Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Česká obchodní inspekce nebude akceptovat další distribuci a prodej osobních ochranných prostředků, které nesplňují všechny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.

více informací na odkaze:  

https://www.coi.cz/oznameni-k-oop/


Informace ohledně zkoušek emisního chování dle normy VW 50180 koncernu Volkswagen pro interiérové díly automobilů

 


Aktuální informace k dotazům na podmínky/požadavky pro uvádění obličejových masek (roušek, respirátorů na trh EU)

 


Nová služba v oblasti testování stavebních výrobků, určených do interiérů pobytových prostor

 


UVÁDĚNÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ NA TRH

Vážení klienti,

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo tiskovou zprávu, věnovanou aktuálnímu tématu „CO JE TŘEBA SPLŇOVAT PŘI UVÁDĚNÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ NA TRH?

Více informací, včetně příruček a souvisejících služeb ITC naleznete ZDE


ZELENÁ ÚSPORÁM

ITC poskytuje služby akreditované zkušební laboratoře, notifikované nebo autorizované osoby a oznámeného subjektu související se zápisem do seznamu výrobků a technologií (SVT). Žádost o zápis do SVT může podat pouze výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce výrobce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (dále jen CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh nebo ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č.215/2016 Sb. (dále jen NV 163). SVT je otevřený pro všechny výrobce a jejich výrobky, které splňují předepsané podmínky Programu. 

VÝROBKY Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 • Otvorové výplně
  • Protokol o počáteční zkoušce typu, vydaný oznámeným subjektem v souladu s CPR
  • Certifikát výrobku + protokol k certifikaci dle NV 163 vydaný autorizovanou osobou 
  • Protokol o ověření shody výrobků vydaný nezávislým orgánem dle NV 163
    
 • Tepelně izolační výrobky (pěnové polystyreny, minerální vlákna atd.)
  • Certifikát výrobku + protokol k certifikaci vydaný autorizovanou osobou
  • Osvědčení o stálosti vlastnosti stavebního výrobku vydané v souladu s CPR
  • Protokol o počáteční zkoušce typu vydané v souladu s CPR
    
 • Zateplovací systémy
  • Certifikát + protokol k certifikaci, vydaný autorizovanou osobou
  • ES certifikát shody nebo ES certifikát systému řízení výroby, vydaný oznámeným subjektem + prohlášení o vlastnostech (Evropské technické schválení ETA)

 • Sluneční kolektory, fotovoltaické články 
  • Certifikát + protokol k certifikaci, vydaný autorizovanou osobou
  • Protokol o ověření shody vydaný autorizovanou osobou
    
 • Akumulační nádrže
  • Protokol o počáteční zkoušce typu, vydaný autorizovanou osobou dle NV 163

SLUŽBY ITC PRO PROGRAM "ZELENÁ ÚSPORÁM"


KONTAKT

Pracovník

tel.: e-mail:
Ing. Milan Kovář
otvorové výplně, tepelně
izolační výrobky
 
+420 572 779 940 mkovarPostaitczlin.cz
Ing. Radek Matějka
akumulační nádrže, tepelná
čerpadla, sluneční kolektory
 
+420 572 779 907 rmatejkaPostaitczlin.cz

 

Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Petr Karlík

Aktualizováno: 7.1.2021
© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM