Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Food contact materials - Mineral oils MOSH and MOAH determination in packaging:

With respect to the clients requests the new method was developed in ITC laboratories - Mineral oils MOSH and MOAH determination in packaging. Aromatic mineral oils (MOAH) are considered by EFSA as potentially carcinogenic and are given high attention now. Limit values for migration were published on a national basis by German Federal Institute for Risk Assessment (BfR). For further information you can contact Laboratory of Analytical Chemistry - fpuype@itczlin.cz; analyt@itczlin.czIng.Tatana Pasiakova

With deep grief, we announce the sad demise of our dear colleague Mrs Tatana Pasiakova.
With deep respect for the memory of the deceased – working team ITC Zlin.the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices

On May 5, 2017 the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC was published in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from 26 May 2020. By way of derogation, see the Article 123 Entry into force and date of application.Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices

On May 5, 2017 the Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU was published in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from 26 May 2022. By way of derogation, see the Article 113 Entry into force and date of application.Electronic communication – restriction of attachments in ZIP format.

ITC applied the restriction by which it will not be possible to deliver the electronic message with an attachment in ZIP format.

For delivery of large quantities of electronic documents, use a different method than compress into ZIP format.

Thank you for your understanding.ITC - testowanie, certyfikacja, kalibracja, inspekcja, standaryzacja

Institut pro testování a certifikaci, a. s. jest czeską niezależną spółką z ogólnoświatowym działaniem świadczącą usługi w zakresie probiernictwa, certyfikacji, inspekcji technicznej, kalibracji i standaryzacji.

ITC quality and safety world|Świat akośći i bezpieczeństwa

Please install flash player!

Marki certyfikacyjne

Marki certyfikacyjne, udzielone na podstawie certyfikatu ITC, informują o zwiększonym bezpieczeństwie i jakości wyrobów, procesów produkcyjnych i usług.

Usługi ITC

Usługi ITC

Sprawdzanie jakości i bezpieczeństwa wyrobów, ocena zgodności przez osobę notyfikowaną i autoryzowaną, dobrowolna certyfikacja wyrobów, certyfikacja managementu zarządzania i managementu ochrony środowiska, kalibracja mierników, etalonów i urządzeń, doradztwo metrologiczne, wydawanie aprobat do przyrządów do gry z możliwością wygranej, centrum normalizacji technicznej, kształcenie.  

Prezentacje video

Prezentacje video

Zapraszamy Państwa do akredytowanych laboratorium Instytutu do testowania i certyfikacji. Ekskursja video zapozna Państwa z wyposażeniem i czynnością probierni ITC.

Projekty i gwaranty, Wykształcenie

Projekty i gwaranty, Wykształcenie

PHARE 2003
XENOLAB
ITC–TurEx
ITC - proExport
ITC–Profex
ITC–Profex II
ITC–Profex III

Szkolenie,
Seminaria,
Workshopy

 

 
> Webdesign studio