Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
O firmě
Nařízení vlády 63/2018 Sb., které zrušuje nařízení vlády 21/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno Nařízení vlády 63/2018 Sb., které zrušuje nařízení vlády 21/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh do 20. dubna 2019. Notifikované osoby, které byly pověřeny k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků stanovených nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou nadále vykonávat činnost do 20. dubna 2019. Platné certifikáty ES přezkoušení typu a jiné dokumenty vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zůstávají v platnosti po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud v nich není stanovena platnost kratší. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2018.


Posuzování shody osobních ochranných prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s. je nově uveden v databázi NANDO jako Oznámený subjekt pro posuzování shody osobních ochranných prostředků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016.  

Rozsah oznámení je uveden ZDE

 

Rozbor legislativního návrhu „nařízení o shodě a dozoru"

Vážení návštěvníci, normalizační odbor ITC vypracoval rozbor legislativního návrhu č. COM(2017)795. Více informaci v detailech aktuality.


PF 2018

Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 vám přejeme zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů.


Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Dobrý den.
Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích k dispozici na webových stránkách ZDE.


Členství v odborných organizacích

 

Organizace
Kontakt
Adresa
AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
Tel.: 286 019 420,
Fax: 286 891 393,
aaaoPostaaaao.cz,
http://www.aaao.cz/
Prosecká 811/76a,
190 00 Praha 9
CQS z.s. - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
tel: +420 286 019 533
e-mail: jolsanskaPostacqs.cz
e-mail: ladamcikovaPostacqs.cz
http://www.cqs.cz/
CQS z.s., Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9 – Prosek
ČKS - České kalibrační sdružení v Brně
Tel.: 547 250 298,
cks.brno@volny.cz
http://www.cks-brno.cz/
Slovinská 47, 612 00 Brno
ČOKA - Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně
Tel.: 577 435 411,
Fax: 577 525 230,
cokaPostaleatherindustry.cz,
http://www.leatherindustry.cz/
Třída Tomáše Bati 5267,
760 01 Zlín
ČSJ - Česká společnost pro jakost

Tel.: 221 082 269
Fax: 221 082 229
sekretariatPostacsq.cz,
http://www.csq.cz/

Novotného lávka 200/5,
116 68 Praha 1
Česká společnost průmyslové chemie Gumárenská skupina Zlín Tel.: 576 031 319,
Fax: 577 210 722,
sokolovah1Postaseznam.cz
www.gsz.ft.utb.cz
Fakulta technologická UTB,
studijní odd. nám. TGM 275,
762 72 Zlín
Československá společnost pro sluneční energii info@solarnispolecnost.cz,
http://www.solarnispolecnost.cz
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation, Solar Keymark Certification
Tel: +32 2 546 19 38
Fax: +32 2 546 19 39
infoPostaestif.org
www.estif.org
Renewable Energy House
Rue d'Arlon 63-67
B-1040 Brussels
EURACHEM - ČR Ústav anorganické chemie Tel.:266 173 116,
Fax:220 940 161,
plzakPostaiic.cas.cz,
http://www.eurachem.cz/
Akadamie věd ČR, v.v.i.,
250 68 Řež u Prahy
LVD NOTIFIED BODIES FORUM
Tel.:+33 1 40 37 35 63,
EEPCA 142
rue du Faubourg Saint Denis
F-75010 Paris
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Tel.: 573 776 001,
Fax: 573 776 003,
infoPostakhkzlin.cz,
http://www.ohkzlin.cz/
Podnikatelské inovační centrum
23. budova areálu Svit
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Sdružení pro oceňování kvality
Tel.: 221 082 237,
handlPostasokcr.cz,
http://www.sokcr.cz/
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
SCOV - Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků
Tel.: 558 601 251,
honsPostavuhz.cz,
http://www.scov.cz/
Dobrá č.p. 240, areál VÚHŽ, 739 51 Dobrá
SČZL - Sdružení českých zkušeben a laboratoří
Tel: 577 601 265
Fax: 577 601 371,
http://www.sczl.cz/,
infoPostasczl.cz
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Sdružení pro hračku a hru
Tel.: 271 772 067
infoshhPostaseznam.cz,
http://www.sdruzenihracky.cz
Jindřišská 831/2
110 00  Praha-Nové Město
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Tel.: 286 582 117,
Fax:286 582 167,
svsPostasdruzeni-silnice.cz,
http://www.sdruzeni-silnice.cz/
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
SGP STANDARD - Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu
Tel.:577 601 524,
Fax:577 104 855,
ldrulakovaPostaitczlin.cz,
www.sgpstandard.cz
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Tel.:+420 224 951 350,
Fax: 224 930 416,
spsPostasps.cz
www.sps.cz
Národní 138/10
110 00 Praha1 – Nové Město
Svaz průmyslu a dopravy ČR Tel.: 225 279 111,
spcrPostaspcr.cz,
http://www.spcr.cz
 
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 - Vysočany
SZV - Svaz zkušeben pro výstavbu,
Tel.: 281 017 382,
Fax: 271 750 454,,
futerovaPostacsias.cz
http://www.szv.cz/
Pražská 16,
102 21 Praha 10
TEAM-NB
Tel.: 32 0 42 545 588,
Fax: 32 0 42 545 589,
schlemmerPostateam-nb.org,
www.team-nb.org
Boulevard Frere Orban 35A
B-4000 Liege
Belgie

 

Aktualizováno: 3.1.2018
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM