Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC

Certyfikacja systemów zarządzania 

Wniosek   Ogólne warunki handlowe
 

 

Oznaczanie zgodności systemu zarządzania z wymaganiami wybranymi w ramach normy dla systemów zarządzania, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, itp.

KORZYŚCI

 • Określenie odpowiedzialności w ramach wszystkich czynności i dla wszystkich osób w firmie objętej certyfikacją
 • wytwarzanie warunków do poprawy wszystkich osiągów
 • lepsze zaspakajanie wymagań klientów oraz poprawa konkurencyjności
 • udokumentowanie zgodności ocenianego systemu z wymaganiami normy w formie certyfikatu

USŁUGI ITC

 • ITC oferuje certyfikację systemu zarządzania zgodnie z następującymi normami:
 • ISO 9001 - certyfikacja systemów zarządzania jakością
 • ISO 13485 - certyfikacja systemów zarządzania jakością u producentów produktów medycznych
 • ISO 14001 - certyfikacja zarządzania środowiskowego
 • OHSAS 18001 - certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ISO 22000 - certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dotyczące organizacji w łańcuchu żywnościowym
 • HACCP - certyfikacja systemów punktów krytycznych w przemyśle spożywczym
 • EN 15593 - Management higieny w produkcji opakowań do artykułów żywnościowych

KONTAKTY

Dyrektor ds. stosunków z zagranicą Tel. Fax E-mail
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz

 

Updated: 1.3.2016
© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE