INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ROZSAH AKREDITACE AKL 2222

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v HTML
(aktuální rozsah akreditace Akreditované kalibrační laboratoře č. 2222)


(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 21/2022 ze dne: 7. 1. 2022
kreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Institut pro testování a certifikaci, a. s. Kalibrační laboratoř Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště


 

Pracoviště kalibrační laboratoře:

1.       Uherské Hradiště                             Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště

2.       Zlín                                                   třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

3.       Praha                                               Křelovická 970, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

4.       Brno                                                Křižíkova 70, 612 00 Brno

 

CMC pro obor měřené veličiny:     Délka

Poř. číslo1

Kalibrovaná veličina/Předmět kalibrace

Jmenovitý rozsah

Parametr(y) měřené veličiny

Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření2

Princip kalibrace

Identifikace kalibračního postupu3

Praco-
viště

min

jedn.

 

max

jedn.

1

Posuvná měřidla

0

mm

100

mm

 

 

 

12 mm

Přímé měření pomocí koncových měrek

KP 1/D

1

 

 

100

mm

500

mm

 

 

 

14 mm

 

 

 

2

Hloubkoměry

0

mm

200

mm

 

 

 

13 mm

Přímé měření pomocí koncových měrek

KP 1/D

 

3

Výškoměry

0

mm

500

mm

 

 

 

14 mm

Přímé měření pomocí koncových měrek

KP 1/D

 

4

Mikrometry

0

mm

50

mm

 

 

 

1,6 mm

Přímé měření pomocí koncových měrek

KP 2/D

 

 

 

50

mm

100

mm

 

 

 

2,0 mm

 

 

 

 

 

100

mm

200

mm

 

 

 

3,2 mm

 

 

 

5

Mikrometrické hloubkoměry

0

mm

100

mm

 

 

 

2 mm

Přímé měření pomocí koncových měrek

KP 2/D

 

6

Třídotykový dutinoměr s mikrometrickým šroubem

0

mm

50

mm

 

 

 

1,6 mm

Přímé měření etalonových nástavných kroužků

KP 2/D

 

 

 

50

mm

75

mm

 

 

 

1,8 mm

 

 

 

 

 

75

mm

100

mm

 

 

 

2,0 mm

 

 

 

7

Třídotykový dutinoměr s pákovým mechanismem

0

mm

50

mm

 

 

 

2,1 mm

Přímé měření etalonových nástavných kroužků

KP 2/D

 

 

 

50

mm

75

mm

 

 

 

2,3 mm

 

 

 

 

 

75

mm

100

mm

 

 

 

2,5 mm

 

 

 

8

Dvoudotykový dutinoměr

0

mm

35

mm

 

 

 

2,5 mm

Přímé měření etalonových nástavných kroužků

KP 2/D

 

 

 

35

mm

65

mm

 

 

 

2,6 mm

 

 

 

 

 

65

mm

75

mm

 

 

 

2,7 mm

 

 

 

 

 

75

mm

100

mm

 

 

 

2,9 mm

 

 

 

9

Pasametry

0

mm

25

mm

 

 

 

0,5 mm

Přímé měření pomocí koncových měrek

KP 2/D

1

 

 

25

mm

50

mm

 

 

 

0,8 mm

 

 

 

 

 

50

mm

75

mm

 

 

 

1,2 mm

 

 

 

 

 

75

mm

100

mm

 

 

 

1,5 mm

 

 

 

 

 

100

mm

125

mm

 

 

 

1,8 mm

 

 

 

 

 

125

mm

150

mm

 

 

 

2,2 mm

 

 

 

 

 

150

mm

175

mm

 

 

 

2,5 mm

 

 

 

 

 

175

mm

200

mm

 

 

 

2,9 mm

 

 

 

10

Mikropasametry

0

mm

25

mm

 

 

 

2,0 mm

Přímé měření pomocí koncových měrek

KP 2/D

 

 

 

25

mm

50

mm

 

 

 

2,5 mm

 

 

 

 

 

50

mm

75

mm

 

 

 

3,2 mm

 

 

 

 

 

75

mm

100

mm

 

 

 

3,8 mm

 

 

 

 

 

100

mm

125

mm

 

 

 

4,5 mm

 

 

 

 

 

125

mm

150

mm

 

 

 

5,4 mm

 

 

 

 

 

150

mm

175

mm

 

 

 

6,1 mm

 

 

 

 

 

175

mm

200

mm

 

 

 

6,9 mm

 

 

 

11

Setinové úchylkoměry

0

mm

100

mm

 

 

(2.L

+6) mm

Porovnání s etalonovým délkoměrem

KP 3/D

 

12

Tisícinové úchylkoměry

0

mm

50

mm

 

 

(2.L

+1) mm

Porovnání s etalonovým délkoměrem

KP 3/D

 

13

Válečkové kalibry

0

mm

200

mm

 

 

(3.L

+0,5) mm

Přímé měření délkoměrem

KP 3/D

 

14

Ploché kalibry

0

mm

200

mm

 

 

(3.L

+0,5) mm

Přímé měření délkoměrem

KP 3/D

 

15

Mezní závitové trny

0

mm

200

mm

 

 

(5.L

+3) mm

Přímé měření délkoměrem

KP 3/D

 

16

Přesné kontrolní trny

0

mm

50

mm

 

 

(1.L

+0,5) mm

Přímé měření délkoměrem

KP 3/D

 

17

Měřící drátky

0,17

mm

6,35

mm

 

 

(1.L

+0,5) mm

Přímé měření délkoměrem

KP 3/D

 

18

Nastavovací kroužky

10

mm

200

mm

 

 

(4.L

+1,2) mm

Přímé měření délkoměrem

KP 3/D

 

19

Mikrometrické hloubkoměry

0

mm

100

mm

 

 

 

2,0 mm

Přímé měření délkoměrem

KP 3/D

 

20

Ocelová měřítka

0

mm

250

mm

 

 

 

0,05 mm

Přímé měření etalonovým mikroskopem

KP 4/D

 

21

Pravítka – přímost

0

mm

250

mm

 

 

 

0,007 mm

Přímé měření etalonovým mikroskopem

KP 4/D

 

22

Závitové měrky

0

mm

300

mm

 

 

 

0,01 mm

Přímé měření etalonovým mikroskopem

KP 4/D

1

23

Rádiusové měrky

0

mm

300

mm

 

 

 

0,01 mm

Přímé měření etalonovým mikroskopem

KP 4/D

 

24

Tvarové kalibry

0

mm

300

mm

 

 

(1.L

+0,5) mm

Přímé měření etalonovým mikroskopem

KP 4/D

 

25

Koncové měrky

0,5

mm

100

mm

 

 

(2.L

+0,2) mm

Porovnání s etalonovými koncovými měrkami

KP 21/D

 

                               

1     V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

2     Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

3     U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

L    měřená délka v metrech.

 

CMC pro obor měřené veličiny:     Rovinný úhel

Poř. číslo1

Kalibrovaná veličina/Předmět kalibrace

Jmenovitý rozsah

Parametr(y) měřené veličiny

Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření2

Princip kalibrace

Identifikace kalibračního postupu3

Praco-
viště

min

jedn.

 

max

jedn.

 

 

 

 

 

1

Úhelníky

0

°

180

°

 

 

 

2,5 ¢

Přímé měření etalonovým mikroskopem

KP 4/D

1

2

Úhloměry

0

°

360

°

 

 

 

2,5 ¢

Přímé měření etalonovým mikroskopem

KP 4/D

 

1     V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

2     Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

3     U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

 

CMC pro obor měřené veličiny:     Mechanický pohyb (otáčky)

Poř. číslo1

Kalibrovaná veličina/ Předmět kalibrace

Jmenovitý rozsah

Parametr(y) měřené veličiny

Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření2

Princip kalibrace

Identifikace kalibračního postupu3

Praco-
viště

min

jedn.

 

max

jedn.

1*

Otáčky/analogové a digitální dotykové i bezdotykové otáčkoměry, snímače otáček, stroboskopy

1

min-1

10 000

min-1

 

 

 

0,006 min-1

Přímé měření optického signálu nebo přímé porovnání s etalonovým otáčkoměrem

KP 6/F

1

 

 

10 000

min-1

999 999

min-1

 

 

 

0,03 min-1

 

 

 

 

 

2

min-1

999,99

min-1

 

 

 

0,1 min-1

Měření etalonovým otáčkoměrem

 

 

 

 

1 000

min-1

9 999

min-1

 

 

 

0,9 min-1

 

 

 

 

 

10 000

min-1

999 999

min-1

 

 

 

7,0 min-1

 

 

 

1     V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

2     Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

3     U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

 

 

CMC pro obor měřené veličiny:     Tvrdost

Poř. číslo1

Kalibrovaná veličina/Předmět kalibrace

Jmenovitý rozsah

Parametr(y) měřené veličiny

Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření2

Princip kalibrace

Identifikace kalibračního postupu3

Praco-
viště

min

jedn.

 

max

jedn.

1

Tvrdoměr Shore A

1

Shore A

100

Shore A

Síla pružiny 31 mN

 

 

0,3 Shore A

Přímé měření síly na kalibrátoru a měření geometrie hrotu obrazovým analyzátorem

KP 1/H

2

2

Tvrdoměr Shore C

1

Shore C

100

Shore C

Síla pružiny 71 mN

 

 

0,3 Shore C

 

 

 

3

Tvrdoměr Shore D

1

Shore D

100

Shore D

Síla pružiny 71 mN

 

 

0,3 Shore D

 

 

 

4

Tvrdoměr IRHD/N

10

IRHD

100

IRHD

 

 

 

0,6 IRHD

Přímé měření síly na kalibrátoru a měření geometrie hrotu obrazovým analyzátorem

KP 2/H

 

5

Tvrdoměr IRHD/m

10

IRHD

100

IRHD

 

 

 

1,1 IRHD

 

 

 

                             

1     V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2     Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

3     U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

 

 

CMC pro obor měřené veličiny:     Tlak, mechanické napětí

Poř. číslo1

Kalibrovaná veličina/Předmět kalibrace

Jmenovitý rozsah

Parametr(y) měřené veličiny

Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření2

Princip kalibrace

Identifikace kalibračního postupu3

Praco-
viště

min

jedn.

 

max

jedn.

1*

Deformační tlakoměry

0

kPa

10

kPa

Přetlak

plyn

0,015 %

+ 0,058 kPa

Porovnání s etalonovým digitálním tlakoměrem

KP 1/P

1, 4

 

 

10

kPa

400

kPa

 

 

0,046 %

+ 0,07 kPa

 

 

 

 

 

0,4

MPa

2

MPa

 

 

0,046 %

+ 0,18 kPa

 

 

 

 

 

2

MPa

6

MPa

 

 

0,015 %

+ 0,42 kPa

 

 

 

 

 

0

kPa

95

kPa

Podtlak

plyn

0,046 %

+ 0,07 kPa

 

 

 

 

 

70

kPa

130

kPa

Absolutní tlak

plyn4

0,015 %

+ 0,12 kPa

 

 

 

 

 

130

kPa

520

kPa

 

 

0,046 %

+ 0,13 kPa

 

 

 

 

 

0,52

MPa

2,12

MPa

 

 

0,046 %

+ 0,21 kPa

 

 

 

 

 

2,12

MPa

6

MPa

 

 

0,015 %

+ 0,44 kPa

 

 

 

 

 

6

MPa

16

MPa

Přetlak, absolutní tlak

plyn, kapalina4

0,015 %

+ 1,2 kPa

 

 

 

 

 

16

MPa

60

MPa

Přetlak, absolutní tlak

kapalina4

0,046 %

+ 11 kPa

 

 

 

 

 

60

MPa

100

MPa

 

 

0,012 %

+ 8,3 kPa

 

 

 

 

 

70

kPa

120

kPa

Barometrický tlak

 

 

0,082 kPa

 

 

 

2*

Převodníky tlaku

0

kPa

10

kPa

Přetlak

plyn

0,015 %

+ 0,0018 kPa

Porovnání s etalonovým digitálním tlakoměrem

KP 2/P

 

 

 

10

kPa

400

kPa

 

 

0,048 %

+ 0,035 kPa

 

 

 

 

 

0,4

MPa

2

MPa

 

 

0,048 %

+ 0,12 kPa

 

 

 

 

 

2

MPa

6

MPa

 

 

0,015 %

+ 0,35 kPa

 

 

 

 

 

0

kPa

95

kPa

Podtlak

plyn

0,048 %

+ 0,035 kPa

 

 

 

 

 

70

kPa

130

kPa

Absolutní tlak

plyn4

0,015 %

+ 0,1 kPa

 

 

 

 

 

130

kPa

520

kPa

 

 

0,048 %

+ 0,11 kPa

 

 

 

 

 

0,52

MPa

2,12

MPa

 

 

0,048 %

+ 0,16 kPa

 

 

 

 

 

2,12

MPa

6

MPa

 

 

0,015 %

+ 0,36 kPa

 

 

 

 

 

6

MPa

16

MPa

Přetlak, absolutní tlak

plyn, kapalina4

0,015 %

+ 0,93 kPa

 

 

 

 

 

16

MPa

60

MPa

Přetlak, absolutní tlak

kapalina4

0,048 %

+ 11 kPa

 

 

 

 

 

60

MPa

100

MPa

 

 

0,012 %

+ 8,1 kPa

 

 

 

 

 

70

kPa

120

kPa

Barometrický tlak

 

0,12 %

 

 

 

 

3*

Číslicové tlakoměry

0

kPa

10

kPa

Přetlak

plyn

0,015 %

+ 0,0018 kPa

Porovnání s etalonovým digitálním tlakoměrem

KP 3/P

 

 

 

10

kPa

400

kPa

 

 

0,046 %

+ 0,039 kPa

 

 

 

 

 

0,4

MPa

2

MPa

 

 

0,046 %

+ 0,14 kPa

 

 

 

 

 

2

MPa

6

MPa

 

 

0,015 %

+ 0,36 kPa

 

 

 

 

 

0

kPa

95

kPa

Podtlak

plyn

0,046 %

+ 0,039 kPa

 

 

 

 

 

70

kPa

130

kPa

Absolutní tlak

plyn4

0,015 %

+ 0,1 kPa

 

 

 

 

 

130

kPa

520

kPa

 

 

0,046 %

+ 0,11 kPa

 

 

 

 

 

0,52

MPa

2,12

MPa

 

 

0,046 %

+ 0,17 kPa

 

 

 

 

 

2,12

MPa

6

MPa

 

 

0,015 %

+ 0,37 kPa

 

 

 

 

 

6

MPa

16

MPa

Přetlak, absolutní tlak

plyn, kapalina4

0,015 %

+ 0,98 kPa

 

 

 

 

 

16

MPa

60

MPa

Přetlak, absolutní tlak

kapalina4

0,046 %

+ 0,11 kPa

 

 

 

 

 

60

MPa

100

MPa

 

 

0,012 %

+ 8,2 kPa

 

 

 

 

 

70

kPa

120

kPa

Barometrický tlak

 

 

0,058 kPa

 

 

 

1     V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

2     Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

3     U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

4        Výsledný tlak je součtem relativního a barometrického tlaku. Výsledná nejistota je tvořena nejistotou relativního a barometrického tlaku.

 

CMC pro obor měřené veličiny:     Teplota

Poř. číslo1

Kalibrovaná veličina/
Předmět kalibrace

Jmenovitý rozsah

Parametr(y) měřené veličiny

Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření2

Princip kalibrace

Identifikace kalibračního postupu3

Praco-
viště

min

jedn.

 

max

jedn.

1*

Termoelektrické články

-40

°C

0

°C

 

 

 

0,6 °C

Porovnání s etalonovým odporovým snímačem v kapalinové lázni

KP 1/T

1, 4

 

 

 

 

 

0

°C

 

 

 

0,6 °C

Porovnání s etalonovým odporovým snímačem v blokové pícce

 

 

 

 

0

°C

100

°C

 

 

 

0,6 °C

 

 

 

 

 

100

°C

250

°C

 

 

 

0,7 °C

 

 

 

 

 

250

°C

600

°C

 

 

 

0,8 °C

 

 

 

 

 

600

°C

800

°C

 

 

 

1,5 °C

Porovnání s etalonovým termoelektrickým snímačem v horizontální pícce

 

 

 

 

800

°C

1 200

°C

 

 

 

2,2 °C

 

 

 

2*

Odporové snímače teploty, odporové snímače teploty s převodníkem

-80

°C

-40

°C

 

 

 

0,20 °C

Porovnání s etalonovým termoelektrickým snímačem v blokové pícce

KP 2/T

4

 

 

-40

°C

0

°C

 

 

 

0,07 °C

Porovnání s etalonovým odporovým snímačem v kapalinové lázni

 

 

 

 

 

 

 

0

°C

 

 

 

0,05 °C

 

 

 

 

 

0

°C

100

°C

 

 

 

0,08 °C

 

 

 

 

 

100

°C

250

°C

 

 

 

0,10 °C

 

 

 

 

 

250

°C

350

°C

 

 

 

0,43 °C

Porovnání s etalonovým odporovým snímačem v blokové pícce

 

 

 

 

350

°C

600

°C

 

 

 

0,62 °C

 

 

 

3*

Teploměry skleněné

-40

°C

0

°C

 

 

 

0,20 °C

Porovnání s etalonovým odporovým snímačem v kapalinové lázni

KP 3/T

1, 4

 

 

 

 

 

0

°C

 

 

 

0,05 °C

 

 

 

 

 

0

°C

100

°C

 

 

 

0,14 °C

 

 

 

 

 

100

°C

250

°C

 

 

 

0,15 °C

 

 

 

 

 

250

°C

300

°C

 

 

 

0,30 °C

 

 

 

4*

Přímoukazující měřidla teploty

-40

°C

0

°C

 

 

 

0,07 °C

Porovnání s etalonovým odporovým snímačem v kapalinové lázni

KP 4/T

1, 4

 

 

 

 

 

0

°C

 

 

 

0,06 °C

 

 

 

 

 

0

°C

100

°C

 

 

 

0,09 °C

 

 

 

 

 

100

°C

250

°C

 

 

 

0,10 °C

 

 

 

 

 

250

°C

350

°C

 

 

 

0,44 °C

Porovnání s etalonovým odporovým snímačem v blokové pícce

 

 

 

 

350

°C

600

°C

 

 

 

0,62 °C

 

 

 

 

 

600

°C

800

°C

 

 

 

1,6 °C

Porovnání s etalonovým termoelektrickým snímačem v horizontální pícce

 

 

 

 

800

°C

1 200

°C

 

 

 

2,2 °C

 

 

 

5*

Regulátory a ukazovatele

0

°C

1 370

°C

Typ K

 

 

0,3 °C

Simulace termoelektrických snímačů teploty stejnosměrným napětím

KP 5/T

1, 4

 

 

0

°C

1 780

°C

Typ S

 

 

0,6 °C

 

 

 

 

 

200

°C

500

°C

Typ B

 

 

1,5 °C

 

 

 

 

 

500

°C

1 820

°C

Typ B

 

 

0,6 °C

 

 

 

 

 

0

°C

1 768

°C

Typ R

 

 

0,6 °C

 

 

 

 

 

0

°C

1 200

°C

Typ J

 

 

0,2 °C

 

 

 

 

 

0

°C

1 300

°C

Typ N

 

 

0,2 °C

 

 

 

 

 

-50

°C

850

°C

RTD

 

 

0,05 °C

Simulace odporových snímačů teploty DC elektrickým odporem

 

 

6*

Bezdotykové teploměry

-30

°C

23

°C

 

 

 

2,2 °C

Přímé měření na etalonovém černém tělese, porovnání s etalonovým bezdotykovým teploměrem

KP 6/T

1, 4

 

 

23

°C

150

°C

 

 

 

2,1 °C

 

 

 

 

 

150

°C

250

°C

 

 

 

2,2 °C

 

 

 

 

 

250

°C

350

°C

 

 

 

2,5 °C

 

 

 

 

 

350

°C

500

°C

 

 

 

3,0 °C

 

 

 

7*

Přímoukazující teploměry jako součást klimatizačních a teplotních komor a lázní

-80

°C

250

°C

 

 

 

1,0 °C

Porovnání s etalonovým digitálním teploměrem v prostoru komory (charakterizace)

KP 22/T

1, 4

 

 

250

°C

600

°C

 

 

 

1,1 °C

 

 

 

 

 

600

°C

700

°C

 

 

 

1,7 °C

 

 

 

 

 

700

°C

850

°C

 

 

 

1,9 °C

 

 

 

 

 

850

°C

1 200

°C

 

 

 

2,9 °C

 

 

 

8*

Přímoukazující teploměry a teplotní řetězce jako součást klimatizačních a teplotních komor a lázní

-20

°C

250

°C

 

 

 

1,0 °C

Porovnání s etalonovým digitálním teploměrem v prostoru komory (charakterizace podle normy AMS 2750)

KP 21/T

1

 

 

250

°C

600

°C

 

 

 

1,1 °C

 

 

 

 

 

600

°C

700

°C

 

 

 

1,7 °C

 

 

 

 

 

700

°C

850

°C

 

 

 

1,9 °C

 

 

 

 

 

850

°C

1 000

°C

 

 

 

2,9 °C

 

 

 

9*

Regulátory a ukazovatele teploty klimatizačních a teplotních komor a lázní

-20

°C

1 370

°C

Typ K

 

 

0,3 °C

Simulace termoelektrických snímačů teploty stejnosměrným napětím (charakterizace podle normy AMS 2750)

KP 21/T

1

 

 

-20

°C

1 300

°C

Typ N

 

 

0,2 °C

 

 

 

 

 

0

°C

1 780

°C

Typ S

 

 

0,6 °C

 

 

 

 

 

200

°C

500

°C

Typ B

 

 

1,5 °C

 

 

 

 

 

500

°C

1 800

°C

Typ B

 

 

0,6 °C

 

 

 

1     V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

2     Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

3     U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

 

 

CMC pro obor měřené veličiny:     Elektrické veličiny

Poř. číslo1

Kalibrovaná veličina/ Předmět kalibrace

Jmenovitý rozsah

Parametr(y) měřené veličiny

Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření2

Princip kalibrace

Identifikace kalibračního postupu3

Praco-
viště

 

min

jedn.

 

max

jedn.

 

1

Stejnosměrné napětí / měřidla stejnosměrného napětí (digitální a analogové multimetry, voltmetry, osciloskopy, zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části)

0

mV

1

mV

 

 

 

1,3 µV

Generování napětí etalonovým kalibrátorem

KP 1/E, KP 2/E, KP 3/E, KP 18/E

1

 

 

 

1

mV

20

mV

 

 

 

1,7 µV

 

 

 

 

 

 

20

mV

100

mV

 

 

 

2,1 µV

 

 

 

 

 

 

100

mV

200

mV

 

 

 

3,4 µV

 

 

 

 

 

 

200

mV

500

mV

 

 

 

0,5 µV

 

 

 

 

 

 

500

mV

900

mV

 

 

0,0011 %

 

 

 

 

 

 

 

0,9

V

1,5

V

 

 

0,0009 %

 

 

 

 

 

 

 

1,5

V

2

V

 

 

0,0008 %

 

 

 

 

 

 

 

2

V

4

V

 

 

0,0007 %

 

 

 

 

 

 

 

4

V

10

V

 

 

0,00055 %

 

 

 

 

 

 

 

10

V

20

V

 

 

0,00051 %

 

 

 

 

 

 

 

20

V

40

V

 

 

0,0011 %

 

 

 

 

 

 

 

40

V

100

V

 

 

0,000 94 %

 

 

 

 

 

 

 

100

V

200

V

 

 

0,000 82 %

 

 

 

 

 

 

 

200

V

400

V

 

 

0,0014 %

 

 

 

 

 

 

 

400

V

1 100

V

 

 

0,0013 %

 

 

 

 

 

 

 

1 100

V

6 000

V

 

 

0,6 %

 

 

 

 

 

2

Stejnosměrné napětí / zdroje a kalibrátory stejnosměrného napětí, multifunkční kalibrátory, zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části, vysokonapěťové testery

0

mV

120

mV

 

 

0,00096 %

+ 0,71 mV

Přímé měření etalonovým multimetrem

KP 8/E

1

 

 

 

120

mV

1 200

mV

 

 

0,00072 %

+ 4,6 mV

 

 

 

 

 

 

1,2

V

12

V

 

 

0,00060 %

+ 4,6 mV

 

 

 

 

 

 

12

V

120

V

 

 

0,00088 %

+ 29 mV

 

 

 

 

 

 

120

V

1 100

V

 

 

0,00098 %

+ 82 mV

 

 

 

 

 

 

1 100

V

6 000

V

 

 

0,6 %

 

Měření etalonovým multimetrem s vn sondou

 

 

 

3

Stejnosměrný proud / měřidla stejnosměrného napětí (digitální a analogové multimetry ampérmetry, zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části, proudové sondy)

0

mA

2

mA

 

 

 

3,8 nA

Generování proudu etalonovým kalibrátorem

KP 1/E, KP 2/E, KP 3/E

1

 

 

 

2

mA

10

mA

 

 

 

4,5 nA

 

 

 

 

 

 

10

mA

20

mA

 

 

 

5,5 nA

 

 

 

 

 

 

20

mA

40

mA

 

 

0,027 %

 

 

 

 

 

 

 

40

mA

100

mA

 

 

0,019 %

 

 

 

 

 

 

 

100

mA

200

mA

 

 

0,015 %

 

 

 

 

 

 

 

200

mA

200

mA

 

 

0,011 %

 

 

 

 

 

 

 

200

mA

400

mA

 

 

0,027 %

 

 

 

 

 

 

 

400

mA

1

A

 

 

0,019 %

 

 

 

 

 

 

 

1

A

2

A

 

 

0,015 %

 

 

 

 

 

 

 

2

A

3

A

 

 

0,045 %

 

 

 

 

 

 

 

3

A

4

A

 

 

0,038 %

 

Porovnání s proudem měřeným etalonovým bočníkem s multimetrem

 

 

 

 

 

4

A

30

A

 

 

0,035 %

 

 

 

 

 

 

 

30

A

50

A

 

 

0,15 %

 

 

 

 

 

 

 

50

A

100

A

 

 

0,28 %

 

 

 

 

 

 

Stejnosměrný proud / klešťový ampérmetry a multimetry, klešťové proudové sondy

1

A

5

A

 

 

0,2 %

 

Generování proudu etalonovým kalibrátorem

 

 

 

 

 

5

A

750

A

 

 

0,13 %

 

Simulace etalonového proudu pomocí kalibrátoru a proudové cívky

 

 

 

4

Stejnosměrný proud / zdroje proudu, zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části

0

mA

12

mA

 

 

0,0045 %

+ 6,0 nA

Přímé měření etalonovým multimetrem

KP 1/E, KP 2/E, KP 3/E

1

 

 

 

12

mA

120

mA

 

 

0,0050 %

+ 6,7 nA

 

 

 

 

 

 

120

mA

1,2

mA

 

 

0,0050 %

+ 4,5 nA

 

 

 

 

 

 

1,2

mA

12

mA

 

 

0,0044 %

+ 0,045 mA

 

 

 

 

 

 

12

mA

120

mA

 

 

0,0065 %

+ 0,45 mA

 

 

 

 

 

 

120

mA

1,05

A

 

 

0,016 %

+ 9,8 mA

 

 

 

 

 

 

1,05

A

12

A

 

 

0,0073 %

+ 25 mA

Nepřímé měření etalonovým bočníkem a multimetrem

KP 8/E

 

 

 

 

12

A

20

A

 

 

0,0058 %

+ 4 mA

 

 

 

 

 

 

20

A

50

A

 

 

0,042 %

+ 61 mA

 

 

 

 

 

 

50

A

100

A

 

 

0,047 %

 

 

 

 

 

 

Stejnosměrný proud / zdroje proudu

1

A

40

A

 

 

3,8 %

 

Přímé měření etalonovým klešťovým multimetrem

KP 8/E

1

 

 

 

40

A

100

A

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

100

A

250

A

 

 

4 %

 

 

 

 

 

 

 

250

A

400

A

 

 

2,5 %

 

 

 

 

 

 

 

400

A

1 000

A

 

 

2 %

 

 

 

 

 

5

Střídavé napětí / digitální, analogové multimetry voltmetry, osciloskopy, zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části

0,1

mV

1,0

mV

10 Hz až 100 kHz

 

 

8 mV

Generování napětí etalonovým kalibrátorem

KP 1/E, KP 2/E, KP 3/E, KP 18/E

1

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

 

18 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

 

34 mV

 

 

 

 

 

 

1,0

mV

10,0

mV

10 Hz až 100 kHz

 

 

15 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

 

30 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

 

70 mV

 

 

 

 

 

 

10,0

mV

20,0

mV

10 Hz až 30 kHz

 

 

13mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

 

18 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

 

45 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

 

110 mV

 

 

 

 

 

 

20,0

mV

40,0

mV

10 Hz až 30 kHz

 

 

17 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

 

29 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

 

75 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

 

270 mV

 

 

 

 

 

 

40,0

mV

200,0

mV

10 Hz až 30 kHz

 

0,045 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,075 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

0,7 %

 

 

 

 

 

 

 

200,0

mV

400,0

mV

10 Hz až 300 Hz

 

0,04 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 30 kHz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,04 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

0,55 %

 

 

 

 

 

 

 

0,4

V

1

V

10 Hz až 300 Hz

 

0,022 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 30 kHz

 

0,016 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,025 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,07 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

0,47 %

 

 

 

 

 

 

 

1

V

2

V

10 Hz až 300 Hz

 

0,015 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 30 kHz

 

0,01 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,02 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,05 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

0,43 %

 

 

 

 

 

 

 

2

V

4

V

10 Hz až 300 Hz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 30 kHz

 

0,02 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,11 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

0,55 %

 

 

 

 

 

 

 

4

V

10

V

10 Hz až 300 Hz

 

0,02 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 30 kHz

 

0,013 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,02 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,086 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

0,47 %

 

 

 

 

 

 

 

10

V

20

V

10 Hz až 300 Hz

 

0,015 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 30 kHz

 

0,01 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,015 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,075 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

0,42 %

 

 

 

 

 

 

 

20

V

40

V

10 Hz až 300 Hz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 30 kHz

 

0,019 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,035 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,11 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

0,15 %

 

 

 

 

 

 

 

40

V

100

V

10 Hz až 300 Hz

 

0,022 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 10 kHz

 

0,01 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kHz až 30 kHz

 

0,014 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 200 kHz

 

0,08 %

 

 

 

 

 

 

 

100

V

200

V

10 Hz až 300 Hz

 

0,02 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 30 kHz

 

0,01 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,023 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 200 kHz

 

0,065 %

 

 

 

 

 

 

 

200

V

750

V

45 Hz až 300 Hz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 10 kHz

 

0,025 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kHz až 30 kHz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kHz až 100 kHz

 

0,15 %

 

 

 

 

 

 

 

750

V

1 100

V

45 Hz až 300 Hz

 

0,027 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hz až 10 kHz

 

0,022 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kHz až 30 kHz

 

0,025 %

 

 

 

 

 

 

 

1 100

V

5 000

V

40 Hz až 100 Hz

 

2 %

 

Porovnání s etalonovým multimetrem s VN sondou

 

 

 

6

Střídavé napětí / zdroje a kalibrátory stejnosměrného napětí, multifunkční kalibrátory, zkušební, kontrolní a testovací zařízení, jejich části, vysokonapěťové testery

0,1

mV

12

mV

1 Hz až 40 Hz

 

0,062 %

+ 3,5 mV

Přímé měření etalonovým multimetrem

KP 8/E

1

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Hz až 1 000 Hz

 

0,048 %

+ 1,4 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 20 kHz

 

0,048 %

+ 1,4 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kHz až 50 kHz

 

0,13 %

+ 1,4 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kHz až 100 kHz

 

0,6 %

+ 1,4 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

4,7 %

+ 2,4 mV

 

 

 

 

 

 

12

mV

120

mV

1 Hz až 40 Hz

 

0,036 %

+ 2,8 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Hz až 1 000 Hz

 

0,017 %

+ 1,7 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 20 kHz

 

0,017 %

+ 1,7 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kHz až 50 kHz

 

0,038 %

+ 1,7 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kHz až 100 kHz

 

0,13 %

+ 1,9 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,37 %

+ 12 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

1,2 %

+ 11 mV

 

 

 

 

 

 

120

mV

1,2

V

1 Hz až 40 Hz

 

0,028 %

+ 32 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Hz až 1 000 Hz

 

0,01 %

+ 22 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 20 kHz

 

0,01 %

+ 22 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kHz až 50 kHz

 

0,035 %

+ 22 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kHz až 100 kHz

 

0,093 %

+ 23 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,35 %

+ 120 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

1,2 %

+ 80 mV

 

 

 

 

 

 

1,2

V

12

V

1 Hz až 40 Hz

 

0,028 %

+ 320 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Hz až 1 000 Hz

 

0,0093 %

+ 220 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 20 kHz

 

0,0093 %

+ 220 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kHz až 50 kHz

 

0,035 %

+ 220 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kHz až 100 kHz

 

0,093 %

+ 230 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,35 %

+ 1,2 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

1,2 %

+ 0,77 mV

 

 

 

 

 

 

12

V

120

V

1 Hz až 40 Hz

 

0,036 %

+ 3,8 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Hz až 1 000 Hz

 

0,024 %

+ 2,2 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 20 kHz

 

0,024 %

+ 2,2 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kHz až 50 kHz

 

0,041 %

+ 2,2 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kHz až 100 kHz

 

0,14 %

+ 2,3 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

0,47 %

+ 12 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

1,2 %

+ 16 mV

 

 

 

 

 

 

120

V

700

V

1 Hz až 40 Hz

 

0,047 %

+ 46 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Hz až 1 000 Hz

 

0,047 %

+ 23 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 20 kHz

 

0,047 %

+ 23 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kHz až 50 kHz

 

0,014 %

+ 23 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kHz až 100 kHz

 

0,24 %

+ 23 mV

 

 

 

 

 

 

1 100

V

5 000

V

40 Hz až 100 Hz

 

2 %

 

Měření etalonovým multimetrem s VN sondou

KP 8/E

1

 

7

Střídavé napětí, vrcholová a mezivrcholová hodnota periodických neharmonických signálů / zdroje neharmonických a impulsních signálů, pulsní testery

 

 

 

 

 

Šířka pásma:

Impedance:

 

 

Měření etalonovým osciloskopem5

KP 8/E

1

 

 

 

10

mV

5

V

1 Hz až 300 kHz,

Z = 50 W

1,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 2 GHz

 

4,0 %

 

 

 

 

 

 

 

5

V

38

V

1 Hz až 300 kHz,

Z = 50 W

2,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 GHz

 

4,5 %

 

 

 

 

 

 

 

10

mV

40

V

1 Hz až 300 kHz,

Z = 1 MW

1,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 400 MHz

 

4,0 %

 

 

 

 

 

 

 

40

V

400

V

1 Hz až 400 MHz

Z = 10 MW

4,5 %

 

 

 

 

 

 

 

40

V

1 000

V

1 Hz až 400 MHz

Z = 66,7 MW

4,5 %

 

 

 

 

 

8

Amplituda impulsu, vrcholová a mezivrcholová hodnota napětí / zdroje neharmonických a impulsních signálů, pulsní testery

10

mV

40

V

Z = 1 MW

doba náběhu >1,3 ns

4,0 %

 

Měření etalonovým osciloskopem s napěťovou sondou

KP 8/E

1

 

 

 

10

V

5 000

V

Z = 50 kW

doba náběhu >140 ns

5,6 %

 

 

 

 

 

 

 

10

V

5 000

V

Z = 1 kW

doba náběhu >4,2 ns

5,0 %

 

 

 

 

 

 

 

1

V

5 000

V

Z = 50 W

doba náběhu >3,5 ns

4,9 %

 

 

 

 

 

9

Střídavý proud, vrcholová a mezivrcholová hodnota / zdroje neharmonických a impulsních signálů, pulsní testery

100

mA

1,5

A

1 Hz až 20 kHz

 

2,7 %

 

Měření etalonovým osciloskopem s bočníkem nebo s klešťovou sondou

KP 8/E

1

 

 

 

1,5

A

15

A

1 Hz až 20 kHz

 

2,4 %

 

 

 

 

 

 

 

1

A

2 500

A

 

doba náběhu >140 ns

4,9 %

 

Měření etalonovým osciloskopem s proudovým bočníkem

 

 

 

10

Střídavý proud / digitální, analogové multimetry a ampérmetry, zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části, proudové sondy

1

mA

10

mA

10 Hz až 1 kHz

 

 

0,015 mA

Generování proudu etalonovým kalibrátorem

KP 1/E, KP 2/E, KP 3/E

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

 

0,02 mA

 

 

 

 

 

 

10

mA

50

mA

10 Hz až 1 kHz

 

 

0,025 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

 

0,035 mA

 

 

 

 

 

 

50

mA

100

mA

10 Hz až 1 kHz

 

 

0,035 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

 

0,06 mA

 

 

 

 

 

 

100

mA

200

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,035 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,06 %

 

 

 

 

 

 

 

200

mA

400

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,071 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,083 %

 

 

 

 

 

 

 

400

mA

800

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,045 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,06 %

 

 

 

 

 

 

 

800

mA

2

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,045 %

 

 

 

 

 

 

 

2

mA

3

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,075 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,085 %

 

 

 

 

 

 

 

3

mA

4

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,055 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,065 %

 

 

 

 

 

 

 

4

mA

8

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,045 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,06 %

 

 

 

 

 

 

 

8

mA

20

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,033 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,045 %

 

 

 

 

 

 

 

20

mA

30

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,075 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,085 %

 

 

 

 

 

 

 

30

mA

40

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,055 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,065 %

 

 

 

 

 

 

 

40

mA

80

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,045 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,055 %

 

 

 

 

 

 

 

80

mA

200

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,03 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,045 %

 

 

 

 

 

 

 

200

mA

300

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

2 %

 

 

 

 

 

 

 

300

mA

800

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,15 %

 

 

 

 

 

 

 

800

mA

2 000

mA

10 Hz až 1 kHz

 

0,06 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,11 %

 

 

 

 

 

 

 

2

A

4

A

10 Hz až 1 kHz

 

0,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kHz až 10 kHz

 

0,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kHz až 20 kHz

 

2 %

 

 

 

 

 

 

 

4

A

6

A

10 Hz až 1 kHz

 

0,07 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kHz až 10 kHz

 

0,38 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kHz až 20 kHz

 

1,5 %

 

 

 

 

 

 

 

6

A

11

A

10 Hz až 1 kHz

 

0,07 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,13 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kHz až 10 kHz

 

0,35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kHz až 20 kHz

 

1,3 %

 

 

 

 

 

 

 

11

A

20

A

40 Hz až 400 Hz

 

0,35 %

 

 

 

 

 

 

 

20

A

30

A

40 Hz až 300 Hz

 

0,1 %

 

Porovnání s proudem měřeným etalonovým bočníkem s multimetrem

KP 1/E, KP 2/E, KP  3/E

1

 

 

 

30

A

50

A

40 Hz až 250 Hz

 

1,2 %

 

 

 

 

 

 

 

50

A

100

A

40 Hz až 160 Hz

 

2 %

 

 

 

 

 

 

Klešťové ampérmetry a klešťové proudové sondy

1

A

5

A

40 Hz až 300 Hz

 

0,25 %

 

Přímé generování proudu kalibrátorem

KP 1/E

 

 

 

 

5

A

20

A

40 Hz až 300 Hz

 

0,16 %

 

Simulace etalonového proudu pomocí kalibrátoru a proudové cívky

 

 

 

 

 

20

A

30

A

40 Hz až 300 Hz

 

0,33 %

 

 

 

 

 

 

 

30

A

100

A

40 Hz až 300 Hz

 

0,25 %

 

 

 

 

 

 

 

100

A

250

A

40 Hz až 300 Hz

 

0,35 %

 

 

 

 

 

 

 

250

A

750

A

40 Hz až 300 Hz

 

0,2 %

 

 

 

 

 

11

Střídavý proud / zdroje proudu

1

mA

120

mA

10 Hz až 20 Hz

 

0,46 %

+ 35 nA

Přímé měření etalonovým multimetrem

KP 8/E

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Hz až 45 Hz

 

0,17 %

+ 35 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Hz až 100 Hz

 

0,07 %

+ 35 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Hz až 1 000 Hz

 

0,071 %

+ 35 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,061 %

+ 35 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kHz až 20 kHz

 

0,061 %

+ 35 nA

 

 

 

 

 

 

120

mA

1,2

mA

10 Hz až 20 Hz

 

0,46 %

+ 230 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Hz až 45 Hz

 

0,17 %

+ 230 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Hz až 100 Hz

 

0,07 %

+ 230 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Hz až 1 000 Hz

 

0,037 %

+ 230 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,044 %

+ 230 nA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kHz až 20 kHz

 

0,044 %

+ 230 nA

 

 

 

 

 

 

1,2

mA

12

mA

10 Hz až 20 Hz

 

0,46 %

+ 2,3 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Hz až 45 Hz

 

0,17 %

+ 2,3 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Hz až 100 Hz

 

0,07 %

+ 2,3 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Hz až 1 000 Hz

 

0,037 %

+ 2,3 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,041 %

+ 2,3 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kHz až 20 kHz

 

0,041 %

+ 2,3 mA

 

 

 

 

 

 

12

mA

120

mA

10 Hz až 20 Hz

 

0,46 %

+ 23 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Hz až 45 Hz

 

0,17 %

+ 23 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Hz až 100 Hz

 

0,07 %

+ 23 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Hz až 1 000 Hz

 

0,037 %

+ 23 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,04 %

+ 23 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kHz až 20 kHz

 

0,04 %

+ 23 mA

 

 

 

 

 

 

120

mA

1

A

10 Hz až 20 Hz

 

0,46 %

+ 230 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Hz až 45 Hz

 

0,17 %

+ 230 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Hz až 100 Hz

 

0,07 %

+ 230 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Hz až 1 000 Hz

 

0,12 %

+ 230 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 5 kHz

 

0,13 %

+ 230 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kHz až 20 kHz

 

0,13 %

+ 230 mA

 

 

 

 

 

 

1,2

A

12

A

40 Hz až 1 kHz

 

0,14 %

+ 330 mA

Nepřímé měření multimetrem s etalonovým bočníkem

KP 8/E

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 20 kHz

 

0,15 %

+ 41 mA

 

 

 

 

 

 

12

A

20

A

40 Hz až 1 kHz

 

0,14 %

+ 420 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kHz až 20 kHz

 

0,15 %

+ 490 mA

 

 

 

 

 

 

20

A

50

A

40 Hz až 250 Hz

 

1 %

+ 44 mA

 

 

 

 

 

 

50

A

100

A

40 Hz až 250 Hz

 

2 %

+ 48 mA

 

 

 

 

 

 

1

A

40

A

40 Hz až 300 Hz

 

1,2 %

+ 0,5 A

Měření etalonovým klešťovým ampérmetrem

KP 8/E

1

 

 

 

40

A

400

A

40 Hz až 300 Hz

 

0,6 %

+ 5 A

 

 

 

 

 

 

400

A

1 500

A

40 Hz až 150 Hz

 

0,6 %

+ 23 A

 

 

 

 

12*

Stejnosměrný odpor / ohmmetry, testovací, zkušební a kontrolní zařízení a jejich části

 

 

 

0

W

 

 

 

20 mW

Přímé měření fixních odporových etalonů

KP 1/E, KP 2/E

1

 

 

 

 

 

 

0,1

mW

 

 

 

6 nW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

mW

 

 

 

50 nW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

W

 

 

 

0,3 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

W

 

 

 

2 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

W

 

 

 

12 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

W

 

 

 

200 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

W

 

 

 

1,2 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

kW

 

 

 

14 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

kW

 

 

 

0,14 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

kW

 

 

 

1,7 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MW

 

 

 

30 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

MW

 

 

 

60 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

MW

 

 

 

9 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

GW

 

 

 

0,4 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

GW

 

 

 

0,4 GW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

GW

 

 

 

5 GW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TW

 

 

 

100 GW

 

 

 

 

13*

Stejnosměrný odpor / etalonové odpory, proudové bočníky

 

 

 

0,1

mW

 

 

 

10 nW

Porovnání poměrovou metodou ‑ měřením úbytku napětí při konstantním měřicím proudu

KP 6/E

1

 

 

 

 

 

 

1

mW

 

 

 

70 nW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

W

 

 

 

0,4 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

W

 

 

 

3 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

W

 

 

 

20 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

W

 

 

 

250 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

W

 

 

 

1,5 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

kW

 

 

 

40 mW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

kW

 

 

 

0,4 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

kW

 

 

 

7 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MW

 

 

 

40 W

Porovnání poměrovou metodou ‑ měřením etalonového a kalibrovaného odporu

 

 

 

 

 

 

 

 

10

MW

 

 

 

700 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

MW

 

 

 

12 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

GW

 

 

 

0,6 MW

 

 

 

 

14*

Stejnosměrný odpor / odpory, kalibrátory, simulátory, zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části

0

W

12

W

 

 

0,002 %

+ 78 mW

Přímé měření etalonovým multimetrem

KP 8/E

1

 

 

 

12

W

120

W

 

 

0,0016 %

+ 570 mW

 

 

 

 

 

 

0,12

kW

1,2

kW

 

 

0,0014 %

+ 540 mW

 

 

 

 

 

 

1,2

kW

12

kW

 

 

0,0014 %

+ 5,4 mW

 

 

 

 

 

 

12

kW

120

kW

 

 

0,0016 %

+ 45 mW

 

 

 

 

 

 

0,12

MW

1,2

MW

 

 

0,0026 %

+ 1,9 W

 

 

 

 

 

 

1,2

MW

12

MW

 

 

0,0068 %

+ 110 W

 

 

 

 

 

 

12

MW

120

MW

 

 

0,058 %

+ 1,3 kW

 

 

 

 

 

 

0,12

GW

1,2

GW

 

 

0,57 %

+ 0,35 MW

 

 

 

 

15

Vysokofrekvenční úroveň (napětí) / vf voltmetry, měřící přijímače, syntezátory, osciloskopy, spektrální a obvodové analyzátory, radiokomunikační a radionavigační testery, simulátory a imitátory (ATC, DME, TACAN, TCAS, VOR-ILS)

20
(10

dBmV µV

47
224

dBmV mV)

0,1 MHz až 1,4 GHz

 

4 %

 

Nepřímé porovnání s etalonovým vf wattmetrem

KP 13/E, KP 18/E

1

 

 

 

 

 

 

 

1,4 GHz až 2,08 GHz

 

3,5 %

 

 

 

 

 

 

47
(224

dBmV
µV

67
2,24

dBmV
mV)

10 MHz až 30 MHz

 

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 MHz až 2,08 GHz

 

3,5 %

 

 

 

 

 

 

67
(2,24

dBmV
µV

87
22,4

dBmV
mV)

10 MHz až 30 MHz

 

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 MHz až 2,08 GHz

 

3,5 %

 

 

 

 

 

 

87
(22,4

dBmV
mV

117
707

dBmV
mV)

100 kHz až 300 kHz

 

17 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 600 kHz

 

14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 kHz až 1 MHz

 

8,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 1,3 GHz

 

2,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 GHz až 2,08 GHz

 

3,2 %

 

 

 

 

 

 

117
(707

dBmV
mV

137
7,07

dBmV
V)

100 kHz až 300 kHz

 

17 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 600 kHz

 

14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 kHz až 1 MHz

 

8,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 1,3 GHz

 

3,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 GHz až 2,08 GHz

 

4 %

 

 

 

 

 

 

137
(7,07

dBmV
V

147
22,4

dBmV
V)

100 kHz až 2,08 GHz

 

2,9 %

 

 

 

 

 

 

147
(22,4

dBmV
V

152
39,0

dBmV
V)

100 kHz až 2,08 GHz

 

3,7 %

 

 

 

 

16

Vysokofrekvenční úroveň (napětí) / vf generátory obvodové analyzátory, radiokomunikační a radionavigační testery, simulátory a imitátory (ATC, DME, TACAN, TCAS, VOR-ILS)

20
(10

dBmV µV

47
224

dBmV mV)

0,1 MHz až 1,4 GHz

 

4 %

 

Nepřímé měření vf napětí - měřením vf výkonu na impedanci 50 W

 

KP 11/E, KP 12/E,

1

 

 

 

 

 

 

 

1,4 GHz až 2,08 GHz

 

3,5 %

 

 

 

 

 

 

47
(224

dBmV
µV

67
2,24

dBmV
mV)

10 MHz až 30 MHz

 

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 MHz až 2,08 GHz

 

3,5 %

 

 

 

 

 

 

67
(2,24

dBmV
µV

87
22,4

dBmV
mV)

10 MHz až 30 MHz

 

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 MHz až 2,08 GHz

 

3,5 %

 

 

 

 

 

 

87
(22,4

dBmV
mV

117
707

dBmV
mV)

100 kHz až 300 kHz

 

17 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 600 kHz

 

14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 kHz až 1 MHz

 

8,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 1,3 GHz

 

2,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 GHz až 2,08 GHz

 

3,2 %

 

 

 

 

 

 

117
(707

dBmV
mV

137
7,07

dBmV
V)

100 kHz až 300 kHz

 

17 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 600 kHz

 

14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 kHz až 1 MHz

 

8,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 1,3 GHz

 

3,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 GHz až 2,08 GHz

 

4 %

 

 

 

 

 

 

137
(7,07

dBmV
V

147
22,4

dBmV
V)

100 kHz až 2,08 GHz

 

2,9 %

 

 

 

 

 

 

147
(22,4

dBmV
V

152
39,0

dBmV
V)

100 kHz až 2,08 GHz

 

3,7 %

 

 

 

 

17*

Vysokofrekvenční úroveň (výkon) / oscilátory, obvodové analyzátory, testery radiokomunikační a radionavigační testery, simulátory a imitátory (ATC, DME, TACAN, TCAS, VOR-ILS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímé měření etalonovým měřicím přijímačem

KP 15/E

1

 

 

1
(-90

pW
dBm

2,5
-86

pW
dBm)

10 MHz až 20 MHz

 

8,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 MHz až 50 MHz

 

6,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 7 GHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

2,5
(-86

pW
dBm

800
-61

pW
dBm)

10 MHz až 20 MHz

 

7,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 MHz až 50 MHz

 

5,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 7 GHz

 

4,8 %

 

 

 

 

 

 

800
(-61

pW
dBm

2
-57

nW
dBm)

10 MHz až 20 MHz

 

8,5 %

 

Měření etalonovým vf wattmetrem

KP 15/E

 

 

 

 

 

 

 

 

20 MHz až 50 MHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 7 GHz

 

5,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 GHz až 15 GHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

6,6 %

 

 

 

 

 

 

2
(-57

nW
dBm

10
-20

μW
dBm)

10 MHz až 20 MHz

 

7,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 MHz až 50 MHz

 

4,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 7 GHz

 

3,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 GHz až 15 GHz

 

4,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

5,4 %

 

 

 

 

 

 

10
(-20

μW
dBm

100
-10

μW
dBm)

100 kHz až 300 kHz

 

7,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

4,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 50 MHz

 

3,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 1 GHz

 

3,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 2 GHz

 

3,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 GHz až 15 GHz

 

4,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

5,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 GHz až 20 GHz

 

5,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 GHz až 26,5 GHz

 

4,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 GHz až 40,8 GHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

100
(-10

μW
dBm

10
+10

mW
dBm)

100 kHz až 300 kHz

 

7,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

4,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 50 MHz

 

3,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 1 GHz

 

2,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 2 GHz

 

3,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 GHz až 15 GHz

 

4,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

4,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 GHz až 20 GHz

 

5,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 GHz až 26,5 GHz

 

4,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 GHz až 40,8 GHz

 

5,6 %

 

 

 

 

 

 

10
(+10

mW
dBm

100
+20

mW
dBm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 10 MHz

 

5,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MHz až 50 MHz

 

4,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 1 GHz

 

4,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 15 GHz

 

5,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 GHz až 20 GHz

 

6,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 GHz až 26,5 GHz

 

5,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 GHz až 40,8 GHz

 

6,5 %

 

 

 

 

 

 

100

mW

3

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+20

dBm

+33

dBm)

100 kHz až 300 kHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 10 MHz

 

5,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MHz až 500 MHz

 

4,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 MHz až 1 GHz

 

5,9 %

 

 

 

 

 

 

3
(+33

mW
dBm

10
+40

W
dBm)

1 GHz až 4,2 GHz

 

6,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

7,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

7,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 10 MHz

 

6,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MHz až 500 MHz

 

6,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 MHz až 1 GHz

 

7,1 %

 

 

 

 

 

 

10
(+40

W
dBm

25
+44

W
dBm)

1 GHz až 4,2 GHz

 

7,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

7,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

7,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 10 MHz

 

6,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MHz až 500 MHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 MHz až 1 GHz

 

6,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 2 GHz

 

8,0 %

 

 

 

 

 

 

10
(+40

W
dBm

25
+44

W
dBm)

2 GHz až 4,2 GHz

 

9,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 2 GHz

 

8,0 %

 

 

 

 

18*

Vysokofrekvenční úroveň (výkon) / vf wattmetry, selektivní vf měřidla, spektrální a obvodové analyzátory, testery radiokomunikační a radionavigační testery, simulátory a imitátory (ATC, DME, TACAN, TCAS, VOR-ILS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání s etalonovým vf wattmetrem

KP 14/E

1

 

 

800
(-61

pW
dBm

2
-57

nW
dBm)

10 MHz až 20 MHz

 

8,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 MHz až 50 MHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 7 GHz

 

5,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 GHz až 15 GHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

6,6 %

 

 

 

 

 

 

2
(-57

nW
dBm

10
-20

μW
dBm)

10 MHz až 20 MHz

 

7,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 MHz až 50 MHz

 

4,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 7 GHz

 

3,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 GHz až 15 GHz

 

4,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

5,4 %

 

 

 

 

 

 

10
(-20

μW
dBm

100
-10

μW
dBm)

100 kHz až 300 kHz

 

7,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

4,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 50 MHz

 

3,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 1 GHz

 

3,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 2 GHz

 

3,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 GHz až 15 GHz

 

4,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

5,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 GHz až 20 GHz

 

5,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 GHz až 26,5 GHz

 

4,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 GHz až 40,8 GHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

100
(-10

μW
dBm

10
+10

mW
dBm)

100 kHz až 300 kHz

 

7,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

4,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 50 MHz

 

3,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 1 GHz

 

2,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 2 GHz

 

3,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 GHz až 15 GHz

 

4,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

4,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 GHz až 20 GHz

 

5,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 GHz až 26,5 GHz

 

4,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 GHz až 40,8 GHz

 

5,6 %

 

 

 

 

 

 

10
(+10

mW
dBm

100
+20

mW
dBm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kHz až 300 kHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 10 MHz

 

5,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MHz až 50 MHz

 

4,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 MHz až 1 GHz

 

4,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 15 GHz

 

5,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 GHz až 18 GHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 GHz až 20 GHz

 

6,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 GHz až 26,5 GHz

 

5,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 GHz až 40,8 GHz

 

6,5 %

 

 

 

 

 

 

100

mW

2

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+20

dBm

+33

dBm)

100 kHz až 300 kHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

6,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 10 MHz

 

5,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MHz až 500 MHz

 

4,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 MHz až 1 GHz

 

5,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 4,2 GHz

 

6,7 %

 

 

 

 

 

 

2
(+33

mW
dBm

10
+40

W
dBm)

100 kHz až 300 kHz

 

7,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

7,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 10 MHz

 

6,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MHz až 500 MHz

 

6,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 MHz až 1 GHz

 

7,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 4,2 GHz

 

7,6 %

 

 

 

 

 

 

10
(+40

W
dBm

25
+44

W
dBm)

100 kHz až 300 kHz

 

7,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 kHz až 1 MHz

 

7,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz až 10 MHz

 

6,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MHz až 500 MHz

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 MHz až 1 GHz

 

6,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GHz až 2 GHz

 

8,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 GHz až 4,2 GHz

 

9,5 %

 

 

 

 

 

19*

Vysokofrekvenční útlum / atenuátory, útlumové články, selektivní vf měřiče, spektrální a obvodové analyzátory, testery, radiokomunikační a radionavigační testery, simulátory, imitátory (ATC, DME, TACAN, TCAS, VOR-ILS)

0

dBm

10

dBm

100 kHz až 400 kHz

 

 

0,048 dB

Nepřímé měření výkonová metoda

KP 16/E

1

 

 

 

 

 

 

 

400 kHz až 1,3 GHz

 

 

0,048 dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 GHz až 3 GHz

 

 

0,048 dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 GHz až 6 GHz

 

 

0,059 dB

 

 

 

 

 

10

dBm

20

dBm

100 kHz až 400 kHz

 

 

0,064 dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 kHz až 1,3 GHz

 

 

0,067 dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 GHz až 3 GHz

 

 

0,062 dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 GHz až 6 GHz

 

 

0,076 dB

 

 

 

 

 

20

dBm

30

dBm

100 kHz až 400 kHz

 

 

0,11 dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 kHz až 1,3 GHz

 

 

0,11 dB