OOP - obuv, rukavice

K 5.7

Stanovení koeficientu propustnosti vodní páry

ČSN EN ISO 20344, čl. 6.8

OOP - obuv

K 6

Měření geometrických veličin

K 6.1

Stanovení rozměrů

ČSN ISO 23529, čl. 9

ČSN EN ISO 2589

ČSN EN ISO 2286-3

Tloušťka - obuvnické a jiné materiály

ČSN 64 7010

ČSN EN ISO 3759

ČSN EN ISO 5084

Obuvnické a jiné materiály, plošné usňové, plastové a textilní výrobky

ČSN 79 6506, čl. 17

ČSN 79 6505, čl. 17

Brašnářské výrobky

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.3, 5.8.1, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1

ČSN EN 15090, čl. 6.7

OOP - obuv

ČSN 79 7410, čl. 55

ČSN EN ISO 21420, čl. 6.1

Rukavice vycházkové, OOP - ochranné rukavice

ČSN EN ISO 22568-1,

čl. 5.2

ČSN EN ISO 22568-2,

čl. 5.2

OOP - tužinky

ČSN EN 13546+A1,

čl. 5.6, 5.7

ČSN EN 13567+A1, čl. 5.7

ČSN CEN/TS 15256,

čl. 5.3, 5.4

ISO 15383,

čl. 4.2, 4.3, 4.4.2

ČSN EN 13277-1, čl. 5.5

ČSN EN 13277-2, čl. 5.4

ČSN EN 13277-3, čl. 5.4

ČSN EN 13277-4, čl. 5.6

ČSN EN 13277-5, čl. 5.5

ČSN EN 13277-6, čl. 5.5

OOP - pro sport

ČSN EN 13595-1, příloha C

OOP - pro motoristy

K 6.2

Stanovení rozměrové stálosti

ČSN 79 3845, metoda A

ISO 17493, čl. 8.1, 8.2

ČSN EN 12772

Obuvnické a jiné materiály,

OOP - rukavice, obuv

K 6.3

Stanovení zorného pole

ČSN EN 13277-4, čl. 5.4

OOP - chrániče pro sport, štíty, brýle

K 7

Stanovení hmotnosti

ČSN 64 7011

ČSN EN ISO 2420

ČSN EN 12127

Obuvnické a jiné materiály

ČSN 79 5606

Obuv

K 8

Zkoušky stárnutí

K 8.1

Zkouška odolnosti vůči povětrnostním vlivům

K-08-34

(ČSN 03 8131)

Tlumoky, kufry, kabelky, aktovky

K 8.2

Stanovení odolnosti materiálu proti stárnutí

ČSN EN 12749

Obuv, obuvnické materiály

K 9

Zkoušky účinku kapalin

K 9.1

Stanovení odolnosti proti působení kapalin

ČSN ISO 1817

Obuvnické materiály a polotovary

K 9.2

Stanovení odolnosti proti korozi

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.6

ČSN EN ISO 22775, metoda 2

ČSN EN ISO 22568-1,

čl. 5.5

ČSN EN ISO 22568-3,

čl. 5.3

ČSN EN 168, čl. 8

OOP - obuv, tužinky, vložky odolné proti propíchnutí, ochrana zraku

K 9.3

Stanovení odolnosti proti palivovým olejům

ČSN EN ISO 20344,

čl. 8.6.1

OOP - pracovní obuv

K 10

Zkoušky stálobarevnosti

K 10.1

Stanovení stálobarevnosti při otěru

ČSN EN ISO 11640

ČSN 64 7031, metoda A, B

ČSN EN ISO 17700, metoda A

Obuvnické a jiné materiály

K 10.2

Stanovení stálobarevnosti v potu

ČSN EN 13277-1, čl. 5.3.2

ČSN EN ISO 11641

ČSN EN ISO 105-E04

OOP - netextilní materiály chráničů, usně, textil

K 10.3

Stanovení stálobarevnosti ve vodě

ČSN EN ISO 105-E01

Textil

K 10.4

Stanovení stálobarevnosti při pokapání vodou

ČSN EN ISO 105-E07

ČSN EN ISO 15700

Textil, usně

K 11

Ergonomické zkoušky

K 11.1

Stanovení úchopové schopnosti

ČSN EN ISO 21420, čl. 6.2

ISO 15383, čl. 6.5.1

OOP - rukavice

K 11.2

Doba na oblečení rukavice

ISO 15383, čl. 6.5.3,

příloha C

OOP - rukavice

K 11.3

Doba na sejmutí rukavice

ČSN EN 659+A1, čl. 3.15

OOP - pracovní hasičské rukavice

K 11.4

Stanovení specifických ergonomických charakteristik obuvi

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.1

OOP - obuv

K 12

Ostatní zkoušky

K 12.1

Stanovení součinitele smykového tření

U-06-01

(ČSN 74 4507)

ČSN EN 13893

ČSN 74 4507

U-07-02

(ČSN 74 4507)

U-07-03

(ČSN 74 4507)

Obuv, povrchy podlah, plošné materiály, části eskalátorů

K 12.2

Stanovení vnitřního elektrického odporu

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.10

ČSN EN 1081+A1, metoda A

OOP - obuv, podlahové krytiny

K 12.3

Stanovení pH

ČSN EN ISO 4045

ČSN EN ISO 3071

Obuvnické a jiné materiály

K 12.4

Stanovení hustoty

ČSN ISO 2781, metoda A

ČSN EN ISO 1183-1, metoda A

Obuvnické a jiné materiály

K 12.5

Stanovení tvrdosti SHORE

ČSN EN ISO 868

Obuvnické a jiné materiály

K 12.6

Stanovení odolnosti proti stlačení

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.5

ČSN EN 15090, čl. 7.4

ČSN EN ISO 22568-1,

čl. 5.4

ČSN EN ISO 22568-2,

čl. 5.4

ČSN EN 13277-6, čl. 5.6.2

OOP - obuv, tužinky, chrániče

K 12.7

Zkouška stálosti za zvýšené teploty

ČSN EN 168, čl. 5

OOP - štíty, brýle

K 12.8

Stanovení účinnosti uchycení chráničů na těle

ČSN EN 13277-1, čl. 5.4

ČSN EN 13277-2, čl. 5.3

ČSN EN 13277-3, čl. 5.3

ČSN EN 13277-4, čl. 5.5

ČSN EN 13277-5, čl. 5.4

ČSN EN 13277-6, čl. 5.4

ČSN EN 13277-7, čl. 6.3

ČSN EN 13546+A1, čl. 5.8

ČSN EN 13061, čl. 4.6

ČSN EN 14404+A1, čl. 6.8 ČSN EN 14120+A1, čl. 6.4

ČSN EN 15613, čl. 6.5

ČSN CEN/TS 15256,

čl. 6.3.7

OOP - chrániče

K 12.9

Odolnost proti řezu čepelí

ČSN EN 388+A1, čl. 6.2

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.14

OOP - rukavice, svršek obuvi

K 12.10

Zkouška boční ochrany

ČSN EN 168, čl. 19

OOP - štíty, brýle

K 12.11

Stanovení odolnosti proti teplu

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.12

OOP - obuv

 

K 12.12

Stanovení odolnosti proti chladu

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.13

OOP - obuv

 

K 12.13

Stanovení tuhosti

ČSN 79 5600, čl. 6.7.3

Obuv

K 12.14

Stanovení absorpce energie v oblasti paty

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.14

ČSN EN 12743

OOP - obuv, obuv

K 12.15

Stanovení odolnosti proti propíchnutí

ČSN EN 388+A1, čl. 6.5

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.8.2, 5.8.3

ČSN EN ISO 22568-3,

čl. 5.1

ČSN EN ISO 22568-4,

čl. 5.1.1

OOP - rukavice, obuv, vložky odolné proti propíchnutí

Analytické zkoušky

A 1

Stanovení pH potenciometricky

ČSN EN ISO 1264

ČSN ISO 10523

ČSN EN ISO 3071

ČSN EN ISO 4045

Eur. Phar., kapitola 2.2.3

ČL, kapitola 2.2.3

ČSN ISO 3696, čl. 7.1

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

ČSN 62 1156, čl. 8

ČSN EN 13468, čl. 7.2.6

Pitná, povrchová, surová, odpadní, voda pro analytické účely, vodné výluhy z plastů,

PBU (b,c,d), odpadů, textilií, pryží, usní, tepelně izolační výrobky

ČSN 65 0313

ČSN 68 1151

Eur. Phar., kapitola 2.2.3

ČL, kapitola 2.2.3

Vodné roztoky chemických výrobků, detergentů, tenzidů

ČSN EN ISO 787-9

ČSN EN 13454-2, čl. 5.2

Vodné suspenze pigmentů, pojiv

A 2

Stanovení kyselosti či zásaditosti (acidita a alkalita) titračně

A 2.1

Stanovení kysele či zásaditě reagujících látek

ČSN EN ISO 8871-1, příloha B

Eur. Phar., kapitola 3e), 3.2.2.1; 3.2.4; 3.2.6; 3.2.8; 3.2.9

ČL, kapitola 3e), 3.2.2.1; 3.2.4; 3.2.6; 3.2.8; 3.2.9

Vodné výluhy z plastů, elastomerů, pryží

A 2.2

Stanovení kyselosti a dopočet kyselin3)

ČSN EN ISO 660,

mimo čl. 9.2

Tuky, oleje

A 2.3

Stanovení hydrolytické odolnosti skla (alkalita výluhu)

Eur. Phar., kapitola 3.2.1

ČL, kapitola 3.2.1

ČSN ISO 720

ČSN ISO 719

A-10-98

(ČSN ISO 4802-1:1993)

Sklo, výrobky ze skla

A 3

Gravimetrie – popel, těkavé látky, rozpustné a nerozpustné látky, sítová analýza

A 3.1

Stanovení obsahu popela, ztráta žíháním gravimetricky

ČSN EN ISO 3451-1

ČSN EN ISO 3451-4

ČSN EN ISO 3451-5

Eur. Phar., kapitola 2.4.14, 2.4.16

ČL, kapitola 2.4.14; 2.4.16

ČSN EN ISO 1172

Plasty, elastomery, pryže, textil

ČSN EN 196-2, čl. 4.4.1

ČSN EN 459-2, čl. 6.8

Stavební výrobky

A 3.2

Stanovení obsahu těkavých látek gravimetricky

ČSN 64 0311

ČSN EN ISO 4684

Plasty, elastomery, pryže, usně

ČSN EN 14372, čl. 6.3.3

ČSN EN 14350, čl. 8.4.2

A-05-57

(60. Mitteilung zur Untersuchung von Kunststoffen: Bundesgesundheitsblatt 45, 462(2002),

61. Mitteilung zur Untersuchung von Kunststoffen: Bundesgesundheitsblatt 46, 362(2003))

PBU, výrobky pro péči o dítě

ČSN EN ISO 787-2

Pigmenty

A 3.3

Stanovení obsahu netěkavých látek

ČSN EN ISO 3251

Plasty a nátěrové hmoty

A 3.4

Stanovení obsahu sušiny (vlhkosti)

ČSN EN ISO 287

ČSN EN 322

Papír, lepenka, dřevo

ČSN EN 15167-1,

příloha A

Stavební výrobky, vysokopecní struska

A 3.5

Stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek gravimetricky

ČSN 75 7346

ČSN EN 872

ČSN ISO 3696, čl. 7.5

Surová, odpadní, voda pro analytické účely a vodné výluhy z odpadů

ČSN EN 196-2,

čl. 4.4.3, 4.4.4

Cement, vápno

A 3.6

Stanovení obsahu síranů gravimetricky

ČSN EN 196-2, čl. 4.4.2

 

Cement, vápno,

A 3.7

Sítová analýza

A-09-94

(ČSN ISO 2591-1,

ČSN ISO 3310-1,

ČSN ISO 3310-2,

ČSN EN ISO 1624,

ČSN EN 196-6,

ČSN EN 451-2,

ČSN EN ISO 787-7)

Sypké materiály

A 3.8

Kvantitativní analýza dvousložkových a třísložkových směsí textilních vláken

Nařízení EP a rady EU 1007/2011, příloha VIII, kapitoly 2, 3

Textilie

A 4

Stanovení extrahovatelných a vyluhovatelných látek gravimetricky

A 4.1

Celková migrace (odparek) do vody, vodných, alkoholických a náhradních tukových simulantů potravin gravimetricky

ČSN 62 1156, čl. 12

ČSN EN 1186-1

ČSN EN 1186-3

ČSN EN 1186-5

ČSN EN 1186-7

ČSN EN 1186-9

ČSN EN 1186-14

ČSN EN 1186-15

D.M. 21-03-1973, příloha IV, oddíl I, kapitola I. – IV A, B

ČSN EN ISO 8871-1, příloha H

GB 31604.1-2015

GB 31604.8-2016

Pryže, plasty, elastomery, PBU a materiály pro jejich výrobu, obaly

A 4.2

Stanovení obsahu extrahovatelných látek gravimetricky

US 21 CFR FDA, čl.175.300, d, e, f

US 21 CFR FDA,

čl. 177.1520, c, d(3)-d(4)

ČSN EN 1186-13,

metoda B

Eur. Phar., kapitola 3.1.1.1; 3.1.9

ČL, kapitola 3.1.1.1; 3.1.9

ISO 6427

ČSN EN ISO 6427

ISO 1407, metoda A, B

ČSN ISO 1407, metoda A, B

Plasty, pryže, elastomery, PBU(a) a materiály pro jejich výrobu, obaly

ČSN EN 14372, čl. 6.3.2.5

Výrobky pro péči o děti, hračky

ČSN 80 0623

ČSN 80 0523

ČSN EN ISO 4048

Textilie, usně

A 5

Stanovení hustoty

A 5.1

Stanovení hustoty titračně

ČSN EN ISO 1183-1, metoda C

Plasty

A 5.2

Neobsazeno

 

 

A 5.3

Stanovení hustoty flotační metodou

A-11-99

(ČSN EN ISO 1183-1, metoda C,

ČSN EN ISO 12185)

Polymery

A 6

Stanovení vodivosti konduktometricky

ČSN EN 27888

ČSN EN ISO 8871-1, příloha J

ČSN 62 1156, čl. 10

ČSN ISO 3696, čl. 7.2

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Povrchová, surová, pitná, odpadní, voda pro analytické účely, vodné výluhy z PBU(b), odpadů, elastomerů a pryží

A 7

Stanovení odolnosti proti náhlé změně teploty

ČSN EN 1183, metoda B

Výrobky z keramiky

A 8.1

Stanovení mechanické odolnosti v myčkách na nádobí

A-08-80

(ČSN EN 12875-1,

ČSN EN 12875-2,

tab. 1, 2)

Nádobí pro domácnost

A 8.2

Stanovení odolnosti vůči korozi

ČSN EN ISO 8442-1,

čl. 6.1

ČSN EN ISO 8442-2,

čl. 7.1

A-05-55

(ČSN 94 6101:1992, čl. 76-78)

PBU, nádobí

A 9

Optické metody stanovení

A 9.1

Stanovení tloušťky vrstev optickou nebo elektronovou mikroskopií

A-18-112

(ČSN EN ISO 2808,

ČSN ISO 1463)

Plasty, kovy, kovové a plastové výrobky s povrchovou úpravou

A 9.2

Stanovení barevnosti a barvy, měření spektrálních činitelů prostupu světla spektrofotometricky

ČSN 01 1718

ČSN EN 172, čl. 5.2

ČSN EN 167,

čl. 6, 7.1, 7.2

ČSN EN ISO 7686

ČSN EN ISO 12312-1,

čl. 5

ČSN EN ISO 12311,

čl. 7.1-7.8

Eur. Phar., kapitola 3.2.1.

ČL, kapitola 3.2.1.

ČSN EN ISO 13468-2

OOP, trubky a tvarovky, plasty, textil, lakované díly, kůže, sklo, výrobky ze skla

A 9.3

Měření barvy spektrofotometricky

ČSN EN ISO 7887

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Pitná voda, vodné výluhy z PBU(b)

A 9.4

Měření zákalu nefelometricky

ČSN EN ISO 7027-1

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Pitná voda, vodné výluhy z PBU(b), elastomerů

A 9.5

Měření absorbance spektrofotometricky

Eur. Phar., kapitola 2.2.25

ČL, kapitola 2.2.25

ČSN EN ISO 8871-1, příloha C

Roztoky a extrakty z polymerů

ČSN ISO 3696, čl. 7.4

Voda pro analytické účely

A 9.6

Stanovení barvy a zákalu

roztoků vizuálně

Eur. Phar., kapitola 2.2.1, 2.2.2,

ČL, kapitola 2.2.1, 2.2.2,

ČSN 62 1156, čl. 13

ČSN EN ISO 8871-1, příloha A

Vodné výluhy z plastů, pryží, elastomerů

A 9.7

Stanovení migrace barviv - vizuálně

A-08-83

(příloha k Resoluci AP(89)1,

ČSN EN 1186-1,

ČSN EN 1186-3,

ČSN EN 1186-5,

ČSN EN 1186-7,

ČSN EN 1186-9,

ČSN EN 1186-14)

ČSN EN 646

GB 31604.7-2016

PBU(a,c,d), plasty, pryže, elastomery, laky, papírové výrobky

A 9.8

Stanovení migrace barviv- spektrofotometricky

A-08-87

(Italian Ministerial Decree, 21-03-1973,

alegado ser. VII,

ČSN EN 1186-1,

ČSN EN 1186-2,

ČSN EN 1186-3,

ČSN EN 1186-4,

ČSN EN 1186-5,

ČSN EN 1186-6,

ČSN EN 1186-7,

ČSN EN 1186-8,

ČSN EN 1186-9,

ČSN EN 1186-10,

ČSN EN 1186-14)

PBU(a), plasty, pryže, elastomery, laky

A 9.9

Stanovení odolnosti materiálů a výrobků proti slinám a potu - vizuálně

Vyhláška MZ 84/2001 Sb., příloha 1

DIN 53160-1

DIN 53160-2

Hračky, výrobky pro děti, plasty, pryže, elastomery, laky

A 9.10

Stanovení přenosu fluorescenčních zjasňovacích prostředků – fluorescence - vizuálně

A-09-89

(ČSN EN 645,

ČSN EN 648,

Vyhláška MZ 39/2001 Sb., příloha 12, oddíl 4)

ČSN EN 648

Papír, lepenka, hračky, výrobky pro děti

A 9.11

Stanovení bodu tání mikroskopicky

A-12-105

(ASTM D 2117-82)

ČSN EN ISO 3146, metoda B

Plasty

A 9.12

Identifikace přítomnosti azbestových vláken metodou SEM-EDS

A-20-116

(VDI 3866-5)

Stavební materiály

A 10

Kvalitativní stanovení (důkazové - vizuální zkoušky)

A 10.1

Důkaz přítomnosti NH3, NH4+

Eur. Phar., kapitola 2.4.1,

ČL, kapitola 2.4.1

ČSN 62 1156, čl. 17

ČSN EN ISO 8871-1, příloha G

Vodné výluhy z plastů, pryží, elastomerů, PBU

A 10.2

Důkaz přítomnosti těžkých kovů

Eur. Phar., kapitola 2.4.8, metoda A

ČL, kapitola 2.4.8,

metoda A

ČSN 62 1156, čl. 15

ČSN EN ISO 8871-1, příloha E

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

GB 31604.9-2016

Vodné výluhy z plastů, pryží, elastomerů, PBU(a,c,d)

A 10.3

Důkaz přítomnosti barya, stroncia

ČSN 62 1156, čl. 22

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z plastů, pryží, elastomerů, PBU(a)

A 10.4

Důkaz přítomnosti chloridů

Eur. Phar., kapitola 2.4.4

ČL, kapitola 2.4.4

ČSN 62 1156, čl. 16

Vodné výluhy z plastů, pryží, elastomerů, PBU(a)

A 10.5

Důkaz přítomnosti sulfidů, hydrogensulfidů

ČSN 62 1156, čl. 20

ČSN EN ISO 8871-1, příloha I

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z plastů, pryží, elastomerů, PBU(a,c,d)

A 10.6

Důkaz přítomnosti síranů, thiosíranů

Eur. Phar., kapitola 2.4.13

ČL, kapitola 2.4.13

ČSN 62 1156, čl. 19, 21

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z plastů, pryží, elastomerů, PBU(a,c,d)

A 10.7

Důkaz přítomnosti primárních aromatických aminů

Eur. Phar., kapitola 3.1.1.1, 3.1.14

ČL, kapitola 3.1.1.1, 3.1.14

ČSN 62 1156, čl. 18

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z plastů, pryží, elastomerů, PBU(a,c,d)

A 11

Senzorické zkoušky

A 11.1

Stanovení cizorodého pachu a chuti

ČSN EN ISO 5495

ČSN EN ISO 4120
ČSN EN 1230-2
ČSN EN 1230-1

ČSN 77 0226

A-04-43

(ČSN ISO 3972,

ČSN EN ISO 8586,

ČSN EN ISO 5492,

ČSN EN ISO 8589

ČSN EN ISO 5495,

ČSN EN ISO 4120,

ČSN EN 1230-1,

ČSN EN 1230-2,

ČSN 77 0226,

AHEM 13/1982,

AHEM 24/1986,

ČSN ISO 13302,

DIN 10955)

ČSN ISO 13302

DIN 10955

Výrobky z polymerů, PBU(a,c,d), silikáty, kovy, papír, lepenka a výrobky z nich

ČSN EN 1622

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Pitná voda, vodné výluhy z PBU(b)

A 11.2

Stanovení intenzity pachu a jeho popis

PV 3900

VDA 270

Plasty, pryže, koberce, polymery, laky, díly vnitřního vybavení automobilů

A 12

Infračervená spektrometrie (FTIR)

A 12.1

Identifikace látek metodou FTIR

A-96-37

(ASTM D 2621,

ČSN ISO 4650)

ČSN ISO 4650

Plyny, kapaliny, pevné látky, plasty

A 13

Stanovení obsahu prvků

A 13.1

Stanovení prvků XRF spektrometrií

A 13.1.1

Identifikace prvků XRF spektrometrií3)

A-98-09

(manuál přístroje NEX DE EDXRF Rigaku)

Kapalné a pevné anorganické a organické materiály

A 13.1.2

Semikvantitativní a kvantitativní stanovení prvků XRF spektrometrií3)

A-98-09

(manuál přístroje NEX DE EDXRF Rigaku)

ČSN EN 62321-3-1

Hliníkové slitiny, nerezové ocele, oxidy, minerály, horniny, slitiny mědi, uhlovodíkové, PVC a silikonové matrice, olej,

kapalná a tuhá paliva pro stacionární zdroje,

elektrotechnické výrobky

A 13.2

Stanovení obsahu vyluhovatelného chromu ICP-MS, ICP-OES

ČSN 79 3873

Usně

A 13.3

Stanovení prvků metodami ICP-OES3)

A-06-61

(ČSN EN ISO 11885, Český lékopis kap. 2.2.57, Evropský lékopis, kap. 2.2.57)

ČSN EN ISO 11885

ČSN EN 1811+A1

ČSN EN 14372, čl. 6.3.5

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

ČSN EN 13468, čl. 7.2.4, 7.2.5

ČSN EN 62321-5

ČSN EN 480-12

ČSN EN 196-2, čl. 4.5.19

CPSC-CH-E1002-08.3

ČSN EN 62321-4

CPSC-CH-E1003-9.1

Surová, pitná, odpadní voda, vodné výluhy, výluhy do roztoku umělého potu, mineralizáty, tepelně izolační výrobky, simulanty potravin, elektrotechnické výrobky a jejich součásti, stavební výrobky, cement, sklo, keramika, výrobky z kovů

A 13.4

Stanovení migrace určitých prvků (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se)

ASTM F 963-16,

čl. 8.3.2-8.3.5

Hračky, výrobky pro péči o dítě, PBU(c,d) a materiály pro PBU(c,d)

A 13.5

Stanovení vyluhovatelných prvků (Pb, Cd)

ČSN EN 1388-1

ČSN EN 1388-2

ISO 8391-1

ISO 7086-1

ISO 6486-1

ČSN EN ISO 4531

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Silikáty, výrobky ze skla, keramiky, sklokeramiky

A 13.6

Stanovení prvků metodami ICP-MS3)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

A-10-97

(ČSN EN 15763,

ČSN EN 15765,

ČSN EN ISO 17294-2,

ČSN EN 16711-1,

ČSN EN 16711-2)

CPSC-CH-E1002-08.3

ČSN EN 62321-4

ČSN EN 62321-5

CPSC-CH-E1003-9.1

GB 31604.49-2016

ČSN EN 16711-2

Surová, pitná, odpadní voda, vodné výluhy, výluhy do roztoku umělého potu, mineralizáty, simulanty potravin, potraviny,

nekovové výrobky pro děti, elektrotechnické výrobky a jejich součásti, sklo, keramika, PBU

A 13.7

Stanovení migrace prvků metodami ICP-MS, IC-ICP-MS3)

ČSN EN 71-3+A1

ČSN EN 14372, čl. 6.3.1 ČSN EN 1400+A2

ČSN EN 14350, čl. 8.6

Hračky, výrobky pro péči

o dítě, PBU(c,d) a materiály

pro PBU(c,d)

A 14

Stanovení látek metodami kapalinové chromatografie

A 14.1

Stanovení monomerních a aditivních látek metodami kapalinové chromatografie (HPLC, UFLC/UV, DAD, fluorescenční detektor)3)

A-96-35

(ČSN EN 13130-1,

ČSN EN 13130-2,

ČSN P CEN/TS 13130-24, ČSN P CEN/TS 13130-27, ČSN EN 15136,

ČSN EN 14350, čl. 8.7,

ČSN EN 14372, čl. 6.3.6,

ČL, kapitola 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,

GB 31604.1)

ČSN EN 13130-1

ČSN EN 13130-2

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

GB 5009.156

Výluhy z PBU do simulantů potravin, vodné výluhy z PBU

ČSN EN 14372, čl. 6.3.6

ČSN EN 14350, čl. 8.7

Výrobky pro péči o dítě

ČSN EN 71-10, čl. 6

ČSN EN 71-11,

čl. 5.5.1, 5.5.2

Hračky, materiály pro výrobu hraček

Eur. Phar., kapitola 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7

ČL, kapitola 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7

A-13-107, Metoda B

ČSN EN 13130-8

Plasty, elastomery, PBU, papír

A 14.2

Stanovení barviv3)

ČSN EN 71-11, čl. 5.3

ČSN EN 71-10, čl. 8.1.3,

8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.8.1, 8.9.1

A-12-104

(ČSN EN 71-9,

ČSN EN 71-10,

ČSN EN 71-11)

Hračky, materiály k výrobě hraček

A 14.3

Stanovení změkčovadel metodou UFLC/DAD detektor3)

A-14-108

(aplikační listy Shimadzu HPLC č. L402

ČSN EN 13130-1,

GB 31604.1)

Simulanty potravin, vodné výluhy

A 14.4

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodami kapalinové chromatografie (HPLC, UFLC /UV (DAD), fluorescenční detektor)3)

ČSN 75 7554, metoda A

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Pitná, podzemní, povrchová, surová, odpadní voda, vodné výluhy z PBU(b), odpadů, elastomery

A-07-75

(U.S.EPA method 550,

ISO 13877)

Pryže, plasty, gumárenské suroviny

A 14.5

Identifikace a stanovení vybraných primárních aromatických aminů metodami kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí3)

A-95-28

(DIN 55610,

ČSN EN ISO 17234-1, ČSN EN 14362-1,

ČSN EN ISO 14362-3, Technical guidelines,

ČSN EN 71-10,

ČSN EN 71-11)

ČSN EN ISO 14362-1

ČSN EN ISO 17234-1

ČSN EN ISO 14362-3

ČSN EN ISO 17234-2

Výrobky z usní,

výrobky z textilu, PBU, simulanty potravin, hračky, materiály k výrobě hraček, barviva

ČSN EN 71-10, čl. 8.1.4, 8.2.2, 8.3.2, 8.4.2, 8.5.2, 8.6.2, 8.7.2, 8.8.2, 8.9.2

ČSN EN 71-11, čl. 5.4

Hračky

materiály k výrobě hraček

A 14.6

Stanovení obsahu aniontů iontovou chromatografií (HPLC, UFLC/UV (DAD), vodivostní detektor)3)

A-96-36

(ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-2, ČSN EN ISO 10304-3, ČSN EN ISO 10304-4, EPA method B-1011, aplikační listy fy Waters)

ČSN EN 13468, čl. 7.2.2, 7.2.3

Pitná, povrchová, surová, odpadní voda,

vodné výluhy z odpadů, cartridge, impignery, sorpční trubičky, sorpční disky s odebranou vzdušinou, tepelně izolační výrobky

A 14.7

Stanovení obsahu aniontů po spálení v kyslíku

iontovou chromatografií (HPLC, UFLC/UV (DAD), vodivostní detektor)3)

A-08-84, metoda B

(ČSN EN ISO 1158,

ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-2, ČSN EN ISO 10304-3)

Organické látky

A 14.8

Stanovení pentachlorfenolu metodou HPLC, UFLC/UV (DAD)

A-95-12

(DIN 53313)

PBU, usně, textil, papír

A 14.9

Stanovení organických látek metodou LC-MS3)

A-12-104

(ČSN EN 71-9,

ČSN EN 71-10,

ČSN EN 71-11,

ČSN EN 13130-1)

ČSN EN 14350, čl. 8.7

PBU, simulanty potravin, vodné výluhy, extrakty, hračky, materiály pro výrobu hraček, ochranné prostředky na dřevo, výrobky pro péči o dítě

A 14.10

Stanovení aldehydů a ketonů metodami HPLC, UFLC (DAD detektor)3)

A-12-102

(ČSN EN ISO 17226-1,

ČSN EN ISO 17226-3,

ISO 16000-3,

ISO 16000-4)

PV 3925, metoda A

Vodné výluhy z PBU,

výluhy z PBU do

simulantů potravin, cartridge, impignery, sorpční trubičky, sorpční disky s odebranou vzdušinou, polymerní materiály

A-19-115

(ČSN EN 717-1

ČSN EN ISO 16000-9)

Výrobky a polotovary z plastů, pryže, dřeva, stavebních a konstrukčních materiálů

A 14.11

Stanovení organických látek metodou LC-MS/MS3)

A-18-110

(ČSN EN 13130-1)

A-19-113

(ČSN ISO 21458)

PBU, simulanty potravin, vodné výluhy, extrakty, voda

Hygienické potřeby: dětské pleny, inkontinenční pomůcky, vložky a materiály používané k výrobě hygienických potřeb

A 15

Stanovení organických látek metodami plynové chromatografie

A 15.1

Stanovení monomerních a aditivních látek metodou GC-MS, FID, TCD3)

ČSN EN ISO 6401

A-99-17

(ASTM 4526-12,

ČSN EN 13130-4,

ČSN P CEN/TS 13130-9, ČSN EN ISO 6401)

A-13-107, Metoda A

(ČSN EN 14338,

ČSN EN 13130-1)

ČSN EN 13130-4

Polymery, PBU, papír, plasty

ČSN EN 13130-1

GB 5009.156

A-04-38

(ČSN EN 13130-1,

ČSN EN 13130-3,

ČSN P CEN/TS 13130-9,

ČSN P CEN/TS 13130-15, ČSN P CEN/TS 13130-26)

A-07-73

(ASTM 4526-12,

ČSN EN 13130-3)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

A-12-103

(ČSN EN 13130-1)

Vodné výluhy z PBU, výluhy z PBU do simulantů potravin, metanolové extrakty

A 15.2

Stanovení těkavých organických látek metodou GC-MS, FID3)

ČSN EN 71-10, čl. 6

ČSN EN 71-11, čl. 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6

Hračky, materiály k výrobě hraček

A-99-18, metoda B

(ČSN ISO 11423-1,

ČSN ISO 11423-2)

A-04-48

(ČSN EN ISO 10301,

ČSN EN ISO 5667-3)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Pitná, povrchová, podzemní, odpadní voda, vodné výluhy z PBU a z odpadů

A 15.3

Neobsazeno

 

 

A 15.4

Stanovení ftalátů metodou GC-MS3)

A-99-18, metoda A

(EPA 506,

ČSN EN 14372)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Výluhy z PBU do simulantů potravin, vodné výluhy z PBU

A-99-18, metoda A

(EPA 506,

ČSN EN 14372)

CPSC-CH-C1001-09.4

Výrobky z plastů a pryží, PBU, hračky, plasty

ČSN EN 14372, čl. 6.3.2

 

Výrobky pro péči o dítě, hračky

A-99-18, metoda A

(EPA 506,

ČSN EN 14372)

Vodné výluhy z odpadů

A 15.5

Identifikace a kvantifikace vybraných organických látek metodou GC-MS3)

A-14-109

(ČSN P CEN ISO/TS 16189,

ČSN EN ISO 16186,

ČSN EN 16778,

ČSN EN 13130-1)

PBU, polymery, organické materiály, simulanty potravin, OOP - ochranné rukavice

A 15.6

Stanovení celkové migrace do tukových simulantů potravin metodou GC-FID

ČSN EN 1186-1

ČSN EN 1186-2

ČSN EN 1186-4

ČSN EN 1186-6

ČSN EN 1186-8

ČSN EN 1186-10

ČSN EN 1186-12

ČSN EN 1186-13,

metoda A

Plasty, laky, PBU(a,d)

A 15.7

Stanovení emise organických látek metodou TD-GC, GC-FID, MS

PV 3341

VDA 277

VCS 1027, 2759

VCS 1027, 2749

Interiéry automobilů, plasty, pryže

A 15.8

Termodesorpční analýza organických emisí

VDA 278

Interiéry automobilů, plasty, pryže

A 15.9

Identifikace a stanovení nízkomolekulárních složek metodami TD-GC-MS a XRF

A-07-70

(ČSN EN 62321-6)

A-07-71

(VDA 278,

PB VWL 709)

A-07-72

(ISO 17257,

ISO 7270-1)

Polymery, organické materiály

A 15.10

Analýza složení organických materiálů přímou pyrolýzou PY-GC-MS

ČSN ISO 7270-1

A-08-85

(ISO 7270-1,

ISO 1407)

Pryže, plasty, elastomery, organické materiály

A 15.11

Stanovení chlorfenolů metodou GC-MS3)

ČSN EN 12673

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Pitná, povrchová, vodné výluhy z PBU

ČSN EN 14041, příloha B

Podlahoviny

A 15.12

Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC-MS3)

A-09-95

(ČSN EN ISO 6468)

Pitná, povrchová, podzemní, odpadní voda

A-09-95

(ČSN EN ISO 6468)

Odpady, papír, lepenka

A 15.13

Neobsazeno

   

A 15.14

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou GC-MS3)

AfPS GS 2019:01 PAK, Annex: Testing instructions

Polymery, gumárenské suroviny, pryže, plasty, PBU, hračky

A 15.15

Stanovení těkavých organických látek sorbovaných na Tenax metodami GC-MS, GC-FID

ISO 16000-6

ČSN EN ISO 18562-3

Interní ovzduší (sorpční trubičky)

ZP k zajištění dýchání

A 16

Metody stanovení látek odměrnou analýzou

A 16.1

Stanovení obsahu chloridových iontů argentometricky

ČSN EN 480-10

ČSN EN 13168+A1, příloha D1

ČSN ISO 9297

ČSN EN 196-2, čl. 4.5.16

Stavební výrobky a jejich

vodné výluhy

 

A 16.2

Stanovení chloru v organických sloučeninách po spálení argentometricky

ČSN EN ISO 1158, metoda B

ČSN EN 1905

A-08-84, metoda A

(ČSN EN ISO 1158)

Eur. Phar., kapitola 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14

ČL, kapitola 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14

Polymery na bázi PVC,

cementy

A 16.3

Chelatometrie

A 16.3.1

Stanovení obsahu Ca a Mg

ČSN EN 196-2,

čl. 4.5.14, 4.5.15

Cementy

A 16.3.2

Zkouška pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-5

Cementy

A 16.4

Manganometrie

A 16.4.1

Stanovení obsahu redukujících látek

Eur. Phar., kapitola 3e), 3.2.9

ČL, kapitola 3e), 3.2.9

ČSN 62 1156, čl. 9

ČSN EN ISO 8871-1,

příloha D

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha č. 7, 9, 12)

Vodné výluhy z pryží, elastomerů, plastů a PBU(a,c,d)

A 16.4.2

Stanovení obsahu oxidovatelných látek

A-09-90

(příloha č. 20/1979 k AHEM,

Vyhláška MZ 38/2001 Sb.,

A 84/2001 Sb.,

AHEM 3/2000 Acta Hygienica epidemioléogica et microbiologica)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z pryží, elastomerů a PBU(a,c,d)

A 16.4.3

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem

ČSN EN ISO 8467

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

GB 31604.2-2016

Pitná, podzemní, povrchová, surová voda, voda pro analytické účely, vodné výluhy z PBU(b)

A 16.5

Jodometrie

A 16.5.1

Stanovení zbytkových peroxidů

A-05-56

(ČL 2009, doplněk 2014, kapitola 3.1.9 Zbytkové peroxidy,

41. Mitteilung zur Untersuchung von Kunststoffen: Bundesgesundheitsblatt 21, 261, (1978),

58. Mitteilung zur Untersuchung von Kunststoffen: Bundesgesundheitsblatt 40, (1997))

Plasty, elastomery, pryže, silikony

A 16.5.2

Stanovení volného a celkového chlóru

ČSN ISO 7393-3

Pitná voda, vodné výluhy z PBU(b)

A 16.6

Stanovení kationaktivních látek a kvarterních amonných solí

ČSN EN ISO 2871-2

Ochranné prostředky na dřevo, detergenty, vodné výluhy

A 17

Metody stanovení látek spektrofotometricky

A 17.1

Stanovení obsahu formaldehydu fotometricky

ČSN EN 14372, čl. 6.3.4

ČSN EN 71-10, čl. 6

ČSN EN 71-11, čl. 5.5.3

A-08-81

(ČSN EN ISO 14184-1, ČSN EN 13130-1,

ČSN EN 717-3,

ČSN EN 17226-2)

ČSN EN 14350, čl. 8.7

Výrobky pro péči o dítě, hračky

ČSN EN ISO 14184-1

ČSN EN ISO 14184-2

A-08-81

(ČSN EN ISO 14184-1, ČSN EN 13130-1)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Textilie, vodné výluhy z PBU

ČL, kapitola 2.4.18, metoda A

Vakcíny

ČSN EN 717-3

Dřevo, výrobky ze dřeva

ČSN EN 1541

Vodné výluhy z papíru a lepenek

A-08-81

(ČSN EN 13130-1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Výluhy do simulantů potravin z PBU a plastů

ČSN EN ISO 17226-2

Usně

PV 3925, metoda B

VDA 275

Polymery, nekovové díly vnitřního vybavení automobilů

A-19-115

(ČSN EN 717-1

ČSN EN ISO 16000-9)

A-08-81

(ČSN EN 717-3,

ČSN EN 717-1)

Výrobky a polotovary z plastů, pryže, dřeva, stavebních a konstrukčních materiálů

A 17.2

Stanovení obsahu glyoxalu

DIN 54603

Papír, lepenka, vodné výluhy z PBU

A 17.3

Stanovení obsahu Cr6+

ČSN EN ISO 17075-1

Usně

ČSN ISO 11083

ČSN EN ISO 18412

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Pitná, surová, podzemní, povrchová, odpadní voda, vodné výluhy z PBU, odpadů

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.11

OOP - rukavice, obuv

ČSN EN 196-10

Cement, malty

ČSN EN 62321-7-1

Elektrotechnické výrobky a součástky pro elektrotechnické výrobky

A 17.4

Důkaz a stanovení primárních aromatických aminů

ČSN 62 1156, čl. 18

A-07-69

(ČSN EN 13130-1,

ČSN 621156)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z PBU, výluhy z PBU do simulantů potravin

A 17.5

Stanovení sloučenin s

-NH2 skupinami

A-04-44

(metodika SZÚ)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z PBU, výluhy z PBU do simulantů potravin

A 17.6

Stanovení aromatických látek vyjádřených jako styren

AHEM 13/1982, bod B, b

A-08-82

(ČSN EN 13130-1,

AHEM 13/1982)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z PBU, výluhy z PBU do simulantů potravin

A 17.7

Stanovení obsahu fenolických látek

A-07-74

(ČSN EN 13130-1,

ČSN ISO 6439)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001 Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z PBU, výluhy z PBU do simulantů potravin

ČSN ISO 6439

Vodné výluhy z odpadů

A 17.8

Stanovení obsahu volných a celkových kyanidů

A-02-28

(TP MDS 116, příloha 1.1,

ČSN ISO 6703-1)

ČSN ISO 6703-2

Posypové materiály

A 17.9

Stanovení obsahu amoniaku a amonných iontů

ČSN ISO 7150-1

Pitná, surová, odpadní voda, vodné výluhy z odpadů, z PBU

A 17.10

Neobsazeno

   

A 17.11

Stanovení sekundárních alifatických aminů

A-09-96

(BGA Untersuchung von Bedarfgegenständen aus Gummi (1978) B II, XXI, 2.5.2.2.5)

Vodné výluhy z PBU(a,c,d)

A 18

Stanovení obsahu uhlíku (TOC, DOC, TC, IC) analyzátorem TOC

ČSN EN 1484

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005 Sb., příloha 1)

Pitná, podzemní, povrchová, odpadní voda, voda pro analytické účely, vodné výluhy z PBU(b)

1 v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/imimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3 seznam stanovovaných parametrů je uveden v tabulce

Poř. číslo v příloze

Stanovované parametry

A 2.2

Kyseliny: laurová, palmitová, eruková, olejová, vinná, octová, sírová

A 13.1.1

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Ra, Ac, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, Pa, U

A 13.1.2

Ag, Al, As, Au, Ba, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, In, Ir, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Rh, Ru, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Te, Ti, Th, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr

A 13.3

Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn, Zr

A 13.6

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, Gd, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tb, Ti, Tl, V, Zn, Zr

A 13.7

Al, Sb, As, Ba, B, Cd, Cr, Cr3+, Cr6+, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

A 14.1

Laurolaktam (CAS 947-04-6); ε-kaprolaktam (CAS 105-60-2); kaprolakton (CAS 502-44-3); melamin (CAS 108-78-1); 1,3,5-tris(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-1H,3H,5H-trion (Irganox 3114, Dovemox 3114, CAS 27676-62-6); distearyldithiopropanoát (DSTDP, Irganox PS 802, CAS 693-36-7); didodecyl-3,3-sulfanyldiyldipropanoát (DLTDP, Irganox PS 800, CAS 123-28-4); Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat] (Irganox 1076, CAS 2082-79-3); Tris(2,4-di-terc.butylfenyl)fosfit (Irgafos 168, CAS 31570-04-4); bis(2,4-di-terc-butylfenyl)-pentaerythritol-difosfit (Ultranox 626, Irgafos 126, CAS 26741-53-7); bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerythritoldifosfit (Doverphos S 9228, CAS 154862-43-8); 2,6-dimethylfenol (CAS 576-26-1); Hydroxybis(2,2‘-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl) fosfát hlinitý (HADPO, CAS 151841-65-5); 2-merkaptobenzthiazol (MBT, CAS 149-30-4); 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan (Bisfenol A, CAS 80-05-7); BADGE (CAS 1675-54-3) a jeho deriváty .H2O (CAS 76002-91-0); . 2 H2O (CAS 5581-32-8), . HCl (CAS 13836-48-1), . 2HCl (CAS 4809-35-2), . H2O.HCl (CAS 227947-06-0) ; BFDGE (CAS 2095-03-6); tris(nonylphenyl)phosphite (TNPP, CAS 26523-78-4); 2,6-di(terc.butyl)-4-methylfenol (butylhydroxyfenol, BHT, CAS 128-37-0); 2,2'-methylenebis(6-t-butyl-4-methylphenol) (AOX 2246, CAS 119-47-1); triethylenglykol-bis-[3/(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propanoát] (Irganox 245, CAS 36443-68-2); N,N-hexan-diylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát] (Irganox 1098, CAS 23128-74-7); kyselina trimelitová (CAS 528-44-9); kyselina metakrylová (CAS 79-41-4); kyselina maleinová (CAS 110-16-7); kyselina isoftalová (CAS 121-91-5); kyselina tereftalová (CAS 100-21-0); 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxybenzyl)- 2,4,6-trimethylbenzen (Irganox 1330, CAS 1709-70-2); Pentaerythrityl-tetrakis[3-(3,5-bis-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat] (Irganox 1010, CAS 6683-19-8); kyselina stearová (CAS 57-11-4); 2,6-toluen diisokyanát (CAS 91-08-7); difenylmethan-4,4‘-diisokyanát (CAS 101-68-8); toluen-2,4- diisokyanát (CAS 584-84-9); hexamethylendiisokyanát (CAS 822-06-0); cyklohexylisokyanát (CAS 3173-53-3); naftalen-1,5-diisokyanát (CAS 3173-72-6); difenylmethan-2,4‘-diisokyanát (CAS 5873-54-1); dimer toluen2,4- diisokyanátu (2,4-TDI dimer, CAS 26747-90-0); fenylisokyanát (CAS 103-71-9); akrylamid (CAS 76-06-1); fenol (CAS 108-95-2); Chimasorb 944 (CAS 71878-19-8); Tinuvin 622 (CAS 065447-77-0); kyselina akrylová (CAS 0079-10-7); Doverphos S9228 (CAS 154862-43-8); 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzortriazole (Tinuvin 326, CAS 3896-11-5); 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzortriazole (Tinuvin 327, CAS 3864-99-1); 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol (Tinuvin P, CAS 2440-22-4); 2,5-thiophenediylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole (Uvitex OB, CAS 7128-64-5); (2-hydroxy-4-octoxyphenyl) phenylmethanone (Chimassorb 81, CAS 1843-05-6); Calcium bis[monoethyl(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxylbenzyl)phosphonate] (Irganox 1425, CAS 65140-91-2); tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)- 4,4′-biphenylylene diphosphonite (Sandostab EPQ, CAS 38613-77-3); p-cresol-dicyclopentadiene- isobutylene, copolymer (Wingstag L, CAS 68610-51-5);ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert- butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate] (CAS 32509-66-3); 2,4-bis(oktylthiomethyl)-6-methylfenol (Irganox 1520, CAS 110553-27-0), 2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenol (Irganox 1726, CAS 110675-26-8)

A 14.2

Disperse blue I (CAS 2475-45-8); Disperse Blue 106 (CAS 12223-01-7); Disperse Blue 124 (CAS 61951-51-7); Disperse Orange 3 (CAS 730-40-5); Disperse Orange 37 (CAS 13301-61-6); Solvent Yellow 1 (CAS 60-09-3); Solvent Yellow 2 (CAS 60-11-7); Solvent Yellow 3 (CAS 97-56-3); Basic Red 9 (CAS 569-61-9); Basic Violet 1 (CAS 8004-87-3); Basic Violet 3 (CAS 548-62-9); Disperse Blue 3 (CAS 2475-46-9); Disperse Yellow 3 (CAS 2832-40-8); Disperse Red 1 (CAS 2872-52-8); Acid Red 26 (CAS 3761-53-3); Acid Red 49 (CAS 1694-09-3)

A 14.3

Diisononylftalát (CAS 28553-12-0); dibutylftalát (CAS 84-74-2); butylbenzylftalát (CAS 85-68-7); bis (2-etyl)-hexylftalát (CAS 117-81-7); di-n-oktylftalát (CAS 117-84-0); diisodecylftalát (CAS 26761-40-0); dimetylftalát (CAS 131-11-3); dietylftalát (CAS 84-66-2); dipropylftalát (CAS 131-16-8); diamylftalát (CAS 131-18-0); di-2-propylheptylftalát (CAS 53306-54-0); Di(etylhexyl)tereftalát (CAS 6422-86-2); bis(2-etylhexyl)adipát (CAS 103-23-1)

A 14.4

Naftalen (CAS 91-20-3); acenaftylen (CAS 208-96-8); acenaften (CAS 83-32-9); fuoren (CAS 86-73-7); fenantren (CAS 85-01-8); antracen (CAS 120-12-7); fluoranten (CAS 206-44-0); pyren (CAS 129-00-0); benzo(a)antracen (CAS 56-55-3); chrysen (CAS 218-01-9); benzo(e)pyren (CAS 205-892-7); benzo(j)fluoranten (CAS 205-82-3); benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2); benzo(kj)fluoranten (CAS 207-08-9); benzo(a)pyren (CAS 50-32-8); dibenzo(a,h)antracen (CAS 53-70-3); indeno(1,2,3-c,d)pyren (CAS 193-39-5); benzo(g,h,i,)perylen (CAS 191-24-2)

A 14.5

Primární aromatické aminy: 4-amino-bifenyl (PAA-1, CAS 92-67-1); benzidin (PAA-2, CAS 92-87-5); 4-chlor-o-toluidin (PAA-3, CAS 95-69-2); 2-naftylamin (PAA-4, CAS 91-59-8); o-Aminoazotoluen (PAA-5, CAS 97-56-3); 2-amino-4-nitro-toluen (PAA-6, CAS 99-55-8); p-chlor-anilin (PAA-7, CAS 106-47-8); 2,4-diamino-anisol (PAA-8, CAS 615-05-4); 4,4‘-diamino-difenylmetan (PAA-9, CAS 101-77-9); 3,3‘-dichlorbenzidin (PAA-10, CAS 91-94-1); 3,3‘-dimetoxybenzidin (PAA-11, CAS 119-90-4); 3,3'-Dimetyl-benzidin (PAA-12, CAS 119-93-7); 3,3‘-dimetyl-4,4‘-diaminodifenylmetan (PAA-13, CAS 838-88-0); p-Keresidin (PAA-14, CAS 120-71-8); 4,4‘-metylen-bis(2-chloranilin) (PAA-15, CAS 101-14-4); 4,4‘-oxy-dianilin (PAA-16, CAS 101-80-4); 4,4‘-thiodianilin (PAA-17, CAS 139-65-1); o-toluidin (PAA-18, CAS 95-53-4); 2,4-toluendiamin (PAA-19, CAS 95-80-7); 2,4,5-trimetylanilin (PAA-20, CAS 137-17-7); o-Anisidin (PAA-21, CAS 90-04-0); o-Aminoazobenzen (PAA-22, CAS 60-09-3); 2,4-dimethyanilin (PAA-23, CAS 95-68-1); 2,6-dimethyanilin (PAA-24, CAS 87-62-7); 1,5-Naftalendiamin (PAA-25, CAS 2243-62-1), anilin (PAA-26, CAS 62-53-3); 2-Chloranilin (PAA-27, CAS 95-51-2); 3-Chloranilin (PAA-28, CAS 108-42-9); p-Toluidin (PAA-29, CAS 106-49-0); 1,4-Fenylendiamin (PAA-30, CAS 106-50-3); 2,6-Toluendiamin (PAA-31, CAS 823-40-5); N,N-dimetylanilin (PAA-32, CAS 121-69-7); 2,2´-Metylendianilin (PAA-33, CAS 6582-52-1); 2,4'-methylenedianilin (PAA-34, CAS 1208-52-2); bis(4-aminofenyl)sulfon (PAA-35, DAPSONE; CAS 80-08-0); 2-aminobenzamid (PAA-36, ANTHRANILAMID; CAS 88-68-6); 1,3-fenylendiamin (PAA-37, CAS 108-45-2); 1,3-bis(aminomethyl)benzen (PAA-38, Xylylenediamine; CAS 1477-55-0); 2,5-Dimetoxy-4-chloranilin (PAA-39, CAS 6358-64-1); 2,5-Dichloranilin (PAA-40, CAS 95-82-9); o-Fenytidin (PAA-41, CAS 94-70-2); 4-Aminobenzamid (PAA-42, CAS 2835-68-9); 2-Aminonaftalen-1-sulfonová kyselina (PAA-43, CAS 81-16-3); p-Toluidin-o-sulfonová kyselina (PAA-44, CAS 88-44-8); 4-Metylaminosulfonyl-p-kresidin (PAA-45, CAS 49564-57-0); 5-Aminobenzimidazolon (PAA-46, CAS 95-23-8); 3-Amino-9-etylkarbazol (PAA-47, CAS 132-32-1); 1,2-Fenylendiamin (PAA-48, CAS 95-54-5); 5-Amino-6-metylbenzimidazolon (PAA-49, CAS 67014-36-2); 4,4’-Methylene bis(3-chloro-2,6-diethylaniline) (PAA-50, CAS 106246-33-7); 4-ethoxyaniline (PAA-51, CAS 156-43-4); 2-aminodiphenyl (PAA-52, CAS 90-41-5)

A 14.6

Fluoridy, chloridy, dusitany, dusičnany, bromidy, sírany, hydrofosforečnany, siřičitany, jodidy, thiosírany, thiokyanatany

A 14.7

Fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy, sírany, siřičitany

A 14.9

Benzophenone (CAS 119-61-9); Σ Methyl-benzophenones; 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-one (BIT, CAS 2634-33-5); N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8–C18) amine (ATMER 163, CAS 71786-60-2); Hexamethylendiamine (HMDA, CAS 124-09-4); Dibutyl-phthalate (DBP, CAS 84-74-2); Bis(2-ethylhexyl)-phthalate (BEHP, CAS 117-81-7); O-propylbis-O-(4-propylbenzyliden)sorbitol (Millad NX8000, CAS 882073-43-0); Acetyl tributyl citrate (CAS 77-90-7); Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC, CAS 7173-51-5); Benzalkonium chloride (BAC, CAS 8001-54-5); D-sorbitol (CAS 50-70-4); Poly(ethylene glycol) (PEG 400, CAS 25322-68-3); Bisphenol S (CAS 80-09-1); Cis-endo-bicyklo (2.2.1)heptane-2,3-dicarboxylic acid, disodium salt (Ref. 38507, CAS 351870-33-2); Cis-cyklohexan-1,2-dicarboxylic acid, calcium salt (Ref. 45704, CAS 491589-22-1); 2,2'-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol) (Antioxidant 425, CAS 88-24-4); Disperse Blue 106 (CAS 12223-01-7); Disperse Blue 124 (CAS 61951-51-7); Disperse Orange 3 (CAS 730-40-5); Disperse Orange 37 (CAS 13301-61-6); Solvent Yellow 1 (CAS 60-09-3); Solvent Yellow 2 (CAS 60-11-7); Solvent Yellow 3 (CAS 97-56-3); Basic Red 9 (CAS 569-61-9); Basic Violet 1 (CAS 8004-87-3); Basic Violet 3 (CAS 548-62-9); Disperse Blue 3 (CAS 2475-46-9); Disperse Yellow 3 (CAS 2832-40-8); Disperse Red 1 (CAS 2872-52-8); Acid Red 49 (CAS 1694-09-3); Disperse blue I (CAS 2475-45-8); Acid Red 26 (CAS 3761-53-3); Methylpalmitate (CAS 112-39-0); Tri-o-cresyl phosphate (CAS 78-30-8); 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone (Photoiniciator 1173, CAS 7473-98-5); 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (Kathon 886, CAS 55965-84-9); 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol (Neopentyl glycol , CAS 126-30-7); Nonylphenol (CAS 84852-15-3); octylphenolethoxylates (OPEO, Triton X-100, CAS 9002-93-1); nonylphenolethoxylates (NPEO, Arkopal N-100, CAS 9016-45-9); Pentachlorphenol (PCP, CAS 87-86-5); 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone (Irgacure 184, CAS 947-19-3); 4-tert-butylcatechol (TBC, CAS 98-29-3); Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA, CAS 335-67-1); Heptadecafluorooctanesulfonic acid (PFOS, CAS 1763-23-1); 2-Mercaptobenzothiazole (MBT, CAS 149-30-4); N,N-Diethanololeamid (CAS 93-83-4); Diethanolamin (CAS 111-42-2); Tris(2-chloroethyl) phosphate (CAS 115-96-8); Cypermethrin (CAS 52315-07-8); Propiconazol (CAS 60207-90-1);Tebuconazol (CAS 107534-96-3); Iodopropynyl butylcarbamate (CAS 55406-53-6); 1,1,1-Trimethylolpropane (TMP, CAS 77-99-6); 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT; CAS 2682-20-4); Methylchloroisothiazolinone (CMIT; CAS 26172-55-4); CMIT/MIT směs (CAS 55965-84-9); Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP; CAS 115-96-8); Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP; CAS 13674-84-5); Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCP; CAS 13674-87-8); fenoxycarb (CAS 72490-01-8); flufenoxuron (CAS 101463-69-8); triethanolamine (CAS 102-71-6); kyselina oktylfosfonová (CAS 4724-48-5); Trisopropanolamin (CAS 122-20-3); Di(propylene glycol) methyl ether (CAS 34590-94-8); Cyproconazol (CAS 94361-06-5)

A 14.10

Formaldehyd (CAS 50-00-0); glutaraldehyd (CAS 111-30-8); acetaldehyd (CAS 75-07-0); metyletylketon (CAS 78-93-3); aceton (CAS 67-64-1); akrolein (CAS 107-02-8); propionaldehyd (CAS 725-00-8); butyrylaldehyd (CAS 1527-98-6); benzaldehyd (CAS 1157-84-2); crotonaldahyd (CAS 4170-30-3); isovaleraldehyd (CAS 590-86-3); valeraldehyd (CAS 110-62-3); o-tolualdehyd (CAS 529 -20 -4); m-tolualdehyd (CAS 620-23-5); p-tolualdehyd (CAS 104-87-0); hexanal (CAS 66-25-1)

A 14.11

Trizma base (CAS 77-86-1); Bis-metylesterisoftalát (dimethylester kyseliny isoftalové, CAS 1459-93-4); Ultranox 626 (CAS 26741-53-7); Uvitex OB (CAS 7128-64-5); Diisononylftalát (DINP, CAS 28553-12-0); Diisodecylftalát (DIDP, CAS 26761-40-0); Bis(2-etylhexyl)adipát (CAS 103-23-1); Dimethyl-5-sulfoisoftalát (CAS 3965-55-7); Triisopropanolamin (CAS 122-20-3); Bisfenol A (CAS 80-05-7); Nonylfenol (CAS 84852-15-3); Glyfosát (CAS 1071-83-6); Aminomethylfosfonová kyselina (AMPA, CAS 1066-51-9); Cis-cyklohexan-1,2-dicarboxylic acid, calcium salt (CAS 491589-22-1); N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8–C18)amine (Atmer 163, CAS 71786-60-2); Hexamethylendiamine (HMDA, CAS 124-09-4), Oktylfosfonová kyselina (CAS 4724-48-5); Pentadekafluorooktanová kyselina (PFOA, CAS 335-67-1), Heptadekafluorooktanesulfonová kyselina (PFOS, CAS 1763-23-1)

A 15.1

Vinylchlorid (CAS 75-01-4); vinylacetát (CAS 108-05-4); acrylonitril (CAS 107-13-1); acetaldehyd (CAS 75-07-0); styren (CAS 100-42-5); ethylbenzen (CAS 100-41-4); 1,3-butadien (CAS 106-99-0); benzen (CAS 71-43-2); butyl methakrylát (CAS 97-88-1); methylmethakrylát (CAS 80-62-6); methyl akrylát (CAS 96-33-3); ethyl akrylát (CAS 140-88-5); butyl akrylát (CAS 141-32-2); ethyl methakrylát (CAS 97-63-2,); monoetylenglykol (CAS 107-21-1); dietylenglykol (CAS 111-46-6); voda (CAS 7732-18-5), 1-hexen (CAS 592-41-6); tetrahydrofuran (CAS 109-99-9); 1,4-butandiol (CAS 110-63-4); 1-okten (CAS 111-66-0)

A 15.2

Benzen (CAS 71-43-2); toluen (CAS 108-88-3); o,m,p-xyleny (CAS 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3); ethylbenzen (CAS 100-41-4), styren (CAS 100-42-5); trichlorethylen (CAS 79-01-6); tetrachlorethylen (CAS 127-18-4); chloroform (CAS 67-66-3); bromoform (CAS 75-25-2); dibromchlormethan (CAS 124-48-1); bromdichlormethan (CAS 75-27-4); p-dichlorbenzen (CAS 106-46-7); o-dichlorbenzen (CAS 95-50-1); 1,2 dichlorethan (CAS 107-06-2); ethylacetát (CAS 141-78-6); metanol (CAS 67-56-1); cyklohexanon (CAS 108-94-1); 2-methoxyethylacetát (CAS 110-49-6); 2-methoxyethanol (CAS 109-86-4); 2-ethoxyethylacetát (CAS 111-15-9); bis(2-methoxyethyléter) (CAS 111-96-6); 2-methoxypropylacetát (CAS 70657-70-4); 3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-1-on (Isophoron, CAS 78-59-1); nitrobenzen (CAS 98-95-3); dichlormethan (CAS 75-09-2)

A 15.4

Diisononylftalát (benzenedicarboxylic acid 1,2-diisononyl ester, CAS 28553-12-0); dibutylftalát (CAS 84-74-2); butylbenzylftalát (CAS 85-68-7); bis (2-etyl)-hexylftalát (CAS 117-81-7); di-n-oktylftalát (CAS 117-84-0); diisodecylftalát (CAS 26761-40-0); n-oktyl-n-decylftalát (CAS 119-07-3); didecylftalát (CAS 84-77-5); diisobutylftalát (CAS 84-69-5); di-n-pentylftalát (CAS 131-18-0); di-n-hexylftalát (CAS 84-75-0); dicyklohexylftalát (CAS 84-61-7); 1,2- (CAS 28553-12-0); 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10 branched alkyl esters (CAS 68515-48-0)

A 15.5

2-etyl-1-hexanol (CAS 104-76-7); oleamid (CAS 301-02-0); anilín (CAS 62-53-3), uhlovodíky s menším počtem C než C25, DiPropylenGlycolMetylEter (DPGME, CAS 34590-94-8); nonylfenol (CAS 104-40-5); Tris(2,4-di-terc.butylfenyl)fosfit (Irgafos 168, CAS 31570-04-4); dimethylformamid (CAS 68-12-2); formamid (CAS 75-12-7); dimethyl fumarate (CAS 624-49-7); 9,9-bis(methoxymethyl)fluoren (CAS 182121-12-6)

A 15.11

Pentachlorfenol (CAS 87-86-5); 2,4-dichlorfenol (CAS 120-83-2); 2,4,6-trichlofenol (CAS 88-06-2); 2,4,5-trichlorfenol (CAS 95-95-4)

A 15.12

Kongenery PCB: 18, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

A 15.14

Naftalen (CAS 90-21-3); acenaftylen (CAS 208-96-8); acenaften (CAS 83-32-9); fluoren-1 (CAS 86-73-7); fenantren (CAS 85-01-8); antracen (CAS 120-12-7); fluoranten (CAS 206-44-0); pyren (CAS 129-00-0); benzo(a)antracen (CAS 56-55-3); chrysen (CAS 218-01-9); benzo(e)pyren (CAS 192-97-2); benzo(j)fluoranten (CAS 205-82-3); benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2); benzo(k)fluoranten (CAS 207-08-9); benzo(a)pyren (CAS 50-32-8); dibenzo(a,h)antracen (CAS 53-70-3); indeno(1,2,3-c,d)pyren (CAS 193-39-5, benzo(g,h,i,)perylen CAS 191-24-2

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

F2, F8, P8, T1-T8, KU1, K1-K12, A1-A7, A8.1, A8.2, A9-A18

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

2. Fyzikální a mechanická laboratoř


Zkoušky:

Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody2

Předmět zkoušky

Zkoušení OOP

KU 2

Stanovení odolnosti proti částicím s vysokou rychlostí

ČSN EN 168, čl. 9

OOP – štíty, brýle

Fyzikální zkoušky

F 1

Obecné fyzikální charakteristiky materiálů

F 1.1

Stanovení hustoty

ČSN ISO 2781

ISO 2781

ČSN EN ISO 1183-1, metoda A

ČSN EN ISO 17855-1,

čl. 3.4.2

Plasty, pryž, výrobky z nich, trubky a tvarovky z plastů

ČSN 65 0342

 

Kapalné chemické produkty

F 1.2

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 845

Lehčené plasty, pryž, tepelně izolační výrobky

F 1.3

Stanovení sypné hmotnosti

ČSN EN ISO 60

Plasty, sypké materiály

F 1.4

Stanovení homogenity materiálu

 

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.3, 5.4.6

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.2.3

ČSN ISO 18553+Amd.1, čl. 4.1.1

Trubky a tvarovky z plastů

F 2

Viskozitní charakteristiky

F 2.4

Stanovení indexu toku taveniny polymeru

ČSN EN ISO 1133-1

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.1, 5.4.8

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.2.1, 5.4.7

DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.4

Plasty, trubky, tvarovky, spoje a spojky z plastů

F 3

Transport kapalin a plynů

F 3.1

Stanovení propustnosti pro vodní páru gravimetrickou metodou

ČSN 77 0332

ČSN EN ISO 12572, příloha C

Fólie

F 3.2

Stanovení propustnosti pro plyny

DIN 53380-2

Plasty a pryž

F 3.3

Stanovení nasákavosti ve vodě

ČSN EN ISO 62

ČSN 64 5421

Plasty, lehčené hmoty

F 4

Zkoušky odolnosti proti působení kapalin a jiných látek

F 4.1

Stanovení odolnosti proti dichlormetanu

ČSN EN ISO 9852

Trubky

F 4.2

Stanovení odolnosti proti působení kapalin

ČSN ISO 1817

F-18-41

(ČSN EN ISO 2812-3,

ČSN EN ISO 2812-4)

ČSN EN ISO 2812-3

ČSN EN ISO 2812-4

FLTM BI 168-01

TL 226, čl. 4.7

PV 3964

TL 52704, čl. 5.14

BMW AA-0053

TL 211, tab.2

ČSN EN 60811-406, metoda B

Výrobky z pryže, výrobky z plastů, konstrukční díly vozidla

ČSN EN 1120

ISO 10952

GRP trubky

F 5

Stanovení elektrických izolačních vlastností voltampérovou metodou

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.4.4

Tvarovky z plastů

ČSN EN 12477, čl. 5.10

ČSN EN 1149-2

ČSN EN 1149-1

ČSN EN 1081+A1, metoda A

ISO 10965, metoda B

Textil, useň, výrobky z nich, obuv,

OOP - ochranné oděvy, podlahové materiály

ČSN IEC 167:1993

ČSN EN 62631-3-1

ČSN EN 62631-1

ČSN EN 62631-3-2

Plasty, pryž, textil, dřevo

F 6

Stanovení tepelných charakteristik

F 6.1

Stanovení tepelných charakteristik metodou DSC

ČSN EN ISO 11357-1

ČSN EN ISO 11357-2

ČSN EN ISO 11357-3

ISO 18373-1

ISO 18373-2

Plasty, pryže

F 6.2

Stanovení meze teploty křehnutí

ČSN 62 1554

Výrobky z pryže

F 6.3

Stanovení termooxidační stability

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.7

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.2.7

ČSN EN ISO 11357-6

Plasty, trubky a tvarovky

F 6.4

Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)

ČSN EN ISO 306

ČSN EN ISO 2507-1

ČSN EN ISO 2507-2

ČSN EN ISO 2507-3 DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.3

Plasty, trubky a tvarovky

F 6.5

Stanovení teploty průhybu při zatížení

ČSN EN ISO 75-1

ČSN EN ISO 75-2

ČSN EN ISO 75-3

Plasty

F 6.6

Stanovení koeficientu tepelné vodivosti nestacionární metodou

F-02-32

(návod k přístroji ISOMET 2104)

Plasty, pryže, textil, stavební výrobky

F 6.7

Neobsazeno

   

F 6.8

Stanovení kontaktního tepla

ČSN EN ISO 12127-1

Textil, useň, pryž, plasty, OOP - ochranné oděvy

F 6.9

Termogravimetrická analýza (TGA)

PV 3927

ČSN EN ISO 11358-1

Pryž, plasty

F 7

Odolnost proti stárnutí

   

F 7.1

Zkouška urychleným tepelným stárnutím ve vzduchu

ČSN ISO 188

F-17-39

(ČSN ISO 188)

DIN 53497

DIN 53508

Výrobky z pryže a plastů, konstrukční díly vozidla

ISO 12091

ČSN ISO 17484-1,

příloha D

DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.9

ČSN EN ISO 2578

Trubky z termoplastů

F 7.2

Zkouška umělým stárnutím

ČSN EN ISO 4892-2

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.6

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.2.6

PV 1303

PV 3929

PV 3930

PV 1306

DIN 75220

F-15-38

(DVM -0006-EX- alternativní metoda)

DVM -0006-EX- alternativní metoda

MAN 3499-1, čl. 6.17

17.00-E-4761, čl. 5.11

Plasty (např. fólie z PVC, trubky a tvarovky, okenní a dveřní profily z PVC), pryž, konstrukční díly vozidla, povrchové úpravy a ochrany

ČSN EN ISO 20471,

čl. 5.2

ČSN EN 20105-A02

ČSN EN ISO 105-A03

ČSN EN ISO 105-A05

ČSN EN ISO 105-B02

ČSN EN ISO 105-B06

Textilie,

OOP – ochranné oděvy

ČSN EN 168, čl. 6

ČSN EN 1938, čl. 5.7

OOP – ochrana očí, brýlové obruby

F 7.3

Zkouška přirozeným stárnutím

ČSN 64 0245

ČSN EN ISO 877-1

ČSN EN ISO 877-2

ČSN EN ISO 16871

Výrobky z plastů a pryže

F 7.4

Stanovení odolnosti proti ozonu

ČSN EN ISO 7326

Hadice

ČSN ISO 1431-1, mimo čl. 11

Výrobky z pryže

F 7.5

Stanovení odolnosti klimatickým změnám

PV 1200

PV 2005

GMW 15310, čl. 4.3.4

F-18-40

(ČSN EN ISO 6270-2,

ČSN EN ISO 1110,

PV 1200,

PV 2005,

PR 303.5,

PR 308.2,

PSA D47 1309:2009,

PSA D47 1165:2011,

TPJLR 52.353:2008,

TPJLR 52.351:2011,

WSS-M15P4-F:2015,

čl. 3.3.1,

WSS M99P32-C, čl. 3.7, 3.8.1:2013,

WSS M9P8-B:2009,

čl. 3.4.1, 3.4.3

TL 226)

Konstrukční díly vozidla, plastové a pryžové výrobky

F 8

Hořlavost materiálů a výrobků

F 8.1 až

F 8.3

Neobsazeno

   

F 8.4

Stanovení odolnosti proti působení plamene

ČSN EN ISO 340

Dopravní pásy

ČSN EN 12983-1,

příloha A

Varné nádobí

F 8.5

Stanovení odolnosti proti vznícení

ČSN EN ISO 3821,

příloha A

Hadice

F 8.6

Stanovení zápalnosti a doby samovolného hoření

ČSN EN ISO 3582

 

Pryže, plasty, lehčené materiály

F 8.7

Stanovení zápalnosti, zdroj zapálení - žhnoucí cigareta

ČSN EN 1021-1

ČSN EN 597-1

Čalouněný nábytek, matrace a lůžka s pevným čalouněním

F 8.8

Stanovení zápalnosti, zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky

ČSN EN 1021-2

ČSN EN 597-2

Čalouněný nábytek, matrace a lůžka s pevným čalouněním

F 8.9

Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene

ČSN EN ISO 9151,

metoda B

ISO 9151, metoda B

Textil, useň, pryž, plasty, ochranné oděvy, OPP

F 8.10

Stanovení vznětlivosti materiálů

ČSN 64 0149

Hořlavé hmoty

F 8.11

Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření v otevřeném kelímku podle Clevelanda

ČSN EN ISO 2592

Ropné výrobky, chemikálie

F 8.12

Stanovení zápalnosti vystavením přímému působení plamene - zkouška malým zdrojem plamene

ČSN EN ISO 11925-2

Stavební výrobky

F 8.13

Zkouška odolnosti proti vznícení

ČSN EN 168, čl. 7

ČSN EN ISO 12311,

čl. 9.9

OOP – ochranné štíty, brýle, zorníky

ČSN EN 149+A1, čl. 8.6

ČSN EN 136, čl. 8.5.1

ČSN EN 13274-4,

metoda 2, 3

OOP – obličejové masky

F 8.14

Stanovení rychlosti hoření

ČSN ISO 3795

DIN 75200

TL 1010

FMVSS 302 (49 CFR PART 571)

Materiály pro interiéry vozidel

F 9

Ostatní zkoušky

F 9.1

Stanovení obsahu popela, ztráta žíháním gravimetricky

ISO 3451-2

ČSN EN ISO 3451-1

ČSN EN ISO 3451-4

ČSN EN ISO 1172

Plasty

F 9.2

Stanovení barevných souřadnic, barevné změny, lesku

VW 50190

ČSN EN ISO 2813

Konstrukční díly vozidla, plasty, textil, lakované díly, nátěrové hmoty

F 9.3

Vizuální zkouška kvality materiálu a povrchu

ČSN EN 167, čl. 5

ČSN EN 166, čl. 7.1.3

OOP – ochrana očí

F 9.4

Stanovení obsahu těkavých látek

ČSN EN 12099

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.2.2

Výrobky z plastů, potrubní systémy

F 9.5

Stanovení hodnoty mlžení (Fogging test - reflektometrická metoda)

DIN 75201, část A

Nekovové výrobky pro vnitřní výbavu automobilu

F 9.6

Stanovení kondenzovatelných složek (Fogging test – gravimetrická metoda)

DIN 75201, část B

PV 3015

Nekovové výrobky pro vnitřní výbavu automobilu

F 9.7

Stanovení stupně zesíťování trubky PE – X

ČSN EN ISO 10147 DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.5

Trubky, tvarovky, spoje a spojky z plastů

Zkoušení mechanických vlastností

P 1

Pevnostní charakteristiky

P 1.1

Stanovení tahových vlastností

ČSN ISO 37

ČSN EN ISO 527-1

ČSN EN ISO 527-2

ČSN EN ISO 527-3

ČSN EN ISO 527-4

ČSN EN ISO 527-5

ABNT NBR 15557,

čl. 5.1, 5.2, 5.5

Výrobky z pryže, plastů, syntetické usně, surové kaučukové směsi, duše pneumatik

ČSN 26 0370, čl. 60-71

ČSN EN ISO 283

Dopravní pásy s textilní kostrou, hradící vaky

ČSN EN ISO 6259-1

ČSN EN ISO 6259-2

ČSN EN ISO 6259-3

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.4.9

ČSN EN 1393

ISO 8513

ČSN EN 61386-1, ed. 2, čl. 10.7

ČSN ISO 18488

Trubky

ČSN ISO 18489

Trubky

ČSN EN 14800, čl. 5.7.2

Bezpečnostní ohebné vlnovcové kovové hadice

ČSN EN 12814-6

ČSN EN 12814-7

Svarové spoje polotovarů z termoplastů

ČSN EN ISO 13262

Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturní stěnou

ČSN 77 0140, čl. 50-61

Svary obalových materiálů

ČSN EN 12814-2

Svarové spoje z termoplastů

ČSN ISO 13953

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.5.6

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.8

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.2.8

Svarové spoje trubek

ČSN EN ISO 1798

Lehčené hmoty

P 1.2

Zkoušení svarových spojů z termoplastů

ČSN EN 12814-4

ČSN ISO 13955

ČSN ISO 13954

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.5.3

ČSN ISO 13956

Svarové spoje

P 1.3

Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou

ČSN EN ISO 3501

DVGW W 534 (P),

čl. 12.11

ČSN ISO 17484-1,

Annex G

QV 17006, čl. 5.3.3.1

Spoje trubek

P 1.4

Stanovení počáteční obvodové pevnosti u GRP potrubních systémů

ČSN EN 1394,

metoda A, B

ČSN ISO 8521,

metoda A, B, D

Potrubní plastové GRP systémy, spoje trubek

P 1.5

Stanovení tlakových vlastností

ČSN EN ISO 604

ČSN EN 14404+A1,

čl. 6.6

ČSN EN 826

Obecně výrobky z pryže, plastů, OOP – chrániče kolen

ČSN EN ISO 13968

ČSN EN ISO 9969

ČSN ISO 13966

ČSN EN 1228

ČSN EN 14982+A1

ČSN EN ISO 13967

ČSN EN 61386-24,

čl. 10.2

ČSN ISO 7685

ČSN ISO 10466

ČSN EN 61386-1 ed. 2,

čl. 10.2

ČSN EN 61386-22, čl.10.2

Trubky z plastů, tvarovky z termoplastů

ČSN EN 14800,

čl. 5.19.2.2

Bezpečnostní ohebné vlnovcové kovové hadice

ČSN EN 802

ČSN ISO 17484-1,

příloha H

Vstřikované tvarovky z termoplastů, vícevrstvé trubky

ČSN EN 1253-2, čl. 5.3

ČSN EN 1253-1, čl. 5.6

Podlahové vpusti a střešní vtoky

ČSN EN ISO 844

ČSN EN ISO 2439

ČSN EN ISO 3386-1

ČSN EN ISO 3386-2

Lehčené hmoty

P 1.6

Stanovení soudržnosti mezi vrstvami při separaci

ABNT NBR 15557, čl. 5.6

Pryžové výrobky vyztužené textilem, pryžokovové výrobky, syntetické usně, pláště a duše pneumatik

ČSN 26 0370, čl. 76-84

ČSN EN ISO 252

Dopravní pásy s textilní kostrou

ČSN ISO 17484-1,

příloha E

ČSN ISO 17454

Vícevrstvé trubky

ČSN EN ISO 3821,

čl. 9.3.7.2

ČSN EN ISO 7840,

čl. 6.14

ČSN EN ISO 8033

Hadice twin (dvojité), hadice

P 1.7

Stanovení ohybových vlastností

ČSN EN 12814-1

Svarové spoje z termoplastů

ČSN EN ISO 178

ČSN EN ISO 14125

ČSN EN ISO 899-2

ČSN EN 978

ČSN EN ISO 11296-4,

příloha C, B, D

Výrobky z plastů, vlákny vyztužené plastové kompozity

ČSN EN ISO 10619-1, metoda A1

Hadice

P 1.8

Stanovení ohybových vlastností za nízkých teplot

ČSN EN ISO 10619-2, metoda B

ČSN EN ISO 7840,

čl. 6.10

Hadice

ČSN 26 0370, čl. 44-49

Dopravní pásy s textilní kostrou

P 1.9

Stanovení ohebnosti

ČSN EN 14800, čl. 5.13

Bezpečnostní ohebné vlnovcové kovové hadice

P 1.10

Stanovení smykových vlastností

DVGW W 534 (P),

čl. 12.13

ČSN EN ISO 9311-2

Lepené spoje z PVC

P 1.11

Stanovení strukturní pevnosti

ČSN ISO 34-1

ABNT NBR 15557, čl. 5.3

Výrobky z pryže, duše pneumatik

ČSN EN ISO 6383-1

Plošné útvary z plastů

P 2

Dlouhodobé zkoušky statické

P 2.1

Stanovení trvalé deformace v tlaku

ČSN EN ISO 1856

ČSN ISO 815-1

ČSN ISO 815-2

Lehčené hmoty, profilová těsnění, výrobky z pryže,

výrobky z korku

P 2.2

Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení

ČSN ISO 2285, čl. 7.1 ISO 2285, čl. 7.1

ABNT NBR 15557, čl. 5.4

Výrobky z pryže, duše pneumatik

P 2.3

Stanovení krípového faktoru za vlhka a výpočet dlouhodobé specifické kruhové tuhosti

ČSN ISO 10468

Trubky, GRP trubky

P 2.4

Stanovení krípového faktoru za sucha

ČSN EN 761

GRP trubky

P 2.5

Stanovení krípového poměru

ČSN EN ISO 9967

Plastové trubky

P 2.6

Tahová krípová zkouška

ČSN EN 12814-3

DVS 2203-4

Svarové spoje z termoplastů

P 2.7

Stanovení relativní dlouhodobé limitní kruhové deformace za vlhka

ČSN ISO 10471

GRP trubky

P 2.8

Stanovení dotvarování tlakem

ČSN EN 1606

Lehčené hmoty

P 2.9

Stanovení odolnosti proti pomalému šíření trhliny a rozvrstvení (cone test)

ISO 13480

ČSN ISO 17484-1,

příloha B

Potrubní systémy

P 2.10

Stanovení relaxace napětí

ČSN ISO 3384-1

Pryžové materiály

P 3

Rázové a nárazové zkoušky

P 3.1

Stanovení rázové a vrubové houževnatosti metodou CHARPY a IZOD

ČSN EN ISO 179-1

ČSN EN ISO 180

ČSN ISO 9854-1

ČSN ISO 9854-2

Výrobky z plastů

P 3.2

Stanovení rázové odolnosti metodou padajícího závaží, zkouška pádem koule

ČSN EN 477

ČSN EN ISO 3127

ČSN EN ISO 11173

Okenní a dveřní profily PVC, trubky z termoplastů

ČSN EN ISO 13263

Tvarovky z termoplastů

ČSN ISO 17484-1,

příloha I

ČSN EN 61386-24,

čl. 10.3

ČSN EN 61386-1, ed. 2,

čl. 10.3

Trubky a tvarovky z plastů

ČSN EN 14800, čl. 5.17

Bezpečnostní ohebné vlnovcové kovové hadice

PV 3966

PV 3905

Konstrukční díly vozidla

ČSN EN ISO 7765-1

Fólie a obaly z plastů

ČSN EN 1705

ČSN EN 1716

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.5.4

Ventily z termoplastů

P 4

Neobsazeno

P 5

Tlakové zkoušky (přetlak, podtlak)

P 5.1

Stanovení dlouhodobé těsnosti hrdlových spojů

ČSN EN ISO 13846

Potrubní systémy

P 5.2.

Stanovení těsnosti a funkčnosti zpětných armatur

ČSN EN 13564-2,

čl. 3.1-3.4

Zpětné armatury

P 5.3

Zkouška vnitřním přetlakem

PTACPDS-02, čl. 12.2.4

TSB 5501G, čl. 6.2.10, 6.2.12, 6.2.13

DIN 73411-2, čl. 3.12

TL 680, čl. 5.7.1, 5.7.2

TL 52361, čl. 5.8.1, 5.8.2

TL 82207, čl. 4.2.1, 5, 6, 7.1

ČSN EN 14800,

čl. 5.3.2, 5.4.2

ČSN EN ISO 1402

Chladící hadice a kolena, chladící a palivové hadice, spojky, přívody, rychlospojky, bezpečnostní ohebné vlnovcové kovové hadice, hadice

P 5.4

Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu

ČSN EN ISO 3503

DVGW W 534 (P), čl. 12.12

ČSN ISO 17484-1, příl. K

Trubky a tvarovky

P 5.5

Stanovení pevnosti při stálém vnitřním přetlaku

ČSN EN ISO 1167-1

ČSN EN ISO 1167-2
DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.11, 5.4.7

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.2.11, 5.5.2

DVGW W 534 (P),

čl. 12.10, 12.14

ČSN ISO 17484-1,

příloha C

QV 17006, čl. 5.2.1

Trubky a tvarovky z plastů

 

P 5.6

Stanovení těsnosti při stálém vnitřním hydrostatickém přetlaku vody s kompenzací osového namáhání

ČSN EN ISO 13783

Spoje a tvarovky s elastomerními těsnícími kroužky, lepené spoje

P 5.7

Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem

ČSN EN ISO 3458

DVGW W 534 (P),

čl. 12.3

Osově namáhané potrubní spoje

P 5.8

Neobsazeno

   

P 5.9

Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku po promáčknutí

ČSN EN 12106

Trubky

P 5.10

Stanovení těsnosti a pevnosti působením ohybu a vnitřního přetlaku

ČSN EN ISO 13783

Kompletační prvky

PVC-U

P 5.11

Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem

ČSN EN 1447+A1

Potrubní plastové GRP systémy

P 5.12

Neobsazeno

 

 

P 5.13

Stanovení odolnosti vnitřním přetlakem a vodotěsnosti

ČSN EN 917

ISO 9393-1

ISO 9393-2

Ventily z termoplastů

P 5.14

Stanovení těsnosti hrdlových spojů při podtlaku vzduchu

ČSN EN ISO 13844

Potrubní systémy

P 5.15

Stanovení těsnosti za podtlaku

ČSN EN ISO 7233,

metoda A, C

ČSN EN ISO 13056

DVGW W 534 (P), čl. 12.4

Hadice

Potrubní systémy

P 5.16

Neobsazeno

   

P 5.17

Zkoušky těsnosti a pevnosti

TL 524 35

TL 524 39

TL 822 53

GME 60 223

Palivové hadice včetně spojů

P 5.18

Stanovení těsnosti

ČSN EN ISO 13259

ČSN EN 274-1

ČSN EN 274-2

ČSN EN 274-3

Trubky, tvarovky a jejich sestavy

P 5.19

Stanovení těsnosti ventilů

ISO 5208

QV 17004, čl. 3.2.4

Potrubní systémy

P 5.20

Stanovení těsnosti vnějším hydrostatickým přetlakem

ČSN EN ISO 3459

Spoje s elastomerními těsnícími kroužky a mechanické spoje

P 5.21

Zkouška vodotěsnosti

ČSN EN ISO 13254

ČSN ISO 17484-1,

příloha J

Termoplastické potrubní systémy pro beztlakové použití

P 5.22

Zkouška vzduchotěsnosti spojů

ČSN EN 1054

ČSN EN ISO 13255

ČSN ISO 17484-1,

příloha F

Termoplastické potrubní systémy pro kanalizace a odpady

P 5.23

Stanovení netěsnosti před a po ohybu zkušebním mechanismem

ČSN EN 1680

ČSN EN 12100

Ventily z termoplastů

P 5.24

Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

ČSN EN ISO 19892

DVGW W 534 (P), čl. 12.5

ČSN ISO 15306+Amd.1

Plastové potrubní systémy

P 5.25

Zkouška vibračním zatížením

Tech. pravidla GAS č. 001

DVGW W 534 (P),

čl. 12.7, 12.9

Mechanické spoje

P 5.26

Zkušební metoda pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem (vrubová zkouška)

ČSN EN ISO 13479

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.9

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.2.9

Trubky z polyolefinů

P 5.27

Stanovení krátkodobé těsnosti hrdlových spojů

ČSN EN ISO 13845

Potrubní systémy

P 6

Stanovení tvrdosti

P 6.1

Stanovení tvrdosti metodou IRHD

ČSN ISO 48-2

 

Výrobky z pryže

P 6.2

Stanovení tvrdosti metodou Shore A, D

ČSN EN ISO 868

ČSN ISO 48-4

Výrobky z pryže

P 6.3

Stanovení tvrdosti metodou vtiskem kuličky

ČSN EN ISO 2039-1

Výrobky z plastů

P 6.4

Stanovení tvrdosti metodou Barcol

ČSN EN 59

Sklem vyztužené plasty

P 7

Měření geometrických veličin

P 7.1

Měření rozměrů

ČSN ISO 23529, čl. 9

Výrobky z pryže a plastů

ČSN 26 0370, čl. 17-22

ČSN EN ISO 583

Dopravní pásy s textilní kostrou, hradící vaky

ČSN EN ISO 4671

Hadice

ČSN EN ISO 3126

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.4.4

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.4.6

Trubky a tvarovky z plastů

ČSN 64 0181

Fólie z plastů

P 7.2

Stanovení rozměrové stálosti

ČSN EN ISO 2505

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.4.5

DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.2

ČSN EN 1555-2, čl. 7.4

Trubky, tvarovky, spoje a spojky z plastů

ČSN 64 0610

Fólie z plastů

ČSN EN 175, čl. 8.5

OOP – ochranné štíty

P 8

Zkoušení výrobků a systémů pro děti

P 8.1

Mechanické a fyzikální vlastnosti hraček

- zkouška ve válci pro malé části

- zkouška kroutícím momentem

- zkouška tahem

- pádová zkouška

- zkouška převrácením

- rázová zkouška

- zkouška tlakem

- zkouška máčením

- přístupnost částí nebo součástí

- ostrost hran

- ostrost hrotů

- ohebnost kovových drátů

- zkouška botnavosti materiálů

- těsnost hraček plněných kapalinou

- geometrický tvar určitých hraček

- trvanlivost hraček uváděných do činnosti ústy

- sklápěcí a posuvné mechanismy

- tloušťka šňůr

- statická pevnost

- stabilita

- stanovení kinetické energie

- stanovení účinnosti brzd

- stanovení pevnosti řidítek dětských koloběžek

- stanovení rychlosti elektricky poháněných hraček

- měření vzestupu teploty

- víka beden na hračky

- zkouška malých koulí

- zkouška figurek na hraní

- zkouška tahem pro magnety

- stanovení délky obvodu šňůr a řetězů

- měření hraček jojo

- zkouška rozdělení rozpojovacího zařízení

- ověření funkčnosti samonavíjecího mechanismu

- stanovení délky šňůr, řetězů a el. kabelů

ČSN EN 71-1+A1

čl. 8.2

čl. 8.3

čl. 8.4

čl. 8.5

čl. 8.6

čl. 8.7

čl. 8.8

čl. 8.9

čl. 8.10

čl. 8.11

čl. 8.12

čl. 8.13

čl. 8.14

čl. 8.15

čl. 8.16

čl. 8.17

čl. 8.18

čl. 8.20

čl. 8.21

čl. 8.23

čl. 8.24

čl. 8.26

čl. 8.27

čl. 8.29

čl. 8.30

čl. 8.31

čl. 8.32

čl. 8.33

čl. 8.34

čl. 8.36

čl. 8.37

čl. 8.38

čl. 8.39

čl. 8.40

Hračky

P 8.2

Mechanické a fyzikální vlastnosti hraček

- zkouška ve válci pro malé části

- pádová zkouška

- zkouška převrácením

- zkouška kroutícím momentem

- zkouška tahem

- zkouška tlakem

- přístupnost částí nebo součástí

- ostrost hran

- ohebnost drátů

- geometrický tvar určitých hraček

- stanovení kinetické energie

- statická pevnost a stabilita

- destrukční zkoušky

- zkoušení kol a náprav

- trvanlivost hraček uváděných do činnosti ústy

ASTM F 963

čl. 4.6, 1.7

čl. 8.7.1

čl. 8.7.2

čl. 8.8

čl. 8.9

čl. 8.10.1

čl. 3.1.2, 4.18

čl. 4.7

čl. 8.12

čl. 4.22, 4.23, 4.24

čl. 4.21.1.3, 8.14

čl. 4.15, 8.15

čl. 8.6

čl. 8.11

čl. 8.13

Hračky

P 8.3

Zkoušení hraček určených pro pohybovou aktivitu

- stabilita

- stanovení statické pevnosti

- stanovení dynamické pevnosti bariér a hradel

- zkouška zachycení

- zkouška přípravkem s olivkou

- sklon

- průměr lan a řetězů pro houpačky

- stanovení nárazu houpacími prvky

- zkouška brouzdališť

ČSN EN 71-8

čl. 6.2

čl. 6.3

čl. 6.4

čl. 6.5

čl. 6.6

čl. 6.7

čl. 6.8

čl. 6.9

čl. 6.10

Hračky pro pohybovou aktivitu

P 8.4

Zkoušky mechanických vlastností vybavení pro pití

- malé části

- stanovení odolnosti proti roztržení

- zkouška přesnosti objemu

- zkouška tepelným rázem

- velikost trvalého ochranného krytu

- zkouška spolehlivosti připevnění vyčnívajících částí

- pružnost

ČSN EN 14350

čl. 7.4

čl. 7.7.1

čl. 7.6.2

čl. 7.6.4

čl. 7.8.2

čl. 7.11.3

čl. 7.11.2

Vybavení pro pití

P 8.5

Zkoušení mechanických vlastností nosičů dětí

ČSN EN 13209-2, čl. 8

CEN/TR 16512, příloha A.3 - A.7

Nosiče dětí

P 8.6

Zkoušení mechanických vlastností dětských šidítek

- konstrukční parametry

- zkouška rázové houževnatosti

- zkouška odolnosti proti dalšímu trhání

- pevnost držení knoflíku, zátky nebo víčka

- stanovení odolnosti proti prokousnutí

- zkoušky celistvosti

ČSN EN 1400+A2

čl. 8

čl. 9.1

čl. 9.3

čl. 9.4

čl. 9.5

čl. 9.7

Šidítka

P 8.7

Zkoušení mechanických

vlastností trampolín

- dynamické zkoušky

- zkouška pevnosti

- zkouška stability

- zkoušení sestavy

- zkouška trvanlivosti

- zkouška průhybu skákací plochy

ČSN EN 71-14

čl. 7.1

čl. 7.2

čl. 7.3

čl. 7.4

čl. 7.5

ČSN EN ISO 4892-3, metoda A

čl. 7.6

Trampolíny pro domácí použití, zkušební tělesa z nekovových částí trampolín

P 8.8

Mechanické zkoušky držáků šidítek

ČSN EN 12586+A1,

čl. 6.1

Držáky šidítek

P 8.9

Mechanické zkoušky dětských kočárků

ČSN EN 1888-1,

kapitola 8

Dětské kočárky

P 8.10

Mechanické zkoušky přebalovacích stolů

ČSN EN 12221-2+A1,

čl. 5.3-5.7, 5.10-5.12

Přebalovací stoly

P 8.11

Stanovení dynamické pevnosti dětských postrojů

ČSN EN 13210-1, čl. 7.2

Dětské postroje

P 8.12

Mechanické zkoušky dětských ohrádek

ČSN EN 12227,

čl. 8.1.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6

Dětské ohrádky

P 8.13

Neobsazeno

   

P 8.14*

Stanovení tlumení nárazu

- stanovení kritické výšky pádu HIC

- stanovení schopnosti tlumení nárazu

ČSN EN 1177

ČSN EN 1078+A1, čl. 5.4

Zařízení dětských hřišť

Sportovní přilby

P 8.15*

Zkoušky nafukovacích hracích zařízení

- stanovení dotyku s podkladem

- zkouška zachycení

- stanovení pevnosti v dalším trhání

ČSN EN 14960-1

příloha C

příloha D

příloha E

Nafukovací hrací

zařízení

P 8.16*

Praktická zkouška skluzavek

ČSN EN 1069-1+A1, čl. 9.3

Vodní skluzavky

P 8.17

Zkoušky bezpečnosti dětských vysokých židlí

ČSN EN 14988+A1, čl. 8

Dětské vysoké židle

P 9

Potrubní systémy a jejich součásti - speciální zkoušky

P 9.1

Stanovení paměťového efektu

ČSN EN ISO 11298-3, příloha A

Potrubní systémy

P 9.2

Neobsazeno

   

P 9.3

Stanovení průtoku

ČSN EN 14800, čl. 5.5.2

Bezpečnostní ohebné vlnovcové kovové hadice

P 9.4

Zkouška ohebnosti za snížené teploty

ČSN EN 61386-24,

čl. 10.4

ČSN EN 61386-22,

čl. 10.4

Potrubní systémy

P 9.5

Stanovení vzhledových změn po zahřátí

ČSN EN ISO 580

Trubky a tvarovky

P 9.6

Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty

ČSN EN ISO 13257

ČSN EN 607

ČSN 13 7200

ČSN EN 274-2 , čl. 3

ČSN EN 1253-2, čl. 5.9

ČSN EN 1253-1, čl. 5.5

Odpadní trubky, okapy, podlahové vpusti a střešní vtoky

P 9.7

Stanovení odolnosti celistvosti ventilů opakovanému působení zvýšené teploty

ČSN EN 1704

Ventily z termoplastů

P 9.8

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti teplotním cyklům

ČSN EN 12119

Ventily z PE

P 9.9

Zkouška odolnosti montovaných spojů

ČSN EN ISO 19893

DVGW W 534 (P),

čl. 12.6

Plastové potrubní systémy

P 9.10

Stanovení kroutícího momentu

ČSN EN 28233

GMW 15310, čl. 3.2.1.2

Armatury z termoplastů

P 9.11

Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti tvarovek

ČSN EN ISO 13264

Prefabrikované tvarovky z plastů

P 9.12

Stanovení odolnosti spoje vůči pootočení

DVGW W 534 (P),

čl. 12.8

Spoje a spojky z plastů

P 9.13

Stanovení vztahu rychlosti průtoku a poklesu tlaku

ČSN EN ISO 17778

DVGW GW 335-B2,

čl. 5.4.9

Tvarovky, ventily a příslušenství

P 10

Výrobky z pryží a plastů – speciální zkoušky

P 10.1

Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem

ČSN 62 1466

ISO 4649

Výrobky z pryže

P 10.2

Stanovení koeficientu tření

ČSN EN ISO 8295

Fólie a obaly z plastů

P 10.3

Zkoušení svarových spojů z termoplastů – Makroskopická zkouška

ČSN EN 12814-5

Svarové spoje

P 10.4

Stanovení odolnosti proti otěru a poškrabání (strojní, ruční)

F-19-42

(PV 3987,

PV 3974,

TPJLR.52.010,

PV 3952,

PV 3906)

F-19-43

(Erichsen pero - TL 226, čl. 4.2;

Ruční MAR Resistance - CN 27635, bod 6.5)

Výrobky z plastů s/bez povrchové úpravy

P 10.5

Zkoušení chemické stability (hodnocení želatinace)

ČSN EN 751-1, čl. 7.1.2

Anaerobní tmely, netvrdnoucí prostředky

P 10.6

Zkoušení těsnícího prostředku po montáži

ČSN EN 751-1, čl. 7.2

ČSN EN 751-2, čl. 7.2

ČSN EN 751-3, čl. 7.2

Těsnící materiály

P 11

Sanitární technika – speciální zkoušky

P 11.1

Stanovení hydraulických vlastností zdravotně technických armatur

ČSN EN 274-1, příloha A

ČSN EN 274-2,

čl. 4, 5, 6

ČSN EN 1253-2, čl. 5.5

ČSN EN 1253-1, čl. 5.9

ČSN EN 1253-4

Armatury pro umyvadla, vany, bidety, podlahové vpusti a střešní vtoky, víčka a vtokové mřížky

P 11.2

Stanovení funkčních charakteristik zdravotně technických armatur

ČSN EN 817

ČSN EN 1286

ČSN EN 200

ČSN EN 1111, čl. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5

Vodovodní armatury a směšovače, napouštěcí a vypouštěcí ventily splachovačů, termostatické míchací aparatury

P 11.3*

Zkouška vypouštěcího zařízení, těsnosti, účinnosti a teplotní odolnosti

ČSN EN 12050-1, ed. 2, čl. 5

ČSN EN 12050-2, ed. 2, čl. 5

ČSN EN 12050-3, ed. 2, čl. 5

ČSN EN 12050-4, ed. 2, čl. 5

Čerpací stanice na odpadní vody

P 11.4

Pádová zkouška a vzduchotěsnost přivzdušňovacích armatur

ČSN EN 12380,

čl. 6.2, 6.3

Přivzdušňovací armatury

P 11.5

Zkoušení nádržkových splachovačů

- stanovení objemu

splachovací vody

- stanovení splachovacího objemu u zařízení pro úsporu vody

- stanovení přepadové kapacity

- stanovení charakteristiky otevírání plnící armatury

- stanovení bezpečnostní diference přepadu – rozměr „c“

- stanovení rozměru „a“

- stanovení vodotěsnosti vypouštěcího ventilu

- zkouška spolehlivosti vypouštěcího ventilu

- stanovení ovládací síly

- stanovení síly rázu

ČSN EN 14055

čl. 5.3.2.2

čl. 5.3.2.3

čl. 5.3.4

čl. 5.3.5

čl. 5.3.6

čl. 5.3.7

čl. 5.3.8

čl. 5.3.9

čl. 5.3.10

čl. 5.3.11

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

P 11.6

Zkouška těsnosti napouštěcího ventilu

ČSN EN 12541, čl. 8.2

Splachovače

P 11.7

Stanovení tlakové odolnost napouštěcího ventilu

ČSN EN 12541, čl. 9.2

Splachovače

P 11.8

Zkoušení dřezů

- stanovení schopnosti odvádění vody

- stanovení odolnosti proti teplotním změnám

- stanovení odolnosti proti chemikáliím

- stanovení odolnosti proti oděru

- ověření stability při zatížení

- měření průtoku přepadem

ČSN EN 13310+A1

čl. 5.2

čl. 5.4

čl. 5.5

čl. 5.7

čl. 5.8

čl. 5.9

Dřezy

P 11.9

Zkoušení záchodových mís

- zatěžovací zkouška

- stanovení těsnosti proti únikům vody

- spolehlivost odtokového ventilu

ČSN EN 997

čl. 5.7.4

čl. 5.7.5.2

čl. 5.7.5.4

Záchodové mísy

P 11.10

Zkoušky technických vlastností sprchových zástěn

- stanovení schopnosti čištění

- stanovení odolnosti proti korozi

- stanovení odolnosti proti nárazům a rozpadu

- stanovení chování plastových tabulí při nárazu

- stanovení odolnosti proti chemikáliím a barvícím prostředkům

- stanovení odolnosti proti cyklům za mokra a sucha

- stanovení odolnosti otevření/zavření

- stanovení stability

- stanovení zadržování vody

ČSN EN 14428+A1

čl. 4.2

čl. 4.4.2

čl. 5.1,

ČSN EN 12150-1+A1,

čl. 8

čl. 5.2

čl. 5.3

čl. 5.4

čl. 5.5

čl. 5.6

čl. 5.7

Sprchové zástěny

P 11.11

Zkoušky technických vlastností van pro sprchové kouty

- stanovení čistitelnosti

- stanovení stability dna

- stanovení chemické odolnosti

- stanovení odolnosti proti změnám teploty

ČSN EN 14527+A1

čl. 6.2

čl. 8.1

čl. 8.2

čl. 8.3

Vany pro sprchové kouty

P 11.12

Zkoušky technických vlastností vířivých koupacích van

- tepelná zkouška

- zkouška maximálního tlaku

- zkouška prosakování

- konstrukce: zkouška zbytkového objemu

- odolnost proti zachycování vlasů

ČSN EN 12764+A1

čl. 6.1

čl. 6.2

čl. 6.3

ČSN EN 60335-2-60, ed.2, čl. 22.102

čl. 22.103

Vířivé koupací vany

P 11.13

Zkoušky technických vlastností umyvadel

- stanovení odolnosti proti statickému zatížení

- stanovení odtoku vody

- stanovení odolnosti proti teplotním změnám

- stanovení odolnosti proti chemikáliím a barvícím činidlům

- stanovení odolnosti proti poškození vrypy

- stanovení čistitelnosti

- stanovení hodnoty odtoku přepadu

ČSN EN 14688+A1

čl. 5.2

čl. 5.3

čl. 5.4

čl. 5.5

čl. 5.6

čl. 5.8

čl. 5.9

Umyvadla

P 11.14

Zkoušky technických vlastností bidetů

- měření připojovacích rozměrů

- zkouška odolnosti proti statickému zatížení

- stanovení čistitelnosti

ČSN EN 14528+A1

čl. 4.1

čl. 5.2

čl. 5.3

Bidety

P 11.15

Zkoušky technických vlastností pisoárových mís nástěnných

- měření výšky vodního uzávěru zápachové uzávěrky

- zkouška s dřevěnými pilinami

- zkouška s 3 plastovými kuličkami

- zkouška vystříknutí

- ověření vyprazdňování mísy

- stanovení nasákavosti vodou

- zatěžovací zkouška

- zkouška výšky vodního uzávěru zápachové uzávěrky

- stanovení čistitelnosti

ČSN EN 13407+A1

čl. 6.6.1.2

čl. 6.6.1.3.1

čl. 6.6.1.3.2

čl. 6.6.1.3.3

čl. 6.6.1.3.4

čl. 6.6.2

čl. 6.6.3

čl. 7.5.1

čl. 7.5.2

Pisoárové mísy nástěnné

P 11.16

Stanovení fyzikálně chemických vlastností van

ČSN EN 14516+A1,

čl. 5.2, 6.2, 8

ČSN EN 263

ČSN EN ISO 62

Koupací vany

P 11.17

Zkoušení zdravotně technických armatur

- tahová zkouška a zkouška krutem

- zkouška ochrany proti zpětnému průtoku

- zkouška těsnosti

- zkouška průtoku plnící armaturou

- zkouška znovuotevření plnící armatury

- měření tlakového rázu

- zkouška odolnosti přetlakem

- zkouška dlouhodobé odolnosti

ČSN EN 14124

čl. 7.2

čl. 7.3

čl. 7.4

čl. 7.5

čl. 7.6

čl. 7.7

čl. 7.8

čl. 7.9

Plnící armatury nádržkových splachovačů

P 12

Zkoušení zdravotnických prostředků

P 12.1

Stanovení funkčních a rozměrových vlastností injekčních stříkaček

ČSN EN ISO 7886-1, příloha C

ZP – injekční stříkačky

P 12.2

Neobsazeno

 

 

P 12.3

Zkoušení kondomů

- tepelné stárnutí

- měření rozměrů

- stanovení destrukčního objemu a tlaku

ČSN EN ISO 4074, ed. 2

příloha I

příloha D, E, F

příloha H

Kondomy

P 12.4

Neobsazeno

 

 

P 12.5

Zkoušení obličejových masek

- stanovení prodyšnosti (tlaková ztráta)

- konstrukce a pokrytí obličeje

ČSN EN 14683+AC,

příloha C

P-20-25

(ČSN EN 14683+AC,

čl. 5.1)

Obličejové masky

P 12.6

Stanovení odolnosti proti průniku syntetickou krví

ISO 22609

Zdravotnické obličejové masky

P 13

Zkoušení ostatních výrobků

P 13.1

Zkoušení nábytku

- statická zatěžovací zkouška

ČSN EN 1728, čl. 6, 7

Sedací nábytek

P 13.2

Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem metodou Schildknechta

ČSN EN ISO 7854, metoda B

Povrstvené textilie

P 13.3

Mřížková zkouška

ČSN EN ISO 2409

Nátěrové hmoty

P 13.4

Neobsazeno

   

P 13.5

Neobsazeno

   

P 13.6

Zkoušení mechanických vlastností floorballové výstroje

Material regulations SPCR 011, čl. 2, příloha 1

Hole, míčky, branky, mantinely, masky

P 13.7

Stanovení fyzikálně mechanických charakteristik nádrže

ČSN EN 13341+A1,

příloha B1- B8

Termoplastické stabilní nádrže

P 13.8

Zkoušení nádobí

- odolnosti příslušenství proti teplu

- odolnosti proti kroucení

- pevnost v ohybu

- odolnost držadla proti únavě

- přilnavost smaltu na hliníku

- odolnost anodických oxidových povlaků proti skvrnám

- zkouška vylévání

- stabilita základny v podmínkách tepelného rázu

- zkouška izolačních vlastností

ČSN EN 12983-1

čl. 5, 7.3, příloha B

Příloha C

Příloha D

Příloha E

Příloha G

Příloha H

Příloha L

Příloha M

Příloha F

Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky

P 13.9

Zkoušení tlakových hrnců

- úchylky dna

- měření objemu

- ověření regulátoru tlaku

- ověření tlakoměru

- ověření bezpečnostního zařízení

- zkoušky vztahující se k odolnosti proti tlaku

- zkouška izolačních vlastností

- otevírací zkouška

ČSN EN 12778

čl. 5.3.2

čl. 5.3.5

čl. 5.5.2

čl. 5.5.3

čl. 5.5.4

čl. 5.7

čl. 5.4.2

čl. 5.5.6

Tlakové hrnce pro domácí použití

P 13.10

Neobsazeno

   

P 13.11

Zkoušení fyzikálně mechanických vlastností poklopů a vtokových mříží

- měření konstrukčních parametrů

- únavová zkouška

- zkouška trvalé deformace

- zkouška únosnost

- zkouška deformace při zatížení

- stanovení odolnosti proti automobilovým palivům

ČSN EN 124-1

čl. 8.4, 8.5 (mimo 8.4.13)

ČSN EN 124-5, čl. 6.3 ČSN EN 124-1, čl. 8.2

ČSN EN 124-1, čl. 8.3

ČSN EN 124-3, čl. 6.2

ČSN EN 124-5, čl. 4.3.4

Poklopy a vtokové mřížky – litinové, sklolaminátové, plastové, železobetonové, betonové

P 13.12*

Zkoušení MČOV

- stanovení trvanlivosti

- stanovení vodotěsnosti

- stanovení účinnosti čištění

ČSN EN 12566-3

čl. 4.5

čl. 4.4, příloha A.2

čl. 4.3, příloha B

MČOV

P 13.13

Stanovení odolnosti proti penetraci

- zkouška pronikání vzduchu

- zkouška pronikání vody

ČSN EN ISO 374-2

čl. 7.2

čl. 7.3

OOP rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům

P 13.14

Zkoušení digestoří

ČSN EN 14175-3

ČSN EN 14175-6,

čl. 5.3, 5.4

Digestoře

P 13.15

Neobsazeno

 

 

P 13.16

Stanovení pevnosti připevnění

ČSN EN 1078+A1, čl. 5.5

OOP- podbradní pásky přileb

P 13.17

Stanovení účinnosti připevnění

ČSN EN 1078+A1, čl. 5.6

ČSN EN 1384, čl. 5.11

ČSN EN 13087-4

ČSN EN 1385, čl. 7.8

ČSN EN 12492, čl. 5.8

ČSN EN ISO 10256-2,

čl. 5.8

OOP- podbradní pásky přileb

P 13.18

Stanovení zorného pole

ČSN EN 13087-6

ČSN EN 966+A1, čl. 7.4 ČSN EN ISO 10256-2, příloha C

ČSN EN 1077, čl. 5.3

ČSN EN 1078+A1, čl. 5.7

ČSN EN 1080, čl. 5.6

ČSN EN 13484, čl. 5.5

ČSN EN 13781, čl. 4.6

ČSN EN 168, čl. 18

ČSN EN 1938, čl. 5.3

ČSN EN 174, čl. 6.2

OOP - přilby

OOP – pro ochranu očí

P 13.19

Stanovení odolnosti proti nárazu

ČSN EN ISO 10256-3,

čl. 6.8

ČSN EN ISO 10256-4,

čl. 5.7

Material regulations SPCR011, Příloha 1, čl. 5.6.3

OOP - přilby

P 13.20

Stanovení hmotnosti

ČSN EN ISO 10256-3,

čl. 6.3

ČSN EN 1077, čl. 5.2

ČSN EN 1080, čl. 5.2

OOP - sportovní přilby

P 13.21

Stanovení odolnosti proti vniknutí předmětu

ČSN EN ISO 10256-2,

čl. 5.6

ČSN EN ISO 10256-4,

čl. 5.5

ČSN EN ISO 10256-3,

čl. 6.7

OOP - sportovní přilby

P 13.22

Stanovení ochranných vlastností

- Stanovení chráněné plochy obličeje

- Stanovení ochrany proti kapkám a rozstřiku kapalin

ČSN EN 168

čl. 10.2

čl. 12

OOP - k ochraně očí

P 13.23

Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test) po praktické zkoušce nošením

ČSN EN ISO 17491-4

ČSN EN 13034+A1,

čl. 5.2

ČSN EN 14605+A1,

čl. 4.3.4

OOP – ochranné oděvy

P 13.24

Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test) po praktické zkoušce nošením

ČSN EN ISO 17491-3

ČSN EN 14605+A1,

čl. 4.3.4

OOP – ochranné oděvy

P 13.25*

Měření hladiny akustického tlaku

ČSN ISO 1996-1

ČSN ISO 1996-2

Věstník MZ ČR, částka 4/2013, část 43)

Věstník MZ ČR, částka 11/2017, část 13)

Pracovní a mimopracovní prostředí (venkovní a vnitřní prostory, technická

zařízení v budovách)

ČSN EN 71-1+A1, čl. 8.28

hračky

1 v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/imimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3 Metodický pokyn pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

KU2, F1-F9, P1-P3, P5-P13

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Vzorkování:

Pořadové
číslo

Přesný název
postupu odběru vzorku

Identifikace
postupu odběru vzorku1

Předmět odběru

V 1

Odběr vzorku odpadních vod automatickým způsobem pro účely zkoušení účinnosti MČOV

V-11-01

(ČSN ISO 5667–10)

Odpadní voda

1 u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3. Analytická a mechanická laboratoř

Zkoušky:

Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody2

Předmět zkoušky

AT 1

Identifikace plastů a pryží metodou FTIR

A-96-37

(ASTM D 2621,

ČSN ISO 4650)

Plasty, pryže

AT 2

Stanovení primárních aromatických aminů spektrofotometricky

A-07-69

(ČSN EN 13130-1,

ČSN 62 1156)

Nádobí

AT 3

Neobsazeno

   

AT 4

Neobsazeno

   

AT 5

Stanovení korozní odolnosti v solném roztoku vizuálně

A-07-77

(ČSN EN ISO 8442-1, ČSN EN ISO 8442-2)

Kovové předměty

AT 6

Stanovení odolnosti proti náhlé změně teploty

ČSN EN 1183, metoda B

Výrobky z keramiky

AT 7

Stanovení mechanické odolnosti v myčkách na nádobí

A-08-80

(ČSN EN 12875-1,

ČSN EN 12875-2)

Nádobí pro domácnost

AT 8

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - zkouška NSS solnou mlhou

ČSN EN ISO 9227

Nádobí pro domácnost

AT 9

Identifikace, semikvantitativní a kvantitativní stanovení prvků XRF spektrometrií3)

A-08-86

(manuál Shimadzu, Elvatech)

Výrobky pro styk s potravinami

AT 10

Identifikace aditiv metodou TD-GC-MS

A-07-71, část B

(VDA 278,

PB VWL 709)

Výrobky pro styk s potravinami, polymerní materiály

AT 11

Stanovení obsahu formaldehydu spektrofotometricky

A-08-81

(ČSN EN ISO 14184-1, ČSN EN 13130-1)

Simulanty potravin, vodné výluhy

AT 12

Stanovení aromatických látek spektrofotometricky

A-08-82

(ČSN EN 13130-1,

AHEM 13/1982)

Simulanty potravin, vodné výluhy

AT 13

Stanovení těkavých látek gravimetricky

A-05-57

(LMBG, BII, XV, 12.Mitteilung zur Untersuchung von Kunststoffen: Bundesgesundheitsblatt 11, 56 (1968))

Silikonové elastomery

AT 14

Stanovení celkových migrací (odparek) do vody, vodných, alkoholických a náhradních tukových simulantů potravin gravimetricky

ČSN 62 1156, čl. 12

ČSN EN 1186-1

ČSN EN 1186-3

ČSN EN 1186-5

ČSN EN 1186-9

ČSN EN 1186-14

D.M. 21-03-1973, příloha IV, oddíl I, kapitola I. – IV A, B

Pryže, plasty, elastomery, PBU a materiály pro jejich výrobu, obaly

AT 15

Stanovení těkavých organických látek sorbovaných na Tenax metodami GC-MS, GC-FID

ISO 16000-6

Interní ovzduší (sorpční trubičky)

1 v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/imimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3 seznam stanovovaných parametrů je uveden v tabulce

Poř. Číslo v příloze

Stanovované parametry

AT 9

Mg, Al, Si,Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ta, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Au, Mo, Hg, W, Pb, Sn, As, Ba, Cd, Pb, Se, Sb, Br, Sr, Zr

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

AT1, AT2, AT5-AT15

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Vysvětlivky zkratek:

AA-xxxx

autonormy firmy BMW

AAS

Atomová absorpční spektroskopie

A-96-37

příklad označení interního zkušebního předpisu ITC (IZP)

ABNT NBR

Brazilská norma

AHEM

Acta Hygienica Epidemiologica et Microbiologica (Hygienické a epidemiologické dokumenty - SZÚ Praha)

ASTM

technická norma USA

BMW PR

autonormy firmy BMW

BS

britská technická norma

CEC

Co-ordinating European Council (Koordinační evropská rada)

CPSC

předpis komise pro bezpečnost US výrobků (Consumer Product Safety Commission)

ČL

Český lékopis

ČL, kapitola 3e)

obsahuje vybrané kapitoly z Českého lékopisu - 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 3.1.15

ČSN P ENV

předběžná norma

DBL 7384

autonormy firmy Mercedes

DIN

německá technická norma

D.M.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Itálie

DOC

rozpuštěný organický uhlík

Dokument 155 N

přednávrh evropské normy

DSC

Differencial scanning calorimetry

DVGW W, GW

technický předpis německé společnosti pro vodárenství a plynárenstvi

DVS

normy německého svářečského sdružení

EHK

předpisy pro homologaci výrobků v Evropském společenství

ENV

předběžná evropská norma

EPA

Environmental Protection Agency (USA) (Agentura pro ochranu životního prostředí)

EPA TO

Environmental Protection Agency. Toxic Organic (USA) (Agentura pro ochranu životního prostředí. Metody stanovení toxických organických látek)

ES

Evropská směrnice

Eur. Phar

Evropský lékopis

Eur. Phar., kapitola 3e)

obsahuje vybrané kapitoly z Evropského lékopisu – kap. 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 3.1.15

FAME

Metylestery mastných kyselin

FLTM BN, BI, BO

Ford laboratory test method - autonormy firmy FORD

FM VSS

americký federální předpis o bezpečnosti motorových vozidel

GB

Národní standard Čínské lidové republiky

GC-FID

Gas Chromatography – Flame Ionisation Detector

GC-MS

Gas Chromatography – Mass Spectrometry

GME

normy automobilového průmyslu (Opel)

GMW

General Motors Worldwide - Normy automobilového průmyslu

GRP

glass-reinforced plastic

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

IC

anorganický uhlík

IEC

International electrotechnical commission

ISO/DIS

návrh mezinárodní normy ISO

LC

kapalinová chromatografie

Materiál regulations SPCR 011

certifikační pravidla pro mezinárodní floorbalovou federaci

MČOV

malé čistírny odpadních vod

MVSS

Motor Vehicle Safety Standrad

OOP

osobní ochranné prostředky

OSHA

Occupational Safety and Health Administration (USA), (Úřad pro pracovní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví)

ÖNORM

rakouská technická norma

PB VWL

Normy koncernu Daimler

PBU

Obecně Prostředky běžného užívání

PBU x)

Prostředky běžného užívání, index x) znamená:

a) výrobky ve styku s potravinami

b) výrobky ve styku s vodou

c) výrobky pro děti

d) hračky

PrCen ISO/TS

návrh normy

PrEN ISO

návrh normy

PR xxx.x

autonormy firmy BMW

PSA Dx xxxx

autonormy firmy Peuegot - Citroen

PTACPDS

normy automobilového průmyslu (Toyota)

PV

podniková norma koncernu Volkswagen

QV

Normy řady QV německého koncernu BMW

RAL – GZ

Reichs-Auschuss für Lieferbedingungen und Gütesicherungen beim Deutchen Normenausschuss (Německé dodávací a schvalovací předpisy DNA)

SEM-EDS

Skenovací elektronová mikroskopie - energiově disperzní spektrometrie

SPCR

floorbalová asociace

SN EN ISO

švýcarská norma

TC

celkový uhlík

TCD

tepelně vodivostní detektor

TD-GC-MS

Thermal Desorption Gass Chromatography with Mass Spectrometry

Technical guidelines

Technical guidelines on testing the migration of primary aromatic amines from polyamide kitchenware and of formaldehyde from melamine kitchenware

1st edition 2012

TL

Technische Lieferbedingungen (Technické dodací předpisy – Volkswagen)

TL big Fug

německá technické dodací podmínky pro asfaltové hmoty

TL-Pm OB

technické podmínky pro modifikované asfalty

TL-PmB

technické podmínky pro modifikované asfalt

TNV

odvětvová technická norma vodního hospodářství, vydavatel Hydroprojekt CZ, a.s., Praha

TOC

Celkový organický uhlík

TPJLR xx.xxx

autonormy firmy Jaguár

TP MDS

technické podmínky Ministerstva dopravy a spojů ČR

TSB

normy automobilového průmyslu (Rover)

tech. pravidla GAS

technický předpis českého sdružení GAS

UFLC

velmi rychlá účinná kapalinová chromatografie

US 21 CFR FDA

Code of federal regulation, title 21, Food and Drug Administration

VCS

Volvo Car Standard

VDA

Verband der Automobilindustrie (norma automobilového průmyslu SRN)

VDI

Verein Deutscher Ingenieure (VDI) (English: Association of German Engineers)

VW

Volswagen Standard

Vyhláška MZ

vyhláška Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška MPO

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Výrobky pro péči o dítě

příbory, nádoby pro krmení, vybavení pro pití pro děti do tří let, šidítka

vzdušina

pracovní, mimopracovní, venkovní, interní

WSS-M15P4-F

Ford laboratory test method - autonormy firmy FORD

XRF

X-Ray Fluorescence

ZP

zdravotnické prostředky