INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ROZSAH AKREDITACE AZL 1004

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v html
(Aktuální rozsah akreditace Akreditované zkušební laboratoře č. 1004)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

 

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 51/2022 ze dne: 2. 2. 2022
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zkušební laboratoř třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín


Pracoviště zkušební laboratoře:

1 .   Centrální laboratoře   třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

2 .   Fyzikální   a   mechanická laboratoř   třída Tomáše   Bati 5264, 760 01 Zlín

3 .   Analytická a mechanická laboratoř   U Tescomy 241, 760   01 Zlín
 

Laboratoř  uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v   rámci flexibilního rozsahu je k   dispozici na webových  stránkách laboratoře www.itczlin.cz.

Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace v ýsledků zkoušek.

 

1. Centrální laboratoře

Zkoušky:

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

FYZIKÁLNÍ ZKOUŠKY

F 2

Viskozitní charakteristiky

F 2.1

Stanovení viskozitního čísla  a  viskozity kapalin

ČSN EN ISO 1628-1

ČSN EN ISO 1628-2

ISO 1628-4

ČSN EN  ISO 1628 - 5

ČSN EN ISO 307

ČSN EN ISO 3104

Kapaliny,  r oztoky  polymerů, ropné výrobky

F 2.2

Stanovení limitního  viskozitního čísla

ASTM D 4603

Roztoky polymerů

 

F 2.3

Stanovení  dynamické  viskozity Hopplerovým  reoviskozimetrem

ČSN 64 0349

 

Roztoky, disperze,   k apaliny, nátěrové hmoty

F 8

Hořlavost materiálů a výrobků

F 8.1

Stanovení rychlosti hoření

ČSN EN 71 - 2+A1, čl. 5

ASTM F963 - 16, Annex  A5

Hračky

F 8.2

Měření rychlosti  šíření  plamene u svisle  umístěných zkušebních  vzorků

ČSN EN ISO 6941

ČSN EN 1102

ČSN EN 1103

Textil

 

   

ČSN EN ISO 15025

OOP  –   ochranné oděvy

   

ČSN EN 407, čl. 6.3

ISO 15383, čl. 5.4.1, 6.2.1

OOP  –   ochranné rukavice

F 8.3

Stanovení snadnosti  zapálení svisle umístěných  vzorků

ČSN EN 1101

ČSN EN ISO 6940

Textilie, záclony a závěsy

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

F 8.4

Stanovení odolnosti proti  působení plamene

ČSN EN 15090, čl. 7.3

OOP  –   obuv pro hasiče

F 8.14

Stanovení rychlosti hoření

 

ČSN ISO 3795

DIN 75200

TL 1010

FMVSS 302

(49 CFR PART 571)

Materiály pro interiéry  vozidel

P 8

Zkoušení výrobků a systémů pro děti

P 8.3

Zkoušení hraček určených  pro pohybovou aktivitu

- stabilita
-   stanovení statické  pevnosti
-   stanovení dynamické  pevnosti bariér a  hradel
- zkouška zachycení
-   zkouška přípravkem  s   olivkou
- sklon
-   průměr lan a řetězů pro  houpačky
-   stanovení nárazu  houpacími prvky
- zkouška brouzdališť

ČSN EN 71-8

 

čl. 6.2

čl. 6.3

 

čl. 6.4

 

čl. 6.5

čl. 6.6

 

čl. 6.7

čl. 6.8

 

čl. 6.9

 

čl. 6.10

Hračky pro  pohybovou  aktivitu

ZKOUŠENÍ TEXTILNÍCH  MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

T 1

Zkoušky stálobarevností

T 1.1

Stanovení stálobarevnosti v  domácím a komerčním  praní

ČSN EN ISO 105 - C06

Všechny textilie

T 1.2

Stanovení stálobarevnosti  při žehlení

ČSN EN ISO 105-X11

Všechny textilie

T 1.3

Stanovení stálobarevnosti v  otěru

ČSN EN ISO 105-X12

PV 3906

 

Všechny textilie,

<>  nekovové plošné  <>  materiály

T 1.4

Stanovení stálobarevnosti  ve vodě

ČSN EN ISO 105-E01

 

<>  Všechny textilie

T 1.5

Stanovení stálobarevnosti v  mořské vodě

ČSN EN ISO 105-E02

 

Všechny textilie

T 1.6

Stanovení stálobarevnosti  při pokapání vodou

ČSN EN ISO 105-E07

 

Všechny textilie

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

T 1.7

Stanovení stálobarevnosti  v   praní s   mýdlem nebo  s   mýdlem a sodou

ČSN EN ISO 105 - C10

Všechny textilie

T 1.8

Neobsazeno

 

 

T 1.9

Stanovení stálobarevnosti  v   otěru  –   organická  rozpouštědla

ČSN EN ISO 105-D02

Všechny textilie

T 1.10

Stanovení stálobarevnosti  v   chlorované vodě  (plovárenská voda)

ČSN EN ISO 105-E03

Všechny textilie

T 1.11

Stanovení stálobarevnosti v potu

ČSN EN  ISO 105 - E04

 

Všechny textilie

T 1.12

Stanovení stálobarevnosti  v   chemickém čištění

ČSN EN ISO 105-D01

 

Všechny textilie, usně

T 1.13

Stanovení stálobarevnosti  při pokapání kyselinou

ČSN EN ISO 105-E05

Všechny textilie

T 1.14

Stanovení stálobarevnosti  při pokapání alkálií

ČSN EN ISO 105-E06

Všechny textilie

T 1.15

Stanovení stálobarevnosti  při bělení chlornanem

ČSN EN 20105-N01

Všechny textilie

T 1.16

Stanovení stálobarevnosti  při bělení peroxidem

ČSN EN ISO 105-N02

Všechny textilie

T 1.17

Hodnocení  změny odstínu

- pomocí šedé stupnice

- přístrojově

ČSN EN 20105-A02

ČSN EN ISO 105-A05

Plošné textilie

T 1.18

Hodnocení zapouštění

- pomocí šedé stupnice

- přístrojově

ČSN EN ISO 105-A03

ČSN EN ISO 105-A04

Plošné textilie

T 1.19

Hodnocení barvy

 

 

ČSN EN ISO 20471,

čl. 7.2

ČSN EN ISO 105 - J01

ČSN EN ISO 105 - J03

VW 50190

Plošné textilie

T 2

Stanovení ukazatelů hmotnosti

T 2.1

Stanovení hmotnosti

 

T-10-44

(ČSN 80 0863)

Plošné textilie, pletené  výrobky

T 2.2

 

Stanovení plošné hmotnosti

ČSN EN 12127

ČSN EN ISO 2286-2

ČSN EN 29073-1

Plošné textilie, povrstvené  textilie, netkané textilie

T 2.3

Stanovení délkové  hmotnosti

ČSN EN ISO 2060

ČSN 80 0890, kapitola D

Textilní nitě stuhové  a   prýmkové výrobky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

T 3

Měření rozměrů

T 3.1

Měření  délky a šířky

ČSN EN 1773

Plošné textilie

T 3.2

Měření tloušťky

ČSN EN ISO 5084

Plošné textilie

T 3.3

Měření rozměrů

ČSN EN ISO 21420,

čl. 6.1

OOP  -   rukavice

T 3.4

Kontrola ochranné plochy

ČSN EN ISO 11393-2,

čl. 6.3

ČSN EN ISO 11393 - 6, čl. 8

OOP  -   ochranné oděvy

T 4

Rozměrové změny

T 4.1

Stanovení změn rozměrů po  praní a sušení

ČSN EN ISO 5077

ČSN EN ISO 6330, mimo  čl. 10.1.5

ČSN EN ISO 3759

Plošné textilie a textilní  výrobky

 

   

ČSN EN ISO 11393-2,

čl. 6.2

ČSN EN ISO 11393-6,

čl. 7

OOP  -   ochranné oděvy

T 4.2

Zjišťování zešikmení

ČSN 80 0865

Plošné textilie a textilní  výrobky

T 4.3

Stanovení změn rozměrů po  žehlení za vlhka

ČSN 80 0823,

mimo čl. 4.2

Plošné textilie

T 4.4

Stanovení tepelné odolnosti

ISO 17493, čl. 8.1, 8.5

Plošné  materiály, oděvní  doplňky

T 4.5

Stanovení změn rozměrů po  zpracování za mokra

ISO 7771

Plošné textilie

T 5

Analýzy konstrukce textilií

T 5.1

Stanovení dostavy

ČSN EN 1049-2

Tkaniny

T 5.2

Stanovení počtu oček na  jednotku délky a plochy

ČSN EN 14971

Pleteniny

T 5.3

Stanovení počtu smyček na  jednotku délky a jednotku  plochy u koberce

ČSN ISO 1763

Podlahové textilie

T 6

Mechanické vlastnosti

T 6.1

Stanovení pevnosti v   tahu a  tažnosti

ČSN EN ISO 13934-1

ČSN EN ISO 13934-2

Plošné textilie

 

   

ČSN EN 29073-3

Netkané textilie

   

ČSN EN ISO 1421

Povrstvené textilie

   

ČSN EN 13780

stuhové uzávěry

   

ČSN 80 0890, kapitola K

Stuhařské a prýmkařské  výrobky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

T 6.2

Stanovení pevnosti v   dalším  trhání

ČSN EN ISO 4674-1

T-09-42

(ISO 4674)

ČSN EN 1875-3

Povrstvené textilie

 

   

ČSN EN ISO 9073-4

Netkané textilie

   

ČSN EN ISO 13937-2

ČSN EN ISO 13937-3

ČSN EN ISO 13937-4

Plošné textilie

 

   

ČSN EN 388+A1, čl. 6.4

OOP  -   ochranné rukavice

T 6.3

Stanovení pevnosti švu

ČSN EN ISO 13935-1

ČSN EN ISO 13935-2

Textilní výrobky

 

   

ČSN EN ISO 11393-2,

čl. 6.5

OOP  -   ochranné oděvy

T 6.4

<>  Stanovení odolnosti proti  <>  propíchnutí

ČSN EN 863

Plošné textilie

   

ČSN EN 388+A1, čl. 6.5

OOP  -   ochranné rukavice

T 6.5

Stanovení posuvnosti nití ve švu

ČSN EN ISO 13936-2

Plošné textilie a textilní  výrobky

T 6.6

<>  Stanovení přilnavosti  <>  povrstvení

ČSN EN ISO 2411

 

Plošné textilie

T 6.7

Stanovení soudržnosti  vrstev

PV 2034

ČSN EN 12242

Plošné materiály a  výrobky

stuhové uzávěry

T 6.8

Stanovení pevnosti a  tažnosti při přetrhu

ČSN EN ISO 2062

ISO 3341

ČSN EN ISO 5079

Textilní nitě, skleněné  nitě, textilní vlákna

T 6.9

Stanovení svěrné síly

ČSN 80 0890, kapitola L

Stuhařské a prýmkařské  výrobky

T 6.10

Stanovení pevnosti v   protržení

ČSN EN ISO 13938-1

Plošné textilie

T 7

Odolnost vůči opotřebení

T 7.1

Stanovení odolnosti vůči  oděru metodou Martindale

ČSN EN ISO 12947-2

ČSN EN ISO 12947-3

ČSN EN ISO 12947-4

ČSN EN 13770, metoda 1

ČSN EN 14465, příloha A

ČSN EN ISO 5470-2

Plošné textilie

   

ČSN EN 530

OOP  -   ochranné oděvy

   

ČSN EN 388+A1, čl. 6.1

OOP  -   ochranné rukavice

T 7.2

Stanovení odolnosti vůči  opotřebení na rotačním  odírači

PV 3908

 

Plošné materiály

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

T 7.3

Stanovení odolnosti vůči  žmolkování na komorovém  žmolkovacím přístroji

ČSN 80 0838

Plošné textilie

T 7.4

Stanovení sklonu textilií  k   rozvláknění povrchu a ke  žmolkování

ČSN EN ISO 12945-2

Plošné textilie

T 7.5

Stanovení odolnosti vůči  zašpinění a čištění

PV 3353

PV 3356

ČSN EN 15973

Plošné materiály

T 8

Ostatní zkoušky

T 8.1

Stanovení odolnosti proti  povrchovému smáčení  –   zkrápěcí metoda

ČSN EN ISO 4920

Plošné textilie

T 8.2

Stanovení savosti vůči vodě  –   postup vzlínáním

ČSN 80 0828

Plošné textilie

T 8.3

Stanovení odolnosti proti  pronikání vody  –   zkouška  tlakem vody

ČSN EN ISO 811

Plošné textilie

T 8.4

Zjišťování odolnosti proti  poškození ohybem

ČSN EN ISO 7854, čl. 5  metoda C

Plošné textilie

T 8.5

Stanovení prodyšnosti

ČSN EN ISO 9237

Plošné textilie

T 8.6

Stanovení odolnosti proti  penetraci (pronikání)  kapalin

ČSN EN ISO 6530

Plošné textilie

T 8.7

Měření tepelného a  výparného odporu

ČSN EN ISO 11092

Plošné materiály

T 8.8

Zkouška separace  ochranných prvků

ČSN EN 13158, čl. 5.5

Ochranné kabáty, chrániče  těla a ramen

T 8.9

Stanovení línavosti vlasu  vlasových textilií přístrojem  Permapis

T-94-21

(PNJ 344-80-88:1988)

Vlasové textilie

T 8.10

Zkouška ohybem při nízké teplotě

ISO 4675

Plošné textilie nánosované

T 8.11

Stanovení lepivosti

ČSN EN 25978

Plošné textilie nánosované

T 8.12

Stanovení odolnosti  materiálu vůči působení  střídání teplot

ČSN  EN ISO 20471,

čl. 7.4.4

Plošné materiály

T 8.13

Stanovení oleofobnosti  –   zkouška odolnosti proti  uhlovodíkům

ČSN EN ISO 14419

Plošné materiály

T 8.14

Zjišťování zákrutů nití  –   metoda přímého počítání

ČSN EN ISO 2061

Textilní nitě

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

T 8.15

Stanovení  odolnosti proti  proříznutí ostrými předměty

ČSN EN ISO 13997

Ochranné oděvy

T 8.16

Cyklický postup pro  následné zkoušení  stuhových uzávěrů

ČSN EN 1414

Stuhové uzávěry

T 8.17

Stanovení mačkavosti  –   měření úhlu zotavení

ČSN EN 22313

Plošné textilie

T 8.18

Stanovení retroreflexních  vlastností

ČSN EN ISO 20471, čl. 7.3

ČSN EN 1150, čl. 7.3

ČSN EN 13356, čl. 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6, 5.7.1

Retroreflexní materiály

T 8.19

Stanovení hodnoty pH  vodného výluhu

ČSN EN ISO 3071

ČSN EN ISO 4045

Textilie, usně

T 8.20

Stanovení odolnosti vůči  působení potu a slin

Vyhláška MZ 84/2001  Sb., příloha 1

Textilie

T 8.21

Stanovení úchopové  schopnosti

ČSN EN ISO 21420, čl. 6.2

OOP  -   rukavice

T 8.22

Zkoušení zdrhovadel

 

ČSN 93 6210-3,

mimo čl. 5.4, 5.5

Zdrhovadla

T 8.23

Stanovení odolnosti proti  degradaci chemikáliemi

ČSN EN ISO 374-4

OOP  -   rukavice

ZKOUŠENÍ OBUVI A OCH RANNÝCH PRACOVNÍCH P ROSTŘEDKŮ

KU 1

Stanovení odolnosti proti  částicím roztaveného kovu

 

ČSN EN 407, čl. 6.7

ČSN EN 348

ISO 9150

OOP  –   ochranné  rukavice,  materiály

K 1

Pevnostní charakteristiky

K 1.1

 

Stanovení tahových  vlastností

ČSN EN ISO 13934-1

ČSN EN ISO 13934-2

Plošné textilie

   

ČSN EN ISO 3376

ČSN ISO 4643, čl. 5.3

ČSN EN ISO 17706

ČSN 64 7012

ČSN ISO 37

ČSN EN 12803

DIN 53504

ČSN EN 29073-3

ČSN EN ISO 527-1

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.4.2

Obuvnické materiály a  polotovary, obuv

 

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

K 1.2

Stanovení pevnosti v   dalším  trhání

ČSN EN ISO 3377-1

ČSN EN ISO 3377-2

ČSN EN ISO 17696

ČSN EN ISO 4674 - 1,  metoda B

ČSN 64 7032

Obuvnické materiály

   

ČSN   EN 388+A1, čl. 6.4

ISO 15383, čl. 6.3.3

OOP  -   rukavice

   

ČSN EN 12771

ČSN 62 1459:1990

ISO 34-1

ČSN EN ISO 6383-1

Spodkové dílce

 

K 1.3

Stanovení pevnosti při  rozvrstvení  –   adheze

ČSN 64 7030

ČSN EN ISO 17698

ČSN EN ISO 11644

Syntetické usně,  obuvnické   materiály, usně

K 1.4

Stanovení pevnosti  zdrhovadel

ČSN EN 15090,

čl. 7.5.1, 7.5.2

OOP  -   zdrhovadla obuvi

K 1.5

Stanovení pevnosti spojů a  soudržnosti vrstev

ČSN EN ISO 17697

ČSN 79 7410, čl. 56

ČSN 79 5600, čl. 6.4.11

Obuv, rukavice

 

   

ČSN 79 5600,   čl. 6.7.2

ČSN EN ISO 17708

ČSN EN 12774

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2

Spoj svršku a podešve  -   obuv, OOP  -   obuv

   

ČSN EN 684

Svary podlahovin

   

ČSN EN ISO 13935-2

OOP  -   rukavice pro hasiče

K 1.6

Stanovení pevnosti ve  vytržení stehu

ČSN EN ISO 23910

 

Usně,  kožešiny

K 2

Dynamické zkoušky

K 2.1

Stanovení odolnosti vůči  opakovanému ohybu

ČSN EN ISO 5402-1

ČSN EN ISO 17694

ČSN 64 7029

ČSN EN ISO 32100

Obuvnické, galanterní a  jiné materiály

 

K 2.2

Stanovení odolnosti vůči  dynamickému namáhání

ČSN 79 5600, čl. 6.6.2

Obuv

   

ČSN EN ISO 22568-3,

čl. 5.2

ČSN EN ISO 22568-4,

čl. 5.2

OOP  -   vložky odolné proti  propíchnutí

   

ČSN EN ISO 20344,

čl. 8.4.2

OOP - obuv

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

K 2.3

Zkouška neporušenosti  -   integrity test

ISO 15383, čl. 6.4.3

OOP  -   rukavice

K 2.4

Zkouška  nosnosti  galanterního výrobku

K-94-01

(ON 796011:2082)

Tlumoky, kufry, kabelky,  aktovky

K 3

Rázové a nárazové zkoušky

K 3.1

Stanovení odolnosti proti  nárazu

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.4,

ČSN EN ISO 22568-1,

čl. 5.3

ČSN EN ISO 22568-2,

čl. 5.3, 5.5

OOP - obuv,

OOP  -   tužinky

K 3.2

Stanovení minimální  pevnosti zorníků

ČSN EN 168, čl. 4

ČSN EN ISO 12311, čl. 9.1

OOP  -   štíty, brýle

K 3.3

Stanovení zvýšené pevnosti  zorníků

ČSN EN 168, čl. 3

ČSN EN 174, čl. 6.5

OOP  -   štíty, brýle

K 3.4

Stanovení schopnosti  tlumení nárazu

 

ČSN EN 13277 - 1, čl. 5.6

ČSN EN 13277 - 2, čl. 5.5

ČSN EN 13277 - 3, čl. 5.5

ČSN EN 13277 - 4, čl. 5.7

ČSN EN 13277 - 5, čl. 5.6

ČSN EN 13546+A1, čl. 5.9

ČSN EN 14120+A1, čl. 6.7

ČSN EN 15613, čl. 6.6

ČSN CEN/TS 15256,

čl. 6.3.8.1

ČSN EN 1621 - 1, čl. 6.3

ČSN EN 14404+A1, čl. 6.7

ČSN EN 13277 - 6, čl. 5.6.1

ČSN EN 13277 - 7, čl. 6.4

OOP  -   chrániče

   

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.17

OOP - obuv

   

ČSN EN 388+A1, čl. 6.6

OOP  -   rukavice

K 3.5

Stanovení odolnosti proti  průrazu

 

ČSN EN  14120+A1, čl. 6.6

ČSN CEN/TS 15256,

čl. 6.3.8.2, 6.3.8.3

OOP  -   chrániče pro sport

K 4

Zkoušky otěrem a oděrem

K 4.1

Stanovení stálosti při otěru

ČSN 64 7031, metoda A, B

Obuvnické a jiné  materiály

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

K 4.2

Stanovení stálosti při oděru

ČSN 64 7031, metoda D

ČSN EN ISO 20344, čl. 7.3

ČSN EN 12747

Obuvnické a jiné  materiály, OOP  -   stélky  obuvi, obuv

K 4.3

Stanovení oděruvzdornosti

ČSN 62 1466, metoda A

ISO 4649, metoda A

ČSN EN 12770

Spodkové dílce pro obuv

   

K-15-36

(ISO 2023:2001, příloha B)

ČSN EN ISO   22774,  metoda 1

Šněrovadla

K 4.4

Stanovení odolnosti proti  oděru metodou Martindale

ČSN EN 388+A1, čl. 6.1

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.12

ČSN EN 13520

OOP  -   rukavice, obuv,  obuvnické a jiné materiály

 

K 5

Transport kapalin a plynů

K 5.1

Stanovení vodopropustnosti obuvi

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.15.2

ČSN 79 5600, čl. 6.7.5

OOP - obuv, obuv

K 5.2

Stanovení nasákavosti vody  v   dynamických podmínkách

ČSN EN ISO 5403-1

ČSN EN ISO 17702

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.13

Obuvnické a jiné  materiály,  OOP  -   obuv

 

K 5.3

Stanovení nasákavosti vody

ČSN EN ISO 2417

 

Obuvnické materiály

K 5.4.

Stanovení absorpce a  desorpce vody

ČSN EN ISO 22649

ČSN 79 5600, čl. 6.4.9

Obuvnické materiály,  stélky

   

ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2

OOP - obuv

K 5.5

Stanovení  absorpce vodní  páry

ČSN EN ISO 20344, čl. 6.7

ČSN EN ISO 17229

OOP  -   obuv, obuvnické  materiály

   

ČSN EN ISO 21420, čl. 6.4

OOP  -   rukavice

K 5.6

Stanovení propustnosti  vodní páry

ČSN EN ISO 14268

ČSN EN 13515

Usně, obuvnické a jiné  materiály

   

ČSN EN ISO   20344, čl. 6.6

ČSN EN ISO 21420,

čl. 6.3.1

OOP  -   obuv, rukavice

 

K 5.7

Stanovení koeficientu  propustnosti vodní páry

ČSN EN ISO 20344, čl. 6.8

 

OOP - obuv

K 6

Měření geometrických veličin

K 6.1

Stanovení rozměrů

ČSN ISO 23529, čl. 9

ČSN EN ISO 2589

ČSN EN ISO 2286-3

Tloušťka  -   obuvnické a  jiné materiály

 

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   

ČSN 64 7010

ČSN EN ISO 3759

ČSN EN ISO 5084

Obuvnické a jiné  materiály, plošné usňové,  plastové a textilní výrobky

   

ČSN 79 6506, čl. 17

ČSN 79 6505, čl. 17

Brašnářské výrobky

   

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.3, 5.8.1, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1

ČSN EN 15090, čl. 6.7

OOP - obuv

   

ČSN 79 7410, čl. 55

ČSN EN ISO 21420, čl. 6.1

Rukavice vycházkové,  OOP  -   ochranné rukavice

   

ČSN EN ISO 22568-1,

čl. 5.2

ČSN EN ISO 22568-2,

čl. 5.2

OOP  -   tužinky

   

ČSN EN 13546+A1,

čl. 5.6, 5.7

ČSN EN 13567+A1, čl. 5.7

ČSN CEN/TS 15256,

čl. 5.3, 5.4

ISO 15383,

čl. 4.2, 4.3, 4.4.2

ČSN EN 13277 - 1, čl. 5.5

ČSN EN 13277 - 2, čl. 5.4

ČSN EN 13277 - 3, čl. 5.4

ČSN EN 13277 - 4, čl. 5.6

ČSN EN 13277 - 5, čl. 5.5

ČSN EN  13277 - 6, čl. 5.5

OOP  -   pro sport

   

ČSN EN 13595 - 1, příloha C

OOP  -   pro motoristy

K 6.2

Stanovení rozměrové  stálosti

ČSN 79 3845, metoda A

ISO 17493, čl. 8.1, 8.2

ČSN EN 12772

Obuvnické a jiné  materiály,

OOP  -   rukavice, obuv

K 6.3

Stanovení zorného pole

ČSN EN 13277 - 4, čl. 5.4

 

OOP  -   chrániče pro sport,  štíty, brýle

K 7

<>  Stanovení hmotnosti

ČSN 64 7011

ČSN EN ISO 2420

ČSN EN 12127

Obuvnické a jiné  materiály

   

ČSN 79 5606

Obuv

K 8

Zkoušky stárnutí

K 8.1

Zkouška odolnosti vůči  povětrnostním vlivům

K-08-34

(ČSN 03 8131)

Tlumoky, kufry, kabelky,  aktovky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

K 8.2

Stanovení odolnosti  materiálu proti stárnutí

ČSN EN 12749

Obuv, obuvnické  materiály

K 8.3

Stanovení stálosti na  umělém světle

ČSN 79 3856

Obuvnické a jiné  materiály

K 9

Zkoušky účinku kapalin

K 9.1

Stanovení odolnosti proti  působení kapalin

ČSN ISO 1817

 

Obuvnické materiály a  polotovary

K 9.2

Stanovení odolnosti proti  korozi

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.6

ČSN EN ISO 22775,  metoda 2

ČSN EN ISO 22568-1,

čl. 5.5

ČSN EN ISO 22568-3,

čl. 5.3

ČSN EN  168, čl. 8

OOP  -   obuv, tužinky,  vložky odolné proti  propíchnutí, ochrana zraku

K 9.3

Stanovení odolnosti proti  palivovým olejům

ČSN EN ISO 20344,

čl. 8.6.1

OOP  -   pracovní obuv

K 10

Zkoušky stálobarevnosti

K 10.1

Stanovení stálobarevnosti  při otěru

ČSN  EN ISO 11640

ČSN 64 7031, metoda A, B

ČSN EN ISO 17700,  metoda A

Obuvnické a jiné  materiály

K 10.2

Stanovení stálobarevnosti v potu

ČSN EN 13277 - 1, čl. 5.3.2

ČSN EN ISO 11641

ČSN EN ISO 105-E04

OOP  -   netextilní materiály  chráničů, usně, textil

K 10.3

Stanovení stálobarevnosti  ve vodě

ČSN EN ISO 105-E01

Textil

K 10.4

Stanovení stálobarevnosti  při pokapání vodou

ČSN EN ISO 105-E07

ČSN EN ISO 15700

Textil, usně

K 11

Ergonomické zkoušky

K 11.1

Stanovení úchopové  schopnosti

ČSN EN ISO 21420, čl. 6.2

ISO   15383, čl. 6.5.1

OOP  -   rukavice

 

K 11.2

Doba na oblečení rukavice

ISO 15383, čl. 6.5.3,

příloha C

OOP  -   rukavice

K 11.3

Doba na sejmutí rukavice

ČSN EN 659+A1, čl. 3.15

OOP  -   pracovní hasičské  rukavice

K 11.4

Stanovení specifických  ergonomických  charakteristik obuvi

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.1

OOP - obuv

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

K 12

Ostatní zkoušky

K 12.1

Stanovení součinitele  smykového tření

U-06-01

(ČSN 74 4507)

ČSN EN 13893

ČSN 74 4507

U-07-02

(ČSN 74 4507)

U-07-03

(ČSN 74 4507)

Obuv, povrchy podlah,  plošné materiály, části  eskalátorů

K 12.2

Stanovení vnitřního  elektrického odporu

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.10

ČSN EN  1081 +A1 ,   metoda A

OOP  -   obuv, podlahové  krytiny

K 12.3

Stanovení pH

ČSN EN ISO 4045

ČSN EN ISO 3071

Obuvnické a jiné  materiály

K 12.4

Stanovení hustoty

ČSN ISO 2781, metoda A

ČSN EN ISO 1183 - 1,  metoda A

Obuvnické a jiné  materiály

K 12.5

Stanovení tvrdosti SHORE

ČSN EN ISO 868

Obuvnické a jiné  materiály

K 12.6

Stanovení odolnosti proti  stlačení

 

ČSN EN ISO 20344, čl. 5.5

ČSN EN 15090, čl. 7.4

ČSN EN ISO 22568-1,

čl. 5.4

ČSN EN ISO 22568-2,

čl. 5.4

ČSN EN 13277 - 6, čl.  5.6.2

OOP  -   obuv, tužinky,  chrániče

K 12.7

Zkouška stálosti za zvýšené  teploty

ČSN EN 168, čl. 5

OOP  -   štíty, brýle

K 12.8

Stanovení účinnosti  uchycení chráničů na těle

ČSN EN 13277 - 1, čl. 5.4

ČSN EN 13277 - 2, čl. 5.3

ČSN EN 13277 - 3, čl. 5.3

ČSN EN 13277 - 4, čl. 5.5

ČSN EN 13277 - 5, čl. 5.4

ČSN EN 13277 - 6, čl. 5.4

ČSN EN 13277 - 7, čl. 6.3

ČSN EN 13546+A1, čl. 5.8

ČSN EN 13061, čl. 4.6

ČSN EN 14404+A1, čl.  6.8   ČSN EN 14120+A1,  čl. 6.4

OOP  -   chrániče

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

ČSN EN 15613, čl. 6.5

ČSN CEN/TS 15256,

čl. 6.3.7

K 12.9

Odolnost proti řezu čepelí

ČSN EN 388+A1, čl. 6.2

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.14

OOP  -   rukavice, svršek  obuvi

K 12.10

Zkouška boční ochrany

ČSN EN 168, čl. 19

OOP  -   štíty, brýle

K 12.11

Stanovení odolnosti proti teplu

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.12

OOP - obuv

 

K 12.12

Stanovení odolnosti proti  chladu

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.13

OOP - obuv

 

K 12.13

Stanovení tuhosti

ČSN 79 5600, čl. 6.7.3

 

Obuv

K 12.14

Stanovení absorpce energie  v   oblasti paty

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.14

ČSN EN 12743

OOP - obuv, obuv

K 12.15

Stanovení odolnosti proti  propíchnutí

ČSN EN 388+A1, čl. 6.5

ČSN EN ISO 20344,

čl. 5.8.2, 5.8.3

ČSN EN ISO 22568-3,

čl. 5.1

ČSN EN ISO 22568-4,

čl. 5.1.1

OOP  -   rukavice, obuv,  vložky odolné proti  propíchnutí

ANALYTICKÉ ZKOUŠKY

A 1

Stanovení pH  potenciometricky

 

ČSN EN ISO 1264

ČSN ISO 10523

ČSN EN ISO 3071

ČSN EN ISO 4045

Eur. Phar.,   kapitola 2.2.3

ČL, kapitola 2.2.3

ČSN ISO 3696, čl. 7.1

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

ČSN 62 1156, čl. 8

ČSN EN 13468, čl. 7.2.6

Pitná, povrchová, surová,  odpadní, voda pro  analytické účely, vodné  výluhy z   plastů,

PBU  (b,c,d) , odpadů, textilií,  pryží, usní,  tepelně  izolační výrobky

 

 

   

ČSN 65 0313

ČSN 68 1151

Eur. Phar., kapitola 2.2.3

ČL, kapitola 2.2.3

Vodné roztoky  chemických výrobků,  detergentů, tenzidů

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   

ČSN EN ISO 787-9

ČSN EN 13454 - 2, čl. 5.2

Vodné suspenze  pigmentů, pojiv

A 2

Stanovení kyselosti či zásaditosti (acidita a alkalita) titračně

A 2.1

Stanovení kysele či zásaditě  reagujících látek

ČSN EN ISO 8871 - 1,  příloha B

Eur. Phar., kapitola 3 e) ,  3.2.2.1; 3.2.4; 3.2.6; 3.2.8;  3.2.9

ČL,  kapitola 3 e) , 3.2.2.1;  3.2.4; 3.2.6; 3.2.8; 3.2.9

Vodné výluhy z plastů,  elastomerů, pryží

A 2.2

Stanovení kyselosti a  dopočet kyselin 3)

ČSN EN ISO 660,

mimo čl. 9.2

Tuky, oleje

A 2.3

Stanovení hydrolytické  odolnosti skla (alkalita  výluhu)

Eur. Phar., kapitola 3.2.1

ČL, kapitola 3.2.1

ČSN ISO 720

ČSN ISO 719

A-10-98

(ČSN ISO 4802-1:1993)

Sklo, výrobky ze skla

A 3

Gravimetrie    popel, těkavé látky, rozpustné a nerozpustné látky, sítová  analýza

A 3.1

Stanovení obsahu popela,  ztráta žíháním   gravimetricky

ČSN EN ISO 3451-1

ČSN EN ISO 3451-4

ČSN EN ISO 3451-5

Eur. Phar., kapitola 2.4.14, 2.4.16

ČL, kapitola 2.4.14; 2.4.16

ČSN EN ISO 1172

Plasty, elastomery, pryže,  textil

   

ČSN EN 196 - 2, čl. 4.4.1

ČSN EN 459 - 2, čl. 5.7

Stavební výrobky

A 3.2

Stanovení obsahu těkavých  látek gravimetricky

ČSN 64 0311

ČSN EN ISO 4684

Plasty, elastomery, pryže, usně

   

ČSN EN 14372, čl. 6.3.3

ČSN EN 14350 - 2, čl. 5.6

A-05-57

(60. Mitteilung zur  Untersuchung von  Kunststoffen:  Bundesgesundheitsblatt  45,  462(2002),

61. Mitteilung zur  Untersuchung von  Kunststoffen:

PBU, výrobky pro péči o  dítě

 

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

Bundesgesundheitsblatt  46, 362(2003))

   

ČSN EN ISO 787-2

Pigmenty

A 3.3

Stanovení obsahu  netěkavých látek

ČSN EN ISO 3251

Plasty a nátěrové hmoty

A 3.4

Stanovení  obsahu sušiny  (vlhkosti)

ČSN EN ISO 287

ČSN EN 322

Papír, lepenka, dřevo

 

   

ČSN EN 15167-1,

příloha A

Stavební výrobky,  vysokopecní struska

A 3.5

Stanovení rozpuštěných a  nerozpuštěných látek  gravimetricky

ČSN 75 7346

ČSN EN 872

ČSN ISO 3696, čl. 7.5

Surová, odpadní, voda pro  analytické účely a vodné  výluhy z   odpadů

   

ČSN EN 196-2,

čl. 4.4.3, 4.4.4

Cement, vápno

A 3.6

Stanovení obsahu síranů  gravimetricky

ČSN EN 196 - 2, čl. 4.4.2

 

Cement, vápno,

 

A 3.7

Sítová analýza

A-09-94

(ČSN ISO 2591-1,

ČSN ISO 3310-1,

ČSN ISO 3310-2,

ČSN EN ISO 1624,

ČSN EN 196-6,

ČSN EN 451-2,

ČSN EN ISO 787-7)

Sypké materiály

 

A 3.8

Kvantitativní analýza  dvousložkových a  třísložkových směsí  textilních vláken

Nařízení EP a rady EU  1007/2011, příloha VIII,  kapitoly   2, 3

Textilie

A 4

Stanovení extrahovatelných a vyluhovatelných látek gravimetricky

A 4.1

Celková migrace (odparek)  do vody, vodných,  alkoholických a náhradních  tukových simulantů  potravin gravimetricky

ČSN 62 1156, čl. 12

ČSN EN 1186-1

ČSN EN 1186-3

ČSN EN 1186-5

ČSN EN 1186-7

ČSN EN 1186-9

ČSN EN 1186-14

ČSN EN 1186-15

D.M. 21 - 03 - 1973, příloha  IV, oddíl I, kapitola I.  –   IV  A, B

ČSN EN ISO 8871-1,

Pryže,   plasty, elastomery,  PBU a materiály pro jejich  výrobu, obaly

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

příloha H

GB 31604.1-2015

GB 31604.8-2016

A 4.2

Stanovení obsahu  extrahovatelných látek  gravimetricky

US 21 CFR FDA,  čl.175.300, d, e, f

US 21 CFR FDA,

čl. 177.1520, c, d(3)-d(4)

ČSN EN 1186-13,

metoda B

Eur. Phar., kapitola 3.1.1.1; 3.1.9

ČL, kapitola 3.1.1.1; 3.1.9

ISO 6427

ČSN EN ISO 6427

ISO 1407, metoda A, B

ČSN ISO 1407, metoda A, B

Plasty, pryže, elastomery,  PBU (a)   a materiály pro  jejich výrobu, obaly

   

ČSN EN 14372, čl. 6.3.2.5

Výrobky pro péči o děti,  hračky

   

ČSN 80 0623

ČSN 80 0523

ČSN EN ISO 4048

Textilie, usně

A 5

Stanovení hustoty

A 5.1

Stanovení hustoty titračně

ČSN EN ISO 1183 - 1,  metoda C

Plasty

A 5.2

Neobsazeno

 

 

A 5.3

Stanovení hustoty flotační metodou

A-11-99

( ČSN EN ISO 1183 - 1,  metoda C,

ČSN EN ISO 12185)

Polymery

A 6

Stanovení  vodivosti  konduktometricky

ČSN EN 27888

ČSN EN ISO 8871 - 1,  příloha J

ČSN 62 1156, čl. 10

ČSN ISO 3696, čl. 7.2

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Povrchová, surová, pitná,  odpadní, voda pro  analytické účely, vodné  výluhy z   PBU (b) , odpadů,  elastomerů a pryží

A 7

Stanovení odolnosti proti  náhlé změně teploty

ČSN EN 1183, metoda B

Výrobky z keramiky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 8.1

Stanovení mechanické  odolnosti v myčkách na  nádobí

A-08-80

(ČSN EN 12875-1,

ČSN EN 12875-2,

tab. 1, 2)

Nádobí pro  domácnost

A 8.2

Stanovení odolnosti vůči  korozi

 

ČSN EN ISO 8442-1,

čl. 6.1

ČSN EN ISO 8442-2,

čl. 7.1

A-05-55

(ČSN 94 6101:1992,  čl. 76 - 78)

PBU, nádobí

 

A 9

Optické metody stanovení

A 9.1

Stanovení tloušťky vrstev  optickou nebo elektronovou  mikroskopií

A-18-112

(ČSN EN ISO 2808,

ČSN ISO 1463)

Plasty, kovy, kovové a  plastové výrobky s  povrchovou úpravou

A 9.2

Stanovení barevnosti a  barvy, měření spektrálních  činitelů prostupu světla  spektrofotometricky

 

 

ČSN 01 1718

ČSN EN 172, čl. 5.2

ČSN EN 167,

čl. 6, 7.1, 7.2

ČSN EN ISO 7686

ČSN EN ISO 12312-1,

čl. 5

ČSN EN ISO 12311,

čl. 7.1-7.8

Eur. Phar., kapitola 3.2.1.

ČL, kapitola 3.2.1.

ČSN EN ISO 13468-2

OOP, trubky a tvarovky,  plasty, textil, lakované  díly, kůže, sklo, výrobky  ze skla

A 9.3

Měření barvy  spektrofotometricky

ČSN EN ISO 7887

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Pitná voda, vodné výluhy  z   PBU (b)

A 9.4

Měření zákalu  nefelometricky

ČSN EN ISO 7027-1

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb.,   příloha 1)

Pitná voda, vodné výluhy  z   PBU (b) , elastomerů

A 9.5

Měření absorbance  spektrofotometricky

Eur. Phar., kapitola 2.2.25

ČL, kapitola 2.2.25

ČSN EN ISO 8871 - 1,  příloha C

Roztoky a extrakty z  polymerů

   

ČSN ISO 3696, čl. 7.4

Voda pro analytické  účely

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 9.6

Stanovení barvy a zákalu

roztoků vizuálně

Eur. Phar., kapitola 2.2.1, 2.2.2,

ČL, kapitola 2.2.1, 2.2.2,

ČSN 62 1156,  čl.   13

ČSN EN ISO  8871 - 1,  příloha A

Vodné výluhy z plastů,  pryží, elastomerů

A 9.7

Stanovení migrace barviv  -   vizuálně

 

A-08-83

(příloha k   Resoluci  AP(89)1,

ČSN EN 1186-1,

ČSN EN 1186-3,

ČSN EN 1186-5,

ČSN EN 1186-7,

ČSN EN 1186-9,

ČSN EN 1186-14)

ČSN EN 646

GB 31604.7-2016

PBU (a,c,d) , plasty, pryže,  elastomery, laky, papírové  výrobky

A 9.8

Stanovení migrace barviv -   spektrofotometricky

A-08-87

(Italian Ministerial  Decree, 21 - 03 - 1973,

alegado ser.  VII ,

ČSN EN 1186-1,

ČSN EN 1186-2,

ČSN EN 1186-3,

ČSN EN 1186-4,

ČSN EN 1186-5,

ČSN EN 1186-6,

ČSN EN 1186-7,

ČSN EN 1186-8,

ČSN EN 1186-9,

ČSN EN 1186-10,

ČSN  EN 1186 - 14)

PBU (a) , plasty, pryže,  elastomery, laky

A 9.9

Stanovení odolnosti  materiálů a výrobků proti  slinám a potu  -   vizuálně

Vyhláška MZ 84/2001  Sb., příloha 1

DIN 53160-1

DIN 53160-2

Hračky, výrobky pro děti,  plasty, pryže, elastomery,  laky

A 9.10

Stanovení přenosu  fluorescenčních  zjasňovacích prostředků  –   fluorescence  -   vizuálně

A-09-89

(ČSN EN 645,

ČSN EN 648,

Vyhláška MZ 39/2001  Sb., příloha 12, oddíl 4)

ČSN EN 648

Papír, lepenka, hračky,  výrobky pro děti

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 9.11

Stanovení bodu tání  mikroskopicky

A-12-105

(ASTM D 2117-82)

ČSN EN ISO 3146,  metoda B

Plasty

A 9.12

Identifikace přítomnosti  azbestových vláken  metodou  SEM - EDS

A-20-116

(VDI 3866-5)

Stavební materiály

A 10

Kvalitativní stanovení (důkazové  -   vizuální zkoušky)

A 10.1

Důkaz   přítomnosti NH 3 ,  NH 4 +

Eur. Phar., kapitola 2.4.1,

ČL, kapitola 2.4.1

ČSN 62 1156, čl. 17

ČSN EN ISO 8871 - 1,  příloha G

Vodné výluhy z   plastů,  pryží, elastomerů, PBU

A 10.2

Důkaz přítomnosti těžkých kovů

Eur. Phar., kapitola 2.4.8,  metoda A

ČL, kapitola 2.4.8,

metoda A

ČSN 62 1156, čl. 15

ČSN EN ISO 8871 - 1,  příloha E

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

GB 31604.9-2016

Vodné výluhy z   plastů,  pryží, elastomerů,  PBU (a,c,d)

A 10.3

Důkaz přítomnosti barya,  stroncia

ČSN 62  1156, čl. 22

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   plastů,  pryží, elastomerů, PBU (a)

A 10.4

Důkaz přítomnosti chloridů

Eur. Phar., kapitola 2.4.4

ČL, kapitola 2.4.4

ČSN 62 1156, čl. 16

Vodné výluhy z   plastů,  pryží,  elastomerů, PBU (a)

A 10.5

Důkaz přítomnosti sulfidů,  hydrogensulfidů

ČSN 62 1156, čl. 20

ČSN EN ISO 8871 - 1,  příloha I

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   plastů,  pryží, elastomerů,  PBU (a,c,d)

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 10.6

Důkaz přítomnosti  síranů,  thiosíranů

Eur. Phar., kapitola 2.4.13

ČL, kapitola 2.4.13

ČSN 62 1156, čl. 19, 21

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   plastů,  pryží, elastomerů,  PBU (a,c,d)

A 10.7

Důkaz přítomnosti  primárních aromatických  aminů

Eur. Phar., kapitola 3.1.1.1, 3.1.14

ČL, kapitola 3.1.1.1, 3.1.14

ČSN 62 1156, čl. 18

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   plastů,  pryží, elastomerů,  PBU (a,c,d)

A 11

Senzorické zkoušky

A 11.1

Stanovení cizorodého pachu  a   chuti

ČSN EN ISO 5495

ČSN EN ISO 4120

ČSN EN 1230-2

ČSN EN 1230-1

ČSN 77 0226

A-04-43

(ČSN ISO 3972,

ČSN EN ISO 8586,

ČSN EN ISO 5492,

ČSN EN ISO 8589

ČSN EN ISO 5495,

ČSN EN ISO 4120,

ČSN EN 1230-1,

ČSN EN 1230-2,

ČSN 77 0226,

AHEM 13/1982,

AHEM 24/1986,

ČSN ISO 13302,

DIN 10955)

ČSN ISO 13302

DIN 10955

Výrobky z polymerů,  PBU (a,c,d) , silikáty, kovy,  papír, lepenka a výrobky z  nich

 

   

ČSN EN 1622

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Pitná voda, vodné výluhy  z   PBU (b)

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 11.2

Stanovení intenzity pachu a jeho popis

PV 3900

VDA 270

 

Plasty, pryže, koberce,  polymery, laky, díly  vnitřního vybavení  automobilů

A 12

Infračervená spektrometrie (FTIR)

A 12.1

Identifikace látek metodou  FTIR

A-96-37

(ASTM D 2621,

ČSN ISO 4650)

ČSN ISO 4650

Plyny, kapaliny, pevné  látky, plasty

A 13

Stanovení obsahu prvků

A 13.1

Stanovení prvků XRF spektrometrií

A 13.1.1

Identifikace prvků XRF  spektrometrií 3)

A-98-09

(manuál OXFORD ED 2000 Ag)

Kapalné a pevné  anorganické a organické  materiály

A 13.1.2

Semikvantitativní a  kvantitativní stanovení  prvků XRF spektrometrií 3)

A-98-09

(manuál OXFORD ED 2000 Ag)

ČSN EN 62321-3-1

Hliníkové slitiny,  nerezové ocele, oxidy,  minerály, horniny, slitiny  mědi, uhlovodíkové, PVC  a silikonové matrice,   olej,

kapalná a tuhá paliva pro  stacionární zdroje,

elektrotechnické výrobky

A 13.2

Stanovení obsahu  vyluhovatelného chromu  ICP - MS, ICP - OES

ČSN 79 3873

 

Usně

A 13.3

Stanovení prvků metodami  ICP - OES 3)

A-06-61

(ČSN EN ISO 11885,

ČL 2005, kapitola 2.2.22,  Eur. Phar. 7th,

kapitola 2.4.13)

ČSN EN ISO 11885

ČSN EN 1811+A1

ČSN EN 14372, čl. 6.3.5

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

ČSN EN 13468, čl. 7.2.4, 7.2.5

Surová, pitná, odpadní  voda, vodné výluhy,  výluhy do roztoku  umělého potu,  mineralizáty,  tepelně  izolační výrobky,  simulanty potravin,  elektrotechnické výrobky  a jejich  součásti, stavební  výrobky, cement, sklo,  keramika, výrobky z kovů

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

ČSN EN 62321-5

ČSN EN 480-12

ČSN EN 196 - 2, čl. 4.5.19

   

A-06-61

(ČSN EN ISO 11885,

ČL 2005, kapitola 2.2.22,  Eur. Phar. 6th,

kapitola 2.4.13)

Potraviny

A 13.4

Stanovení migrace určitých  prvků (Sb, As, Ba, Cd, Cr,  Pb, Hg, Se)

ASTM F 963-16,

čl. 8.3.2-8.3.5

ČSN EN 14350 - 2, čl. 5.2

Hračky, výrobky pro péči  o dítě, PBU (c,d)   a materiály  pro PBU (c,d)

A 13.5

Stanovení vyluhovatelných  prvků (Pb, Cd)

ČSN EN 1388-1

ČSN EN 1388-2

ISO 8391-1

ISO 7086-1

ISO 6486-1

ČSN EN ISO 4531

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Silikáty, výrobky ze skla,  keramiky, sklokeramiky

A 13.6

Stanovení prvků metodami  ICP - MS 3)

 

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9,  12)

A-10-97

(ČSN EN 15763,

ČSN EN 15765,

ČSN EN ISO 17294-2)

CPSC-CH-E1002-08.3

ČSN EN 62321-4

ČSN EN 62321-5

CPSC-CH-E1003-9.1

GB 31604.49-2016

ČSN EN 16711-2

Surová, pitná, odpadní  voda, vodné výluhy,  výluhy do roztoku  umělého potu,  mineralizáty, simu lanty  potravin, potraviny,

nekovové výrobky pro  děti, elektrotechnické  výrobky a jejich součásti,  sklo, keramika, PBU

A 13.7

Stanovení migrace prvků  metodami ICP - MS, IC - ICP - MS 3)

ČSN EN 71-3

ČSN EN 14372, čl. 6.3.1  ČSN EN 1400+A2

Hračky, výrobky pro péči

o dítě, PBU (c,d)   a materiály

pro PBU (c,d)

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 14

Stanovení látek metodami kapalinové chromatografie

A 14.1

Stanovení monomerních a  aditivních látek metodami  kapalinové chromatografie  (HPLC, UFLC/UV, DAD,  fluorescenční detektor) 3)

 

 

 

A-96-35

(ČSN EN 13130-1,

ČSN EN 13130-2,

ČSN P CEN/TS 13130 - 24,  ČSN P CEN/TS 13130 - 27,  ČSN EN 15136,

ČSN EN 14350-2,

čl. 5.4, 5.5,

ČSN EN 14372, čl. 6.3.6,

ČL, kapitola 3.1.3, 3.1.5,  3.1.6, 3.1.7)

ČSN EN 13130-1

ČSN EN 13130-2

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vy hláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

GB 5009.156

Výluhy z   PBU do  simulantů potravin, vodné  výluhy z PBU

   

ČSN EN 14372, čl. 6.3.6

ČSN EN 14350-2,

čl. 5.4, 5.5

Výrobky pro péči o dítě

   

ČSN EN 71 - 10, čl.  6

ČSN EN 71-11,

čl. 5.5.1, 5.5.2

Hračky, materiály pro  výrobu hraček

   

Eur. Phar., kapitola 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7

ČL, kapitola 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7

A-13-107, Metoda B

ČSN EN 13130-8

Plasty, elastomery, PBU,  papír

A 14.2

Stanovení barviv3)

ČSN EN 71 - 11, čl. 5.3

ČSN EN 71 - 10, čl. 8.1.3,

8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.8.1, 8.9.1

A-12-104

(ČSN EN 71-9,

ČSN EN 71-10,

ČSN EN 71-11)

Hračky, materiály  k   výrobě hraček

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 14.3

Stanovení změkčovadel  metodou UFLC/DAD  detektor 3)

A-14-108

(aplikační listy Shimadzu  HPLC č. L402)

Simulanty potravin, vodné  výluhy

A 14.4

Stanovení polycyklických  aromatických uhlovodíků  (PAU) metodami  kapalinové chromatografie  (HPLC, UFLC /UV (DAD),  fluorescenční detektor) 3)

ČSN 75 7554, metoda A

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Pitná, podzemní,  povrchová, surová,  odpadní voda, vodné  výluhy z   PBU (b) , odpadů,  elastomery

   

A-07-75

(U.S.EPA method 550,

ISO 13877)

Pryže, plasty, gumárenské  suroviny

A 14.5

Identifikace a stanovení  vybraných primárních  aromatických aminů  metodami kapalinové  chromatografie s  hmotnostní detekcí 3)

 

A-95-28

(DIN 55610,

ČSN EN ISO 17234 - 1,  ČSN EN 14362 - 1,

ČSN EN ISO 14362 - 3,  Technical guidelines,

ČSN EN 71-10,

ČSN EN 71-11)

ČSN EN ISO 14362-1

ČSN EN  ISO 17234 - 1

ČSN EN ISO 14362-3

Výrobky z   usní,

výrobky z   textilu, PBU,  simulanty potravin,  hračky, materiály  k   výrobě hraček, barviva

 

 

 

   

ČSN EN 71 - 10, čl. 8.1.4,  8.2.2, 8.3.2, 8.4.2, 8.5.2,  8.6.2, 8.7.2, 8.8.2, 8.9.2

ČSN EN 71 - 11, čl. 5.4

Hračky

materiály k   výrobě hraček

 

A 14.6

Stanovení obsahu aniontů  iontovou chromatografií  (HPLC, UFLC/UV (DAD),  vodivostní detektor) 3)

A-96-36

(ČSN EN ISO 10304 - 1,  ČSN EN ISO 10304 - 2,  ČSN EN ISO 10304 - 3,  ČSN EN ISO 10304 - 4,  EPA method B - 1011,  aplikační listy fy   Waters)

ČSN EN 13468, čl. 7.2.2, 7.2.3

Pitná, povrchová, surová,  odpadní voda,

vodné výluhy z odpadů,  cartridge, impignery,  sorpční trubičky, sorpční  disky s   odebranou  vzdušinou, t epelně  izolační výrobky

A 14.7

Stanovení obsahu aniontů  po spálení v   kys líku

iontovou chromatografií  (HPLC, UFLC/UV (DAD),  vodivostní detektor) 3)

A-08-84, metoda B

(ČSN 65 0332,

ČSN EN ISO 10304 - 1,  ČSN EN ISO 10304 - 2,  ČSN EN ISO 10304 - 3)

Organické látky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 14.8

Stanovení pentachlorfenolu  metodou HPLC, UFLC/UV  (DAD)

A-95-12

(DIN 53313)

 

PBU, usně, textil, papír

A 14.9

Stanovení organických látek  metodou LC - MS 3)

A-12-104

(ČSN EN 71-9,

ČSN EN 71-10,

ČSN EN 71-11,

ČSN EN 13130-1)

PBU, simulanty potravin,  vodné výluhy, extrakty,  hračky, materiály pro  výrobu hraček, ochranné  prostředky na dřevo

A 14.10

Stanovení aldehydů a  ketonů metodami HPLC,  UFLC (DAD detektor) 3)

A-12-102

(ČSN EN ISO 17226-1,

ČSN EN ISO 17226-3,

ISO 16000-3,

ISO 16000-4)

PV 3925, metoda A

 

Vodné výluhy z PBU,

výluhy z PBU do

simulantů potravin,  cartridge, impignery,  sorpční trubičky, sorpční  disky s   odebranou  vzdušinou, polymerní  materiály

   

A-19-115

(ČSN EN 717-1

ČSN EN ISO 16000-9)

Výrobky a polotovary z  plastů, pryže, dřeva,  stavebních a  konstrukčních materiálů

A 14.11

Stanovení organických   látek  metodou LC - MS/MS 3)

A-18-110

(ČSN EN 13130-1)

A-19-113

(ČSN ISO 21458)

PBU, simulanty potravin,  vodné výluhy, extrakty,  voda

Hygienické potřeby:  dětské pleny,  inkontinenční pomůcky,  vložky a materiály  používané k   výrobě  hygienických potřeb

A 15

Stanovení organických látek metodami plynové chromatografie

A 15.1

Stanovení monomerních a  aditivních látek metodou  GC - MS, FID, TCD 3)

ČSN EN ISO 6401

A-99-17

(ASTM 4526-12,

ČSN EN 13130-4,

ČSN P CEN/TS 13130 - 9,  ČSN EN ISO 6401)

A-13-107, Metoda A

ČSN  EN 13130 - 4

Polymery, PBU, papír,  plasty

   

ČSN EN 13130-1

GB 5009.156

A-03-29

(ČSN EN 13130-1,

Vodné výluhy z   PBU,  výluhy z   PBU do  simulantů potravin,  metanolové extrakty

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

Vyhláška MZ č. 409/2005  Sb.)

A-04-38

(ČSN EN 13130-1,

ČSN EN 13130-3

ČSN P CEN/TS 13130 - 15,  ČSN P CEN/TS 13130 - 26)

A-07-73

(ASTM 4526-12,

ČSN EN 13130-3)

ČSN  EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

A-12-103

(ČSN EN 13130-1)

A 15.2

Stanovení těkavých  organických  látek metodou  GC - MS, FID 3)

ČSN EN 71 - 10, čl. 6

ČSN EN 71 - 11, čl. 5.5.4,  5.5.5, 5.5.6

Hračky, materiály  k   výrobě hraček

 

   

A-99-18, metoda B

(ČSN ISO 11423-1,

ČSN ISO 11423-2)

A-04-48

(ČSN EN ISO 10301,

ČSN EN ISO 5667-3)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Pitná, povrchová,  podzemní, odpadní voda,  vodné výluhy z   PBU a z  odpadů

A 15.3

Neobsazeno

 

 

A 15.4

Stanovení ftalátů metodou GC-MS3)

A-99-18, metoda A

(EPA 506,

ČSN EN 14372)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ  409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Výluhy z   PBU do  simulantů potravin, vodné  výluhy z PBU

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   

A-99-18, metoda A

(EPA 506,

ČSN EN 14372)

CPSC - CH - C1001 - 09.4

Výrobky z   plastů a pryží,  PBU, hračky, plasty

   

ČSN EN  14372, čl. 6.3.2

 

Výrobky pro péči o dítě,  hračky

   

A-99-18, metoda A

(EPA 506,

ČSN EN 14372)

Vodné výluhy z odpadů

A 15.5

Identifikace a kvantifikace  vybraných organických  látek metodou GC - MS 3)

A-14-109

(ČSN P CEN ISO/TS 16189,

ČSN P CEN ISO/TS 16186,

ČSN EN 16778,

ČSN EN 13130-1)

PBU, polymery, organické  materiály, simulanty  potravin, OOP  -   ochranné  rukavice

A 15.6

Stanovení celkové migrace  do tukových simulantů  potravin metodou GC - FID

ČSN EN 1186-1

ČSN EN 1186-2

ČSN EN 1186-4

ČSN EN 1186-6

ČSN EN 1186-8

ČSN EN 1186-10

ČSN EN 1186-12

ČSN EN 1186-13,

metoda A

Plasty, laky, PBU (a,d)

A 15.7

Stanovení emise  organických látek metodou  TD - GC, GC - FID, MS

PV 3341

VDA 277

VCS 1027, 2759

VCS 1027, 2749

Interiéry automobilů,  plasty, pryže

A 15.8

Termodesorpční analýza  organických emisí

VDA 278

 

Interiéry automobilů,  plasty, pryže

A 15.9

Identifikace a stanovení  nízkomolekulárních složek  metodami TD - GC - MS a  XRF

A-07-70

(ČSN EN 62321-8)

A-07-71

(VDA 278,

PB VWL 709)

A-07-72

(ISO 17257,

ISO 7270-1)

A-19-114

(ČSN EN 14338,

ČSN EN 62321-8,

<>  Polymery, organické  <>  materiály

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

Journal of Analytical and  Applied Pyrolysis 137  (2049) 37 - 42)

A 15.10

Analýza složení  organických materiálů  přímou pyrolýzou PY - GC - MS

ISO 7270-1

A-08-85

(ISO 7270-1,

ISO 1407)

Pryže, plasty, elastomery,  organické materiály

A 15.11

Stanovení chlorfenolů metodou GC-MS3)

ČSN EN 12673

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Pitná, povrchová,   vodné  výluhy z PBU

   

ČSN EN 14041, příloha B

Podlahoviny

A 15.12

Stanovení  polychlorovaných bifenylů  (PCB) metodou GC - MS 3)

A-09-95

(ČSN EN ISO 6468)

Pitná, povrchová,  podzemní, odpadní voda

   

A-09-95

(ČSN EN ISO 6468)

Odpady, papír, lepenka

A 15.13

Neobsazeno

 

 

A 15.14

Stanovení polycyklických  aromatických uhlovodíků  (PAU) metodou GC - MS 3)

AfPS GS 2019:01 PAK,  Annex: Testing  instructions

Polymery, gumárenské  suroviny, pryže, plasty,  PBU, hračky

A 15.15

Stanovení těkavých  organických látek  sorbovaných na Tenax  metodami  GC - MS, GC - FID

ISO 16000-6

ČSN EN ISO 18562-3

Interní ovzduší (sorpční  trubičky)

ZP k   zajištění dýchání

A 16

Metody stanovení látek odměrnou analýzou

A 16.1

Stanovení obsahu  chloridových iontů  argentometricky

ČSN EN 480-10

ČSN EN 13168+A1,  příloha D1

ČSN ISO 9297

ČSN EN 196 - 2, čl. 4.5.16

Stavební výrobky a jejich

vodné výluhy

 

A 16.2

Stanovení chloru  v   organických sloučeninách  po spálení argentometricky

ČSN EN ISO 1158,  metoda B

ČSN EN 1905

A-08-84, metoda A

(ČSN 65 0332)

Eur. Phar., kapitola 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14

ČL, kapitola 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14

Polymery na bázi PVC,

cementy

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 16.3

Chelatometrie

A 16.3.1

Stanovení obsahu Ca a Mg

ČSN EN 196-2,

čl. 4.5.14, 4.5.15

Cementy

A 16.3.2

Zkouška pucolanity  pucolánových cementů

ČSN EN 196-5

Cementy

A 16.4

Manganometrie

A 16.4.1

Stanovení obsahu  redukujících látek

Eur. Phar., kapitola 3e), 3.2.9

ČL, kapitola 3e), 3.2.9

ČSN 62 1156, čl. 9

ČSN EN ISO 8871-1,

příloha D

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha č. 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   pryží,  elastomerů, plastů a  PBU (a,c,d)

A 16.4.2

Stanovení obsahu  oxidovatelných látek

A-09-90

(příloha č. 20/1979  k   AHEM,

Vyhláška MZ 38/2001  Sb.,

A 84/2001 Sb.,

AHEM 3/2000 Acta  Hygienica  epidemioléogica et  microbiologica)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   pryží,  elastomerů a PBU (a,c,d)

A 16.4.3

Chemická spotřeba kyslíku  manganistanem

ČSN EN ISO 8467

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., přílo ha 1)

GB 31604.2-2016

Pitná, podzemní,  povrchová, surová voda,  voda pro analytické účely,  vodné výluhy z   PBU (b)

A 16.5

Jodometrie

A 16.5.1

Stanovení zbytkových  peroxidů

A-05-56

( ČL 2009, doplněk 2014,  kapitola 3.1.9 Zbytkové  peroxidy,

41. Mitteilung zur  Untersuchung von  Kunststoffen:

Plasty, elastomery, pryže,  silikony

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

Bundesgesundheitsblatt  21, 261, (1978),

58. Mitteilung zur  Untersuchung von  Kunststoffen:  Bundesgesundheitsblatt  40, (1997))

A 16.5.2

Stanovení volného a  celkového  chlóru

ČSN ISO 7393-3

Pitná voda, vodné výluhy  z   PBU (b)

A 16.6

Stanovení kationaktivních  látek a kvarterních  amonných solí

ČSN EN ISO 2871-2

Ochranné prostředky na  dřevo, detergenty, vodné  výluhy

A 17

Metody stanovení látek spektrofotometricky

A 17.1

Stanovení obsahu  formaldehydu fotometricky

ČSN EN 14372, čl. 6.3.4

ČSN EN 71 - 10, čl. 6

ČSN EN 71 - 11, čl. 5.5.3

A-08-81

(ČSN EN ISO 14184 - 1,  ČSN EN 13130 - 1,

ČSN EN 717-3,

ČSN EN 17226-2)

Výrobky pro péči o dítě,  hračky

   

ČSN EN ISO 14184-1

ČSN EN ISO 14184-2

A-08-81

(ČSN EN ISO 14184 - 1,  ČSN EN 13130 - 1)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Textilie, vodné výluhy z  PBU

   

ČL, kapitola 2.4.18,  metoda A

Vakcíny

   

ČSN EN ISO 12460-3

ČSN EN 717-3

Dřevo, výrobky ze dřeva

   

ČSN EN 1541

 

Vodné výluhy z   papíru a  lepenek

   

A-08-81

(ČSN EN 13130-1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Výluhy do simulantů  potravin z   PBU a plastů

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   

ČSN EN ISO 17226-2

Usně

   

PV 3925, metoda B

VDA 275

 

Polymery, nekovové díly  vnitřního  vybavení  automobilů

   

A-19-115

(ČSN EN 717-1

ČSN EN ISO 16000-9)

A-08-81

(ČSN EN 717-3,

ČSN EN 717-1)

Výrobky a polotovary  z   plastů, pryže, dřeva,  stavebních a  konstrukčních materiálů

A 17.2

Stanovení obsahu glyoxalu

DIN 54603

Papír, lepenka, vodné  výluhy z PBU

A 17.3

Stanovení obsahu Cr6+

ČSN EN ISO 17075-1

Usně

   

ČSN ISO 11083

ČSN EN ISO 18412

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Pitná, surová, podzemní,  povrchová, odpadní voda,  vodné výluhy z   PBU,  odpadů

   

ČSN EN ISO 20344,

čl. 6.11

OOP  -   rukavice, obuv

   

ČSN EN 196-10

Cement, malty

   

ČSN EN 62321-7-1

Elektrotechnické výrobky  a součástky pro  elektrotechnické výrobky

A 17.4

Důkaz a stanovení  primárních aromatických  aminů

ČSN 62 1156, čl. 18

A-07-69

(ČSN EN 13130-1,

ČSN 621156)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   PBU,  výluhy z   PBU do  simulantů potravin

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 17.5

 

Stanovení sloučenin s

-NH2 skupinami

A-04-44

(metodika SZÚ)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   PBU,  výluhy z   PBU do  simulantů potravin

A 17.6

Stanovení aromatických  látek vyjádřených jako  styren

AHEM 13/1982, bod B, b

A-08-82

(ČSN EN 13130-1,

AHEM 13/1982)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   PBU,  výluhy z   PBU do  simulantů potravin

A 17.7

Stanovení  obsahu  fenolických látek

A-07-74

(ČSN EN 13130-1,

ČSN ISO 6439)

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

A-03-36

(Vyhláška MZ 38/2001  Sb., příloha 7, 9, 12)

Vodné výluhy z   PBU,  výluhy z   PBU do  simulantů potravin

   

ČSN ISO 6439

Vodné výluhy z odpadů

A 17.8

Stanovení obsahu volných a  celkových kyanidů

A-02-28

(TP MDS 116, příloha 1.1,

ČSN ISO 6703-1)

ČSN ISO 6703-2

Posypové materiály

 

A 17.9

Stanovení obsahu amoniaku  a amonných iontů

ČSN ISO 7150-1

Pitná, surová, odpadní  voda, vodné výluhy  z   odpadů, z PBU

A 17.10

Stanovení volného a  celkového chloru

Mitteilungen aus dem  Bundesgesundheitsamt

2. Mitteilung, kapitola 2.4

Pitná voda, vodné výluhy  z   PBU (b)

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

A 17.11

Stanovení sekundárních  alifatických aminů

A-09-96

(BGA  Untersuchung von  Bedarfgegenständen aus  Gummi (1978) B II, XXI,  2.5.2.2.5)

Vodné výluhy z   PBU (a,c,d)

A 18

Stanovení obsahu uhlíku  (TOC, DOC, TC, IC)  analyzátorem TOC

ČSN EN 1484

ČSN EN ISO 8795

A-03-34

(Vyhláška MZ 409/2005  Sb., příloha 1)

Pitná,  podzemní,  povrchová, odpadní voda,  voda pro analytické účely,  vodné výluhy z   PBU (b)

 

1   v   případě, že laboratoř provádí zkoušky  mimo/i   mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového  čísla označeny hvězdičkou
2   u datovaných dokumentů identifikujících z kušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u  nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu  (včetně všech změn)
3   seznam stanovovaných parametrů je uveden v   tabulce

 

Poř.  č íslo v  příloze

Stanovované parametry

A 2.2

Kyseliny: laurová, palmitová, eruková, olejová, vinná, octová, sírová

A 13.1.1

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se,  Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd,  Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, La,  Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Ra, Ac, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm,  Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, Pa, U

A 13.1.2

Na,Mg,Al,Si,P,S,Cl,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,  Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,As,Se, Br,Rb,Sr,Y,Zr,Hf,Ta,W,Hg,Tl,Pb,Bi,Th,U,Nb,Mo,Ag, Cd,  In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd

A 13.3

Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd,  Sn, Sb, Ba, K, Li, W, Pb, Bi, B, Be, In, Ge, Sc

A 13.6

Na,  Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd,  Sn, Sb, Ba, K, Li, W, Pb, Bi, B, Be, In, Ge, Sc

A 13.7

Al, Sb, As, Ba, B, Cd, Cr, Cr3+, Cr6+, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

A 14.1

Laurolaktam (CAS  947 - 04 - 6); ε - kaprolaktam (CAS 105 - 60 - 2); kaprolakton (CAS 502 - 44 - 3); melamin (CAS 108 - 78 - 1); 1,3,5 - tris(3,5 - di - terc.butyl - 4 - hydroxybenzyl) - 1,3,5 - triazin - 2,4,6 - 1H,3H,5H - trion (Irganox 3114, Dovemox 3114, CAS 27676 - 62 - 6);  distearyldithiopropanoát (DSTDP, Irg anox PS 802, CAS 693 - 36 - 7); didodecyl - 3,3 - sulfanyldiyldipropanoát (DLTDP, Irganox PS 800, CAS 123 - 28 - 4); Oktadecyl - [3 - (3,5 - di - terc.butyl - 4 - hydroxyfenyl)propionat] (Irganox 1076, CAS 2082 - 79 - 3); Tris(2,4 - di - terc.butylfenyl)fosfit (Irgafos 168, CAS 31570 - 04 - 4); bis(2,4 - di - terc - butylfenyl) - pentaerythritol - difosfit (Ultranox 626, Irgafos 126, CAS 26741 - 53 - 7); bis(2,4 - dikumylfenyl)pentaerythritoldifosfit (Doverphos S   9228, CAS 154862 - 43 - 8); 2,6 - dimethylfenol (CAS 576 - 26 - 1); Hydroxybis(2,2‘ - methylenbis(4,6 - di - te rc - butylfenyl)   fosfát hlinitý (HADPO, CAS 151841 - 65 - 5); 2 - merkaptobenzthiazol (MBT, CAS 149 - 30 - 4); 2,2 - bis(4 - hydroxyfenyl)propan (Bisfenol A, CAS 80 - 05 - 7); BADGE (CAS 1675 - 54 - 3)  a jeho deriváty .H2O (CAS 76002 - 91 - 0); . 2 H2O (CAS 5581 - 32 - 8), . HCl (CAS 138 36 - 48 - 1), . 2HCl (CAS 4809 - 35 - 2), . H2O.HCl (CAS 227947 - 06 - 0) ; BFDGE (CAS 2095 - 03 -

 

Poř.  č íslo v  příloze

Stanovované parametry

 

6); tris(nonylphenyl)phosphite (TNPP, CAS 26523 - 78 - 4); 2,6 - di(terc.butyl) - 4 - methylfenol  (butylhydroxyfenol, BHT, CAS 128 - 37 - 0); 2,2' - methylenebis(6 - t - butyl - 4 - methylphenol)  ( AOX 2246, CAS 119 - 47 - 1); triethylenglykol - bis - [3/(3 - terc - butyl - 4 - hydroxy - 5 - methylfenyl)propanoát] (Irganox 245, CAS 36443 - 68 - 2); N,N - hexan - diylbis[3 - (3,5 - di - terc - butyl - 4 - hydroxyfenyl)propanoát] (Irganox 1098, CAS 23128 - 74 - 7); kyselina  trimelitová (CAS 528 - 44 - 9); kyselina metakrylová (CAS 79 - 41 - 4); kyselina maleinová  (CAS 110 - 16 - 7); kyselina isoftalová (CAS 121 - 91 - 5); kyselina tereftalová (CAS 100 - 21 - 0); 1,3,5 - tris(3,5 - di - terc - butyl - 4 -   hydroxybenzyl) -   2,4,6 - trimethylbenzen (Irganox 1330,  CAS 1709 - 70 - 2); Pent aerythrityl - tetrakis[3 - (3,5 - bis - terc.butyl - 4 - hydroxyfenyl)propionat]  (Irganox 1010, CAS 6683 - 19 - 8); kyselina stearová (CAS 57 - 11 - 4); 2,6 - toluen diisokyanát  (CAS 91 - 08 - 7); difenylmethan - 4,4‘ - diisokyanát (CAS 101 - 68 - 8); toluen - 2,4 -   diisokyanát  (CAS 584 - 84 - 9) ; hexamethylendiisokyanát (CAS 822 - 06 - 0); cyklohexylisokyanát (CAS  3173 - 53 - 3); naftalen - 1,5 - diisokyanát (CAS 3173 - 72 - 6); difenylmethan - 2,4‘ - diisokyanát  (CAS 5873 - 54 - 1); dimer toluen2,4 -   diisokyanátu (2,4 - TDI dimer, CAS 26747 - 90 - 0);  fenylisokyanát (CAS 103 - 71 - 9); akrylamid (CAS 76 - 06 - 1); fenol (CAS 108 - 95 - 2);  Chimasorb 944 (CAS 71878 - 19 - 8); Tinuvin 622 (CAS 065447 - 77 - 0); kyselina akrylová  (CAS 0079 - 10 - 7); Doverphos S9228 (CAS 154862 - 43 - 8); 2 - (2' - Hydroxy - 3' - tert - butyl - 5' - methylphenyl) - 5 - chlorobenzortriazole ( Tinuvin 326, CAS 3896 - 11 - 5); 2 - (2' - Hydroxy - 3',5' - di - tert - butylphenyl) - 5 - chlorobenzortriazole (Tinuvin 327, CAS 3864 - 99 - 1); 2 - (2H - benzotriazol - 2 - yl) - p - cresol (Tinuvin P, CAS 2440 - 22 - 4); 2,5 - thiophenediylbis(5 - tert - butyl - 1,3 - benzoxazole (Uvitex OB, CAS 7128 - 64 - 5); (2 - hydroxy - 4 - octoxyphenyl)  phenylmethanone (Chimassorb 81, CAS 1843 - 05 - 6); Calcium bis[monoethyl(3,5 - di - tert - butyl - 4 - hydroxylbenzyl)phosphonate] (Irganox 1425, CAS 65140 - 91 - 2); tetrakis(2,4 - di - tert - butyl - phenyl) -   4,4′ - biphenylylene diphosphonite ( Sandostab EPQ, CAS 38613 - 77 - 3);  p - cresol - dicyclopentadiene -   isobutylene, copolymer (Wingstag L, CAS 68610 - 51 - 5);   ethylene glycol bis[3,3 - bis(3 - tert -   butyl - 4 - hydroxyphenyl)butyrate] (CAS 32509 - 66 - 3)

A 14.2

Disperse blue I (CAS 2475 - 45 - 8); Disperse Blue 10 6 (CAS 12223 - 01 - 7); Disperse Blue  124 (CAS 61951 - 51 - 7); Disperse Orange 3 (CAS 730 - 40 - 5); Disperse Orange 37 (CAS  13301 - 61 - 6); Solvent Yellow 1 (CAS 60 - 09 - 3); Solvent Yellow 2 (CAS 60 - 11 - 7); Solvent  Yellow 3 (CAS 97 - 56 - 3); Basic Red 9 (CAS 569 - 61 - 9); Basic   Violet 1 (CAS 8004 - 87 - 3);  Basic Violet 3 (CAS 548 - 62 - 9); Disperse Blue 3 (CAS 2475 - 46 - 9); Disperse Yellow 3  (CAS 2832 - 40 - 8); Disperse Red 1 (CAS 2872 - 52 - 8); Acid Red 26 (CAS 3761 - 53 - 3); Acid  Red 49 (CAS 1694 - 09 - 3)

A 14.3

Diisononylftalát (CAS 28553 - 12 - 0) ; dibutylftalát (CAS 84 - 74 - 2); butylbenzylftalát (CAS  85 - 68 - 7); bis (2 - etyl) - hexylftalát (CAS 117 - 81 - 7); di - n - oktylftalát (CAS 117 - 84 - 0);  diisodecylftalát (CAS 26761 - 40 - 0); dimetylftalát (CAS 131 - 11 - 3); dietylftalát (CAS 84 - 66 - 2); dipropylftalát (CAS 131 - 1 6 - 8); diamylftalát (CAS 131 - 18 - 0); di - 2 - propylheptylftalát (CAS 53306 - 54 - 0); Di(etylhexyl)tereftalát (CAS 6422 - 86 - 2); bis(2 - etylhexyl)adipát (CAS 103 - 23 - 1)

A 14.4

Naftalen (CAS 91 - 20 - 3); acenaftylen (CAS 208 - 96 - 8); acenaften (CAS 83 - 32 - 9); fuoren  (CAS   86 - 73 - 7); fenantren (CAS 85 - 01 - 8); antracen (CAS 120 - 12 - 7); fluoranten (CAS  206 - 44 - 0); pyren (CAS 129 - 00 - 0); benzo(a)antracen (CAS 56 - 55 - 3); chrysen (CAS 218 - 01 - 9); benzo(e)pyren (CAS 205 - 892 - 7); benzo(j)fluoranten (CAS 205 - 82 - 3);  benzo(b)fluoranten (CAS  205 - 99 - 2); benzo(kj)fluoranten (CAS 207 - 08 - 9); benzo(a)pyren  (CAS 50 - 32 - 8); dibenzo(a,h)antracen (CAS 53 - 70 - 3); indeno(1,2,3 - c,d)pyren (CAS 193 - 39 - 5); benzo(g,h,i,)perylen (CAS 191 - 24 - 2)

 

Poř.  č íslo v  příloze

Stanovované parametry

A 14.5

Primární aromatické aminy: 4 - amino - bifenyl (PAA - 1, CAS 92 - 67 - 1); benzidin (PAA - 2,  CAS 92 - 87 - 5); 4 - chlor - o - toluidin (PAA - 3, CAS 95 - 69 - 2); 2 - naftylamin (PAA - 4, CAS 91 - 59 - 8); o - Aminoazotoluen (PAA - 5, CAS 97 - 56 - 3); 2 - amino - 4 - nitro - toluen (PAA - 6, CAS  99 - 55 - 8); p - chlor - anilin (PAA - 7, CAS 106 - 47 - 8); 2,4 - diamino - anisol (PAA - 8, CAS 615 - 05 - 4); 4,4‘ - diamino - difenylmetan (PAA - 9, CAS 101 - 77 - 9); 3,3‘ - dichlorbenzidin (PAA - 10, CAS 91 - 94 - 1); 3,3‘ - dimetoxybenzidin (PAA - 11, CAS 119 - 90 - 4); 3,3' - Dimetyl - benzidin (PAA - 12, CAS 119 - 93 - 7); 3,3‘ - dimetyl - 4,4‘ - diaminodifenylmetan (PAA - 13,  CAS 8 38 - 88 - 0); p - Keresidin (PAA - 14, CAS 120 - 71 - 8); 4,4‘ - metylen - bis(2 - chloranilin)  (PAA - 15, CAS 101 - 14 - 4); 4,4‘ - oxy - dianilin (PAA - 16, CAS 101 - 80 - 4); 4,4‘ - thiodianilin  (PAA - 17, CAS 139 - 65 - 1); o - toluidin (PAA - 18, CAS 95 - 53 - 4); 2,4 - toluendiamin (PAA - 19, CAS 95 - 80 - 7); 2,4,5 - trimetylanilin (PAA - 20, CAS 137 - 17 - 7); o - Anisidin (PAA - 21,  CAS 90 - 04 - 0); o - Aminoazobenzen (PAA - 22, CAS 60 - 09 - 3); 2,4 - dimethyanilin (PAA - 23,  CAS 95 - 68 - 1); 2,6 - dimethyanilin (PAA - 24, CAS 87 - 62 - 7); 1,5 - Naftalendiamin (PAA - 25,  CAS 2243 - 62 - 1), anilin  (PAA - 26, CAS 62 - 53 - 3); 2 - Chloranilin (PAA - 27, CAS 95 - 51 - 2);  3 - Chloranilin (PAA - 28, CAS 108 - 42 - 9); p - Toluidin (PAA - 29, CAS 106 - 49 - 0); 1,4 - Fenylendiamin (PAA - 30, CAS 106 - 50 - 3); 2,6 - Toluendiamin (PAA - 31, CAS 823 - 40 - 5);  N,N - dimetylanilin (PAA - 32, CAS 121 - 69 - 7) ; 2,2´ - Metylendianilin (PAA - 33, CAS 6582 - 52 - 1); 2,4' - methylenedianilin (PAA - 34, CAS 1208 - 52 - 2); bis(4 - aminofenyl)sulfon (PAA - 35, DAPSONE; CAS 80 - 08 - 0); 2 - aminobenzamid (PAA - 36, ANTHRANILAMID; CAS  88 - 68 - 6); 1,3 - fenylendiamin (PAA - 37, CAS 108 - 45 - 2); 1,3 - bis( aminomethyl)benzen  (PAA - 38, Xylylenediamine; CAS 1477 - 55 - 0); 2,5 - Dimetoxy - 4 - chloranilin (PAA - 39, CAS  6358 - 64 - 1); 2,5 - Dichloranilin (PAA - 40, CAS 95 - 82 - 9); o - Fenytidin (PAA - 41, CAS 94 - 70 - 2); 4 - Aminobenzamid (PAA - 42, CAS 2835 - 68 - 9); 2 - Aminonaftalen - 1 - sulfonov á  kyselina (PAA - 43, CAS 81 - 16 - 3); p - Toluidin - o - sulfonová kyselina (PAA - 44, CAS 88 - 44 - 8); 4 - Metylaminosulfonyl - p - kresidin (PAA - 45, CAS 49564 - 57 - 0); 5 - Aminobenzimidazolon (PAA - 46, CAS 95 - 23 - 8); 3 - Amino - 9 - etylkarbazol (PAA - 47, CAS  132 - 32 - 1); 1,2 - Fenylendiamin   (PAA - 48, CAS 95 - 54 - 5); 5 - Amino - 6 - metylbenzimidazolon  (PAA - 49, CAS 67014 - 36 - 2)

A 14.6

Fluoridy, chloridy, dusitany, dusičnany, bromidy, sírany, hydrofosforečnany, siřičitany,  jodidy, thiosírany, thiokyanatany

A 14.7

Fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy,  sírany, siřičitany

A 14.9

Benzophenone (CAS 119 - 61 - 9); Σ Methyl - benzophenones; 1,2 - Benzoisothiazol - 3(2H) - one (BIT, CAS 2634 - 33 - 5); N,N - bis(2 - hydroxyethyl)alkyl (C8 – C18) amine (ATMER  163, CAS 71786 - 60 - 2); Hexamethylendiamine (HMDA, CAS 124 - 09 - 4); Dibutyl - p hthalate (DBP, CAS 84 - 74 - 2); Bis(2 - ethylhexyl) - phthalate (BEHP, CAS 117 - 81 - 7); O - propylbis - O - (4 - propylbenzyliden)sorbitol (Millad NX8000, CAS 882073 - 43 - 0); Acetyl  tributyl citrate (CAS 77 - 90 - 7); Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC, CAS 7173 - 51 - 5); Ben zalkonium chloride (BAC, CAS 8001 - 54 - 5); D - sorbitol (CAS 50 - 70 - 4);  Poly(ethylene glycol) (PEG 400, CAS 25322 - 68 - 3); Bisphenol S (CAS 80 - 09 - 1); Cis - endo - bicyklo (2.2.1)heptane - 2,3 - dicarboxylic acid, disodium salt (Ref. 38507, CAS  351870 - 33 - 2); Cis - cyklohexa n - 1,2 - dicarboxylic acid, calcium salt (Ref. 45704, CAS  491589 - 22 - 1); 2,2' - Methylenebis(4 - ethyl - 6 - tert - butylphenol) (Antioxidant 425, CAS 88 - 24 - 4); Disperse Blue 106 (CAS 12223 - 01 - 7); Disperse Blue 124 (CAS 61951 - 51 - 7);  Disperse Orange 3 (CAS 730 - 40 - 5); Di sperse Orange 37 (CAS 13301 - 61 - 6); Solvent  Yellow 1 (CAS 60 - 09 - 3); Solvent Yellow 2 (CAS 60 - 11 - 7); Solvent Yellow 3 (CAS 97 - 56 - 3); Basic Red 9 (CAS 569 - 61 - 9); Basic Violet 1 (CAS 8004 - 87 - 3); Basic Violet 3  (CAS 548 - 62 - 9); Disperse Blue 3 (CAS 2475 - 46 - 9); D isperse Yellow 3 (CAS 2832 - 40 - 8);

 

Poř.  č íslo v  příloze

Stanovované parametry

 

Disperse Red 1 (CAS 2872 - 52 - 8); Acid Red 49 (CAS 1694 - 09 - 3); Disperse blue I (CAS  2475 - 45 - 8); Acid Red 26 (CAS 3761 - 53 - 3); Methylpalmitate (CAS 112 - 39 - 0); Tri - o - cresyl phosphate (CAS 78 - 30 - 8); 2 - Hydroxy - 2 - methylpropiopheno ne (Photoiniciator  1173, CAS 7473 - 98 - 5); 5 - Chloro - 2 - methyl - 3(2H) - isothiazolone with 2 - methyl - 3(2H) - isothiazolone (Kathon 886, CAS 55965 - 84 - 9); 2,2 - Dimethyl - 1,3 - propanediol (Neopentyl  glycol , CAS 126 - 30 - 7); Nonylphenol (CAS 84852 - 15 - 3); octylphenolethoxyla tes (OPEO,  Triton X - 100, CAS 9002 - 93 - 1); nonylphenolethoxylates (NPEO, Arkopal N - 100, CAS  9016 - 45 - 9); Pentachlorphenol (PCP, CAS 87 - 86 - 5); 1 - Hydroxycyclohexyl phenyl ketone  (Irgacure 184, CAS 947 - 19 - 3); 4 - tert - butylcatechol (TBC, CAS 98 - 29 - 3);  Pentadecaflu orooctanoic acid (PFOA, CAS 335 - 67 - 1); Heptadecafluorooctanesulfonic  acid (PFOS, CAS 1763 - 23 - 1); 2 - Mercaptobenzothiazole (MBT, CAS 149 - 30 - 4); N,N - Diethanololeamid (CAS 93 - 83 - 4); Diethanolamin (CAS 111 - 42 - 2); Tris(2 - chloroethyl)  phosphate (CAS 115 - 96 - 8); Cy permethrin (CAS 52315 - 07 - 8); Propiconazol (CAS 60207 - 90 - 1);Tebuconazol (CAS 107534 - 96 - 3); Iodopropynyl butylcarbamate (CAS 55406 - 53 - 6);  1,1,1 - Trimethylolpropane (TMP, CAS 77 - 99 - 6); 2 - Methyl - 4 - isothiazolin - 3 - one (MIT;  CAS 2682 - 20 - 4); Methylchloroisothiazoli none (CMIT; CAS 26172 - 55 - 4); CMIT/MIT  směs (CAS 55965 - 84 - 9); Tris(2 - chloroethyl) phosphate (TCEP; CAS 115 - 96 - 8); Tris(1 - chloro - 2 - propyl) phosphate (TCPP; CAS 13674 - 84 - 5); Tris(1,3 - dichloro - 2 - propyl)  phosphate (TDCP; CAS 13674 - 87 - 8); fenoxycarb (CAS 72490 - 0 1 - 8); flufenoxuron (CAS  101463 - 69 - 8); triethanolamine (CAS 102 - 71 - 6); kyselina oktylfosfonová (CAS 4724 - 48 - 5); Trisopropanolamin (CAS 122 - 20 - 3); Di(propylene glycol) methyl ether (CAS 34590 - 94 - 8); Cyproconazol (CAS 94361 - 06 - 5)

A 14.10

Formaldehyd (CAS 50 - 00 - 0); glutaraldehyd (CAS 111 - 30 - 8); acetaldehyd (CAS 75 - 07 - 0);  metyletylketon (CAS 78 - 93 - 3); aceton (CAS 67 - 64 - 1); akrolein (CAS 107 - 02 - 8);  propionaldehyd (CAS 725 - 00 - 8); butyrylaldehyd (CAS 1527 - 98 - 6); benzaldehyd (CAS  1157 - 84 - 2); crotonaldahyd (CAS 4170 - 30 - 3); isovaleraldehyd (CAS 590 - 86 - 3);  valeraldehyd (CAS 110 - 62 - 3); o - tolualdehyd (CAS 529  - 20  - 4); m - tolualdehyd (CAS 620 - 23 - 5); p - tolualdehyd (CAS 104 - 87 - 0); hexanal (CAS 66 - 25 - 1)

A 14.11

Trizma base (CAS 77 - 86 - 1); Bis - metylesterisoftalát (dimethyleste r kyseliny isoftalové,  CAS 1459 - 93 - 4); Ultranox 626 (CAS 26741 - 53 - 7); Uvitex OB (CAS 7128 - 64 - 5);  Diisononylftalát (DINP, CAS 28553 - 12 - 0); Diisodecylftalát (DIDP, CAS 26761 - 40 - 0);  Bis(2 - etylhexyl)adipát (CAS 103 - 23 - 1); Dimethyl - 5 - sulfoisoftalát (CAS 3965 - 5 5 - 7);  Triisopropanolamin (CAS 122 - 20 - 3); Bisfenol A (CAS 80 - 05 - 7); Nonylfenol (CAS  84852 - 15 - 3); Glyfosát (CAS 1071 - 83 - 6); Aminomethylfosfonová kyselina (AMPA, CAS  1066 - 51 - 9); Cis - cyklohexan - 1,2 - dicarboxylic acid, calcium salt (CAS 491589 - 22 - 1); N,N - bis(2 - h ydroxyethyl)alkyl (C8 – C18)amine (Atmer 163, CAS 71786 - 60 - 2);  Hexamethylendiamine (HMDA, CAS 124 - 09 - 4), Oktylfosfonová kyselina (CAS 4724 - 48 - 5); Pentadekafluorooktanová kyselina (PFOA, CAS 335 - 67 - 1),  Heptadekafluorooktanesulfonová kyselina (PFOS, CAS 1763 - 2 3 - 1)

A 15.1

Vinylchlorid (CAS 75 - 01 - 4); vinylacetát (CAS 108 - 05 - 4); acrylonitril (CAS 107 - 13 - 1);  acetaldehyd (CAS 75 - 07 - 0); styren (CAS 100 - 42 - 5); ethylbenzen (CAS 100 - 41 - 4); 1,3 - butadien (CAS 106 - 99 - 0); benzen (CAS 71 - 43 - 2); butyl methakrylát (CAS 97 - 88 - 1);  methylmethakrylát (CAS 80 - 62 - 6); methyl akrylát (CAS 96 - 33 - 3); ethyl akrylát (CAS  140 - 88 - 5); butyl akrylát (CAS 141 - 32 - 2); ethyl methakrylát (CAS 97 - 63 - 2,);  monoetylenglykol (CAS 107 - 21 - 1); dietylenglykol (CAS 111 - 46 - 6); voda (CAS 7732 - 18 - 5), 1 - hexen ( CAS 592 - 41 - 6); tetrahydrofuran (CAS 109 - 99 - 9); 1,4 - butandiol (CAS 110 - 63 - 4); 1 - okten (CAS 111 - 66 - 0)

 

Poř.  č íslo v  příloze

Stanovované parametry

A 15.2

Benzen (CAS 71 - 43 - 2); toluen (CAS 108 - 88 - 3); o,m,p - xyleny (CAS 95 - 47 - 6, 108 - 38 - 3,  106 - 42 - 3); ethylbenzen (CAS 100 - 41 - 4), styren (CAS 100 - 42 - 5);  trichlorethylen (CAS  79 - 01 - 6); tetrachlorethylen (CAS 127 - 18 - 4); chloroform (CAS 67 - 66 - 3); bromoform  (CAS 75 - 25 - 2); dibromchlormethan (CAS 124 - 48 - 1); bromdichlormethan (CAS 75 - 27 - 4);  p - dichlorbenzen (CAS 106 - 46 - 7); o - dichlorbenzen (CAS 95 - 50 - 1); 1,2 dichlo rethan (CAS  107 - 06 - 2); ethylacetát (CAS 141 - 78 - 6); metanol (CAS 67 - 56 - 1); cyklohexanon (CAS  108 - 94 - 1); 2 - methoxyethylacetát (CAS 110 - 49 - 6); 2 - methoxyethanol (CAS 109 - 86 - 4); 2 - ethoxyethylacetát (CAS 111 - 15 - 9); bis(2 - methoxyethyléter) (CAS 111 - 96 - 6); 2 - metho xypropylacetát (CAS 70657 - 70 - 4); 3,5,5 - trimethyl - 2 - cyklohexen - 1 - on (Isophoron,  CAS 78 - 59 - 1); nitrobenzen (CAS 98 - 95 - 3); dichlormethan (CAS 75 - 09 - 2)

A 15.4

Diisononylftalát (benzenedicarboxylic acid 1,2 - diisononyl ester, CAS 28553 - 12 - 0);  dibutylftalát (CAS   84 - 74 - 2); butylbenzylftalát (CAS 85 - 68 - 7); bis (2 - etyl) - hexylftalát  (CAS 117 - 81 - 7); di - n - oktylftalát (CAS 117 - 84 - 0); diisodecylftalát (CAS 26761 - 40 - 0); n - oktyl - n - decylftalát (CAS 119 - 07 - 3); didecylftalát (CAS 84 - 77 - 5); diisobutylftalát (CAS  84 - 69 - 5); di - n - pentylftalát (CAS 131 - 18 - 0); di - n - hexylftalát (CAS 84 - 75 - 0);  dicyklohexylftalát (CAS 84 - 61 - 7); 1,2 -   (CAS 28553 - 12 - 0); 1,2 - benzenedicarboxylic acid,  di - C8 - 10 branched alkyl esters (CAS 68515 - 48 - 0)

A 15.5

2 - etyl - 1 - hexanol (CAS 104 - 76 - 7); oleamid (CAS 301 - 02 - 0); anilín (CAS 62 - 53 - 3),  uhlovodíky s menším počtem C než C25, DiPropylenGlycolMetylEter (DPGME, CAS  34590 - 94 - 8); nonylfenol (CAS 104 - 40 - 5); Tris(2,4 - di - terc.butylfenyl)fosfit (Irgafos 168,  CAS 31570 - 04 - 4); dimethylformamid (CAS 68 - 12 - 2); formamid (CAS   75 - 12 - 7); dimethyl  fumarate (CAS 624 - 49 - 7); 9,9 - bis(methoxymethyl)fluoren (CAS 182121 - 12 - 6)

A 15.11

Pentachlorfenol (CAS 87 - 86 - 5); 2,4 - dichlorfenol (CAS 120 - 83 - 2); 2,4,6 - trichlofenol  (CAS 88 - 06 - 2); 2,4,5 - trichlorfenol (CAS 95 - 95 - 4)

A 15.12

Kongenery  PCB: 18, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

A 15.14

Naftalen (CAS 90 - 21 - 3); acenaftylen (CAS 208 - 96 - 8); acenaften (CAS 83 - 32 - 9); fluoren - 1 (CAS 86 - 73 - 7); fenantren (CAS 85 - 01 - 8); antracen (CAS 120 - 12 - 7); fluoranten (CAS  206 - 44 - 0); pyren (CAS 129 - 00 - 0);  benzo(a)antracen (CAS 56 - 55 - 3); chrysen (CAS 218 - 01 - 9); benzo(e)pyren (CAS 192 - 97 - 2); benzo(j)fluoranten (CAS 205 - 82 - 3);  benzo(b)fluoranten (CAS 205 - 99 - 2); benzo(k)fluoranten (CAS 207 - 08 - 9); benzo(a)pyren  (CAS 50 - 32 - 8); dibenzo(a,h)antracen (CAS 53 - 70 - 3);  indeno(1,2,3 - c,d)pyren (CAS 193 - 39 - 5, benzo(g,h,i,)perylen CAS 191 - 24 - 2

 

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

F2, F8, P8, T1 - T8, KU1, K1 - K12, A1 - A7, A8.1, A8.2, A9 - A18

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody   v dané oblasti akreditace při zachování  principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu  akreditace.

 

 

 

 

Vzorkování:

Pořadové   číslo

Přesný název  postupu odběru vzorku

Identifikace  postupu odběru  vzorku 1

Předmět odběru

V 1

Odběr vzorku odpadních  vod automatickým  způsobem pro účely  zkoušení účinnosti MČOV

V-11-01

(ČSN ISO 5667–10)

Odpadní voda

1   u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní  postupy,  u   nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější vydání uvedeného  postupu (včetně všech změn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Fyzikální   a   mechanická laboratoř

Zkoušky:

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

ZKOUŠENÍ OOP

KU 2

  Stanovení odolnosti proti    částicím s   vysokou rychlostí

ČSN EN 168, čl. 9

 

OOP  –   štíty, brýle

FYZIKÁLNÍ ZKOUŠKY

F 1

Obecné fyzikální charakteristiky  materiálů

F 1.1

Stanovení hustoty

ČSN ISO 2781

ISO 2781

ČSN EN ISO 1183 - 1,  metoda A

ČSN EN ISO 17855-1,

čl. 3.4.2

Plasty, pryž, výrobky  z   nich, trubky a tvarovky z  plastů

   

  ČSN 65 0342

 

Kapalné chemické  produkty

F 1.2

Stanovení objemové  hmotnosti

ČSN EN ISO 845

 

Lehčené plasty, pryž,  tepelně izolační výrobky

F 1.3

Stanovení sypné hmotnosti

ČSN EN ISO 60

Plasty, sypké materiály

F 1.4

Stanovení homogenity  materiálu

 

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.3, 5.4.6

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.2.3

ČSN ISO 18553+Amd.1,  čl. 4.1.1

Trubky a tvarovky z plastů

F 2

Viskozitní charakteristiky

F 2.4

Stanovení indexu toku  taveniny polymeru

 

ČSN EN ISO 1133-1

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.1, 5.4.8

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.2.1, 5.4.7

DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.4

Plasty, trubky, tvarovky,   spoje a spojky z plastů

F 3

Transport kapalin a plynů

F 3.1

Stanovení propustnosti pro  vodní páru gravimetrickou  metodou

ČSN 77 0332

ČSN EN ISO 12572,  příloha C

Fólie

F 3.2

Stanovení propustnosti pro  plyny

DIN 53380-2

Plasty a pryž

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

F 3.3

Stanovení  nasákavosti ve  vodě

ČSN EN ISO 62

ČSN 64 5421

Plasty, lehčené hmoty

F 4

Zkoušky odolnosti proti působení kapalin a jiných látek

F 4.1

Stanovení odolnosti proti  dichlormetanu

ČSN EN ISO 9852

Trubky

F 4.2

Stanovení odolnosti proti  působení kapalin

 

ČSN  ISO 1817

  F - 18 - 41

  (ČSN EN ISO 2812 - 3,

  ČSN EN ISO 2812 - 4)

  ČSN EN ISO 2812 - 3

  ČSN EN ISO 2812 - 4

  FLTM BI 168 - 01

  TL 226, TA3, čl. 6.2

  PV 3964

  TL 52704, čl. 4.13

  BMW AA - 0053

  TL 211, tab.2

  ČSN EN 60811 - 406,  metoda B

Výrobky z   pryže, výrobky  z   plastů, konstrukční   díly  vozidla

   

ČSN EN 1120

ISO 10952

GRP trubky

F 5

Stanovení elektrických  izolačních vlastností  voltampérovou meto do u

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.4.4

Tvarovky z plastů

   

ČSN EN 12477, čl. 5.10

ČSN EN 1149-2

ČSN EN 1149-1

ČSN EN 1081, metoda A

ISO 10965,  metoda B

Textil, useň, výrobky z nich, obuv,

OOP  -   ochranné oděvy,  podlahové materiály

 

   

ČSN IEC 167:1993

ČSN EN 62631-3-1

ČSN EN 62631-1

ČSN EN 62631-3-2

Plasty, pryž, textil, dřevo

F 6

Stanovení tepelných charakteristik

F 6.1

Stanovení tepelných  charakteristik metodou DSC

 

ČSN EN ISO 11357-1

ČSN EN ISO 11357-2

  ČSN EN ISO 11357 - 3

  ISO 18373 - 1

  ISO 18373 - 2

Plasty, pryže

F 6.2

Stanovení meze teploty  křehnutí

ČSN 62 1554

Výrobky z pryže

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

F 6.3

Stanovení termooxidační  stability

 

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.7

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.2.7

  ČSN EN ISO 11357 - 6

Plasty, trubky a tvarovky

F 6.4

Stanovení teploty měknutí  dle Vicata (VST)

 

ČSN EN ISO 306

  ČSN EN ISO 2507 - 1

ČSN EN ISO 2507-2

ČSN EN ISO 2507 - 3  DVGW W 534 (P),

  čl. 10.2.3

Plasty, trubky a tvarovky

F 6.5

Stanovení teploty průhybu  při zatížení

 

ČSN EN ISO 75-1

ČSN EN ISO 75-2

ČSN EN ISO 75-3

Plasty

F 6.6

Stanovení koeficientu  tepelné vodivosti  nestacionární metodou

F-02-32

(návod k přístroji  ISOMET 2104)

Plasty, pryže, textil,  stavební výrobky

F 6.7

Stanovení tepelného odporu  metodami chráněné topné  desky  –   stacionární metoda

ČSN EN 12667

ISO 8302

Stavební materiály a  výrobky

F 6.8

Stanovení kontaktního tepla

 

ČSN EN ISO 12127-1

Textil, useň, pryž, plasty,  OOP  -   ochranné oděvy

F 6.9

Termogravimetrická  analýza (TGA)

PV 3927

ČSN EN ISO 11358-1

Pryž, plasty

 

 

F 7

Odolnost proti stárnutí

 

 

F 7.1

Zkouška urychleným  tepelným stárnutím ve  vzduchu

ČSN ISO 188

ČSN EN ISO 7840,

čl. 5.12

F-17-39

(ČSN ISO 188)

DIN 53497

DIN 53508

Výrobky  z   pryže a plastů,  konstrukční díly vozidla

   

ISO 12091

ČSN ISO 17484-1,

příloha D

DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.9

ČSN EN ISO 2578

Trubky z   termoplastů

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

F 7.2

Zkouška umělým stárnutím

ČSN EN ISO 4892-2

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.6

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.2.6

PV 1303

PV 3929

PV 3930

PV 1306

DIN 75220

F-15-38

(DVM  - 0006 - EX -   alternativní metoda)

DVM  - 0006 - EX -   alternativní metoda

MAN 3499 - 1, čl. 6.17

17.00-E-4761, čl. 5.11

Plasty (např. fólie z   PVC,  trubky a tvarovky, okenní  a dveřní profily z   PVC),  pryž,  konstrukční díly  vozidla, povrchové úpravy  a ochrany

 

 

   

ČSN EN ISO 20471,

čl. 5.2

ČSN EN 20105-A02

ČSN EN ISO 105-A03

ČSN EN ISO 105-A05

ČSN EN ISO 105 - B02

ČSN EN ISO 105 - B06

Textilie,

OOP  –   ochranné oděvy

 

   

ČSN EN 168, čl. 6

ČSN EN 1938, čl. 5.7

OOP  –   ochrana očí,  brýlové obruby

F 7.3

Zkouška   přirozeným  stárnutím

ČSN 64 0245

ČSN EN ISO 877-1

ČSN EN ISO 877-2

ČSN EN ISO 16871

Výrobky z   plastů a pryže

F 7.4

Stanovení odolnosti proti  ozonu

 

ČSN EN ISO 7326

Hadice

   

DIN 7864 - 1, čl. 5.14

Hydroizolační materiály

   

ČSN ISO 1431 - 1, mimo  čl. 11

Výrobky z pryže

F 7.5

 

Stanovení odolnosti  klimatickým změnám

 

PV 1200

PV 2005

GMW 15310, čl. 4.3.4

F-18-40

(ČSN EN ISO 6270-2,

ČSN EN ISO 1110,

PV 1200,

PV 2005,

Konstrukční díly vozidla,  plastové a pryžové  výrobky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

PR 303.5,

PR 308.2,

PSA D47 1309:2009,

PSA D47 1165:2011,

TPJLR 52.353:2008,

TPJLR 52.351:2011,

WSS - M15P4 - F:2015,

čl. 3.3.1,

WSS M99P32 - C, čl. 3.7,  3.8.1:2013,

WSS M9P8 - B:2009,

čl. 3.4.1, 3.4.3

TL 226)

F 8

Hořlavost materiálů a  výrobků

F 8.1 až

F 8.3

Neobsazeno

 

 

F 8.4

Stanovení odolnosti proti  působení plamene

 

ČSN EN ISO 340

Dopravní pásy

   

ČSN EN 12983-1,

příloha A

Varné nádobí

F 8.5

Stanovení odolnosti proti  vznícení

ČSN EN ISO 3821,

příloha A

Hadice

F 8.6

Stanovení  zápalnosti a doby  samovolného hoření

ČSN EN ISO 3582

 

Pryže, plasty, lehčené  materiály

F 8.7

Stanovení zápalnosti, zdroj  zapálení  -   žhnoucí cigareta

ČSN EN 1021-1

ČSN EN 597-1

Čalouněný nábytek,  matrace a lůžka s   pevným  čalouněním

F 8.8

Stanovení  zápalnosti, zdroj  zapálení  -   ekvivalent  plamene zápalky

ČSN EN 1021-2

ČSN EN 597-2

Čalouněný nábytek,  matrace a lůžka s   pevným  čalouněním

F 8.9

Stanovení prostupu tepla při  vystavení účinku plamene

ČSN EN ISO 9151,

metoda B

ISO 9151, metoda B

Textil,  useň, pryž, plasty,  ochranné oděvy, OPP

F 8.10

Stanovení vznětlivosti  materiálů

ČSN 64 0149

Hořlavé hmoty

F 8.11

Stanovení bodu vzplanutí a  bodu hoření v   otevřeném  kelímku podle Clevelanda

ČSN EN ISO 2592

Ropné výrobky,  chemikálie

F 8.12

Stanovení  zápalnosti  vystavením přímému  působení plamene  -   zkouška  malým zdrojem plamene

ČSN EN ISO 11925-2

Stavební výrobky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

F 8.13

Zkouška odolnosti proti  vznícení

ČSN EN 168, čl. 7

ČSN EN ISO 12311,

čl. 9.9

OOP  –   ochranné štíty,  brýle, zorníky

   

ČSN EN 149+A1,   čl. 8.6

ČSN EN 136, čl. 8.5.1

ČSN EN 13274-4,

metoda 2, 3

OOP  –   obličejové masky

F 8.14

Stanovení rychlosti hoření

 

ČSN ISO 3795

DIN 75200

TL 1010

FMVSS 302 (49 CFR  PART 571)

Materiály pro interiéry  vozidel

F 9

Ostatní zkoušky

F 9.1

Stanovení obsahu  popela,  ztráta žíháním  gravimetricky

ISO 3451-2

ČSN EN ISO 3451-1

ČSN EN ISO 3451-4

ČSN EN ISO 1172

Plasty

F 9.2

Stanovení barevných  souřadnic, barevné změny,  lesku

VW 50190

ČSN EN ISO 2813

Konstrukční díly vozidla,  plasty, textil, lakované  díly,  nátěrové hmoty

F 9.3

Vizuální zkouška kvality  materiálu a povrchu

ČSN EN 167, čl. 5

ČSN EN 166, čl. 7.1.3

OOP  –   ochrana očí

F 9.4

Stanovení obsahu těkavých  látek

ČSN EN 12099

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.2.2

Výrobky z   plastů,  potrubní systémy

F 9.5

Stanovení hodnoty mlžení  (Fogging test  -   reflektometrická metoda)

DIN 75201, část A

 

Nekovové výrobky pro  vnitřní výbavu automobilu

F 9.6

Stanovení  kondenzovatelných složek  (Fogging test  –   gravimetrická metoda)

DIN 75201, část B

PV 3015

 

Nekovové výrobky pro  vnitřní výbavu automobilu

F 9.7

Stanovení stupně zesíťování  trubky PE  –   X

 

ČSN EN ISO 10147  DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.5

Trubky, tvarovky, spoje a  spojky z plastů

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

ZKOUŠENÍ MECHANICKÝC H VLASTNOSTÍ

P 1

Pevnostní  charakteristiky

P 1.1

Stanovení tahových  vlastností

 

ČSN ISO 37

ČSN EN ISO 527-1

ČSN EN ISO 527-2

ČSN EN ISO 527-3

ČSN EN ISO 527-4

ČSN EN ISO 527-5

ABNT NBR 15557,

čl. 5.1, 5.2, 5.5

Výrobky z   pryže, plastů,  syntetické usně, surové  kaučukové směsi, duše  pneumatik

   

ČSN 26 0370, čl. 60-71

ČSN EN ISO 283

Dopravní pásy s textilní  kostrou, hradící vaky

   

ČSN EN ISO 6259-1

ČSN ISO 6259-2

ČSN EN ISO 6259-3

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.4.9

ČSN EN 1393

ISO 8513

ČSN EN 61386 - 1, ed. 2,  čl. 10.7

ČSN ISO 18488

Trubky

   

ČSN ISO 18489

Trubky

   

ČSN EN 14800, čl. 5.7.2

Bezpečnostní ohebné  vlnovcové kovové hadice

   

ČSN EN 12814-6

ČSN EN 12814-7

Svarové spoje polotovarů  z   termoplastů

   

ČSN EN ISO 13262

Termoplastové šroubovitě  tvarované trubky se  strukturní stěnou

   

ČSN 77 0140, čl. 50-61

Svary obalových  materiálů

   

ČSN EN 12814-2

Svarové spoje  z   termoplastů

   

ČSN ISO 13953

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.5.6

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.8

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.2.8

Svarové spoje trubek

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

DVS 2203-4

   

ČSN EN ISO 1798

Lehčené  hmoty

P 1.2

Zkoušení svarových spojů  z   termoplastů

ČSN EN 12814-4

ČSN ISO 13955

ČSN ISO 13954

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.5.3

ČSN ISO 13956

Svarové spoje

P 1.3

Zkouška odolnosti proti  vytržení stálou podélnou  silou

ČSN EN ISO 3501

DVGW W 534 (P),

čl. 12.11

ČSN ISO 17484-1,

Annex G

QV 17006, čl. 5.3.3.1

Spoje trubek

P 1.4

Stanovení počáteční  obvodové pevnosti u GRP  potrubních systémů

ČSN EN 1394,

metoda A, B

ČSN ISO 8521,

metoda A, B

Potrubní plastové GRP  systémy, spoje trubek

P 1.5

Stanovení tlakových  vlastností

 

ČSN EN ISO 604

ČSN EN 14404+A1,

čl. 6.6

Obecně výrobky z   pryže,  plastů, OOP  –   chrániče  kolen

   

ČSN EN ISO 13968

ČSN EN ISO 9969

ČSN ISO 13966

ČSN EN 1228

ČSN EN 14982+A1

ČSN EN ISO 13967

ČSN EN 61386-24,

čl. 10.2

ČSN ISO 7685

ČSN ISO 10466

ČSN EN 61386 - 1 ed. 2,

čl. 10.2

ČSN EN 61386 - 22,  čl.10.2

Trubky z   plastů, tvarovky  z termoplastů

   

ČSN EN 14800,

čl. 5.19.2.2

Bezpečnostní ohebné  vlnovcové kovové hadice

   

ČSN EN 802

ČSN ISO 17484-1,

příloha H

Vstřikované  tvarovky  z   termoplastů, vícevrstvé  trubky

   

ČSN EN 1253 - 2, čl. 5.3

ČSN EN 1253 - 1, čl. 5.6

Podlahové vpusti a střešní  vtoky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   

ČSN EN ISO 844

ČSN EN ISO 2439

ČSN EN ISO 3386-1

ČSN EN ISO 3386-2

Lehčené hmoty

P 1.6

Stanovení soudržnosti mezi  vrstvami při separaci

ABNT NBR 15557, čl. 5.6

 

Pryžové výrobky  vyztužené textilem,  pryžokovové výrobky,  syntetické usně, pláště a  duše pneumatik

   

ČSN 26 0370, čl. 76-84

ČSN EN ISO 252

Dopravní pásy s textilní  kostrou

   

ČSN ISO 17484-1,

příloha E

ČSN   ISO 17454

 

Vícevrstvé trubky

   

ČSN EN ISO 3821,

čl. 9.3.7.2

ČSN EN ISO 7840, čl. 5.14

ČSN EN ISO 8033

Hadice twin (dvojité),  hadice

 

P 1.7

Stanovení ohybových  vlastností

ČSN EN 12814-1

Svarové spoje  z   termoplastů

   

ČSN  EN ISO 178

ČSN EN ISO 14125

ČSN EN ISO 899-2

ČSN EN 978

ČSN EN ISO 11296-4,

příloha C

Výrobky z   plastů, vlákny  vyztužené plastové  kompozity

   

ČSN EN ISO 10619 - 1,  metoda A1

Hadice

P 1.8

Stanovení ohybových  vlastností za nízkých teplot

ČSN EN ISO 10619 - 2,   metoda B

ČSN EN ISO 7840, čl. 5.10

Hadice

   

ČSN 26 0370, čl. 44-49

Dopravní pásy s textilní  kostrou

P 1.9

Stanovení ohebnosti

 

ČSN EN 14800, čl. 5.13

Bezpečnostní ohebné  vlnovcové kovové hadice

P 1.10

 

Stanovení smykových  vlastností

DVGW W 534 (P),

čl. 12.13

ČSN EN ISO 9311-2

Lepené spoje z PVC

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

P 1.11

Stanovení strukturní  pevnosti

ČSN ISO 34-1

ABNT NBR 15557, čl. 5.3

Výrobky z   pryže, d uše  pneumatik

   

ČSN EN ISO 6383-1

Plošné útvary z plastů

P 2

Dlouhodobé zkoušky statické

P 2.1

Stanovení trvalé  deformace  v   tlaku

 

ČSN EN ISO 1856

ČSN ISO 815-1

ČSN ISO 815-2

Lehčené hmoty, profilová  těsnění, výrobky z   pryže,

výrobky z korku

P 2.2

Stanovení trvalé deformace  v   tahu při konstantním  protažení

ČSN ISO 2285, čl. 3.1

ISO 2285, čl. 3.1

ABNT NBR 15557, čl.   5.4

Výrobky z   pryže, d uše  pneumatik

P 2.3

Stanovení krípového  faktoru za vlhka a výpočet  dlouhodobé specifické  kruhové tuhosti

ČSN ISO 10468

 

Trubky, GRP trubky

P 2.4

Stanovení krípového  faktoru za sucha

ČSN EN 761

GRP trubky

P 2.5

Stanovení krípového   poměru

ČSN EN ISO 9967

Plastové trubky

P 2.6

Tahová krípová zkouška

ČSN EN 12814-3

 

Svarové spoje  z   termoplastů

P 2.7

Stanovení relativní  dlouhodobé limitní kruhové  deformace za vlhka

ČSN ISO 10471

 

GRP trubky

P 2.8

Stanovení dotvarování  tlakem

ČSN EN 1606

 

Lehčené hmoty

P 2.9

Stanovení odolnosti proti  pomalému šíření trhliny a  rozvrstvení (cone test)

ISO 13480

ČSN ISO 17484-1,

příloha B

Potrubní systémy

 

P 2.10

Stanovení relaxace napětí

ČSN ISO 3384-1

Pryžové materiály

P 3

Rázové a nárazové  zkoušky

P 3.1

Stanovení rázové a vrubové  houževnatosti metodou  CHARPY a IZOD

ČSN EN ISO 179-1

ČSN EN ISO 180

ČSN ISO 9854-1

ČSN ISO 9854-2

Výrobky z plastů

P 3.2

Stanovení rázové odolnosti  metodou padajícího závaží,  zkouška pádem koule

ČSN EN 477

ČSN EN  ISO 3127

Okenní a dveřní profily  PVC, trubky z termoplastů

   

ČSN EN ISO 13263

Tvarovky z   termoplastů

   

ČSN ISO 17484-1,

příloha I

ČSN EN ISO 11173

ČSN EN 61386-24,

čl. 10.3

Trubky a tvarovky z plastů

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

ČSN EN 61386 - 1, ed. 2,

čl. 10.3

   

ČSN EN 14800,   čl. 5.17

Bezpečnostní ohebné  vlnovcové kovové hadice

   

PV 3966

PV 3905

Konstrukční díly vozidla

   

ČSN EN ISO 7765-1

Fólie a obaly z plastů

   

ČSN EN 1705

ČSN EN 1716

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.5.4

Ventily z   termoplastů

P 4

Neobsazeno

P 5

Tlakové zkoušky  (přetlak, podtlak)

P 5.1

Stanovení dlouhodobé  těsnosti hrdlových spojů

ČSN EN ISO 13846

Potrubní systémy

P 5.2.

Stanovení těsnosti a  funkčnosti zpětných  armatur

ČSN EN 13564-2,

čl. 3.1-3.4

Zpětné armatury

P 5.3

Zkouška vnitřním přetlakem

PTACPDS - 02, čl. 12.2.4

TSB 5501G, čl. 6.2.10, 6.2.12, 6.2.13

DIN 73411 - 2, čl. 3.12

TL 680, čl. 5.7.1, 5.7.2

TL 52361, čl. 5.8.1, 5.8.2

TL 82207, čl. 4.2.1, 5, 6, 7.1

ČSN EN 14800,

čl. 5.3.2, 5.4.2

ČSN EN ISO 1402

Chladící hadice a kolena,  chladící a pa livové hadice,  spojky, přívody,  rychlospojky,  bezpečnostní ohebné  vlnovcové kovové hadice,  hadice

P 5.4

Stanovení nepropustnosti  spojů vnitřním přetlakem  při ohybu

ČSN EN ISO 3503

DVGW W 534 (P),  čl.   12.12

ČSN ISO 17484 - 1, příl. K

Trubky a tvarovky

P 5.5

Stanovení pevnosti při  stálém vnitřním přetlaku

ČSN EN ISO 1167-1

ČSN EN ISO 1167 - 2   DVGW GW 335 - A2,

čl. 5.2.11, 5.4.7

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.2.11, 5.5.2

DVGW W 534 (P),

čl. 12.10, 12.14

ČSN ISO 17484-1,

Trubky a tvarovky z plastů

 

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

     

příloha C

QV 17006, čl. 5.2.1

P 5.6

Stanovení těsnosti při  stálém vnitřním  hydrostatickém přetlaku  vody s   kompenzací osového  namáhání

ČSN EN ISO 13783

Spoje a tvarovky  s   elastomerními těsnícími  kroužky, lepené spoje

P 5.7

Stanovení nepropustnosti  vnitřním přetlakem

ČSN EN ISO 3458

DVGW W 534 (P),  čl.   12.3

Osově namáhané potrubní  spoje

P 5.8

Neobsazeno

 

 

P 5.9

Stanovení odolnosti  vnitřnímu přetlaku po  promáčknutí

ČSN EN 12106

Trubky

P 5.10

Stanovení těsnosti a  pevnosti působením ohybu  a vnitřního přetlaku

ČSN EN ISO 13783

Kompletační prvky

PVC-U

P 5.11

Stanovení dlouhodobé  odolnosti vnitřním  přetlakem

ČSN EN 1447+A1

Potrubní plastové GRP  systémy

P 5.12

Neobsazeno

 

 

P 5.13

Stanovení odolnosti  vnitřním  přetlakem a  vodotěsnosti

ČSN EN 917

ISO 9393-1

ISO 9393-2

Ventily z   termoplastů

P 5.14

Stanovení těsnosti  hrdlových spojů při  podtlaku vzduchu

ČSN EN ISO 13844

Potrubní systémy

P 5.15

Stanovení odolnosti proti  podtlaku

ČSN EN ISO 7233,

metoda A, C

Hadice

P 5.16

Stanovení těsnosti za  podtlaku

ČSN EN 12294

ČSN EN ISO 13056

DVGW W 534 (P),  čl. 12.4

Plastové potrubní systémy

P 5.17

Zkoušky těsnosti a pevnosti

TL 524 35

TL 524 39

TL 822 53

GME 60 223

Palivové hadice včetně  spojů

P 5.18

Stanovení těsnosti

ČSN EN ISO 13259

ČSN EN 274-1

ČSN EN 274-2

ČSN EN 274-3

Trubky, tvarovky a jejich  sestavy

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

P 5.19

Stanovení těsnosti ventilů

ISO 5208

QV 17004, čl. 3.2.4

Potrubní systémy

P 5.20

Stanovení těsnosti vnějším  hydrostatickým přetlakem

ČSN  EN ISO 3459

Spoje s   elastomerními  těsnícími kroužky a  mechanické spoje

P 5.21

Zkouška vodotěsnosti

ČSN EN ISO 13254

ČSN ISO 17484-1,

příloha J

Termoplastické potrubní  systémy pro beztlakové  použití

P 5.22

Zkouška vzduchotěsnosti  spojů

ČSN EN 1054

ČSN  EN  ISO 13255

ČSN ISO 17484-1,

příloha F

Termoplastické potrubní  systémy pro kanalizace a  odpady

P 5.23

Stanovení netěsnosti před a  po ohybu zkušebním  mechanismem

ČSN EN 1680

ČSN EN 12100

Ventily z   termoplastů

P 5.24

Stanovení odolnosti spojů  opakovanému  působení  tlaku

ČSN EN 12295

ČSN EN ISO 19892

DVGW W 534 (P),  čl. 12.5

ČSN ISO 15306+Amd.1

Plastové potrubní systémy

P 5.25

Zkouška vibračním  zatížením

Tech. pravidla GAS č. 001

DVGW W 534 (P),

čl. 12.7, 12.9

Mechanické spoje

P 5.26

Zkušební  metoda pro  pomalý růst trhliny na  trubkách opatřených  vrubem (vrubová zkouška)

ČSN EN ISO 13479

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.2.9

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.2.9

Trubky z   polyolefinů

P 5.27

Stanovení krátkodobé  těsnosti hrdlových spojů

ČSN EN ISO 13845

Potrubní  systémy

P 6

Stanovení tvrdosti

P 6.1

Stanovení tvrdosti metodou  IRHD

ČSN ISO 48-2

 

Výrobky z pryže

P 6.2

Stanovení tvrdosti metodou  Shore A, D

ČSN EN ISO 868

ČSN ISO 48-4

Výrobky z pryže

P 6.3

  Stanovení tvrdosti metodou    vtiskem kuličky

ČSN EN ISO 2039-1

Výrobky z plastů

P 6.4

Stanovení tvrdosti metodou  Barcol

ČSN EN 59

Sklem vyztužené plasty

 

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

P 7

Měření geometrických veličin

P 7.1

Měření rozměrů

ČSN ISO 23529, čl. 9

Výrobky z   pryže a plastů

   

ČSN 26 0370, čl. 17-22

ČSN EN ISO 583

Dopravní  pásy s   textilní  kostrou, hradící vaky

   

ČSN EN ISO 4671

Hadice

   

ČSN EN ISO 3126

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.4.4

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.4.6

Trubky a tvarovky z plastů

   

ČSN 64 0181

Fólie z plastů

P 7.2

Stanovení rozměrové  stálosti

ČSN EN ISO 2505

DVGW GW 335-A2,

čl. 5.4.5

DVGW W 534 (P),

čl. 10.2.2

ČSN EN 1555 - 2, čl. 6.4

Trubky, tvarovky, spoje a  spojky z plastů

   

ČSN 64 0610

Fólie z plastů

   

ČSN EN 175, čl. 8.5

OOP  –   ochranné štíty

P 8

Zkoušení výrobků a systémů pro děti

P 8.1

Mechanické  a fyzikální  vlastnosti hraček

-   zkouška ve válci pro  malé části
-   zkouška kroutícím   momentem
- zkouška tahem
- pádová zkouška
- zkouška převrácením
- rázová zkouška
- zkouška tlakem
- zkouška máčením
-   přístupnost částí nebo  součástí
- ostrost hran
- ostrost hrotů
-   ohebnost  kovových drátů
-   zkouška botnavosti  materiálů
-   těsnost hraček plněných  kapalinou

ČSN EN 71 - 1+A1

 

čl. 8.2

 

čl. 8.3

 

čl. 8.4

čl. 8.5

čl. 8.6

čl. 8.7

čl. 8.8

čl. 8.9

čl. 8.10

 

čl. 8.11

čl. 8.12

čl. 8.13

čl. 8.14

 

čl. 8.15

Hračky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   
-   geometrický tvar určitých  hraček
-   trvanlivost hraček  uváděných do činnosti  ústy
-   sklápěcí a posuvné  mechanismy
- tloušťka šňůr
- statická pevnost
- stabilita
-   stanovení kinetické  energie
- stanovení účinnosti brzd
-   stanovení pevnosti řidítek  dětských koloběžek
-   stanovení rychlosti  elektricky poháněných  hraček
- měření vzestupu teploty
- víka beden na hračky
- zkouška malých koulí
- zkouška figurek na hraní
-   zkouška tahem pro  magnety
-   stanovení délky  obvodu  šňůr a řetězů
- měření hraček jojo
-   zkouška rozdělení  rozpojovacího zařízení
-   ověření funkčnosti  samonavíjecího  mechanismu
-   sta novení délky šňůr,  řetězů a el.  kabelů

čl. 8.16

 

čl. 8.17

 

 

čl. 8.18

 

čl. 8.20

čl. 8.21

čl. 8.23

čl. 8.24

 

čl. 8.26

čl. 8.27

 

čl. 8.29

 

 

čl. 8.30

čl. 8.31

čl. 8.32

čl. 8.33

čl. 8.34

 

čl. 8.36

 

čl. 8.37

čl. 8.38

 

čl. 8.39

 

 

čl. 8.40

P 8.2

Mechanické a fyzikální  vlastnosti hraček

-   zkouška ve válci pro  malé části
- pádová zkouška
- zkouška převrácením

ASTM F 963

 

čl. 4.6, 1.7

 

čl. 8.7.1

čl. 8.7.2

Hračky

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   
-   zkouška kroutícím   momentem
- zkouška tahem
- zkouška tlakem
-   přístupnost částí nebo  součástí
- ostrost hran
- ohebnost drátů
-   geometrický  tvar určitých  hraček
-   stanovení kinetické  energie
-   statická pevnost a  stabilita
- destrukční zkoušky
- zkoušení kol a náprav
-   trvanlivost hraček  uváděných do činnosti  ústy

čl. 8.8

 

čl. 8.9

čl. 8.10.1

čl. 3.1.2, 4.18

 

čl. 4.7

čl. 8.12

čl. 4.22, 4.23, 4.24

 

čl. 4.21.1.3, 8.14

 

čl. 4.15, 8.15

 

čl. 8.6

čl. 8.11

čl. 8.13

 

P 8.3

Zkoušení hraček určených  pro pohybovou aktivitu

- stabilita
-   stanovení statické  pevnosti
-   stanovení dynamické  pevnosti bariér a hradel
- zkouška zachycení
-   zkouška přípravkem  s   olivkou
- sklon
-   průměr lan a řetězů pro  houpačky
-   stanovení nárazu  houpacími prvky
- zkouška brouzdališť

ČSN EN 71-8

 

čl. 6.2

čl. 6.3

 

čl. 6.4

 

čl. 6.5

čl. 6.6

 

čl. 6.7

čl. 6.8

 

čl. 6.9

 

čl. 6.10

Hračky pro pohybovou  aktivitu

P 8.4

Zkoušky mechanických  vlastností vybavení pro pití

-   zkouška ve válci pro  malé části
-   stanovení odolnosti proti  roztržení

ČSN EN 14350-1

 

čl. 5.3

 

čl. 6.3

 

Vybavení pro pití

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   
- zkouška přesnosti objemu
- zkouška tepelným rázem
-   zkouška kontroly  geometrických tvarů
-   zkouška spolehlivosti  připevnění  vyčnívajících  částí
- zkouška ohebnosti

čl. 6.4

 

čl. 6.5

čl. 6.6

 

čl. 6.7

 

 

čl. 6.8

P 8.5

Zkoušení mechanických  vlastností nosičů dětí

ČSN EN 13209 - 2, čl. 8

CEN/TR 16512, příloha A.3 - A.7

Nosiče dětí

P 8.6

Zkoušení mechanických  vlastností dětských šidítek

- konstrukční parametry
-   zkouška rázové  houževnatosti
-   zkouška odolnosti proti  dalšímu trhání
-   pevnost držení knoflíku,  zátky nebo víčka
-   stanovení odolnosti proti  prokousnutí
- zkoušky celistvosti

ČSN EN  1400+A2

 

čl. 8

čl. 9.1

 

čl. 9.3

 

čl. 9.4

 

čl. 9.5

 

čl. 9.7

Šidítka

P 8.7

Zkoušení mechanických

vlastností trampolín

- dynamické zkoušky

- zkouška pevnosti

- zkouška stability

- zkoušení sestavy

- zkouška trvanlivosti

 

 

-   zkouška průhybu skákací  plochy

ČSN EN 71-14

 

čl. 7.1

čl. 7.2

čl. 7.3

čl. 7.4

čl. 7.5

ČSN EN ISO 4892 - 3,  metoda A

čl. 7.6

Trampolíny pro domácí  použití, zkušební tělesa  z   nekovových částí  trampolín

P 8.8

Mechanické zkoušky  držáků šidítek

ČSN EN 12586+A1,

čl. 6.1

Držáky šidítek

P 8.9

Mechanické zkoušky  dětských kočárků

ČSN EN 1888-1,

kapitola 8

Dětské kočárky

P 8.10

Mechanické zkoušky  přebalovacích stolů

ČSN EN 12221 - 2+A1,

čl. 5.3-5.7, 5.10-5.12

Přebalovací stoly

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

P 8.11

Stanovení dynamické  pevnosti dětských postrojů

ČSN  EN 13210, čl. 7.2

Dětské postroje

P 8.12

Mechanické zkoušky  dětských ohrádek

ČSN EN 12227,

čl. 8.1.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6

Dětské ohrádky

P 8.13

Neobsazeno

 

 

P 8.14*

Stanovení kritické výšky  pádu HIC

ČSN EN 1177

Zařízení dětských hřišť

P 8.15

Zkoušky nafukovacích  hracích zařízení

-   stanovení dotyku s  podkladem
- zkouška zachycení
-   stanovení pevnosti v  dalším trhání

ČSN EN 14960

 

příloha C

 

příloha D

příloha E

Nafukovací hrací

zařízení

P 8.16*

Praktická zkouška  skluzavek

ČSN EN 1069 - 1+A1, čl.  9.3

Vodní skluzavky

P 8.17

Zkoušky bezpečnosti  dětských vysokých židlí

ČSN EN 14988+A1, čl. 8

Dětské vysoké židle

P 9

Potrubní systémy a jejich součásti  -   speciální zkoušky

P 9.1

Stanovení paměťového  efektu

ČSN EN ISO 11298 - 3,  příloha A

Potrubní systémy

P 9.2

Odolnost spoje proti  poškození působením  k routícího   momentu

ISO 17885

Potrubní systémy

P 9.3

  Stanovení průtoku

ČSN EN 14800, čl. 5.5.2

Bezpečnostní ohebné  vlnovcové kovové hadice

P 9.4

  Zkouška ohebnosti za    snížené teploty

ČSN EN 61386 - 24,  čl. 10.4

ČSN EN 61386 - 22,  čl. 10.4

Potrubní systémy

P 9.5

Stanovení vzhledových  změn po zahřátí

ČSN EN ISO 580

 

Trubky a tvarovky

P 9.6

Stanovení odolnosti proti  opakovanému působení  zvýšené teploty

ČSN EN ISO 13257

ČSN EN 607

  ČSN 13 7200

  ČSN EN 274 - 2 , čl. 3

  ČSN EN 1253 - 2, čl. 5.9

  ČSN EN 1253 - 1, čl. 5.5

Odpadní trubky, okapy,  p odlahové vpusti a střešní  vtoky

P 9.7

Stanovení odolnosti  celistvosti ventilů  opakovanému působení  zvýšené teploty

ČSN EN 1704

 

Ventily  z   termoplastů

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

P 9.8

Zkušební metoda pro  stanovení odolnosti  teplotním cyklům

ČSN EN 12119

Ventily z PE

P 9.9

Zkouška odolnosti  montovaných spojů

ČSN EN 12293

ČSN EN ISO 19893

DVGW W 534 (P),

čl. 12.6

Plastové potrubní systémy

P 9.10

Stanovení  kroutícího   momentu

ČSN EN 28233

GMW 15310, čl. 3.2.1.2

Armatury z   termoplastů

P 9.11

Stanovení mechanické  pevnosti nebo ohebnosti  tvarovek

ČSN EN ISO 13264

Prefabrikované tvarovky z plastů

P 9.12

Stanovení odolnosti spoje  vůči pootočení

DVGW W 534 (P),

čl. 12.8

Spoje a spojky z plastů

P 9.13

Stanovení vztahu rychlosti  průtoku a poklesu tlaku

ČSN EN ISO 17778

DVGW GW 335 - B2,

čl. 5.4.9

Tvarovky, ventily a  příslušenství

P 10

Výrobky z   pryží a plastů    speciální zkoušky

P 10.1

Stanovení odolnosti proti  odírání na přístroji s  otáčivým bubnem

ČSN 62 1466

ISO 4649

Výrobky z pryže

P 10.2

Stanovení koeficientu tření

ČSN EN ISO 8295

 

Fólie a obaly z plastů

P 10.3

Zkoušení svarových spojů  z   termoplastů  –   Makroskopická zkouška

ČSN EN 12814-5

 

Svarové spoje

P 10.4

Stanovení odolnosti proti  otěru a poškrabání (strojní,  ruční)

F-19-42

(PV 3987,

PV 3974,

TPJLR.52.010,

PV 3952,

PV 3906)

F-19-43

(Erichsen pero  -   TL 226,  bod 3;

Ruční MAR Resistance  -   CN 27635, bod 6.5)

Výrobky z   plastů s/bez  povrchové úpravy

P 10.5

Zkoušení chemické stability  (hodnocení želatinace)

ČSN EN 751 - 1, čl. 7.1.2

Anaerobní tmely,  netvrdnoucí prostředky

P 10.6

Zkoušení těsnícího  prostředku po montáži

 

ČSN EN 751 - 1, čl. 7.2

ČSN EN 751 - 2, čl. 7.2

ČSN EN 751 - 3, čl. 7.2

Těsnící materiály

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

P 11

Sanitární technika    speciální zkoušky

 

P 11.1

Stanovení hydraulických  vlastností zdravotně  technických armatur

ČSN EN 274 - 1, příloha A

ČSN EN 274-2,

čl. 4, 5, 6

ČSN EN 1253 - 2, čl. 5.5

  ČSN EN 1253 - 1, čl. 5.9

ČSN EN 1253-4

Armatury pro umyvadla,  vany, bidety, p odlahové  vpusti a střešní vtoky,  víčka a vtokové mřížky

P 11.2

Stanovení funkčních  charakteristik zdravotně  technických armatur

ČSN EN 817

ČSN EN 1286

ČSN EN 200

ČSN EN 1111, čl. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5

Vodovodní armatury a  směšovače, napou štěcí a  vypouštěcí ventily  splachovačů,  termostatické míchací  aparatury

P 11.3*

Zkouška vypouštěcího  zařízení, těsnosti, účinnosti  a teplotní odolnosti

ČSN EN 12050 - 1, ed. 2,  čl. 5

ČSN EN 12050 - 2, ed. 2,  čl. 5

ČSN EN 12050 - 3, ed. 2,  čl. 5

ČSN EN  12050 - 4, ed. 2,  čl. 5

Čerpací stanice na  odpadní vody

P 11.4

Pádová zkouška a  vzduchotěsnost  přivzdušňovacích armatur

ČSN EN 12380,  čl. 6.2, 6.3

Přivzdušňovací armatury

P 11.5

Zkoušení nádržkových  splachovačů

- stanovení objemu

splachovací  vody

-   stanovení splachovacího  objemu u zařízení pro  úsporu vody
-   stanovení přepadové  kapacity
-   stanovení charakteristiky  otevírání plnící armatury
-   stanovení bezpečnostní  diference přepadu  –   rozměr „c“
- stanovení rozměru „a“
-   stanovení vodotěsnosti  vypouštěcího  ventilu

ČSN EN 14055

 

čl. 5.3.2.2

 

čl. 5.3.2.3

 

 

čl. 5.3.4

 

čl. 5.3.5

 

čl. 5.3.6

 

 

čl. 5.3.7

čl. 5.3.8

 

Nádržkové splachovače  pro  záchodové mísy a  pisoáry

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   
-   zkouška spolehlivosti  vypouštěcího ventilu
- stanovení ovládací síly
- stanovení síly rázu

čl. 5.3.9

 

čl. 5.3.10

čl. 5.3.11

P 11.6

Zkouška těsnosti  napouštěcího ventilu

ČSN EN 12541, čl. 8.2

Splachovače

P 11.7

Stanovení tlakové odolnost  napouštěcího ventilu

ČSN EN 12541, čl. 9.2

 

Splachovače

P 11.8

Zkoušení dřezů

-   stanovení schopnosti  odvádění vody
-   stanovení odolnosti proti  teplotním změnám
-   stanovení odolnosti proti  chemikáliím
-   stanovení odolnosti proti  oděru
-   ověření stability při  zatížení
- měření průtoku přepadem

ČSN EN 13310+A1

čl. 5.2

 

čl. 5.4

 

čl. 5.5

 

čl. 5.7

 

čl. 5.8

 

čl. 5.9

Dřezy

P 11.9

Zkoušení záchodových mís

- zatěžovací zkouška
-   stanovení těsnosti proti  únikům vody
-   spolehlivost odtokového  ventilu

ČSN EN 997

čl. 5.7.4

čl. 5.7.5.2

 

čl. 5.7.5.4

Záchodové mísy

P 11.10

Zkoušky technických  vlastností sprchových  zástěn

-   stanovení schopnosti  čištění
-   stanovení odolnosti proti  korozi
-   stanovení odolnosti proti  nárazům a rozpadu

 

-   stanovení chování  plastových tabulí při  nárazu
-   stanovení odolnosti proti  chemikáliím a barvícím  prostředkům

ČSN EN 14428+A1

 

 

čl. 4.2

 

čl. 4.4.2

 

čl. 5.1,

ČSN EN 12150 - 1+A1,

čl. 8

čl. 5.2

 

 

čl. 5.3

 

 

Sprchové zástěny

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   
-   stanovení odolnosti proti  cyklům za mokra a sucha
-   stanovení od olnosti  otevření/zavření
- stanovení stability
-   stanovení zadržování  vody

čl. 5.4

 

čl. 5.5

 

čl. 5.6

čl. 5.7

P 11.11

Zkoušky technických  vlastností van pro sprchové  kouty

- stanovení čistitelnosti
- stanovení stability dna
-   stanovení chemické  odolnosti
-   stanovení odolnosti proti  změnám teploty

ČSN EN 14527+A1

 

 

čl. 6.2

čl. 8.1

čl. 8.2

 

čl. 8.3

 

Vany pro sprchové kouty

P 11.12

Zkoušky technických   vlastností vířivých  koupacích van

- tepelná zkouška
-   zkouška maximálního  tlaku
- zkouška prosakování
-   konstrukce: zkouška  zbytkového objemu
-   odolnost proti  zachycování vlasů

ČSN EN 12764+A1

 

 

čl. 6.1

čl. 6.2

 

čl. 6.3

ČSN EN 60335 - 2 - 60,  ed.2, čl. 22.102

čl. 22.103

Vířivé koupací vany

P 11.13

Zkoušky technických  vlastností umyvadel

-   stanovení odolnosti proti  statickému zatížení
- stanovení odtoku vody
-   stanovení odolnosti proti  teplotním změnám
-   stanovení odolnosti proti  chemikáliím a barvícím  činidlům
-   stanovení  odolnosti proti  poškození vrypy
- stanovení čistitelnosti
-   stanovení hodnoty  odtoku přepadu

ČSN EN 14688+A1

 

čl. 5.2

 

čl. 5.3

čl. 5.4

 

čl. 5.5

 

 

čl. 5.6

 

čl. 5.8

čl. 5.9

 

Umyvadla

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

P 11.14

Zkoušky technických  vlastností bidetů

-   měření připojovacích  rozměrů
-   zkouška odolnosti proti  statickému zatížení
- stanovení čistitelnosti

ČSN EN 14528+A1

 

čl. 4.1

 

čl. 5.2

 

čl. 5.3

Bidety

P 11.15

Zkoušky technických  vlastností pisoárových mís  nástěnných

-   měření výšky vodního  uzávěru zápachové  uzávěrky
-   zkouška s dřevěnými  pilinami
-   zkouška s 3 plastovými  kuličkami
- zkouška vystříknutí
-   ověření vyprazdňování  mísy
- stanovení nasákavosti vodou
- zatěžovací zkouška
-   zkouška výšky vodního  uzávěru zápachové  uzávěrky
- stanovení čistitelnosti

ČSN EN 13407+A1

 

 

čl. 6.6.1.2

 

 

čl. 6.6.1.3.1

 

čl. 6.6.1.3.2

 

čl. 6.6.1.3.3

čl. 6.6.1.3.4

 

čl. 6.6.2

 

čl. 6.6.3

čl. 7.5.1

 

 

čl. 7.5.2

Pisoárové mísy nástěnné

P 11.16

Stanovení fyzikálně  chemických vlastností van

 

ČSN EN 14516+A1,

čl. 5.2, 6.2, 8

ČSN EN 263

ČSN EN ISO 62

Koupací vany

P 11.17

Zkoušení   zdravotně  technických armatur

-   tahová zkouška a  zkouška krutem
-   zkouška ochrany proti  zpětnému průtoku
- zkouška těsnosti
-   zkouška průtoku plnící  armaturou
-   zkouška znovuotevření  plnící armatury
- měření tlakového rázu

ČSN EN 14124

 

čl. 7.2

 

čl. 7.3

 

čl. 7.4

čl. 7.5

 

čl. 7.6

 

čl. 7.7

Plnící armatury  nádržkových splachovačů

 

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   
-   zkouška odolnosti  přetlakem
-   zkouška  dlouhodobé  odolnosti

čl. 7.8

 

čl. 7.9

P 12

Zkoušení zdravotnických prostředků

P 12.1

Stanovení funkčních a  rozměrových vlastností  injekčních  stříkaček

ČSN EN ISO 7886 - 1,  příloha C

 

ZP  –   injekční stříkačky

P 12.2

Neobsazeno

 

 

P 12.3

Zkoušení kondomů

- tepelné stárnutí
- měření rozměrů
-   stanovení destrukčního  objemu a tlaku

ČSN EN ISO 4074, ed. 2

příloha I

příloha D, E, F

příloha H

 

Kondomy

P 12.4

Neobsazeno

 

 

P 12.5

Zkoušení zdravotnických  obličejových masek

-   stanovení prodyšnosti  (tlaková ztráta)
-   konstrukce a pokrytí  obličeje

 

 

ČSN EN 14683+AC,

příloha C

P-20-25

(ČSN EN 14683+AC,

čl. 5.1)

Zdravotnické obličejové  masky

P 12.6

Stanovení odolnosti   proti  průniku syntetickou krví

ISO 22609

 

Zdravotnické obličejové  masky

P 13

Zkoušení ostatních výrobků

P 13.1

  Zkoušení nábytku

-   statická zatěžovací  zkouška

ČSN EN 1728, čl. 6, 7

Sedací nábytek

P 13.2

  Zjišťování odolnosti proti    poškození ohybem metodou   Schildknechta

ČSN EN ISO 7854,  metoda B

Povrstvené textilie

P 13.3

Mřížková zkouška

ČSN EN ISO 2409

Nátěrové hmoty

P 13.4

Neobsazeno

 

 

P 13.5

Neobsazeno

 

 

P 13.6

Zkoušení mechanických  vlastností floorballové  výstroje

Material regulations SPCR  011,  čl. 2, příloha 1

Hole, míčky, branky,  mantinely, masky

P 13.7

Stanovení fyzikálně  mechanických charakteristik  nádrže

ČSN EN 13341+A1,

příloha B1- B8

Termoplastické stabilní  nádrže

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

P 13.8

Zkoušení nádobí

-   odolnosti příslušenství  proti teplu
-   odolnosti  proti kroucení
-   pevnost v   ohybu
-   odolnost držadla proti  únavě
-   přilnavost smaltu na  hliníku
-   odolnost anodických  oxidových povlaků proti  skvrnám
- zkouška vylévání
-   stabilita základny  v   podmínkách tepelného  rázu
-   zkouška izolačních  vlastností

ČSN EN 12983-1

čl.  5, 7.3, příloha B

 

Příloha C

Příloha D

Příloha E

 

Příloha G

 

Příloha H

 

 

Příloha L

Příloha M

 

 

Příloha F

Domácí varné nádobí  určené pro sporáky, vařiče  nebo varné desky

P 13.9

Zkoušení tlakových hrnců

- úchylky dna
- měření objemu
-   ověření regulátoru  tlaku
- ověření tlakoměru
-   ověření bezpečnostního  zařízení
-   zkoušky vztahující se  k   odolnosti proti tlaku
-   zkouška izolačních  vlastností
- otevírací zkouška

ČSN EN 12778

čl. 5.3.2

čl. 5.3.5

čl. 5.5.2

čl. 5.5.3

čl. 5.5.4

 

čl. 5.7

 

čl. 5.4.2

 

čl. 5.5.6

Tlakové  hrnce pro domácí  použití

  P 13.10

Neobsazeno

 

 

  P 13.11

Zkoušení fyzikálně  mechanických vlastností  poklopů a vtokových mříží

-   měření konstrukčních  parametrů
- únavová zkouška
- zkouška trvalé deformace
- zkouška únosnosti
-   zkouška deformace při  zatížení

 

 

 

ČSN EN 124-1

čl. 8.4, 8.5 (mimo 8.4.13)

ČSN EN 124 - 5, čl. 6.3  ČSN EN 124 - 1:2015,

čl. 8.2

ČSN EN 124-1:2015,

čl. 8.3

Poklopy a vtokové mřížky  –   litinové, sklolaminátové,  plastové, železobetonové,  betonové

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

   
-   stanovení odolnosti  proti  automobilovým   palivům

ČSN EN 124-3:2015,

čl. 6.2

ČSN EN 124-5:2015,

čl. 4.3.4

P 13.12*

Zkoušení MČOV

- stanovení trvanlivosti

- stanovení vodotěsnosti

- stanovení účinnosti čištění

ČSN EN 12566-3

čl. 4.5

čl. 4.4, příloha A.2

čl. 4.3, příloha B

MČOV

  P 13.13

Stanovení  odolnosti proti  penetraci

-   zkouška pronikání  vzduchu
- zkouška pronikání vody

ČSN EN ISO 374-2

 

čl. 7.2

 

čl. 7.3

OOP rukavice proti  chemikáliím a  mikroorganismům

  P 13.14

Zkoušení digestoří

ČSN EN 14175-3

ČSN EN 14175-6,

čl. 5.3, 5.4

Digestoře

  P 13.15

Stanovení odolnosti proti  nárazu pukem

Material regulations  SPCR011, čl. 5.6.3

OOP  -   chrániče obličeje  pro sport

  P 13.16

Stanovení pevnosti  připevnění

ČSN EN 1078+A1, čl. 5.5

OOP -   podbradní pásky  přileb

  P 13.17

Stanovení účinnosti  připevnění

ČSN EN  1078+A1, čl. 5.6

ČSN EN 1384, čl. 5.11

ČSN EN 13087-4

ČSN EN 1385, čl. 7.8

ČSN EN 12492, čl. 5.8

ČSN EN ISO 10256-2,

čl. 5.8

OOP -   podbradní pásky  přileb

  P 13.18

Stanovení zorného pole

 

ČSN EN 13087-6

ČSN EN 966+A1, čl. 7.4  ČSN EN ISO 10256 - 2,  příloha C

ČSN EN 1077, čl. 5.3

ČSN EN 1078+A1, čl. 5.7

ČSN EN 1080, čl. 5.6

ČSN EN 13484, čl. 5.5

ČSN EN 13781, čl. 4.6

ČSN EN 168, čl. 18

ČSN EN 1938, čl. 5.3

ČSN EN 174, čl. 6.2

OOP  -   přilby

OOP  –   pro ochranu očí

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

  P 13.19

Stanovení odolnosti proti  nárazu

 

ČSN EN ISO 10256-3,

čl. 6.8

ČSN EN ISO 10256-4,

čl. 5.7

OOP  -   přilby

  P 13.20

Stanovení hmotnosti

 

ČSN EN ISO 10256-3,

čl. 6.3

ČSN EN 1077, čl. 5.2

ČSN EN 1080, čl. 5.2

OOP  -   sportovní přilby

  P 13.21

Stanovení odolnosti proti  vniknutí předmětu

 

ČSN EN ISO 10256-2,

čl. 5.6

ČSN EN ISO 10256-4,

čl. 5.5

OOP  -   sportovní přilby

  P 13.22

Stanovení ochranných  vlastností

-   Stanovení chráněné  plochy obličeje

-   Stanovení ochrany proti  kapkám a rozstřiku  kapalin

ČSN EN 168

 

čl. 10.2

 

čl. 12

OOP  -   k   ochraně očí

 

  P 13.23

Stanovení odolnosti proti  pronikání při postřiku  kapalinou (spray test) po  praktické zkoušce nošením

ČSN EN ISO 17491-4

ČSN EN 13034+A1,

čl. 5.2

ČSN EN 14605+A1,

čl. 4.3.4

OOP  –   ochranné oděvy

  P 13.24

Stanovení odolnosti proti  pronikání proudu kapaliny  (jet test) po praktické  zkoušce nošením

ČSN EN ISO 17491-3

ČSN EN 14605+A1,

čl. 4.3.4

OOP  –   ochranné oděvy

  P  13.25*

Měření hladiny akustického  tlaku

ČSN ISO 1996-1

ČSN ISO 1996-2

Věstník MZ ČR, částka  4/2013, část  4 3)

Věstník MZ ČR, částka  11/2017, část 1 3)

Pracovní a mimopracovní  prostředí (venkovní a  vnitřní prostory, technická

zařízení v   budovách)

1   v   případě, že laboratoř provádí zkoušky  mimo/i   mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového  čísla označeny  hvězdičkou
2   u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u  nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu  (včetně všech změn)

3   Metodický  pokyn   pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí

 

 

 

 

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

KU2, F1 - F9, P1 - P3, P5 - P13

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování  principu měření.

U zkoušek v   dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k   rozsahu akreditace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .   A nalytick á a mechanická laboratoř

Zkoušky:

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

AT 1

Identifikace plastů a pryží  metodou FTIR

A-96-37

(ASTM D 2621,

ČSN  ISO 4650)

Plasty , p ryže

AT 2

Stanovení primárních  aromatických aminů  spektrofotometricky

A-07-69

(ČSN EN 13130-1,

ČSN 62 1156)

Nádobí

AT 3

Neobsazeno

 

 

AT 4

Neobsazeno

 

 

AT 5

Stanovení korozní  odolnosti v solném roztoku  vizuálně

A-07-77

(ČSN EN ISO 8442 - 1,  ČSN EN ISO 8442 - 2)

Kovové předměty

AT 6

Stanovení odolnosti proti  náhlé změně teploty

ČSN EN 1183, metoda B

Výrobky z keramiky

AT 7

Stanovení mechanické  odolnosti v myčkách na  nádobí

A-08-80

(ČSN EN 12875-1,

ČSN EN 12875-2)

Nádobí pro domácnost

AT 8

Korozní zkoušky v  umělých atmosférách  -   zkouška NSS solnou mlhou

ČSN EN ISO 9227

Nádobí pro domácnost

AT 9

Identifikace,  semikvantitativní a  kvantitativní stanovení  prvků XRF spektrometrií 3)

A-08-86

(manuál Shimadzu,  Elvatech)

Výrobky pro styk s  potravinami

AT 10

Identifikace aditiv  metodou TD - GC - MS

A-07-71, část B

(VDA 278,

PB VWL 709)

Výrobky pro styk  s   potravinami, polymerní  materiály

AT 11

Stanovení obsahu  formaldehydu  spektrofotometricky

A-08-81

(ČSN EN ISO 14184 - 1,  ČSN EN 13130 - 1)

Simulanty potravin,  vodné výluhy

AT 12

Stanovení aromatických  látek spektrofotometricky

A-08-82

(ČSN EN 13130-1,

AHEM 13/1982)

Simulanty potravin,  vodné výluhy

AT 13

Stanovení těkavých látek  gravimetricky

A-05-57

(LMBG, BII, XV,  12.Mitteilung zur  Untersuchung von  Kunststoffen:  Bundesgesundheitsblatt 11,  56 (1968))

Silikonové elastomery

 

Pořadové   číslo 1

Přesný název  zkušebního postupu/metody

Identifikace  zkušebního postupu/metody 2

Předmět zkoušky

AT 14

Stanovení celkových  migrací (odparek) do vody,  vodných, alkoholických a  náhradních tukových  simulantů potravin  gravimetricky

ČSN 62 1156, čl. 12

ČSN EN 1186-1

ČSN EN 1186-3

ČSN EN 1186-5

ČSN EN 1186-9

ČSN EN 1186-14

D.M. 21 - 03 - 1973, příloha  IV, oddíl I, kapitola I.  –   IV  A,  B

Pryže,   plasty, elastomery,  PBU a materiály pro jejich  výrobu, obaly

AT 15

Stanovení těkavých  organických látek  sorbovaných na Tenax  metodami GC - MS, GC - FID

ISO 16000-6

Interní ovzduší (sorpční  trubičky)

1   v   případě, že laboratoř provádí zkoušky  mimo/i   mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového  čísla označeny hvězdičkou
2   u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u  nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejn ovější vydání uvedeného postupu  (včetně všech změn)
3   seznam stanovovaných parametrů je uveden v   tabulce

 

 

Poř. Číslo  v   příloze

Stanovované parametry

AT 9

Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ta, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Au, Mo, Hg, W, Pb, Sn, As, Ba, Cd, Hg, Pb,  Se, Sb, Br

 

 

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

AT1, AT2, AT5 - AT15

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování  principu měření.   U zkoušek v   dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatň ovat flexibilní přístup k   rozsahu  akreditace

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky zkratek:

AA-xxxx

autonormy firmy BMW

AAS

Atomová absorpční spektroskopie

A-96-37

příklad označení interního zkušebního  předpisu ITC   (IZP)

ABNT NBR

Brazilská norma

AHEM

Acta Hygienica  Epidemiologica et Microbiologica (Hygienické a  epidemiologické dokumenty  -   SZÚ Praha)

ASTM

technická norma USA

BMW PR

autonormy firmy BMW

BS

britská technická norma

CEC

Co-ordinating European Council (Koordinační evropská rada)

CPSC

předpis komise  pro bezpečnost US výrobků   (Consumer Product Safety  Commission)

ČL

Český lékopis

ČL , kap itola  3 e)

obsahuje vybrané kapitoly z   Českého lékopisu  -   3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.3;  3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 3.1.15

ČSN P ENV

předběžná norma

DBL 7384

autonormy firmy Mercedes

DIN

německá technická norma

D.M.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Itálie

DOC

rozpuštěný organický uhlík

Dokument 155 N

přednávrh evropské normy

DSC

Differencial scanning calorimetry

DVGW W, GW

technický předpis  německé společnosti pro vodárenství a plynárenstvi

DVS

normy německého svářečského sdružení

EHK

předpisy pro homologaci výrobků v   Evropském společenství

ENV

předběžná evropská norma

EPA

Environmental Protection Agency (USA) (Agentura pro ochranu životn ího  prostředí)

EPA TO

Environmental Protection Agency. Toxic Organic (USA) (Agentura pro  ochranu životního prostředí. Metody stanovení toxických organických  látek)

ES

Evropská směrnice

Eur. Phar

Evropský lékopis

Eur. Phar. , kap itola  3 e)

obsahuje  vybrané kapitoly z   Evropského lékopisu  –   kap. 3.1.1.1; 3.1.1.2;  3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 3.1.15

FAME

Metylestery mastných kyselin

FLTM BN, BI, BO

Ford laboratory test method  -   autonormy firmy FORD

FM VSS

americký  federální předpis o bezpečnosti motorových vozidel

GB

Národní standard Čínské lidové republiky

GC-FID

Gas Chromatography  –   Flame Ionisation Detector

GC-MS

Gas Chromatography  –   Mass Spectrometry

GME

normy automobilového průmyslu (Opel)

GMW

General Moto rs Worldwide  -   Normy automobilového průmyslu

GRP

glass - reinforced plastic

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

IC

anorganický uhlík

 

IEC

International electrotechnical commission

ISO/DIS

návrh mezinárodní normy ISO

LC

kapalinová chromatografie

Materiál regulations  SPCR 011

certifikační pravidla pro mezinárodní floorbalovou federaci

MČOV

malé čistírny odpadních vod

MVSS

Motor Vehicle Safety Standrad

OOP

osobní ochranné prostředky

OSHA

Occupational Safety and Health Administration (USA),  (Úřad pro pracovní  prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví)

ÖNORM

rakouská technická norma

PB VWL

Normy koncernu Daimler

PBU

Obecně  P rostředky běžného užívání

PBU x)

Prostředky běžného užívání, index  x)   znamená:

a)   výrobky ve styku s   potravinami
b)   výrobky ve styku s   vodou
c) výrobky pro děti
d) hračky

PrCen ISO/TS

návrh normy

PrEN ISO

návrh normy

PR xxx.x

autonormy firmy BMW

PSA Dx xxxx

autonormy firmy Peuegot  -   Citroen

PTACPDS

normy automobilového průmyslu (Toyota)

PV

podniková norma koncernu  Volkswagen

QV

Normy řady QV německého koncernu BMW

RAL  –   GZ

Reichs - Auschuss für Lieferbedingungen und Gütesicherungen beim  Deutchen Normenausschuss (Německé dodávací a schvalovací předpisy  DNA)

SEM-EDS

Skenovací elektronová mikroskopie  -   energiově di sperzní spektrometrie

SPCR

floorbalová asociace

SN EN ISO

švýcarská norma

TC

celkový uhlík

TCD

tepelně vodivostní detektor

TD-GC-MS

Thermal Desorption Gass Chromatography with Mass Spectrometry

Technical guidelines

Technical guidelines on testing the   migration of primary aromatic amines  from polyamide kitchenware and of formaldehyde from melamine  kitchenware

1st edition 2012

TL

Technische Lieferbedingungen (Technické dodací předpisy  –   Volkswagen)

TL big Fug

německá technické dodací podmínky pro  asfaltové hmoty

TL-Pm OB

technické podmínky pro modifikované asfalty

TL-PmB

technické podmínky pro modifikované asfalt

TNV

odvětvová technická norma vodního hospodářství, vydavatel Hydroprojekt  CZ, a.s., Praha

TOC

Celkový organický uhlík

TPJLR xx.xxx

autonormy firmy Jaguár

TP MDS

technické podmínky Ministerstva dopravy a spojů ČR

 

TSB

normy automobilového průmyslu (Rover)

tech. pravidla GAS

technický předpis českého sdružení GAS

UFLC

velmi rychlá účinná kapalinová chromatografie

US 21 CFR FDA

Code  of federal regulation, title 21, Food and Drug Administration

VCS

Volvo Car Standard

VDA

Verband der Automobilindustrie (norma automobilového průmyslu SRN)

VDI

Verein Deutscher Ingenieure (VDI) (English: Association of German  Engineers)

VW

Volswagen  Standard

Vyhláška MZ

vyhláška Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška MPO

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Výrobky pro péči o dítě

příbory, nádoby pro krmení, vybavení pro pití pro děti do tří let, šidítka

vzdušina

pracovní, mimopracovní, venkovní,   interní

WSS-M15P4-F

Ford laboratory test method  -   autonormy firmy FORD

XRF

X-Ray Fluorescence

ZP

zdravotnické prostředky