Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC

สำนักประสานงาน ไอทีซี ไทยแลนด์ไอทีซีประกอบกิจการในประเทศไทยโดยผ่านปริษัทดังต่อไปนี้:
ไอทีซี เอเชีย เป็นสำนักงานตัวแทนผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆของไอทีซี ในเขตประเทศเอเชีย

นโยบายผู้แทนทางการค้า (ตัวแทนการค้า)

 • สนับสนุนการส่งออกของอินเดียโดยการบริการคุณภาพระดับมืออาชีพของไอทีซี
 • ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าชาวอินเดีย
 • เข้าถึงภูมิภาคไทย
 • ขจัดอุปสรรคทางภาษาและการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์และศักยภาพตามสภานิติบัญญัติของสหภาพยุโรปด้านเทคนิค
 • เพิ่มความสามารถในด้านการส่งออก

การบริการด้านการส่งออก:

 • การตรวจสอบสินค้าตามความต้องการของข้อกำหนดสหภาพยุโรปเป็นพื้นฐานของการจำหน่ายสินค้าและเครื่องหมาย CE ในตลาดสหภาพยุโรป
  • ของเล่น คำสั่ง EC 2009/48/EC
  • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คำสั่ง ฎฉ 89/686/EEC
  • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตามระเบียบ (สหภาพยุโรป) 305/2011
  • เครื่องมือแพทย์ คำสั่ง EC 93/42/EEC
  • เครื่องมือแพทย์ฝังในที่มีกำลัง คำสั่ง EC 90/385/EEC
  • เครื่องมือแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค คำสั่ง EC 98/79/EEC
  • อุปกรณ์ไฟฟ้ารงดันต่ำ คำสั่ง EC 2006/95/EEC
  • ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า คำสั่ง EC 2004/108/EEC
  • ภาชนะความดันอย่างง่าย คำสั่ง EC 87/404/ EEC
 • การรับรองระบบการจัดการ
  • ISO 9001 การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
  • ISO 13485 การรับรองระบบการจัดการคุณภาพและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
  • OHSAS 18001 การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ISO 14001 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ISO 22000 การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
  • EN 15593 การจัดการด้านสุขอนามัยในการผลืตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
    
 • การตรวจสอบทางเทคนิค
 • การสุ่มตัวอย่าง
 • การรับรองผลิตภัณฑ์โดยความสมัครใจ
 • เครื่องหมายคุณภาพ: ไอทีซี-รับรองคุณภาพ, ไอทีซี-รับรองระบบ

การบริการของไอทีซี:

 • ยาง, พลาสติก, เคมี, อาหาร, สิ่งทอ, เครื่องหนัง (ฟอกหนัง), บูตและรองเท้า, อาคาร, แก้ว, กระดาษ, ยาง, ก๊าซ, ผลิตภัณฑ์จากไม้, ยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องบิน
 • ผลิตเครื่องจักร, อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ธนาคารและประกัน, สุขภาพ, การขนส่ง, การบริการ, การบริหารภาครัฐและการบริการสังคม
 • สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 •  

สำหรับข้อมูลการบริการเพิ่มเติมหรือแบบฟอร์มการสมัครใช้ใบรับรอง โปรดดูในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเว็บไซด์ไอทีซี

ติดต่อ

ผู้แทนรับมอบอำนาจ ไอทีซี เอเชีย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
Dr. Gong, Gill-Taik +82 2 6749 1186 +82 2 6749 1187 infoPostaasiaitc.com
สำนักประสานงาน ไอทีซี ไทยแลนด์
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
Dew 66 2 245 2437 66 2 245 1400 thaiPostaasiaitc.com
ผู้จัดการไอทีซีฝ่ายต่างประเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz

 

บุคคลที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล: Vesely Tomas, Ing.

Updated: 8.11.2017
© ITC - Institut pro testování a cetfifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE