INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Nová služba v oblasti testování stavebních výrobků, určených do interiérů pobytových prostor

Laboratoře Institutu pro testování a certifikaci, a.s. zavedly novou službu, týkající se požadavků na materiály, které jsou určeny k zabudování do interiérů staveb.

Emise látek, typu zbytkových rozpouštědel z materiálů, které jsou použity do interiérů staveb, jsou v české legislativě limitovány, konkrétně Vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Tato platná legislativa stanovuje dle definice § 1 hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb zařízení

-pro výchovu a vzdělávání
-vysokých škol
-škol v přírodě
-staveb pro zotavovací akce
-staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče
-ústavů sociální péče
-ubytovacích zařízení
-staveb pro obchod a
-staveb pro shromažďování většího počtu osob


Tato legislativa je rovněž vyžadována pro vybrané výrobky pro posuzování shody dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací tím, že je uvedena v příslušných technických návodech pro činnost autorizovaných osob.

Pokud vyrábíte výrobky, které přichází do interiérů pobytových prostor, nebo přímo stavební výrobky, ze kterých je interiér vybudovaný, neměla by Vám tato povinnost uniknout. Pro více informací kontaktujte naši analytickou laboratoř.


Kontakt: Ing. Jitka Bakalová, tel: 577 601 453, jbakalova@itczlin.cz 

Obrázek: Emisní komora pro testy dle vyhlášky 6/2003 Sb.

12.02.2021