INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION

Oferta usług

Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) jest niezależną spółką badawczą, kalibracyjną, certyfikacyjną , konsultacyjną i inspekcyjną działającą w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów, certyfikacji zarządzania i zarządzania środowiskowego oraz w zakresie normalizacji technicznej.

ITC jest największą wyspecjalizowaną instytucją w Republice Czeskiej i posiada najszersze kompetencje w dziedzinie badań i certyfikacji.

Dokumenty wydane przez ITC są honorowane na całym świecie i są podstawą do wprowadzenia produktów na rynek oraz ich sprzedaż z oznaczeniem CE we wszystkich krajach członkowskich UE i krajach ESWO.

USŁUGI

 • ocena zgodności produktów z wymaganiami dyrektyw europejskich w celu ich sprzedaży na rynku UE oraz oznaczanie zgodności znakiem CE
  • zabawki - (dyrektywa Rady 209/48/EHS)
  • środki ochrony osobistej - (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
  • produkty budowlane - (dyrektywa Rady 305/2011)
  • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
  • urządzenia elektryczne niskiego napięcia - (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
  • kompatybilność elekromagnetyczna - (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
  • zbiorniki ciśnieniowe - (dyrektywa Rady 87/404/EHS)
 • certyfikacja systemów zarządzania
  • zabawki - (dyrektywa Rady 209/48/ES)
  • środki ochrony osobistej - (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
  • produkty budowlane - (dyrektywa Rady 305/2011)
  • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
  • urządzenia elektryczne niskiego napięcia - (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
  • kompatybilność elekromagnetyczna - (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
  • zbiorniki ciśnieniowe - (dyrektywa Rady 87/404/EHS)
 • inspekcja techniczna
 • znaki jakości „ITC certyfikowana jakość”, „Bezpieczna zabawka”
 • testowanie produktów w akredytowanych laboratoriach
 • kalibracja, sprawdzanie wzorców i przyrządów pomiarowych
 • normalizacja techniczna
 • ekspertyzy
 • konsultacje specjalistyczne, doradztwo technologiczne

ZAKRES DZIAŁALNOŚC

 • przemysł gumowy, tworzyw sztucznych, chemiczny, spożywczy, włókienniczy, skórzany, obuwniczy, budowlany, szklarski, papierniczy, farmaceutyczny, gazowniczy, petrochemiczny, drzewny, samochodowy, lotniczy
 • produkcja maszyn, urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optycznych, technologii informatycznych
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe, służba zdrowia, transport, żywienie, administracja publiczna, usługi socjalne
 • środowisko pracy i środowisko naturalne

ZAKRES AKREDYTACJI ITC

 • organ certyfikacyjny nr 3002 dla systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, ISO 13485, EN 15593)
 • organ certyfikacyjny nr 3020 dla wyrobów
 • laboratoria badawcze nr 1004, nr 1004.3
 • laboratorium kalibracyjne nr 2222

NOTYFIKACJA, AUTORYZACJA

 • osoba notyfikowana nr 1023 (ocena zgodności, CE)
 • autoryzowane centrum metrologiczne
 • autoryzacja do badań elementów i urządzeń samolotów
 • upoważnienie Ministerstwa Finansów do wydawania certyfikatów dla urządzeń do gier losowych

ODDZIAŁY

 • ITC - centrala Zlín
 • ITC - biuro Praga
 • ITC - zakład Brno
 • ITC - zakład Uherské Hradiště

KONTAKTY

Mgr.Jiri Hes

Dyrektor generalny

PhDr. Martin Jankovec

Dyrektor ds. stosunków z zagranicą

Inż. Pavel Vanek

Dyrektor działu certyfikacji

Inż. Jiri Samsonek, Ph.D.

Dyrektor działu badań

Inż. Mgr. Eva Pobudova

Marketing