INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION

Testowanie

Instytut ds. testowania icertyfikacji posiada akredytowane laboratoria badawcze zgodnie z EN ISO/IEC 17025. Liczba akredytowanych norm osiąga poziom 2500 pozycji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do świadectwa o akredytacji.

BADANIA SĄ PODSTAWĄ DO

 • oceny jakości produktu
 • oceny bezpieczeństwa i nieszkodliwości dla zdrowia produktu (CE, RoHS)
 • oceny poziomu trudności konserwacji
 • analizy konkurencyjnych produktów
 • wsparcia technicznego zakupu materiałów i gotowych produktów
 • odbioru na właściwym poziomie jakości
 • analizy wad, rozpatrywania reklamacji i sporów

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIÓW ITC

 • wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • chemikalia organiczne i nieorganiczne
 • materiały i wyroby tekstylne
 • materiały i wyroby ze skóry, obuwie
 • materiały i wyroby budowlane
 • systemy rurowe
 • środki ochrony osobistej
 • środki medyczne
 • zabawki
 • wyroby dla gospodarstw domowych
 • przyrządy i urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • wyroby dla przemysłu samochodowego i lotniczego
 • artykuły spożywcze
 • wyroby papiernicze
 • opakowania i materiały opakowaniowe
 • składniki środowiska naturalnego
 • paliwa i smary


Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług znajdą Państwo w angielskiej części stron internetowych ITC.

KONTAKT

Ing. Tomáš Veselý

marketing i obsługa klientów