Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices

On May 5, 2017 the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC was published in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from 26 May 2020. By way of derogation, see the Article 123 Entry into force and date of application.Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices

On May 5, 2017 the Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU was published in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from 26 May 2022. By way of derogation, see the Article 113 Entry into force and date of application.Electronic communication – restriction of attachments in ZIP format.

ITC applied the restriction by which it will not be possible to deliver the electronic message with an attachment in ZIP format.

For delivery of large quantities of electronic documents, use a different method than compress into ZIP format.

Thank you for your understanding.Termination of the contractual cooperation with the company Sastek, Turkey

On 31st August 2015 was terminated a contractual cooperation with the Turkish sales representative of ITC - the company “SASTEK Conformity Assessment Services Co.”.Testing of Collectors according to ISO 9806

The testing standard for thermal solar collectors with liquid medium, EN 12975-2, has been was replaced with the new standard EN ISO 9806. The new standard reflects the latest development in production and testing of collectors.ITC - testowanie, certyfikacja, kalibracja, inspekcja, standaryzacja

Institut pro testování a certifikaci, a. s. jest czeską niezależną spółką z ogólnoświatowym działaniem świadczącą usługi w zakresie probiernictwa, certyfikacji, inspekcji technicznej, kalibracji i standaryzacji.

ITC quality and safety world|Świat akośći i bezpieczeństwa

Please install flash player!

Marki certyfikacyjne

Marki certyfikacyjne, udzielone na podstawie certyfikatu ITC, informują o zwiększonym bezpieczeństwie i jakości wyrobów, procesów produkcyjnych i usług.

Usługi ITC

Usługi ITC

Sprawdzanie jakości i bezpieczeństwa wyrobów, ocena zgodności przez osobę notyfikowaną i autoryzowaną, dobrowolna certyfikacja wyrobów, certyfikacja managementu zarządzania i managementu ochrony środowiska, kalibracja mierników, etalonów i urządzeń, doradztwo metrologiczne, wydawanie aprobat do przyrządów do gry z możliwością wygranej, centrum normalizacji technicznej, kształcenie.  

Prezentacje video

Prezentacje video

Zapraszamy Państwa do akredytowanych laboratorium Instytutu do testowania i certyfikacji. Ekskursja video zapozna Państwa z wyposażeniem i czynnością probierni ITC.

Projekty i gwaranty, Wykształcenie

Projekty i gwaranty, Wykształcenie

PHARE 2003
XENOLAB
ITC–TurEx
ITC - proExport
ITC–Profex
ITC–Profex II
ITC–Profex III

Szkolenie,
Seminaria,
Workshopy

 

 
> Webdesign studio