Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
ITC services regarding ROHS 3

Since July 22, 2019 „RoHS 3“ (2015/863/EC) updated of so called “RoHS 2” directive (No. 2011/65/EC) will come in force, laying down extended requirements on electric and electronic devices.

Except for heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr VI+) and polybrominated flame retardants (PBBs and PDEs) four phthalic acid esters (phthalates) were newly added:
Bis (2-ethylhexyl) phthalate, Butyl benzyl phthalate, Di butyl phthalate a Di iso butyl phthalate in the amount, not exceeded 0,1 w/w % in mass of homogenous material.
Problematic can be thus PVC softened material, like cable insulations then paintings, glues and softened plastics.

Laboratories of ITC are ready to determine all these substances. Years of experiences with such a type of analysis gives you quality assurance regarding analysis results. For request, please, contact:

Ing. David Grebeníček dgrebenicek@itczlin.cz
Ing. Iveta Řezníčková ireznickova@itczlin.czOnline access to Toyota standard database

Upon agreement with TOYOTA company Institute for Testing and Certification, inc. got direct access to the database of Toyota standards, which are relevant to testing of automotive components, intended to TOYOTA cars. We believe that this step forward helps to perform better services towards you – our clients.

For physical tests, please, contact:
Lenka Nesvadbova, lnesvadbova@itczlin.cz or
Dr. Petra Skabrahova, pskabrahova@itczlin.cz


For emission tests, please, contact:
Dipl. Ing. Jitka Bakalova, jbakalova@itczlin.czMedical Devices - summarizing the current situation in area of preparation / transfer of notified bodies to the new legislation

The European Associtiation for Medical devices of Notified Bodies (TEAM NB) on web site, in the section "Latest News", published on December 14, 2018 a document called "White Paper: One Year of Application" summarizing the current situation in area of preparation / transfer of notified bodies to the new legislation regarding to Medical Devices Regulation (MDR) and In-Vitro Medical Devices Regulation (IVDR).PF 2019

Dear Clients, we would like to thank you for your confidence in cooperation with our company during the past year.

We would like to use this opportunity to wish you good health, happiness and success in 2019, both personally and professionally.new gas chromatograph in laboratory of analytical chemistry

In August 2018 our laboratory of analytical chemistry purchased a brand new gas chromatograph, mass spectrometer Shimadzu GCMS-QP2020, equipped by a thermal desorption unit TD-30, which is used for analysis of emissions of organic substances.

 

The spectrometer has a superior sensitivity for organic substances in orders of micro-grams per kg of sample. The system is mainly used for analysis of volatile organic substances (VOC) and condensable substances (FOG) according to the requirements of automotive standard VDA 278, but also for emission measurement of polymer samples to investigate additive system, smell, NIAS (not-intentionally added substances in plastics) etc.

 

Contact for such types of analysis: Franky Puype, phone: +420 577 601 703, e-mail: fpuype@itczlin.czไอทีซี – การทดสอบ, เอกสารรับรอง, การเทียบมาตรฐาน, การตรวจสอบและการวางมาตรฐาน

สถาบันสำหรับตรวจสอบและรับรองเป็นองค์กรอิสระประจำสาธารณรัฐเชคซึ่งมีสาขาทั่วโลกในการให้บริการด้านการทดสอบ, เอกสารรับรอง, การทดสอบทางเทคนิคและการวัดคุณภาพตามมาตรฐาน
.

ITC quality and safety world|คุณภาพและความปลอดภัยของโลก

CE Marking

CE Marking

การบริการของ Notified Body No 1023 เป็นการรับรองและประเมินให้สอดคล้องกับความต้องการตามข้อกำหนด EC และเครื่องหมายการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  CE  ของสหภาพยุโรป (ของเล่น, ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, เครื่องมือแพทย์, หลอดทดลองเพื่อวินิจฉัยโรคทางการแพทย์,  เครื่องมือแพทย์ฝังในที่มีกำลัง, ความปลอดภัยของ LVD, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC, อุปกรณ์วัดความดัน)

เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรองที่ผ่านกระบวนการรับรองของไอทีซี เป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงระดับความปลอดภัยทั้งด้านคุณภาพ, กระบวนการผลิต ตลอกจนถึงขั้นตอนการบริการ

การบริการของไอทีซี

การบริการของไอทีซี

การทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รับรองและประเมิณผลตามมาตราฐานการตรวจสอบขององค์กรอิสระ, การรับรองผลิตภัณฑ์,  การรับรองคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, การสอบเทียบของเครื่องวัด, อุปกรณ์และมาตรฐาน, การให้คำปรึกษาระบบการวัดและชั่งน้ำหนัก, การมฟห้การรับรองอุปกรณ์เครื่องเล่นพนัน, ศูนย์กลางของมาตรฐานทางเทคนิค, โดยผู้เชี่ยวชาญ

วีดีโอนำเสนอ

วีดีโอนำเสนอ

เราขอเชิญคุณไปห้องปฏิบัติการของสถาบันทดสอบและได้รับการรับรอง ซึ่งวีดีโอนี้จะแนะนำคุณสมบัติและกิจกรรมของไอทีซีซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเดี่ยว

โครงการทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา

PHARE 2003
ITC - XENOLAB
ITC - TurEx
ITC - proExport
ITC - Profex
ITC - Profex II
ITC - Profex III

การฝึกอบรม
โรงเรียนสอนศาสนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE