Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
O firmě
Výrobky pro kontakt s potravinami - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech:

Vzhledem k opakovaným požadavkům klientů byla v laboratořích ITC vyvinuta nová metoda - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech. Aromatické minerální oleje (MOAH) jsou dle EFSA považovány za potenciálně karcinogenní a je jim věnována zvýšená pozornost. Migrační limity byly zatím stanoveny pouze na národní úrovni Federálním úřadem Německa pro hodnocení zdravotních rizik (BfR).
Bližší informace: Laboratoř analytické chemie; fpuype@itczlin.cz ; analyt@itczlin.cz


Ing. Taťána Pašiaková

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás náhle opustila naše drahá kolegyně Ing. Taťána Pašiaková. S hlubokou úctou k památce zesnulé - pracovní kolektiv ITC Zlín.


Měření fyziologických vlastností textilií

ITC rozšířil seznam akreditovaných metod o zkoušku podle ČSN EN ISO 11092 - Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek. Zkoušku využijí především výrobci a dovozci funkčního ošacení garantující vysoký uživatelský standard právě v oblasti fyziologických vlastností. Bližší informace získáte ve zkušebně textilních materiálů a výrobků (e-mail: textile@itczlin.cz, tel. 577 601 268).


Seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE ve spolupráci s ITC Zlín pořádá seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ. Akce se uskuteční 04.10.2017 od 9:30 do 15:00. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2017 e-mailem na dvorackova@khkzk.cz, telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. Května 2022.


Členství v odborných organizacích

 

Organizace
Kontakt
Adresa
AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
Tel.: 286 019 420,
Fax: 286 891 393,
aaaoPostaaaao.cz,
http://www.aaao.cz/
Prosecká 811/76a,
190 00 Praha 9
CQS z.s. - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
tel: +420 286 019 533
e-mail: jolsanskaPostacqs.cz
e-mail: ladamcikovaPostacqs.cz
http://www.cqs.cz/
CQS z.s., Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9 – Prosek
ČKS - České kalibrační sdružení v Brně
Tel.: 547 250 298,
cks.brno@volny.cz
http://www.cks-brno.cz/
Slovinská 47, 612 00 Brno
ČOKA - Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně
Tel.: 577 435 411,
Fax: 577 525 230,
cokaPostaleatherindustry.cz,
http://www.leatherindustry.cz/
Třída Tomáše Bati 5267,
760 01 Zlín
ČSJ - Česká společnost pro jakost

Tel.: 221 082 269
Fax: 221 082 229
sekretariatPostacsq.cz,
http://www.csq.cz/

Novotného lávka 200/5,
116 68 Praha 1
Česká společnost průmyslové chemie Gumárenská skupina Zlín Tel.: 576 031 319,
Fax: 577 210 722,
sokolovah1Postaseznam.cz
www.gsz.ft.utb.cz
Fakulta technologická UTB,
studijní odd. nám. TGM 275,
762 72 Zlín
Československá společnost pro sluneční energii info@solarnispolecnost.cz,
http://www.solarnispolecnost.cz
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation, Solar Keymark Certification
Tel: +32 2 546 19 38
Fax: +32 2 546 19 39
infoPostaestif.org
www.estif.org
Renewable Energy House
Rue d'Arlon 63-67
B-1040 Brussels
EURACHEM - ČR Ústav anorganické chemie Tel.:266 173 116,
Fax:220 940 161,
plzakPostaiic.cas.cz,
http://www.eurachem.cz/
Akadamie věd ČR, v.v.i.,
250 68 Řež u Prahy
LVD NOTIFIED BODIES FORUM
Tel.:+33 1 40 37 35 63,
EEPCA 142
rue du Faubourg Saint Denis
F-75010 Paris
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Tel.: 573 776 001,
Fax: 573 776 003,
infoPostakhkzlin.cz,
http://www.ohkzlin.cz/
Podnikatelské inovační centrum
23. budova areálu Svit
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Sdružení pro oceňování kvality
Tel.: 221 082 237,
handlPostasokcr.cz,
http://www.sokcr.cz/
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
SCOV - Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků
Tel.: 558 601 251,
honsPostavuhz.cz,
http://www.scov.cz/
Dobrá č.p. 240, areál VÚHŽ, 739 51 Dobrá
SČZL - Sdružení českých zkušeben a laboratoří
Tel: 577 601 265
Fax: 577 601 371,
http://www.sczl.cz/,
infoPostasczl.cz
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Sdružení pro hračku a hru
Tel.: 271 772 067
infoshhPostaseznam.cz,
http://www.sdruzenihracky.cz
Jindřišská 831/2
110 00  Praha-Nové Město
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Tel.: 286 582 117,
Fax:286 582 167,
svsPostasdruzeni-silnice.cz,
http://www.sdruzeni-silnice.cz/
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
SGP STANDARD - Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu
Tel.:577 601 524,
Fax:577 104 855,
ldrulakovaPostaitczlin.cz,
www.sgpstandard.cz
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Tel.:+420 224 951 350,
Fax: 224 930 416,
spsPostasps.cz
www.sps.cz
Národní 138/10
110 00 Praha1 – Nové Město
Svaz průmyslu a dopravy ČR Tel.: 225 279 111,
spcrPostaspcr.cz,
http://www.spcr.cz
 
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 - Vysočany
SZV - Svaz zkušeben pro výstavbu,
Tel.: 281 017 382,
Fax: 271 750 454,,
futerovaPostacsias.cz
http://www.szv.cz/
Pražská 16,
102 21 Praha 10
TEAM-NB
Tel.: 32 0 42 545 588,
Fax: 32 0 42 545 589,
schlemmerPostateam-nb.org,
www.team-nb.org
Boulevard Frere Orban 35A
B-4000 Liege
Belgie

 

Aktualizováno: 11.8.2017
 
> Webdesign studio