Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Veletrh Medica 2019

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním veletrhu pro zdravotnický sektor Medica 2019, který se uskuteční v termínu 18. – 21. 11. 2019 v Düsseldorfu. Spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu se těšíme na vaši návštěvu v hale 15, stánek E42. Bližší informace poskytne Ing. Barbora Hájková, e-mail: bhajkova@itczlin.cz. Profil ITC naleznete ZDE


stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

Zkušebna textilních materiálů a výrobků v září úspěšně akreditovala nový zkušební postup pro stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty dle ČSN EN ISO 13997. Metoda je používána zejména pro osobní ochranné oděvy – rukavice a obdobné OOP, kde se zjišťuje odolnost proti proříznutí.

Pro další informace a zkoušení se můžete obrátit na pracovníky zkušebny: textile@itczlin.cz, tel: 577 601 268

 


Nová telefonní čísla

Vážení klienti. Začala fungovat nová telefonní čísla pracovníků, kteří se přestěhovali z pracoviště Zlín-Louky na pracoviště Zlín, areál Svit, Budova 113. Původní telefonní linky budou funkční do 20.11.2019. V případě nejasností prosím kontaktujte centrálu na čísle +420 572 77 99 22. Děkujeme za pochopení.


Stanovení glyfosátu a jeho hlavního metabolitu - kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA)

Glyfosátové přípravky jsou v zemědělství běžně používané širokospektrální systémové neselektivní herbicidy. Jejich hlavním metabolitem je kyselina aminomethylfosfonová (AMPA).
Laboratoře ITC zavedly analýzu těchto reziduí ve výrobcích na základě požadavků našich klientů, např. v textilních materiálech apod. 


Nová služba v oblasti statického a dynamického testování výrobků

Vážení klienti,

laboratoře ITC Vám nabízejí novou službu v oblasti statického i dynamického testování výrobků. Jedná se o zkoušky na trhacím stroji Instron 8503, který můžeme provozovat jak ve statickém režimu, tak v dynamickém.


Kalibrace a metrologie

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222 zajišťuje kalibrace pracovních etalonů, pracovních měřidel a měřících zařízení v oborech: elektrické veličiny, magnetická indukce (mimo rozsah akreditace), frekvence, otáčky a čas, teplota, vlhkost , tlak, délka, tvrdost plastů a pryží, spektrofotometrie a koncentrace ozonu. Základním účelem kalibrace je vytvoření metrologické návaznosti údajů měřicích přístrojů na etalony vyšších řádů. Kalibrace všech měřidel je prováděna ve smyslu zákona o metrologii č.505/90 Sb. v platném znění.

Autorizované metrologické středisko, úřední značka K 123 - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) autorizoval  Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) pro ověřování následujících stanovených měřidel: členy měřidel a měřících sestav protečeného množství tekutin, snímače teploty (odporové snímače teploty, jako členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin, v rozsahu -20 °C až 100 °C.) a měřiče tepla a chladu a jejich členy (odporové snímače teploty, jako členy měřičů tepla, v rozsahu 0 °C až 420 °C) 

 

Osvědčení o Akreditaci
  Reference (PDF)  
Příloha k osvědčení o Akreditaci        
Příručka pro klienty        

SEZNAM PRACOVIŠŤ AKL č. 2222

Pracoviště Uherské Hradiště
Pracoviště Zlín
   
Pracoviště Praha Pracoviště Brno
 • AMS měřidla teploty
 • Měřidla teploty
 • Měřidla tlaku
 • Kontakty

MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Stejnosměrné napětí (10 ÷ 500) mV
500mV ÷ 1100 V
od 2,4 µV
od 4,7 ppm
Stejnosměrný proud (1 mA ÷ 20 mA)
20 mA ÷ 100 A
klešťové měření
20A ÷ 1000A
od 3,5 nA
od 0,011 %
od 0,15 %
Střídavé napětí (0,1 ÷ 40 )mV/(10 Hz ÷ 1 MHz)
40 mV÷ 40 V/(10 Hz ÷ 1 MHz)
(40 ÷ 200) V/(10 Hz ÷ 200 kHz)
(200 ÷ 750) V/(45 Hz ÷ 100) kHz
(750 ÷ 1100) V/(45 Hz ÷ 30 kHz)
od 8 µV
od 0,01%
od 0,01%
do 0,02%
od 0,015%
Střídavý proud (1 ÷ 100) mA/(10 Hz ÷ 5 kHz)
(100 mA ÷ 2 A)/(10 Hz ÷ 5 kHz)
(2 ÷ 11 A)/(10 Hz ÷ 20 kHz)
(11 ÷ 20A)/(40 ÷ 400)Hz
(20 ÷ 50A)/(40 ÷ 400)Hz
(50 ÷ 100A)/(40 ÷400)Hz
klešťové měření
20A ÷ 1000A / (40 ÷ 400) Hz
od 0,015µA
od 0,03%
od 0,06%
od 0,65%
od 1%
od 5,1%
od 0,2 ÷0,6 %
Vysokofrekvenční napětí 20dBmV (10 mV) ÷ 39 V (152dBmV)/(0,1 ÷ 2000) MHz od 2,6%
Vysokofrekvenční výkon
(impedance 50ohm)
0,01 mW (-20dBm)÷ 3 W (35dBm)/(0,1MHz ÷ 40GHz) MHz
3 W (35dBm)÷ 20 W (40dBm)/(1 ÷ 4000) MHz
od 5 %
od 4,2%
Vysokofrekvenční útlum 0 dBm ÷ 100 dBm /(10 ÷ 7000) MHz
3 – 30dB (7GHz – 40GHz)
od 5 %
od 4,2%
od 0,04dBm
Frekvenční modulace 0,1 kHz ÷ 500 kHz /nosná 4,25 MHz ÷ 1000 MHz, modulační 0,03÷ 100kHz od 0,025 kHz
Amplitudová modulace 2 % ÷ 100 % /nosná 55 kHz ÷ 1000 MHz, modulační 0,03÷ 100kHz od 3,1 %
Stejnosměrný odpor 0,0001 ? ÷ 100 M? 10 µ? ÷ 18 M?
Střídavý odpor 0,1  ÷ 100 M? dekadické hodnoty / 50Hz ÷ 2 MHz od 0,01
Izolační odpor 10 k? ÷ 5 M?
5 M? ÷ 10 G?
0,25%
1,5%
Kapacita 2pF ÷ 100 µF / 50 Hz ÷ 100kHz
(neakreditovaně až 1MHz)
od 0,1%
Kapacita 1pF ÷ 100 µF dekadické hodnoty / 1kHz od 0,01%
Indukčnost 1µH ÷ 100 H / 1kHz (neakreditovaně až 100kHz) od 0,4%
Indukčnost 1µH ÷ 10 H dekadické hodnoty / 1kHz od 0,1%


Měřené přístroje a zařízení

panelová měřidla - A – metr, V – metr, W – metr atd.
laboratorní měřidla - analogové a digitální V - metry, A – metry včetně klešťových, W – metry,
  - normály, dekády L, C, R
  - generátory nf a vf napětí, nf a vf syntezátory (BM, TR atd.)
  - mosty RLCG
  - multimetry analogové a digitální (METEX, METRAHIT, KEITHLEY, FLUKE, M1T, HP, Agilent, METRA, SCHLUMBERGR, SOLARTRON, VOLTCRAFT, NORMA atd.)
  - osciloskopy a polyskopy (BM, PM, TEKTRONIX, KIKUSUI, HP atd.)
  - analyzátory spektrální a obvodové, měřiče a zdroje modulací, modulační analyzátory
  - kalibrátory napětí (ss, st), zdroje proudu (ss, st)
  - vf voltmetry a watmetry
  - attenuátory a zakončovací články
speciální měřidla a testery - navigační a komunikační zařízení (NAV, ATC, KTS, CMS, COM atd.)
   
měřidla pro revizní techniky - měřidla pro revize elektrických předmětů (ZO 1, REVEX, MEDITEST atd.)
  - měřidla pro revize elektrických sítí (EASYTEST, PROFITEST, REVITESTER, PU, PK, QU atd.), přístroje pro revize elektrických spotřebičů (REVEX….)
  - měřidla izolačních, přechodových, zemních odporů (PU, METRISO, DIGIOHM atd.)

FREKVENCE, ČAS A OTÁČKY

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Frekvence, generování: (0,1; 1; 5; 10) MHz
0,1 Hz ÷ 31,1 MHz
(31,2 ÷ 500) MHz
(500 ÷ 40) GHz
2,3 x 10-11
od 2 x 10-5
0,5 Hz
50 Hz
Frekvence, měření: (0,1; 1; 5; 10) MHz
0,1 Hz ÷ 1 kHz
1 kHz÷ 500 MHz
(500 ÷ 1400) MHz
3, 5 x 10-7
3 x 10-7
3 x 10-10
1 x 10-7
Čas, časový interval: 1 ÷ 50 ns
50 ns ÷ 200ns
200 ns ÷ 1 ms
10 s÷ 50 s
50 s ÷ 120 h
0,75 ns
1,8%
1,2%
0,85 %
0,06 s
Čas u zákazníka (0 ÷ 5) h
(5 - 24 h) h
0,7 s
1,9 s
Otáčky: (10 ÷ 10000) ot./min
10000÷ 999999 ot./min
0,006 ot./min
0,06 ot./min
Otáčky u zákazníka: (5 ÷ 999,99) ot/min
(1 000 ÷ 9 999) ot./min
(10 000 ÷ 99 999) ot./min
0,1 ot./min
0,9 ot./min
7 ot./min

 • Měřené přístroje a zařízení
 • čítače, měřiče frekvence
 • generátory, oscilátory, frekvenční analyzátory
 • frekvenční konventory a měniče
 • zdroje a kalibrátory střídavého V a I
 • stopky, měřidla času
 • spínací hodiny, časová relé

MĚŘIDLA TLAKU

Veličina Rozsah Měřící schopnost kalibrace [±]
Deformační tlakoměry
podtlak (vzduch)
podtlak, přetlak (vzduch)
přetlak (olej)
(-98 až < -12) kPa
(>= -12 až =< 12) kPa
(> 12 až 160) kPa
(0,1 až 60) MPa
0,1 kPa
0,015 kPa
0,1 kPa
0,05% MH
Převodníky tlaku
přetlak (olej)
přetlak (vzduch)
přetlak (vzduch)
podtlak (vzduch)
absolutní tlak
(0,1 až 60) MPa
(0,4 až 2) MPa
(0 až 400) kPa
(0 až 95) kPa
(0 až 120) kPa
11 kPa + 0,046% MH 0,12 kPa + 0,046% MH
0,04 kPa + 0,046% MH
0,04 kPa + 0,046% MH
0,15%
Číslicové tlakoměry
přetlak (olej)
přetlak (vzduch)
přetlak (vzduch)
podtlak (vzduch)
absolutní tlak
(0,1 až 60) MPa
(0,4 až 2) MPa
(0 až 400) kPa
(0 až 95) kPa
(0 až 120) kPa
11 kPa + 0,046% MH 0,12 kPa + 0,046% MH
0,04 kPa + 0,046% MH
0,04 kPa + 0,046% MH
0,15%

 • Měřené přístroje či zařízení
 • deformační tlakoměry
 • převodníky tlaku
 • číslicové tlakoměry


Kalibrace měřidel tlaku lze provádět také přímo u zákazníka.

MĚŘIDLA TEPLOTY

Druhy měřidel Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Skleněné teploměry
(dělení >= 0,1 °C)
(> -40 až < 0 ) °C
0 °C
( >0 až =< 100 ) °C
(>100 až =< 250 ) °C
0,70 °C
0,05 °C
0,07 °C
0,15 °C
Odporové snímače teploty 0 °C
(>0 až =< 100 ) °C
(>100 až =< 250 ) °C
(>250 až =< 350 ) °C
(>350 až =< 600 ) °C
0,03 °C
0,05 °C
0,10 °C
0,20 °C
0,25 °C
Termoelektrické snímače teploty (0 až =< 250 ) °C
(>250 až =< 600 ) °C
(>600 až =< 700 ) °C
(>700 až =< 1200 ) °C
0,20 oC
0,30 oC
1,2 oC
1,5 oC
Přímoukazující teploměry (elektronické, mechanické) 0 °C
(> 0 až =< 100 ) °C
(>100 až =< 250 ) °C
(>250 až =< 420 ) °C
(>420 až =< 600 ) °C
(>600 až =< 700 ) °C
(>700 až =< 1200 ) °C
0,03 °C
0,05 °C
0,07 °C
0,1 °C
0,4 °C
1,4 °C
1,6 °C

 • Měřené přístroje či zařízení
 • platinové odporové teploměry
 • termoelektrické články
 • teploměry skleněné
 • teploměry analogové a digitální


Laboratoř zajišťuje také kalibrace měřidel teploty (teplotní čidla, regulátory teploty, zapisovače teploty), která jsou pevnou součástí různých technologických zařízení (pece, sušicí linky, lisy, stroje na zpracování plastů apod.). Výkony probíhají přímo v technologických provozech a to v rozsahu teplot (-20 ÷ +1200) °C.

RELATIVNÍ VLHKOSTI

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Relativní vlhkost vzduchu (10 ÷ 70) %
(70 ÷ 95) %
3,8 %
4,0%

 • Měřené přístroje či zařízení
 • absorpčně – deformační vlhkoměry (vlasové)
 • elektronické vlhkoměry
 • aspirační psychrometry
 • vlhkoměry klimatických a vlhkostních komor


Laboratoř zajišťuje také kalibrace měřidel vlhkosti přímo na pracovišti u zákazníka.

DÉLKA A ROVINNÝ ÚHEL 

Druhy měřidel Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Posuvná měřidla (0 ÷ 200) mm 6 µm
Mikrometry (0 ÷ 200) mm 1,1 µm
Číselníkové a digitální úchylkoměry (0 ÷ 100) mm od (0,7 + 1 L) µm
Kalibry válcové a ploché (0 ÷ 200) mm (0,35 + 3 L) µm
Závitové kalibry, kroužky (0 ÷ 200) mm (0,7 + 7 L) µm
Přesné trny, měřicí drátky (0 ÷ 50) mm (0,35 + 1 L) µm
Hloubkoměry (0 ÷ 200) mm 8 µm
Mikrometrické hloubkoměry (0 ÷ 100) mm 1,1 µm
Ocelová měřítka (0 ÷ 250) mm 0,05 µm
Úhelníky (0 ÷ 180) o 10“
Úhloměry (0 ÷ 360) o 1“
Tvarové kalibry (0 ÷ 300) mm (0,5 + 1 L) µm
Koncové měrky do 100 mm (0,2 + 2 L) µm

 • Další kalibrovaná měřidla (mimo rámec akreditace)
 • svinovací metry do 10 m
 • pásma do 50 m
 • posuvná měřidla do 1000mm
 • výškoměry do 600mm
 • naklápěcí stolky pro umělý horizont
 • vodováhy a sklonoměry

TVRDOST PLASTŮ A PRYŽÍ

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Tvrdost SHORE A, C, D (0 ÷ 100) Sh 0,41 ShA (odpovídá 31 mN)
0,16 ShC; 0,16 ShD (odpovídá 71 mN)
Tvrdost IRHD / N (10 ÷ 100)° IRHD 0,2° IRHD
Tvrdost IRHD / M (10 ÷ 100)° IRHD 0,9° IRHD

 • Měřené přístroje či zařízení
 • Tvrdoměry typu Shore A, C, D
 • Tvrdoměry typu IRHD/N, IRHD/M
 • Tvrdoměrné kontrolní destičky

MAGNETICKÁ INDUKCE

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Magnetická indukce (4 až 120) mT 0,3 %

 • Měřené přístroje či zařízení
 • Měřiče magnetické indukce
 • Teslametry, militeslametry
 • Etalony magnetické indukce

KONCENTRACE OZÓNU

Veličina Rozsah Měřicí schopnost kalibrace [±]
Koncentrace ozónu (0 ÷ 1000) nmol/mol
(1000 ÷ 5000) nmol/mol
0,025 nmol/mol
2,5 % z měřené hodnoty

 • Měřené přístroje či zařízení
 • Ozonizátory a vyvíječe ozónu

KONTAKTY

Pracovník tel.: e-mail:
Ing. Miroslav Netopil, vedoucí AKL (pracoviště Uh. Hradiště) 572 522 108
(216, 927)
mnetopilPostaitczlin.cz
Ing. Karel Čech, zástupce vedoucího AKL (pracoviště UH) 572 522 219 kcechPostaitczlin.cz
Ing. Pavel Trávníček, pověřený vedoucí AMS (pracoviště Brno), zástupce vedoucího AKL 541 633 736 ptravnicekPostaitczlin.cz
Ing. Jaroslav Ambróš, zástupce vedoucího
AKL (pracoviště Zlín)
577 601 286 jambrosPostaitczlin.cz
RNDr. František Kesner, Ph.D., zástupce vedoucího
AKL (pracoviště Praha)
603 554 788 kesnerPostanicoletcz.cz

 

Poštovní adresy:

 • Pracoviště Uherské Hradiště
  Institut pro testování a certifikaci, a. s.
  Sokolovská 573
  686 01 Uherské Hradiště
   
 • Pracoviště Brno
  Institut pro testování a certifikaci, a. s.
  Areál VÚCHZ,
  Křižíkova 70
  612 00 Brno
 •  
 • Pracoviště Praha
  Křelovická 970/6
  104 00  Praha 10 - Uhříněves
 •  
 • Pracoviště Zlín
  Institut pro testování a certifikaci, a. s.
  třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín


Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Miroslav Netopil

Aktualizováno: 6.10.2019
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM