INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Informace ohledně zkoušek emisního chování dle normy VW 50180 koncernu Volkswagen pro interiérové díly automobilů

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že pro zkoušení dle VW 50180 (emisní chování interiérových materiálů) požaduje koncern VW následující přístup:

Je nutné dodržovat požadavky koncernu VW pro tento typ zkoušek. Seznam schválených laboratoří pro tento typ testu je uveden na www.vwgroupsupply.com/b2bpub/ . ITC, jako jedna ze schválených laboratoří pro tyto zkoušky, má povinnost se řídit informacemi, které obdržela od koncernu VW. 

Pokud jsou hodnocené díly, které k nám posíláte určeny pro prvotní schválení typu (BMG - Baumustergenehmigung) a/nebo prvotního testování vzorku (EMP - Erstmusterprüfung), informujte nás prosím o této skutečnosti, má to totiž vliv na celý průběh testování, včetně cenotvorby.

V případě, že požadujete testy emisí VW 50180 pro všechny ostatní účely, např. opakované testování, roční rekvalifikace, pravidelnou kontrolu kvality apod., je průběh zakázky poněkud odlišný od testů typu BMG a/nebo EMP.

Rovněž dopředu potřebujeme vědět, zda v rámci zkoušek VW50180 chcete stanovit emise uhlíku dle normy PV3341 pouze jako celkový uhlík, nebo požadujete i emise jednotlivých organických látek. Provedení zkoušky se totiž liší, jak z hlediska použitých přístrojů ale hlavně způsobu vyhodnocení.

Děkujeme za informace, které jsou nezbytné ke správné realizaci zakázek pro emisní chování dle požadavků koncernu VW.

ITC Team

29.03.2021