Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Rozhovor s Frankym Puype pro Magazín ČAS

Přečtěte si rozhovor s Frankym Puypem, convenorem CEN/TC/WG a analytikem defektoskopické laboratoře Institutu pro testování a certikaci, a.s. ve čtvrtletníku Magazínu ČAS (strana 26).


UKONČENÍ PŘESMĚROVÁNÍ STARÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL

Vážení klienti,

k 31. 12. 2019 dojde k UKONČENÍ PŘESMĚROVÁNÍ STARÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL pracovníků ITC, kteří se přestěhovali z bývalého pracoviště Zlín-Louky (výšková budova SPUR) na nové pracoviště Zlín, areál Svit, Budova 113.

Nová čísla pracovníků ITC jsou uvedena na webových stránkách dané služby, v sekci KONTAKTY na webu ITC nebo telefonicky na dotaz.

Pro řešení problémů a případné dotazy, prosím, kontaktujte ústřednu ITC na čísle +420572779922 nebo na email itc@itczlin.cz


Nové zkoušky emisí formaldehydu v laboratořích ITC

Laboratoře ITC nabízí nově akreditovanou zkoušku hodnocení emise formaldehydu komorovou metodou. Postup vychází z normy ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou.

 


Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2019

Dne 26.11.2019 proběhl ve Španělském sále Pražského hradu Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2019. Institut pro testování a certifikaci, a.s., jako správce značky "ITC certifikovaná kvalita“, předal prostřednictvím generálního ředitele Mgr. Jiřího Heše ocenění společnosti TESCOMA, s.r.o. za výrobek "Dětské výrobky TESCOMA PapuPapi“. Společnosti TESCOMA, s.r.o. gratulujeme!


stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

Zkušebna textilních materiálů a výrobků v září úspěšně akreditovala nový zkušební postup pro stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty dle ČSN EN ISO 13997. Metoda je používána zejména pro osobní ochranné oděvy – rukavice a obdobné OOP, kde se zjišťuje odolnost proti proříznutí.

Pro další informace a zkoušení se můžete obrátit na pracovníky zkušebny: textile@itczlin.cz, tel: 577 601 268

 


ZELENÁ ÚSPORÁM

ITC poskytuje služby akreditované zkušební laboratoře, notifikované nebo autorizované osoby a oznámeného subjektu související se zápisem do seznamu výrobků a technologií (SVT). Žádost o zápis do SVT může podat pouze výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce výrobce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (dále jen CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh nebo ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č.215/2016 Sb. (dále jen NV 163). SVT je otevřený pro všechny výrobce a jejich výrobky, které splňují předepsané podmínky Programu. 

VÝROBKY Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 • Otvorové výplně
  • Protokol o počáteční zkoušce typu, vydaný oznámeným subjektem v souladu s CPR
  • Certifikát výrobku + protokol k certifikaci dle NV 163 vydaný autorizovanou osobou 
  • Protokol o ověření shody výrobků vydaný nezávislým orgánem dle NV 163
    
 • Tepelně izolační výrobky (pěnové polystyreny, minerální vlákna atd.)
  • Certifikát výrobku + protokol k certifikaci vydaný autorizovanou osobou
  • Osvědčení o stálosti vlastnosti stavebního výrobku vydané v souladu s CPR
  • Protokol o počáteční zkoušce typu vydané v souladu s CPR
    
 • Zateplovací systémy
  • Certifikát + protokol k certifikaci, vydaný autorizovanou osobou
  • ES certifikát shody nebo ES certifikát systému řízení výroby, vydaný oznámeným subjektem + prohlášení o vlastnostech (Evropské technické schválení ETA)

 • Sluneční kolektory, fotovoltaické články 
  • Certifikát + protokol k certifikaci, vydaný autorizovanou osobou
  • Protokol o ověření shody vydaný autorizovanou osobou
    
 • Akumulační nádrže
  • Protokol o počáteční zkoušce typu, vydaný autorizovanou osobou dle NV 163

SLUŽBY ITC PRO PROGRAM "ZELENÁ ÚSPORÁM"


KONTAKT

Pracovník

tel.: e-mail:
Ing. Milan Kovář
otvorové výplně, tepelně
izolační výrobky
 
+420 572 779 940 mkovarPostaitczlin.cz
Ing. Radek Matějka
akumulační nádrže, tepelná
čerpadla, sluneční kolektory
 
+420 572 779 907 rmatejkaPostaitczlin.cz

 

Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Petr Karlík

Aktualizováno: 25.6.2020
© ITC - Institut pro testování a cetfifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM