INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION

Certyfikacja produktów - oznaczanie CE

ZADANIA PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWEGO

 • ITC zajmuje się dokonywaniem oceny zgodności produktów z wymaganiami dyrektyw w celu możliwości ich sprzedaży na rynku UE i oznaczania znakiem zgodności CE w zakresie:
  • zabawki - (EC dyrektywa 2009/48/WE)
  • środki ochrony osobistej - (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
  • produkty budowlane - (regulacja No. 305/2011)
  • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
  • urządzenia elektryczne niskiego napięcia - (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
  • kompatybilność elekromagnetyczna - (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
  • zbiorniki ciśnieniowe - (dyrektywa Rady 87/404/EHS)
    
 • CE musi znajdować się na produktach, których dotyczą dyrektywy, sprzedawanych w krajach UE
 • CE nie może znajdować się na produktach, których nie dotyczą nowe dyrektywy
 • CE nie jest znakiem jakości. Oznacza tylko, że produkt spełnia wszystkie wymagania danej dyrektywy (danych dyrektyw)
 • CE należy umieścić na produkcie, opakowaniu, w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej
 • CE należy umieścić w widocznym miejscu, w sposób czytelny i uniemożliwiający usunięcie
 • CE musi mieć minimalny rozmiar 5 mm
 • Wygląd graficzny znaku CE określa norma


Podczas oceny zgodności można wykorzystywać wyniki badań tureckich akredytowanych laboratoriów, które zostały wykonane zgodnie ze zharmonizowanymi normami!

DOBROWOLNA CERTYFIKACJA – ZNAK ITC CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

 • Certyfikacja produktów przez niezależny organ certyfikacyjny jest wykorzystywana jako:
 • Wsparcie podczas promocji rynkowej produktów o wysokiej jakości
 • Widoczna informacja o pomyślnej ponad standardowej certyfikacji produktu
 • Gwarancja stałego przestrzegania bezpieczeństwa i jakości produktów


Oznaczanie produktów znakiem:

 • Zakres wykorzystania:
 • zabawki
 • wyroby skórzane i obuwie
 • sprzęt sportowy
 • produkty gospodarstwa domowego mające
 • kontakt z żywnością i wodą pitną
 • urządzenia elektryczne
 • produkty budowlane
 • środki ochrony osobistej
 • produkty medyczne
 • artykuły żywnościowe

KONTAKT

Ing. Tomáš Veselý

marketing i obsługa klientów