Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Nový plynový chromatograf v laboratoři analytické chemie

V srpnu tohoto roku laboratoř analytické chemie pořídila a zprovoznila nový plynový chromatograf s hmotnostní detekcí Shimadzu GCMS-QP2020, vybavený termální desorpcí TD-30, který je v laboratoři používán pro analýzy emisí organických látek.


Nový generální ředitel

Oznámení o změně ve vedení společnosti.

 

Novým generálním ředitelem společnosti Institut pro testování a certifikaci, a.s. byl ke dni 01.09.2018 jmenován pan Mgr. Jiří Heš.

 

Pan RNDr. Radomír Čevelík zůstává nadále v pozici místopředsedy představenstva.


Nový postup analýzy ftalátů užívání dle požadavků americké agentury CPSC

Analytická laboratoř ITC akreditovala v červnu 2018 nový postup analýzy ftalátů v předmětech běžného užívání dle požadavků americké agentury CPSC (Consumer Product Safety Commission) č. CPSC-CH-C1001-09.4, která vstoupila v platnost k datu 25.4.2018 a nahradila starý postup č. CPSC-CH-C1001-09.3.


Více informací o testování ftalátů ve výrobcích běžného užívání na webových stránkách CPSC zde.


Laboratoř analytické chemie zavedla dvě nové metody na stanovení emisí organických látek z dílů, určených do interiérů automobilů dle požadavků koncernů Hyundai a Toyota

Norma Hyundai MS300-55 – Stanovení těkavých organických látek z dílů do automobilových interiérů

Norma Toyota TSM 0508G – Měření tekavých látek s použitím vzorkovacích vaků

Principem testu je emise ze vzorku do vzorkovacího vaku a následná chromatografická analýza emitovaných látek.
Pro bližší informace a cenové nabídky kontaktujte, prosím, Ing. Jitku Bakalovou, e-mail: jbakalova(at)itczlin.cz, tel: 577 601 453


Nový kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí Shimadzu LC-MS/MS 8045

Na přelomu roku 2017/2018 laboratoř analytické chemie pořídila a zprovoznila nový kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí Shimadzu LC-MS/MS 8045, který je v laboratoři používán na stopové analýzy organických látek. Přístroj je mimořádně citlivý a je schopen detekovat organické látky až na úrovních nanogramy na litr vzorku. V červnu 2018 byly úspěšně akreditovány první postupy analýzy organických látek po jejich validaci. Kontakt pro tyto speciální analytické techniky – RNDr. Lukáš Rozsypal, tel: 577 601 452, e-mail lrozsypal@itczlin.cz
ZADANIA PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWEGO

 • ITC zajmuje się dokonywaniem oceny zgodności produktów z wymaganiami dyrektyw w celu możliwości ich sprzedaży na rynku UE i oznaczania znakiem zgodności CE w zakresie:
  • zabawki - (EC dyrektywa 2009/48/WE)
  • środki ochrony osobistej - (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
  • produkty budowlane - (regulacja No. 305/2011)
  • produkty medyczne - (dyrektywa Rady 93/42/EHS)
  • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
  • urządzenia elektryczne niskiego napięcia - (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
  • kompatybilność elekromagnetyczna - (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
  • zbiorniki ciśnieniowe - (dyrektywa Rady 87/404/EHS)
    
 • CE musi znajdować się na produktach, których dotyczą dyrektywy, sprzedawanych w krajach UE
 • CE nie może znajdować się na produktach, których nie dotyczą nowe dyrektywy
 • CE nie jest znakiem jakości. Oznacza tylko, że produkt spełnia wszystkie wymagania danej dyrektywy (danych dyrektyw)
 • CE należy umieścić na produkcie, opakowaniu, w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej
 • CE należy umieścić w widocznym miejscu, w sposób czytelny i uniemożliwiający usunięcie
 • CE musi mieć minimalny rozmiar 5 mm
 • Wygląd graficzny znaku CE określa norma


Podczas oceny zgodności można wykorzystywać wyniki badań tureckich akredytowanych laboratoriów, które zostały wykonane zgodnie ze zharmonizowanymi normami!

DOBROWOLNA CERTYFIKACJA – ZNAK ITC CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

 • Certyfikacja produktów przez niezależny organ certyfikacyjny jest wykorzystywana jako:
 • Wsparcie podczas promocji rynkowej produktów o wysokiej jakości
 • Widoczna informacja o pomyślnej ponad standardowej certyfikacji produktu
 • Gwarancja stałego przestrzegania bezpieczeństwa i jakości produktów


Oznaczanie produktów znakiem:

 • Zakres wykorzystania:
 • zabawki
 • wyroby skórzane i obuwie
 • sprzęt sportowy
 • produkty gospodarstwa domowego mające
 • kontakt z żywnością i wodą pitną
 • urządzenia elektryczne
 • produkty budowlane
 • środki ochrony osobistej
 • produkty medyczne
 • artykuły żywnościowe

KONTAKTY

Dyrektor ds. stosunków z zagranicą Tel. Fax E-mail
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz

 

Aktualizováno: 21.11.2016
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM