INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

SEZNAM SPECIALISTŮ CERTIFIKACE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ DLE OBLASTÍ

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

pracoviště Zlín 113

Ing. Jan Balajka, MBA

pracoviště Zlín Louky

Ing. Pavel Stibal

pracoviště Praha

Ing. Klára Bednářová

pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Mikulík, CSc.

pracoviště Zlín 113

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Ing. Klára Bednářová

pracoviště Praha

Ing. Marcela Sovišová

pracoviště Zlín 113

Ing. Lubomír Martiník, Ph.D

pracoviště Zlín 113

Ing. Petr Karlík

pracoviště Zlín 113

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Vít Slaboch

pracoviště Praha

Bc. Josef Vaněk

pracoviště Zlín 113

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

pracoviště Zlín 113

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

pracoviště Zlín 113

Ing. Petr Kučera, CSc.

pracoviště Praha

Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

pracoviště Zlín 113

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

pracoviště Zlín 113

Ing. Lubomír Martiník, Ph.D

pracoviště Zlín 113

Ing. Petr Kučera, CSc.

pracoviště Praha

Ing. Marcela Sovišová

pracoviště Zlín 113

Ing. Vladimír Sedláček

pracoviště Zlín 113

Martina Červenková

pracoviště Zlín 113

Ing. Jaroslav Mikulík, CSc.

pracoviště Zlín 113

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Ing. Lubomír Martiník, Ph.D

pracoviště Zlín 113

Ing. Marcela Sovišová

pracoviště Zlín 113

Ing. David Mikulášek

pracoviště Zlín 113

Ing. Marcela Sovišová

pracoviště Zlín 113

Ing. Jan Balajka, MBA

pracoviště Zlín Louky

Ing. Petr Karlík

pracoviště Zlín 113

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

pracoviště Zlín 113

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

pracoviště Zlín 113

Ing. David Mikulášek

pracoviště Zlín 113

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

pracoviště Zlín 113

Ing. Marcela Sovišová

pracoviště Zlín 113

Ing. Lubomír Martiník, Ph.D

pracoviště Zlín 113

Ing. Vladimír Sedláček

pracoviště Zlín 113

Ing. Vladimír Sedláček

pracoviště Zlín 113

Martina Červenková

pracoviště Zlín 113

Ing. Vladimír Sedláček

pracoviště Zlín 113

Martina Červenková

pracoviště Zlín 113

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Mikulík, CSc.

pracoviště Zlín 113

Ing. Jaroslav Mikulík, CSc.

pracoviště Zlín 113

Ing. David Mikulášek

pracoviště Zlín 113

Ing. Petr Kučera, CSc.

pracoviště Praha

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Vít Slaboch

pracoviště Praha

Ing. Pavel Stibal

pracoviště Praha

 

29.12.2022