Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC

การรับรองระบบบริหารคุณภาพการจัดการการรับรองระบบบริหารคุณภาพการจัดการเป็นการบริการด้านเทคนิคของตลาดธุรกิจทั้งโลก การบริการคือการถ่ายทอดโดยพนักงานที่มีความชำนาญ ซึ่งใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน, ระเบียบวิธี, เทคนิคและมาตรฐานตามกฎหมายโดยวิธีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดและเจาะจงต่อลูกค้า สิ่งสำคัญในการให้บริการคือการสื่อสารที่เหมาะสมในเรื่องที่ต้องการตรวจสอบ

การบริการของไอทีซีในของเขตของการรับรองระบบการจัดการ

 • ISO 9001 การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
  ISO 9001 เป็นการรับรองที่มุ่งเน้นการบริหารงานคุณภาพและสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กรทั้งการผลิตและการบริการ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า ISO 9001 เป็นมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ตามความต้องการอื่นๆของระบบการบริหารงานภายในองค์กร.
 • ISO 13485 การรับรองระบบการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  การรับรองระบบจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน EN ISO 9001 ซึ่งเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทของอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาตรฐานนี้มักจะใช้ในกระบวนการตรวจสอบการรับรอง
 • OHSAS 18001 การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของการจัดการของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศที่องค์กรนั้นๆดำเนินธุรกิจอยู่ กลุ่มของมาตรฐาน OHSAS 18001 (การประเมินข้อกำหนดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่เริ่มประกอบธุรกิจด้านนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ISO 14001 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  จุดประสงค์เบื้องต้นของ ISO 14001 คือ การสนับสนุนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ แต่มาตรฐานนี้ไม่ได้ระบุความต้องการอย่างเจาะจงสำหรับข้อปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามมาตรฐานนี้เน้นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์ประกอบเฉพาะของสภาพแวดล้อม
 • ISO 22000 การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
  การรับรองนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตขั้นต้นในอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต, การขนส่ง และการจัดจำหน่ายทั้งการขายปลีก, ร้านอาหารและโรงอาหาร นอกจากนี้ห่วงโซ่อาหารยังเป็นมาตรฐานซึ่งถูกกำหนดสำหรับองค์กรการผลิตและการให้บริการที่มีกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเครื่องมือการผลิต, อุปกรณ์และเครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์, สารกันเสียและสารฆ่าเชื้อซึ่งใช้ในอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร องค์กรจะเตรียมงานด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อโรค
 • EN 15593 การจัดการด้านสุขอนามัยในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
  การเตรียมพร้อมความปลอดภัยด้านสุขภาพของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญและเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต ในอดีตอาชีวอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นโดยเริ่มจากบริษัทผู้ผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในการผลิต ดังนั้นการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคมั่นใจด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพได้เป็นอย่างมาก ตั้งแต่วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ค่อยๆเริ่มมีส่วนในกระบวนการนี้ ปัจจุบันนี้ มาตรฐาน EN 15593 ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจและประเมินความปลอดภัยด้านสุขภาพของบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2008 และ ISO 22000 : 2005 และเปลี่ยนเป็นระบบจัดการด้านสุขอนามัยสำหรับผู้ผลิตสินค้าและวัตุดิบของบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งการจัดเก็บและสุขลักษณะ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ช่วยกำหนด และระบุกิจกรรมการทำงานสำหรับทุกคนภายในองค์กรที่ผ่านการรับรอง
 • สร้างเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ทั้งหมด
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทางที่ดีขึ้นพร้อมกับการแข่งขันที่มากขึ้น
 • เอกสารประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผ่านการรับรอง

ติดต่อ

ผู้แทนรับมอบอำนาจ ไอทีซี เอเชีย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
Dr. Gong, Gill-Taik +82 2 6749 1186 +82 2 6749 1187 infoPostaasiaitc.com
ผู้จัดการไอทีซีฝ่ายต่างประเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz

 

บุคคลที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล: Vesely Tomas, Ing.

 

Updated: 8.11.2017
© ITC - Institut pro testování a cetfifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE