Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Nařízení vlády 63/2018 Sb., které zrušuje nařízení vlády 21/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno Nařízení vlády 63/2018 Sb., které zrušuje nařízení vlády 21/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh do 20. dubna 2019. Notifikované osoby, které byly pověřeny k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků stanovených nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou nadále vykonávat činnost do 20. dubna 2019. Platné certifikáty ES přezkoušení typu a jiné dokumenty vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zůstávají v platnosti po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud v nich není stanovena platnost kratší. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2018.


Posuzování shody osobních ochranných prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s. je nově uveden v databázi NANDO jako Oznámený subjekt pro posuzování shody osobních ochranných prostředků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016.  

Rozsah oznámení je uveden ZDE

 

Rozbor legislativního návrhu „nařízení o shodě a dozoru"

Vážení návštěvníci, normalizační odbor ITC vypracoval rozbor legislativního návrhu č. COM(2017)795. Více informaci v detailech aktuality.


PF 2018

Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 vám přejeme zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů.


Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Dobrý den.
Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích k dispozici na webových stránkách ZDE.
 

Wniosek   Ogólne warunki handlowe
 

 

Oznaczanie zgodności systemu zarządzania z wymaganiami wybranymi w ramach normy dla systemów zarządzania, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, itp.

KORZYŚCI

 • Określenie odpowiedzialności w ramach wszystkich czynności i dla wszystkich osób w firmie objętej certyfikacją
 • wytwarzanie warunków do poprawy wszystkich osiągów
 • lepsze zaspakajanie wymagań klientów oraz poprawa konkurencyjności
 • udokumentowanie zgodności ocenianego systemu z wymaganiami normy w formie certyfikatu

USŁUGI ITC

 • ITC oferuje certyfikację systemu zarządzania zgodnie z następującymi normami:
 • ISO 9001 - certyfikacja systemów zarządzania jakością
 • ISO 13485 - certyfikacja systemów zarządzania jakością u producentów produktów medycznych
 • ISO 14001 - certyfikacja zarządzania środowiskowego
 • OHSAS 18001 - certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ISO 22000 - certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dotyczące organizacji w łańcuchu żywnościowym
 • HACCP - certyfikacja systemów punktów krytycznych w przemyśle spożywczym
 • EN 15593 - Management higieny w produkcji opakowań do artykułów żywnościowych

KONTAKTY

Dyrektor ds. stosunków z zagranicą Tel. Fax E-mail
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz

 

Aktualizováno: 1.3.2016
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM