Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Contacting the Certification Division's executives while moving to new locations

Dear clients, In cases if you are not able to reach the specific employee from Certification Division, please contact head of certification activity on mobile phone. CONTACTS AVAILABLE HEREMoving the Certification Division's workplaces to a new company space

Dear Clients, during the month of April 2019, certification division's workplaces will move into the new company space of ITC - Building 113, Svit area (address: Trida Tomase Bati 5264, entrance from Malotova street).

If you are going to plan a personal meeting with employees from certification division, confirm the meeting place with the specific employee.New Mar resistence test equipment in ITC Zlin

Physical laboratory of ITC Zlin newly offers a possibility of special Mar resistance testing. This test simulates light scratching (e.g. by nails) at finished plastic parts of car interior. The criterium for evaluation is change in gloss before and after test. This new machine fully coresponds with requirements of specification PV 3974 (VW specification) or TPJLR 52.010 (Jaguar Land Rover specification) and others which are set on similar basis.


Depending on free capacity of the lab and number of tested specimens, the test could be finished within one week after receiving purchase order from our client.


For further details, price offer or booking a free test slot, feel free to contact Mrs. Lenka Nesvadbova lnesvadbova@itczlin.cz, +420 577 601 540

 

 ITC services regarding ROHS 3

Since July 22, 2019 „RoHS 3“ (2015/863/EC) updated of so called “RoHS 2” directive (No. 2011/65/EC) will come in force, laying down extended requirements on electric and electronic devices.

Except for heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr VI+) and polybrominated flame retardants (PBBs and PDEs) four phthalic acid esters (phthalates) were newly added:
Bis (2-ethylhexyl) phthalate, Butyl benzyl phthalate, Di butyl phthalate a Di iso butyl phthalate in the amount, not exceeded 0,1 w/w % in mass of homogenous material.
Problematic can be thus PVC softened material, like cable insulations then paintings, glues and softened plastics.

Laboratories of ITC are ready to determine all these substances. Years of experiences with such a type of analysis gives you quality assurance regarding analysis results. For request, please, contact:

Ing. David Grebeníček dgrebenicek@itczlin.cz
Ing. Iveta Řezníčková ireznickova@itczlin.czOnline access to Toyota standard database

Upon agreement with TOYOTA company Institute for Testing and Certification, inc. got direct access to the database of Toyota standards, which are relevant to testing of automotive components, intended to TOYOTA cars. We believe that this step forward helps to perform better services towards you – our clients.

For physical tests, please, contact:
Lenka Nesvadbova, lnesvadbova@itczlin.cz or
Dr. Petra Skabrahova, pskabrahova@itczlin.cz


For emission tests, please, contact:
Dipl. Ing. Jitka Bakalova, jbakalova@itczlin.czไอทีซี – การทดสอบ, เอกสารรับรอง, การเทียบมาตรฐาน, การตรวจสอบและการวางมาตรฐาน

สถาบันสำหรับตรวจสอบและรับรองเป็นองค์กรอิสระประจำสาธารณรัฐเชคซึ่งมีสาขาทั่วโลกในการให้บริการด้านการทดสอบ, เอกสารรับรอง, การทดสอบทางเทคนิคและการวัดคุณภาพตามมาตรฐาน
.

ITC quality and safety world|คุณภาพและความปลอดภัยของโลก

CE Marking

CE Marking

การบริการของ Notified Body No 1023 เป็นการรับรองและประเมินให้สอดคล้องกับความต้องการตามข้อกำหนด EC และเครื่องหมายการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  CE  ของสหภาพยุโรป (ของเล่น, ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, เครื่องมือแพทย์, หลอดทดลองเพื่อวินิจฉัยโรคทางการแพทย์,  เครื่องมือแพทย์ฝังในที่มีกำลัง, ความปลอดภัยของ LVD, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC, อุปกรณ์วัดความดัน)

เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรองที่ผ่านกระบวนการรับรองของไอทีซี เป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงระดับความปลอดภัยทั้งด้านคุณภาพ, กระบวนการผลิต ตลอกจนถึงขั้นตอนการบริการ

การบริการของไอทีซี

การบริการของไอทีซี

การทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รับรองและประเมิณผลตามมาตราฐานการตรวจสอบขององค์กรอิสระ, การรับรองผลิตภัณฑ์,  การรับรองคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, การสอบเทียบของเครื่องวัด, อุปกรณ์และมาตรฐาน, การให้คำปรึกษาระบบการวัดและชั่งน้ำหนัก, การมฟห้การรับรองอุปกรณ์เครื่องเล่นพนัน, ศูนย์กลางของมาตรฐานทางเทคนิค, โดยผู้เชี่ยวชาญ

วีดีโอนำเสนอ

วีดีโอนำเสนอ

เราขอเชิญคุณไปห้องปฏิบัติการของสถาบันทดสอบและได้รับการรับรอง ซึ่งวีดีโอนี้จะแนะนำคุณสมบัติและกิจกรรมของไอทีซีซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเดี่ยว

โครงการทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา

PHARE 2003
ITC - XENOLAB
ITC - TurEx
ITC - proExport
ITC - Profex
ITC - Profex II
ITC - Profex III

การฝึกอบรม
โรงเรียนสอนศาสนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE