Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Nový kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí Shimadzu LC-MS/MS 8045

Na přelomu roku 2017/2018 laboratoř analytické chemie pořídila a zprovoznila nový kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí Shimadzu LC-MS/MS 8045, který je v laboratoři používán na stopové analýzy organických látek. Přístroj je mimořádně citlivý a je schopen detekovat organické látky až na úrovních nanogramy na litr vzorku. V červnu 2018 byly úspěšně akreditovány první postupy analýzy organických látek po jejich validaci. Kontakt pro tyto speciální analytické techniky – RNDr. Lukáš Rozsypal, tel: 577 601 452, e-mail lrozsypal@itczlin.cz


Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., které zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., které zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.


Posuzování shody osobních ochranných prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s. je nově uveden v databázi NANDO jako Oznámený subjekt pro posuzování shody osobních ochranných prostředků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016.  

Rozsah oznámení je uveden ZDE

 

Rozbor legislativního návrhu „nařízení o shodě a dozoru"

Vážení návštěvníci, normalizační odbor ITC vypracoval rozbor legislativního návrhu č. COM(2017)795. Více informaci v detailech aktuality.


PF 2018

Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 vám přejeme zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů.
 

Wniosek   Ogólne warunki handlowe
 

 

Oznaczanie zgodności systemu zarządzania z wymaganiami wybranymi w ramach normy dla systemów zarządzania, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, itp.

KORZYŚCI

 • Określenie odpowiedzialności w ramach wszystkich czynności i dla wszystkich osób w firmie objętej certyfikacją
 • wytwarzanie warunków do poprawy wszystkich osiągów
 • lepsze zaspakajanie wymagań klientów oraz poprawa konkurencyjności
 • udokumentowanie zgodności ocenianego systemu z wymaganiami normy w formie certyfikatu

USŁUGI ITC

 • ITC oferuje certyfikację systemu zarządzania zgodnie z następującymi normami:
 • ISO 9001 - certyfikacja systemów zarządzania jakością
 • ISO 13485 - certyfikacja systemów zarządzania jakością u producentów produktów medycznych
 • ISO 14001 - certyfikacja zarządzania środowiskowego
 • OHSAS 18001 - certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ISO 22000 - certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dotyczące organizacji w łańcuchu żywnościowym
 • HACCP - certyfikacja systemów punktów krytycznych w przemyśle spożywczym
 • EN 15593 - Management higieny w produkcji opakowań do artykułów żywnościowych

KONTAKTY

Dyrektor ds. stosunków z zagranicą Tel. Fax E-mail
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz

 

Aktualizováno: 1.3.2016
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM