Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC

ITC - Çek CumhuriyetiSertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Enstütüsü a.s. (ITC) bağımsız denetim, kalibra-syon, sertifikasyon, danışmanlık ve teftiş hizmetleri veren bir şirket olarak, ürünleri gü-venlik ve kalite uygunluğu bakımından değerlendirir, idari yönetim ve çevre yönetimi ala-nında sertifikasyon yapar, teknik normalleşme sahasında faaliyet gösterir.

ITC a.s. Çek Cumhuriyeti’nde en büyük özel uzmanlık enstütüsü olarak, sertifika-syon ve denetim dalında en geniş yetkilere sahiptir.

Verilen belgeler uluslararası platformnda kabul edilmekte ve tüm AT üye ülkele-rinde ve ESWO ülkelerde CE işaretli ürünlerin satışında piyasaya girme temelini sağlamaktadırlar.

UZMANLIK HİZMETLERİ

 • Avrupa talimatları doğrultusunda ürünlerin uygunluk denetimi yap-masıyla ürünlerin AT satış piyasasına girme temelini oluşturtmak ve CE (Comunity Europe) uygunluk sembolünü vermek
  • oyuncaklar - (AET 2009/48 Konsey Direktifi)
  • şahsi koruma araçları - (AET 89/686 Konsey Direktifi)
  • inşaat ürünleri - (305/2011)
  • in vitro teşhis sağlık araçları - (AET 98/79 Konsey Direktifi)
  • düşük voltajlı eletrik sistemleri - (AET 2006/95Konsey Direktif)
  • elektromanyetik uyumluluk - (AET 2004/108 Konsey Direktifi)
  • basınç kapları - (AET 87/404 Konsey Direktifi)
 • yönetim sistemleri sertifikasyonu
  • ISO 9001 - kalite yönetim sistemleri seritifikasyonu
  • HACCP - gıda sanayide kritik noktaları yönetim sistemleri sertifikasyonu
  • ISO 13485 - sağlık araçları imalatında kalite yönetim sistemleri sertifikasyonu
  • OHSAS 18001 - çalışma esnasında sağlığı koruma ve güvenliği yönetim sistemleri sertifikasyonu
  • ISO 14001 - çevre yönetimi sertifikasyonu
  • ISO 22000 - gıda zincirindeki organisasyonu ile ilgili talepler – gıda güvenliği yönetimi sertifikasyonu
  • EN 15593 - Gıda Maddeleri İçin Kullanılan Ambalajların Üretiminde Hijyen Yönetimi
 • teknik teftiş
 • gönüllü ürün sertifikasyonu
 • „Emniyetli oyuncak“ „ITC sertifikalı kalite“ kalite işaretleri
 • akrediteli laboratuarlarda ürünlerin denetimi
 • kalibrasyon , sayaçlar ve etanoller denetimi
 • teknik normalleşme
 • uzman ve bilir kişi raporları
 • uzman danışmanlığı, teknolojik danışmanlık

FAALİYET ALANI

 • kauçuk, plastik, kimya, gıda, tekstil, deri, ayakabı, inşaat, cam, kağıt, ilaç, gaz, petrokimya, ağaç işletme, otomotiv, uçak sanayi
 • makine, elektrikli, elektronik ve optik tertibatlarının, danışma teknolojilerinin üretimi
 • bankacılık ve sigortalama hizmetleri, sağlık, ulaşım, ikram hizmetleri, kamu hizmetleri, sosyal hizmetleri
 • çalışma ve yaşam ortamı

ITC’NİN AKREDİTELERİ

 • yönetim sistemleri ile ilgili 3002 no‘lu sertifikasyon organı
 • ürünleri ile ilgili 3020 no’lu sertifikasyon organı
 • 1004, 1004.3 no’lu denetim laboratuarları
 • 2222 no’lu kalibrasyon laboratuarı

NOTİFİKASYON, YETKİLER

 • 1023 no‘lu notifikalı kişi ( uygunluk belirlemesi, CE)
 • yetkili metrolojik merkezi
 • uçak donanımı ve uçak parçaları ile ilgili sınav yapma yetkisi
 • Maliye Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda, kazanç oyun
 • makinelerinin hizmet verebilme kararı verme yetkisi

TEMASLAR

Genel müdür Òċë.   E-mail
Mgr.Jiri Hes +420 572 779 912   directorPostaitczlin.cz
Dış ilişkiler müdürü Òċë. Ôàêñ E-mail
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Sertifikasyon bölüm müdürü Òċë.   E-mail
inż. Pavel Vanìk +420 572 779 914   pvanekPostaitczlin.cz
Denetim bölümü müdürü Òċë.   E-mail
inż. Jiri Samsonek, Ph.D. +420 577 601 272   testingPostaitczlin.cz
Marketing Òċë.   E-mail
inż. Tomas Vesely. +420 572 779 922   marketingPostaitczlin.cz

 

Updated: 2.6.2021
© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE