SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PRAKTICKY

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Institutem společenské odpovědnosti a Institutem pro testování a certifikaci Vás zvou na bezplatný seminář SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PRAKTICKY, který se uskuteční dne 17. června 2015 od 9:00 do 14:30 v Kongresovém centru Zlín, T. G. Masaryka ve Zlín

Na akci se lze přihlásit zasláním celého jména, pracovní pozice, názvu firmy + IČ na e-mailovou adresu psvajdova@spcr.cz, nejpozději do 15. června 2015.  Další podrobnosti k programu najdete v dokumentu ve formátu PDF.

 


NEZASTUPITELNÁ ROLE TECHNICKÝCH ZÁKONŮ A NOREM V ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI

Institut pro testování a certifikaci, a. s. ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR Vás zvou na bezplatný seminář, který se uskuteční dne 25. 06. 2015 od 9:00 do 14:30 v Technologickém inovačním centru s.r.o., Vavrečkova 5262, budova 23 760 01 Zlín.

Další podrobnosti naleznete na webové stránce semináře.


Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků podle nové legislativy

Dne 24.6.2015 proběhne v prostorách ITC seminář s tématikou posuzování shody zdravotnických prostředků podle nové legislativy. Budou prezentována témata jako je analýza současných právních předpisů, důležité aspekty posuzování shody zdravotnických prostředků (technická dokumentace , klinické hodnocení…) a možnosti využití nového portálu ITC - Zákony a Normy. Podrobné informace najdete zde


Akreditovaná zkušební laboratoř 1004.3 získala nové Osvědčení o akreditaci č. 290/2015

AZL 1004.3 má od 27. 4. 2015 nové OA a POA č. 290/2015. Ke stáhnutí v sekci akreditace zde.


Nové OA pro AKL 2222 a rozšíření rozsahu služeb AKL

AKL 2222 získala nové OA včetně POA – č. 228/2015 ze dne 31. 3. 2015 (odkaz). Rozšíření akreditace AKL rozepsána v detailech.


 
> Webdesign studio