Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
PF 2018

Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 vám přejeme zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů.


Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Dobrý den.
Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích k dispozici na webových stránkách ZDE.


Testování Hydraulických brzdových hadic dle normy SAE J1401

Institut pro testování a certifikaci a.s. nabízí prostřednictvím fyzikální zkušebny ITC službu pro automotive "testování Hydraulických brzdových hadic dle normy SAE J1401" a to v plném rozsahu této normy. Pro bližší informace prosím kontaktujte pracovníka fyzikální laboratoře ITC pana Ing. Radka Matějku, rmatejka@itczlin.cz


Nové Osvědčení o autorizaci podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zkušební laboratoř Divize zkušebnictví (AZL 1004) bylo vydáno nové Osvědčení o autorizaci podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Předmětem reautorizace byl Set D3 - Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy. Platnost osvědčení je do 16.8.2022. Odkaz na Osvědčení a přílohu ZDE


Nová metoda na stanovení organokovových komplexů

Analytická laboratoř zprovoznila novou metodu na stanovování organokovových komplexů (jako např. alkyl deriváty rtuti) pomocí kationtové chromatografie spojené s ICP-MS detekcí. Do této skupiny látek patří například Trimerosal, který se používá jako fungicid nebo antimykotikum. Tyto látky jsou limitované například ve vakcínách a desinfekčních roztocích kontaktních čoček. Bližší informace: Laboratoř analytické chemie, fpuype@itczlin.cz, analyt@itczlin.cz
Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) jest niezależną spółką badawczą, kalibracyjną, certyfikacyjną , konsultacyjną i inspekcyjną działającą w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów, certyfikacji zarządzania i zarządzania środowiskowego oraz w zakresie normalizacji technicznej.

ITC jest największą wyspecjalizowaną instytucją w Republice Czeskiej i posiada najszersze kompetencje w dziedzinie badań i certyfikacji.

Dokumenty wydane przez ITC są honorowane na całym świecie i są podstawą do wprowadzenia produktów na rynek oraz ich sprzedaż z oznaczeniem CE we wszystkich krajach członkowskich UE i krajach ESWO.

USŁUGI

 • ocena zgodności produktów z wymaganiami dyrektyw europejskich w celu ich sprzedaży na rynku UE oraz oznaczanie zgodności znakiem CE
  • zabawki - (dyrektywa Rady 209/48/EHS)
  • środki ochrony osobistej - (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
  • produkty budowlane - (dyrektywa Rady 305/2011)
  • produkty medyczne - (dyrektywa Rady 93/42/EHS)
  • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
  • urządzenia elektryczne niskiego napięcia - (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
  • kompatybilność elekromagnetyczna - (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
  • zbiorniki ciśnieniowe - (dyrektywa Rady 87/404/EHS)
 • certyfikacja systemów zarządzania
  • zabawki - (dyrektywa Rady 209/48/ES)
  • środki ochrony osobistej - (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
  • produkty budowlane - (dyrektywa Rady 305/2011)
  • produkty medyczne - (dyrektywa Rady 93/42/EHS)
  • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
  • urządzenia elektryczne niskiego napięcia - (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
  • kompatybilność elekromagnetyczna - (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
  • zbiorniki ciśnieniowe - (dyrektywa Rady 87/404/EHS)
 • inspekcja techniczna
 • znaki jakości „ITC certyfikowana jakość”, „Bezpieczna zabawka”
 • testowanie produktów w akredytowanych laboratoriach
 • kalibracja, sprawdzanie wzorców i przyrządów pomiarowych
 • normalizacja techniczna
 • ekspertyzy
 • konsultacje specjalistyczne, doradztwo technologiczne

ZAKRES DZIAŁALNOŚC

 • przemysł gumowy, tworzyw sztucznych, chemiczny, spożywczy, włókienniczy, skórzany, obuwniczy, budowlany, szklarski, papierniczy, farmaceutyczny, gazowniczy, petrochemiczny, drzewny, samochodowy, lotniczy
 • produkcja maszyn, urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optycznych, technologii informatycznych
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe, służba zdrowia, transport, żywienie, administracja publiczna, usługi socjalne
 • środowisko pracy i środowisko naturalne

ZAKRES AKREDYTACJI ITC

 • organ certyfikacyjny nr 3002 dla systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, ISO 13485, EN 15593)
 • organ certyfikacyjny nr 3020 dla wyrobów
 • laboratoria badawcze nr 1004, nr 1004.3
 • laboratorium kalibracyjne nr 2222

NOTYFIKACJA, AUTORYZACJA

 • osoba notyfikowana nr 1023 (ocena zgodności, CE)
 • autoryzowane centrum metrologiczne
 • autoryzacja do badań elementów i urządzeń samolotów
 • upoważnienie Ministerstwa Finansów do wydawania certyfikatów dla urządzeń do gier losowych

ODDZIAŁY

 • ITC - centrala Zlín
 • ITC - biuro Praga
 • ITC - zakład Brno
 • ITC - zakład Uherské Hradiště

KONTAKTY

Dyrektor generalny Tel. Fax E-mail
RNDr. Radomir Cevelik +420 577 601 612 +420 577 104 855 directorPostaitczlin.cz
Dyrektor ds. stosunków z zagranicą Tel. Fax E-mail
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Dyrektor działu certyfikacji Tel. Fax E-mail
Inż. Pavel Vanek +420 577 601 621 +420 577 104 855 pvanekPostaitczlin.cz
Dyrektor działu badań Tel. Fax E-mail
Inż. Jiri Samsonek, Ph.D. +420 577 601 272 +420 577 601 702 testingPostaitczlin.cz
Marketing Tel. Fax E-mail
Inż. Tomas Vesely +420 577 601 238 +420 577 104 855 marketingPostaitczlin.cz

 

Aktualizováno: 9.8.2017
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM